Prawo.pl
Ministerstwo Zdrowia prowadzi przetarg na dwa lata dostaw posiłków regeneracyjnych dla honorowych dawców krwi. Kolejny raz będą to czekolady - pakiet dziewięciu tabliczek o wartości co najmniej 4,5 tys. kalorii. Krwiodawcy nie mają wyboru: będą jedli cukier, choć przepisy nie stawiają tu ograniczeń i mogliby na przykład otrzymywać talon na pełnowartościowy posiłek. Czekolady są jednak tańszym rozwiązaniem.
Katarzyna Nocuń
29.07.2023
Pacjent Finansowanie zdrowia
Wnioskodawczyni chciała pozwać swoją córkę o alimenty. W tym celu potrzebowała jej adresu, więc zwróciła się o udostępnienie informacji do prezydenta miasta. Organ jednak odmówił. Uznał, że wnioskodawczyni nie wykazała interesu prawnego. Z poglądem tym zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, który podkreślił, że samo pokrewieństwo nie jest wystarczającą podstawą do udostępnienia danych z rejestru PESEL.
Dorian Lesner
29.07.2023
Domowe finanse Administracja publiczna
Podczas piątkowego posiedzenia Senat rozpatrywał łącznie kilkadziesiąt ustaw. Do części z nich zaproponowano istotne poprawki. Senatorowie rozpatrzyli m.in.: ustawę o rewitalizacji Odry, nowelizację ustawy o OZE, o systemie kaucyjnym opakowań, Centralnej Informacji Emerytalnej i refundacji leków. Część ustaw senatorowie odrzucili w całości.
Inga Stawicka PAP
28.07.2023
W 2022 roku przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 73,4 roku, natomiast kobiet - 81,1 roku. W porównaniu z rokiem 2021, trwanie życia wydłużyło się odpowiednio o 1,7 i 1,4 roku. Jednak dla obu płci jest ciągle niższe o 0,7 r. niż było przed pandemią COVID, czyli w 2019 r. – podał w piątek GUS.
Grażyna J. Leśniak
28.07.2023
Rynek Prawo pracy
Nagroda jest świadczeniem najczęściej o charakterze pieniężnym (ale również może przybierać formę np. dodatkowego płatnego urlopu), opartym na mniej lub bardziej sformalizowanej ocenie pracy pracownika. Przy jej przyznawaniu należy pamiętać o równym traktowaniu pracowników w zatrudnieniu i starać się maksymalnie obiektywizować przesłanki przyznawania nagród oraz różnicowania ich wysokości.
Marek Rotkiewicz
28.07.2023
Prawo pracy
Znajomość narzędzi OSINT i pozyskiwanie informacji z legalnych źródeł mogą się przydać każdemu prawnikowi. Pomogą m.in. w zbieraniu dowodów i argumentów na potrzeby negocjacji, sporów, compliance, due diligence oraz background checks. Ułatwią także weryfikację pracownika lub kontrahenta, przyspieszą windykację oraz usprawnią przesłuchanie w sądzie.
Robert Socha
28.07.2023
Prawnicy Nowe technologie
Europejski Trybunał Praw Człowieka, w wyroku z 11 lipca 2023 roku, uznał, że nałożenie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych obowiązku obniżenia naturalnego poziomu testosteronu przez południowoafrykańską lekkoatletkę odbyło się z naruszeniem zakazu dyskryminacji. Chodziło również o prawo do poszanowania życia prywatnego oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego.
Katarzyna Warecka
28.07.2023
Prawo unijne
Gminy w niesprzedanym węglu zamroziły blisko 90 mln złotych. Do tego dochodzą koszty pośrednie związane z magazynowaniem i obsługą. Samorządy chcą, aby państwowi dystrybutorzy odebrali od nich surowiec i zwrócili pieniądze - ewentualnie, aby rząd zrekompensował różnicę między ceną 1500 zł za tonę, a tą rynkową. Ministerstwo Aktywów Państwowych przekonuje, że samorządy nadal będą mogły sprzedawać węgiel.
Robert Horbaczewski
28.07.2023
Samorząd terytorialny Węgiel

Darowizna poleasingowego auta pozwoli uniknąć podatku

PIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Dla przedsiębiorcy, który wykupił samochód z leasingu, korzystniejsze od sprzedaży może być przekazanie auta w darowiźnie np. małżonkowi czy dziecku. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że pozwala to uniknąć podatku bez czekania obowiązkowych sześciu lat. Po spełnieniu odpowiednich warunków, od takiej darowizny nie trzeba też płacić VAT.
Monika Pogroszewska
28.07.2023
PIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Po trzech latach od zamknięcia nas w domach z powodu pandemii, wiele aspektów dotyczących prawa zatrudnienia będzie musiało ulec zmianie – pisze Paulina Sulgostowska, adwokat. I przypomina, że tylko do 1 lipca 2023 r. pracodawca mógł, bez zgody pracownika oraz z pominięciem planu urlopów, jednostronnie skierować go na urlop wypoczynkowy, niewykorzystany w poprzednich latach.
Paulina Sulgostowska
28.07.2023
Prawo pracy BHP
Strategiczne inwestycje będzie można realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Takimi inwestycjami będą m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. Mimo ostrych protestów prawie 100 organizacji pozarządowych, prace nad tzw. lex knebel, autorstwa rządu, są już na finiszu. Nowe przepisy dają zielone światło do realizacji, często kontrowersyjnych przedsięwzięć, w majestacie prawa. 
Renata Krupa-Dąbrowska
28.07.2023
Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Skrócenie z 21 do 14 dni terminu na dokonanie przez organ oględzin zgłoszonych do wycinki drzew, a także skrócenie do 7 dni terminu na wniesienie przez organ ewentualnego sprzeciwu. Taka propozycja zmiany ustawy o ochronie przyrody znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy deregulacyjnej, która trafiła do Sejmu.
Robert Horbaczewski
27.07.2023
Samorząd terytorialny Środowisko
Aby otrzymać czternastą emeryturę, nie będzie trzeba składać żadnych wniosków. Świadczenie będzie wypłacone z urzędu – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa, która wprowadza czternastą emeryturę na stałe, wejdzie w życie 8 sierpnia. Termin wypłaty zostanie podany w rozporządzeniu wydanym na jej podstawie.
Grażyna J. Leśniak
27.07.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
Pracujących w gospodarce narodowej w lutym 2023 r. było 15,1 mln osób, w tym mężczyzn 8 mln, a kobiet - 7,1 mln. Średnia wieku wyniosła 42,5 lat, mediana wieku 42 lata – podał w czwartek GUS. Cudzoziemców pracowało 577,1 tys., a emerytów i rencistów – 758,9 tys. Natomiast osób z niepełnosprawnością pracowało 473,2 tys.
Grażyna J. Leśniak
27.07.2023
Rynek Prawo pracy

Świadczenie wspierające od 1 stycznia 2024 r. Ustawa opublikowana

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Osobom z największą potrzebą wsparcia świadczenie wspierające będzie przysługiwało już od nowego roku, a kolejne grupy osób z niepełnosprawnością będą mogły się o nie starać w 2025 i 2026 r. Świadczenie wspierające będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością. Zmienią się też zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.
Beata Dązbłaż PAP
27.07.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ratyfikacji podpisanej 22 marca z przedstawicielami państwa Izrael umowy w sprawie wznowienia wycieczek organizowanych przez ministerstwo edukacji Izraela. Zawieszenie tych wycieczek było skutkiem pogorszenia stosunków między oboma państwami, ale przedmiotem sporu była też ochrona przez uzbrojonych agentów izraelskich służb.
Krzysztof Sobczak Agnieszka Matłacz
27.07.2023
Administracja publiczna Policja
Instytucje finansowe będą mogły – zmieniając np. profil prowadzonej działalności gospodarczej – zaprzestać prowadzenia PPK. Zdaniem rządu to usunięcie istniejącej luki w prawie. Prawnicy mówią wprost o konsolidacji rynku i wycofywaniu się z prowadzenia PPK przez instytucje, którym się to nie opłaca, z uwagi na niski poziom partycypacji w stosunku do planów. Oszczędzający nie dostaną jednak pieniędzy, bo ich rachunki zostaną przeniesione do innej instytucji finansowej.
Grażyna J. Leśniak
27.07.2023
Emerytury i renty Finanse PPK

NFZ zapłaci aptekom za dyżury w nocy i święta

Pacjent Finanse samorządów Farmacja
Niektórzy pacjenci, aby wykupić lek w nocy lub w święto, muszą jechać do sąsiedniego powiatu. Problem ten ma rozwiązać nowelizacja ustawy refundacyjnej. Za pracę apteki w porze nocnej i w dni wolne od pracy zapłaci bowiem Narodowy Fundusz Zdrowia. Stawka wyniesie ok. 140 zł za godzinę dyżuru, a kwota ta będzie waloryzowana. Fundusz pokryje koszty dyżurów jednak tylko w przypadku aptek w miastach z siedzibą władz powiatu, liczących do 40 tys. mieszkańców.
Katarzyna Nocuń
27.07.2023
Pacjent Finanse samorządów Farmacja
Pozornie niewinne przedmioty lub produkty przywożone zza granicy – takie jak biżuteria czy niektóre gatunki kwiatów - mogą przysporzyć problemów podczas kontroli. Warto pamiętać o tym zwłaszcza w momencie, gdy podczas wakacji opuszczamy obszar Unii Europejskiej. Aby legalnie przetransportować niektóre produkty, konieczne jest np. przeprowadzenie kontroli przez wykwalifikowane służby.
Inga Stawicka
27.07.2023
Nie dziwi mnie, że w jednym z badań ankietowych przeprowadzonych w Polsce aż 60 proc. jego uczestników wyraziło opinię, że akceptuje współpłacenie za usługi medyczne. Z doświadczeń innych krajów wynika ponadto, że nawet niewielkie kwoty opłacane przez pacjentów za wizyty lekarskie znacznie ograniczyły liczbę tak zwanych zbędnych wizyt - zauważa dr Mariusz Jędrzejczak, były dyrektor szpitala wojewódzkiego w Zgierzu.
Józef Kielar
27.07.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Lekarz medycyny pracy lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej mogą wydać orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Informacje zawarte w orzeczeniu, jak i wszystkie pozyskane przez lekarza dane dotyczące zdrowia pacjenta, które medyk powziął w związku z wykonywaniem zawodu, podlegają tajemnicy lekarskiej. Tylko w wyjątkowych sytuacjach lekarz może je ujawnić, a w określonych sytuacjach ma wręcz taki obowiązek.
Beata Dązbłaż
26.07.2023
Pacjent Zawody medyczne
Pracownica, która karmi dziecko piersią, ma prawo do dodatkowych przerw w pracy. Ustawodawca nie wprowadził maksymalnego okresu, przez który można korzystać z tego uprawnienia. Przepisy nie wymagają też przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego okoliczność karmienia dziecka piersią. W praktyce stan ten może prowadzi do nadużyć.
Dorian Lesner
26.07.2023
Prawo pracy HR
Polacy wciąż mają problem z zachowaniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Szczególnie widać to w wakacje – wynika z 52. edycji badania Monitor Rynku Pracy. Więcej niż co trzeci pracownik ma na koncie zaległy urlop, a ponad połowie zdarza się odbierać służbowe telefony podczas wypoczynku.
Grażyna J. Leśniak
26.07.2023
Rynek Prawo pracy Rynek pracy
Nie będzie jednak krytykowanego wcześniej obniżenia limitów dla płatności gotówkowych. Chodzi o wprowadzone do Polskiego Ładu ograniczenie płatności gotówką, przez obniżenie limitu z 15 do 8 tysięcy złotych, które miało obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Nowelizacja, która zapobiega wejściu w życie tych zmian, została właśnie opublikowana. To oznacza, że zostaje limit 15 tys. złotych.
Monika Pogroszewska Krzysztof Koślicki Agnieszka Matłacz
26.07.2023
Domowe finanse Finanse
Frankowicze z Getin Noble Bank nie mogą zapomnieć o zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Uniemożliwi to syndykowi wystąpienie z powództwem o zwrot kapitału. Jest to więc najważniejsza czynność, jaką powinien wykonać każdy kredytobiorca. Tymczasem nie jest to takie proste. W KRZ nie ma żadnej przeznaczonej do tego rubryki. Prawnicy mają jednak swoje sposoby.
Renata Krupa-Dąbrowska Regina Skibińska
26.07.2023
Banki Kredyty frankowe

