Nadchodzą zmiany w obrocie prywatną ziemią rolną i nowe uprawnienia dla KOWR

Nieruchomości

Obrót prywatną ziemią rolną będzie nieco łatwiejszy. Zmienią się też przepisy o zasiedzeniu nieruchomości. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa otrzyma prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek dominujących, posiadających udziały lub akcje w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych. Trudności czekają natomiast fundacje rodzinne - nie będą już mogły korzystać z ułatwień w obrocie ziemią rolną. To niektóre ze zmian wprowadzanych przez nowelizację, która zacznie obowiązywać 5 października.

21.09.2023

Transgraniczne podziały mają pomóc w usprawnieniu procedur, ale są obawy o terminy

Spółki

15 września wchodzi w życie kolejna nowelizacja kodeksu spółek handlowych - tym razem wdrażająca przepisy unijnej dyrektywy dotyczącej transgranicznych przekształceń i podziałów spółek. Eksperci generalnie pozytywnie oceniają zmiany, wskazując przede wszystkim na wzmocnienie pewności prawa. Obawiają się jednak, że jeden z obowiązków dotyczących przekazywania informacji może znacząco spowolnić procedury.

14.09.2023

Nie wszystkie garaże i parkingi z decyzją środowiskową, wchodzą w życie nowe przepisy

Środowisko Budownictwo

Łatwiej będzie wybudować garaże, parkingi oraz zainstalować panele słoneczne. Od środy, 13 września, niektóre rodzaje inwestycji będą zwolnione z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej. Nie obyło się jednak bez wpadki. Nowela zawiera źle skonstruowane przepisy przejściowe. W sztuczny i nieuzasadniony sposób segregują one inwestorów. Części z nich pozbawiają możliwości skorzystania z nowych uregulowań.

13.09.2023

Od 11 września uproszczenia w budowie małych biogazowni rolniczych

Środowisko Prawo gospodarcze

Gospodarstwa rolne, a także branża przetwórcza zyskają nowe ułatwienia przy budowaniu mniejszych biogazowni rolniczych. Nowa ustawa zakłada, że w takich instalacjach trzeba będzie wykorzystywać lokalny surowiec. Równocześnie wprowadzone zostaną limity maksymalnej mocy i ograniczone możliwość zbywania biogazowani. Większość przepisów ustawy obowiązuje od 11 września.

11.09.2023

Nowe rozwiązania osłonowe mają ochronić przed wzrostem rachunków za prąd

Energetyka

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Głównym celem wprowadzenia nowych przepisów jest rozszerzenie ochrony przed podwyżkami cen prądu oraz wprowadzenie tzw. składki solidarnościowej dla dużych podmiotów działających w sektorze węglowym. Ustawa wejdzie w życie 19 września.

05.09.2023

Unijne rozporządzenie zmieni zasady produkcji i utylizacji baterii

Rynek Prawo unijne

Wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych i dotyczących etykietowania, bardziej restrykcyjne zasady spełniania wymogów bezpieczeństwa i obowiązkowa zawartość materiałów z recyklingu na określonym poziomie - to najważniejsze zmiany, które wprowadzi unijne rozporządzenie bateryjne. Większość przepisów ma zacząć obowiązywać w państwach członkowskich od 18 lutego 2024 r.

28.08.2023

Od 15 września zmienią się zasady transgranicznych podziałów spółek

Spółki Prawo unijne

W kodeksie spółek handlowych znajdą się nowe zasady dotyczące transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. Bardziej będą również chronieni pracownicy takich firm. Wdrożenie tego typu rozwiązań wymaga unijna dyrektywa 2019/2121. Ustawa w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 15 września.

28.08.2023

Mali przedsiębiorcy w aplikacji porównają oferty sprzedaży prądu, a zmiana jego sprzedawcy będzie możliwa w 24 godziny

Energetyka

Odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikroprzedsiębiorcy o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh, uzyskają dostęp do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej. Ponadto, od 2026 r. możliwa będzie techniczna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny. Zmniejszone zostaną także obciążenia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW. Nowelizacja przepisów w tej sprawie właśnie została opublikowana.

