Podstawą prawną jest art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 poz. 110), który stanowi zbycie lub nabycie zgłaszają obie strony – zarówno dotychczasowy, jak i nowy właściciel pojazdu.

 

Kary za niezarejestrowanie auta uderzą nie tylko w firmy>>

 

Zgłoszenie do starosty w ciągu 30 dni

W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu czasowo wycofanego z ruchu dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

 

 

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

  • nabyciu lub zbyciu pojazdu;
  • zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

 

Zgłoszenie przez epuap

Zbycie i nabycie pojazdu można zgłosić drogą elektroniczną - formularz dostępny jest tutaj.

 

Przygotować trzeba:

  • dane pojazdu, którego nabycie lub zbycie chcemy zgłosić (markę, typ - jeśli jest, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny). Może na je znaleźć np. w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT,
  • dane zbywcy lub nabywcy pojazdu,
  • skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowę darowizny pojazdu.

 

Będzie też potrzebny profil zaufany, który także można założyć przez internet - na stronie www.pz.gov.pl lub za pośrednictwem swojego banku.