Pracodawca nie może zrezygnować z PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK
Pracodawca, który z uwagi na prowadzenie pracowniczych programów emerytalnych (PPE) miał prawo nie uruchamiać pracowniczych planów kapitałowych (PPK), ale wdrożył ten program, nie może zrezygnować z prowadzenia PPK. Również nowy pracodawca nie może wybrać PPE zamiast PPK. Osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK są nie tylko pracownicy.
Anna Puszkarska
26.07.2023
Domowe finanse Prawo pracy PPK
Choć wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii niesie ze sobą wiele korzyści, to decentralizacja rynku wiąże się także z licznymi zagrożeniami, którym należy się systemowo przeciwstawiać. W dobie cyfryzacji jednym z najważniejszych obszarów działań zaradczych jest bez wątpienia cyberbezpieczeństwo - pisze Magdalena Krawczyk, adwokat, ekspert prawa energetycznego, doktor nauk prawnych w specjalności prawo własności intelektualnej.
Magdalena Krawczyk
26.07.2023
Nowe technologie Energetyka

Szczepienie psów co dwa lata? Weterynarze mówią - nie!

Administracja publiczna Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Senatorowie proponują, aby powtórne szczepienie psów na wściekliznę odbywało się co dwa lata, a nie jak obecnie - co roku. Projekt ustawy ma na celu dostosowanie do obecnych na rynku szczepionek przeciwko wściekliźnie dla psów, tj. terminu ważności i skuteczności takich szczepionek gwarantowanych przez producentów. Izba Lekarsko-Weterynaryjna stanowczo jest temu przeciwna, bo istnieje bardzo duże zagrożenie sanitarne. Dodaje, że i koty powinny być obowiązkowo szczepione.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.07.2023
Administracja publiczna Opieka zdrowotna Zawody medyczne

UOKiK: Kontrole nie wykazały zmowy cenowej na rynku skupu malin

Rynek Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolował pięciu największych przetwórców i niemal 60 skupów owoców. Pierwsze wyniki kontroli wskazują, że trudna sytuacja na rynku skupu malin nie ma źródła w zmowie cenowej na rynku lub nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Prawdopodobnie wpłynęły na nią inne, niezależne czynniki, kontrole będą jednak kontynuowane.
Inga Stawicka
25.07.2023
Rynek Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
W pierwszym półroczu 2023 roku liczba ofert w pełni zdalnej pracy dla specjalistów IT spadła o 7,74 proc. w porównaniu z II kwartałem 2022 r. - wynika z danych Just Join IT. Choć opcja pracy w pełni zdalnej nadal stanowi niemal 73 proc. wszystkich ogłoszeń, to coraz większą część stanowi praca hybrydowa i stacjonarna. Jednocześnie powoli rośnie trend oferowania pracownikom workation, czyli możliwości łączenia pracy z wakacjami.
Grażyna J. Leśniak
25.07.2023
Rynek Prawo pracy