24.08.2023

Od sierpnia nowe zasady wykorzystywania tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne

1 sierpnia wchodzi w życie nowa wersja unijnego rozporządzenia, która określa nowe wytyczne dotyczące stosowania poszczególnych tworzyw sztucznych i ich bezpieczeństwa dla konsumentów. Niektóre substancje mają być dozwolone jedynie w niewielkim stężeniu ze względu na ryzyko przenikania do produktów spożywczych, część z nich będzie można wykorzystywać tylko do żywności suchej lub o określonej temperaturze.

31.07.2023

Od 1 lipca trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o zabezpieczenie

Zmiany w k.p.c.

Od lipca przedsiębiorcy będą musieli przestrzegać półrocznego terminu na złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o naruszenie praw własności intelektualnej. Jego przegapienie może być dotkliwe: nowe przepisy przewidują, że sąd będzie oddalał takie wnioski. Prawnicy podkreślają, że sądy stosowały taką praktykę już wcześniej, ale narzucenie restrykcyjnego terminu może przysporzyć kłopotów zwłaszcza dużym przedsiębiorcom.

29.06.2023

Postępowania konsumenckie od 1 lipca: Sporo zmian również dla przedsiębiorców

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Zmiany w k.p.c.

1 lipca br. wchodzą w życie przepisy, które wprowadzą całkowicie nowy typ postępowania między przedsiębiorcą a konsumentem. Istotną zmianą ma być m.in. nowa zasada powoływania wszystkich twierdzeń i dowodów już na etapie pozwu. Przedsiębiorcom mają też grozić pewne sankcje za brak podjęcia próby dogadania się z konsumentem, ale - zdaniem prawników - nie spełnią swojej roli w przypadku dużych podmiotów.

28.06.2023

1 lipca znika stan zagrożenia epidemicznego, zamówienia publiczne wracają na stare tory

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego zaczynają obowiązywać zasady zamówień publicznych sprzed covidu, wracają m.in. przetargi. Wciąż jednak w przepisach pozostanie furtka, dzięki której w razie, gdyby pandemia wróciła, będzie można zamawiać z pominięciem prawa zamówień publicznych. Nadal będzie można też zawierać umowy w formie elektronicznej.

27.06.2023

E-książka obiektu oraz elektroniczny dziennik budowy - kolejny etap cyfryzacji wchodzi w życie

Budownictwo Nowe technologie

Od Nowego Roku zaczynają obowiązywać przepisy o e-książce obiektu budowlanego, a pod koniec stycznia o elektronicznym dzienniku budowy, co będzie sporym ułatwieniem dla zarządców i właścicieli budynków oraz inwestorów. Razem z nowelą prawa budowlanego wchodzi w życie rozporządzenie określające szczegółowe zasady prowadzenia elektronicznej książki obiektu budowlanego.

01.01.2023

Nadchodzi uwolnienie rynku energii dla aut elektrycznych

Środowisko Nowe technologie Energetyka

Z początkiem 2023 roku wszyscy dostawcy prądu do stacji ładowania samochodów elektrycznych będą mogli mieć dostęp do tych stacji. Oznacza to wolną konkurencję dla takich dostaw na dynamicznie rosnącym rynku energii dla samochodów elektrycznych. Liczba stacji ładowania podwoiła się w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat.

20.12.2022

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Drogi Budownictwo

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

21.09.2022

Ocieplanie domów - premier zachęca, korzyść podatkowa topnieje

Doradca podatkowy Budownictwo

Do ocieplania domów przed zimą zachęcają nie tylko niedawne słowa premiera, ale też podatkowa ulga modernizacyjna. Niestety, realnie topnieje ona z miesiąca na miesiąc, bo jej kwota - 53 tys. zł - nie zmieniła się od 2019 roku. W tym czasie ceny materiałów i usług budowlanych poszły w górę o kilkadziesiąt procent. Jednak o jej waloryzacji na razie nie ma mowy.

19.07.2022

Ruszają terminy związane ze sprawozdaniami za rok 2021

Spółki Prawo gospodarcze Finanse

Z końcem września upływa termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego większości podmiotów, których dotyczy obowiązek jego sporządzenia. Ma to również znaczenie w kontekście obowiązku złożenia sprawozdania do KRS. Warto o tym pamiętać, ponieważ niezłożenie sprawozdania może skutkować odpowiedzialnością karną. Więcej na ten temat w Legal Alert.

01.07.2022

Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Prawo gospodarcze

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

21.05.2022
1  2  3  4  5    13
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski