Prawo.pl
Nie tylko rodzice posiadający władzę rodzicielską, ale także osoby z rodzin patchworkowych, wychowujące z małżonkiem czy partnerem jego biologiczne dziecko, w tym rodziny osób LGBT, mogą korzystać z przywilejów rodzicielskich jako pracownicy wychowujący dzieci. Dla ustawodawcy liczy się bowiem stan faktyczny, a nie prawny – tak prawnicy zgodnie interpretują najnowsze zmiany w Kodeksie pracy.
Grażyna J. Leśniak
24.05.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Sąd we fragmencie uzasadnienia obwinił pacjentkę szpitala i samego noworodka o jego niedotlenienie i, mimo bogatego materiału dowodowego, nie przyznał zadośćuczynienia z tytułu naruszenia praw pacjenta. W tej sprawie Rzecznik Praw Pacjenta wniósł skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Skarga wiąże się z oceną przez sąd opinii biegłych, gdyż tezy sądu są odległe od tych opinii.
Regina Skibińska
24.05.2023
Prawo karne Opieka zdrowotna
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Ma ona dostosować polskie prawo do przepisów unijnych, jeśli chodzi o delegowanie kierowców w sektorze transportu drogowego, w ramach tzw. Pakietu Mobilności I. Chodzi m.in. o ułatwienie poprawy warunków pracy kierowców oraz warunków prowadzenia działalności przedsiębiorstw transportowych.
Grażyna J. Leśniak
23.05.2023
Prawo pracy
Jeżeli zakupy zrealizowane przy wykorzystaniu Karty Dużej Rodziny służą zabezpieczeniu potrzeb socjalno-bytowych rodzin wielodzietnych, przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT nabywcy. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Malwina Pasternak-Janik
23.05.2023
VAT Rachunkowość
Statystyczny mieszkaniec Polski musiałby odkładać aż 65 proc. swojego rocznego wynagrodzenia po przekroczeniu 30. roku życia, by osiągnąć niezależność finansową już w wieku 55 lat. Przesunięcie tej granicy o 5 lat, do 60 roku życia oznacza potrzebę oszczędzenia 47 proc. rocznych zarobków. Kiedy więc idea FIRE może mieć sens, a kiedy pozostaje nieosiągalna?
Grażyna J. Leśniak
23.05.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
W ramach wolności wypowiedzi można krytykować organy państwa w imię dobra społecznego – orzekł Sąd Najwyższy, utrzymując w mocy wyrok umarzający sądu drugiej instancji w sprawie znieważenia prezydenta Andrzeja Dudy na Twitterze przez pisarza Jakuba Żulczyka. Swoim wpisem nie popełnił on przestępstwa, a czyn, którego się dopuścił, ma znikomą szkodliwość społeczną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.05.2023
Prawo karne Administracja publiczna
Do 16 czerwca koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, samorządowe jednostki kultury oraz organizacje pozarządowe mogą starać się o wsparcie w wysokości 10 tys. zł na organizację potańcówek wiejskich. Budżet programu to 500 tys. zł. Nabór wniosków ogłosił Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.
Robert Horbaczewski
23.05.2023
Samorząd terytorialny
Gminy mogą stosować częściowe zwolnienia z opłat za śmieci dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, ale usamodzielnienie się dziecka i jego wyprowadzenie się może pozbawiać rodzinę możliwości skorzystania z ulgi. Gminy nie uwzględniają obowiązującej od 2019 r. definicji rodziny wielodzietnej, która daje specjalne uprawnienia osobom, które wychowały co najmniej trójkę dzieci, również po ich usamodzielnieniu się.
