Minister spraw zagranicznych wydał pod koniec kwietnia rozporządzenie, zgodnie z którym w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego poza granicami Polski powstało 295 obwodów głosowania. We wtorek, 28 maja, w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację tego rozporządzenia.

Zakłada ona utworzenie pięciu nowych obwodów głosowania: dwóch we Francji oraz po jednym w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Irlandii. MSZ zaznaczyło, że zmiany te są odpowiedzią na potrzeby wyborców. Wcześniej Państwowa Komisja Wyborcza wskazywała, że 295 obwodów za granicą to zdecydowanie za mało i komisji powinno być około 400.

Ponadto, nowe rozporządzenie zniosło jeden obwód głosowania - w Iraku. Jak podkreśla MSZ, decyzja ta jest podyktowana kwestiami bezpieczeństwa.

Łączna liczba obwodów głosowania po zmianach wynosi 299. (kk/pap)

Zobacz również: Podział powiatów i województw na okręgi wyborcze