W celu realizacji nowych zadań ustawa wyznaczyła maksymalny limit wydatków na wynagrodzenia w Krajowej Radzie  w latach 2013–2022.
W związku z upływającym okresem, na jaki został ustalony limit tych wydatków, powstała konieczność zmiany ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji w celu określenia maksymalnego limitu wydatków Krajowej Rady, wyrażonych kwotowo, na kolejnych 10 lat budżetowych wykonywania ustawy.

Zgodnie z ustawą w latach 2023-2032 maksymalny limit wydatków na wynagrodzenia w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji z tytułu monitoringu rynku audiowizualnego (usługi medialne na żądanie) wyniesie 6 815 000 zł. Na kwotę tę  składają się: wydatki na wynagrodzenia dla siedmiu etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski dodał, że w związku z nałożeniem na Krajową Radę obowiązku monitoringu platform VOD od 2012 r. Rada wystąpiła o dodatkowe siedem etatów "właśnie związanych z rozszerzeniem tych zadań i te siedem etatów, te dodatkowe kwoty były przyznane na okres dziesięcioletni

A w poszczególnych latach limit wynosi:

  • w 2023 r. 607 000 zł;
  • w 2024 r. 623 000 zł;
  • w 2025 r. 640 000 zł;
  • w 2026 r. 655 000 zł;
  • w 2027 r. 671 000 zł;
  • w 2031 r. 741 000 zł;
  • w 2032 r. 760 000 zł.”

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (Dz.U. poz 1724 z 17 sierpnia 2022 r.) .