Krzysztof Sobczak
23.05.2023
Samorząd terytorialny Domowe finanse
Kultura organizacyjna i wartości, reskilling, przywództwo, a następnie: DEI oraz wykorzystanie analityki danych – to pięć priorytetów, na których skupiają się dzisiaj w obszarze ludzkim organizacje na całym świecie. Gdzie szukać przewag konkurencyjnych? Jak zmieniła się strategia zarządzania talentami? Jak wykorzystać wnioski z globalnych badań w naszych organizacjach? Aktualne odpowiedzi przynosi globalny raport Kincentric.
Grażyna J. Leśniak
23.05.2023
Rynek Prawo pracy
Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami rozsyłanymi przez oszustów w celu wyłudzenia danych. Nie należy klikać w podejrzane linki zarówno mailowe, jak i w wiadomościach SMS ani pobierać załączników niewiadomego pochodzenia - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.
Agnieszka Matłacz
23.05.2023
Ubezpieczenia społeczne
Na pół roku pozbawienia wolności i przymusową terapię został skazany mężczyzna, który groził kilku politykom podjęciem radykalnych działań, jeśli nie zrzekną się immunitetu i nie zrezygnują z aktywności politycznej. Sąd stwierdził, że nie odmawia oskarżonemu prawa do krytyki władz czy osób publicznych, jednak nie można pozwalać na formułowanie gróźb karalnych wobec osób publicznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.05.2023
Prawo karne
Dziecko i jego dobro powinno być w zainteresowaniu całego społeczeństwa, w tym także instytucji publicznych i wymiaru sprawiedliwości. To, co szwankuje to czynnik ludzki, brak jednolitych procedur, szkoleń i luki w komunikacji. Zmiany zakłada projekt procedowany właśnie w Sejmie, który był jednym z tematów konferencji Ochrona, Wsparcie, Pomoc - w trosce o najmłodszych.
Patrycja Rojek-Socha
23.05.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Inspektorzy sanepidu blokują ekshumacje

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Inspektorzy sanitarni, zamiast sami pobrać z elektronicznego rejestru aktów zgonu odpis, żądają od obywateli dostarczenia dokumentów potwierdzających śmierć bliskiego, którego chcą ekshumować, czyli przenieść na inny cmentarz. Urzędy stanu cywilnego nie chcą wydawać aktów zgonu, gdyż mogą dysponować tylko odpisami. Trwa wymiana pism w tej sprawie między urzędami.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.05.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Ministerstwo Zdrowia trzy lata temu potwierdzało, że system informatyczny pozwala mu na wykrycie przypadków, kiedy lekarz wystawia niepokojąco dużą liczbę podobnych recept i przekazanie tych informacji izbom lekarskim. Jednak pierwszą listę z 17 nazwiskami lekarzy samorząd lekarski dostał z resortu zdrowia dopiero 13 kwietnia tego roku. Czyli wówczas, gdy o handlu e-receptami było już naprawdę głośno.
Katarzyna Nocuń
23.05.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja
Odwołanie z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego nie zakończy problemu świadczeń, które ZUS wypłacał z opóźnieniem i bez odsetek ustawowych. Zdaniem prawników, przepis jest niekonstytucyjny i powinien zostać uchylony z mocą wsteczną. Nie wiadomo też, jak będą go stosowały sądy rozpoznając toczące się obecnie sprawy, które będą rozstrzygane po odwołaniu tego stanu.
Grażyna J. Leśniak
23.05.2023
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo

Ostatnie godziny na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład
Poniedziałek, 22 maja 2023 roku, to ostatni dzień na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 rok. Rozliczenie to trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień 2023 r. – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz najważniejszych informacji ZUS przygotował też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Grażyna J. Leśniak
22.05.2023
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład
Meta, czyli firma prowadząca Facebooka, ukarana została przez Europejską Radę Ochrony Danych rekordową grzywną 1,2 mld euro za przesyłanie danych europejskich użytkowników Facebooka do USA. Rada w poniedziałek poinformowała też, że jest to wynik dochodzenia w sprawie Facebooka przeprowadzonego przez irlandzką Komisję Ochrony Danych.
