Jak podkreśla resort cyfryzacji, rozwój nowych technologii telekomunikacyjnych, wykorzystujących w coraz większych stopniu rozwiązania teleinformatyczne, powoduje zwiększenie podatności na nowe kategorie zagrożeń – cyberzagrożeń. Równolegle rośnie liczba incydentów bezpieczeństwa, które są coraz trudniej wykrywane. Do tej sytuacji powinny zostać dostosowane odpowiednie przepisy prawne. Według MC do tej pory brakowało kompleksowych regulacji i wprowadza je nowe rozporządzenie.

Czytaj: Resort cyfryzacji konsultuje warunki bezpieczeństwa dla sieci 5G>>
 

Ministerstwo podkreśla, że przepisy rozporządzenia skonstruowano w formie opisu procesu, a nie szczegółowej definicji typów stosowanych zabezpieczeń. Takie podejście gwarantuje brak nadmiernych obciążeń - konkretne środki będą zależeć od przeprowadzonych analiz ryzyka. Konstrukcja rozporządzenia została zaakceptowana przez rynek w trakcie konsultacji publicznych. - Wielu przedsiębiorców telekomunikacyjnych już dziś stosuje podobne podejście oraz środki, o których mowa w rozporządzeniu – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa

Większość obowiązków zawartych w nowych przepisach ma charakter organizacyjny, ale są i takie o charakterze technicznym. To m.in. zabezpieczenie i monitorowanie dostępu do kluczowej infrastruktury, środki zabezpieczające dla poszczególnych kategorii danych, stosowanie narzędzi monitorowania i dokumentowania funkcjonowania sieci.

 

Cezary Banasiński, Marcin Rojszczak

Sprawdź  
POLECAMY


Nowe standardy dla sieci 5G

Na podstawie rozporządzenia przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą zobowiązani stosować nowe, dodatkowe środki dla zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci 5G. 
Przy doborze środków technicznych (urządzeń, oprogramowania i usług) będą musieli uwzględnić rekomendacje pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa. Nowym wymaganiem dla operatorów sieci 5G jest także konieczność podejmowania działań skutkujących brakiem uzależnienia się od jednego producenta poszczególnych elementów sieci telekomunikacyjnej, przy jednoczesnym zapewnieniu interoperacyjności usług. Ponadto, ze względu na charakterystykę sieci 5G i kluczowe znaczenie dostępności jej usług, niezbędne będzie zapewnienie podwyższonej cyberodporności – czyli odporności na cyberzagrożenia mogące prowadzić do zakłóceń w sieciach i usługach.

Nakładane w rozporządzeniu na operatorów obowiązki oparto na wytycznych Europejskiej Agencji do spraw Cyberbezpieczeństwa (ENISA) dotyczących minimalnych środków bezpieczeństwa. Podobne regulacje funkcjonują także w innych państwach unijnych. 
Rozporządzenie jest pierwszym krokiem do realizacji - dokonanych na poziomie unijnym przez państwa członkowskie i Komisję Europejską - uzgodnień dotyczących zestawu środków ograniczających ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa sieci 5G. 


Cyberbezpieczeństwo na wyższym poziomie

W tak zwanym 5G Toolbox zdefiniowano środki zabezpieczające na poziomie strategicznym (regulacyjne) i technicznym oraz wskazano działania, które wspierają stosowanie tych środków dla ograniczenia ryzyk cyberbezpieczeństwa w sieciach 5G. Państwa członkowskie zobowiązały się do podniesienia wymagań cyberbezpieczeństwa infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, które będą wykorzystywane do świadczenia nowych klas usług w sieciach 5G (m.in. wspomagania funkcjonowania inteligentnych miast oraz bezpieczeństwa ruchu pojazdów autonomicznych). 

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że prowadzone prace nad wprowadzaniem kolejnych środków z unijnego 5G Toolbox obejmują nowelizację Prawa Telekomunikacyjnego (w nowej formie Prawa Komunikacji Elektronicznej – wdrażającego nowy Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej) oraz zmiany w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.


Treść rozporządzenia. http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1130/D2020000113001.pdf>>