Krzysztof Sobczak
22.05.2023
RODO Prawo unijne
Rozwój budownictwa mieszkaniowego blokują zbiurokratyzowane procedury i urzędnicza uznaniowość - wynika z branżowego raportu. Czas wydawania pozwoleń niewiele ma wspólnego z ustawowymi terminami. Sen z powiek deweloperów spędzają problemy z uzyskaniem przyłączeń oraz podział kosztów jakie ponosić ma gestor, a jakie inwestor.
Renata Krupa-Dąbrowska
22.05.2023
Rynek i konsument Budownictwo
Dział Doradztwa Podatkowego został objęty rocznym programem pilotażowym w zakresie optymalizacji czasu pracy. Program ma sprawdzić gotowość firmy na wprowadzenie różnych modeli zoptymalizowanego tygodnia pracy. Od sześciu miesięcy pracownicy testują różne warianty: począwszy od skompresowanego 40-godzinnego tygodnia pracy, dodatkowych dni wolnych, po 36-godzinny tydzień pracy.
Grażyna J. Leśniak
22.05.2023
Rynek Prawo pracy
Do 31 maja wójtowie burmistrzowie i prezydenci miast muszą złożyć raport o stanie gminy. Raport powinna poprzedzić dyskusja na forum rady gminy i z udziałem zainteresowanych obywateli. Niestety, mieszkańcy rzadko biorą w niej udział. Raporty tworzą z reguły urzędnicy, a jedynie 7 proc. gmin przyznaje, że duży wpływ na przygotowanie takich dokumentów mieli mieszkańcy.
Maria Dec-Kiełb
22.05.2023
Samorząd terytorialny
Wyznacznikiem „terytorialnym” kwalifikowania wyjazdu jako podróży służbowej jest fakt wyjazdu poza punkt czy obszar będący stałym miejscem pracy. Jeżeli celem wyjazdu jest miejscowość zamieszkania, która leży poza miejscem pracy, to wyjazd ten jest podróżą służbową i musi być jako taka rozliczony. Jedyną odrębnością jest brak prawa do diety (o ile jest to wyjazd krajowy) oraz brak prawa do świadczeń noclegowych.
Marek Rotkiewicz
22.05.2023
Prawo pracy

Można już zarejestrować fundację rodzinną

Prawo rodzinne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Dziś wchodzą w życie długo wyczekiwane przez biznes przepisy umożliwiające zakładanie fundacji rodzinnej, która ma przede wszystkim rozwiązać większość problemów związanych z sukcesją w przedsiębiorstwach. Eksperci generalnie pozytywnie oceniają nowe prawo, podkreślając zwłaszcza, że było ono wyjątkowo solidnie konsultowane. Zaznaczają jednak, że nie będzie ono panaceum dla każdej firmy.
Inga Stawicka
22.05.2023
Prawo rodzinne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Proporcjonalność w tworzeniu i stosowaniu prawa to jeden z fundamentalnych problemów dla demokracji i praworządności. W Polsce udało się nam zrobić pod tym względem spore postępy, ale takie sytuacje, jak traktowanie w ostatnich latach cudzoziemców próbujących przekroczyć polską granicę, nie mieszczą się w tym standardzie. To wręcz prawny substandard – mówi prof. Ewa Łętowska.
Krzysztof Sobczak
22.05.2023
Prawnicy
Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów nie podejmie w poniedziałek uchwały w sprawie zadośćuczynienia za zerwanie więzi rodzinnej. Sprawa została zdjęcia z wokandy. Wniosek w tej sprawie złożył trzy lata temu Rzecznik Finansowy. Chodzi o zrekompensowanie szkód moralnych poniesionych przez bliskich osób, które przeżyły wypadek, ale zostały ciężko poszkodowane.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.05.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Nie tylko odszkodowania za niepożądane skutki szczepień, ale także za szpitalne zdarzenia medyczne i dla poszkodowanych uczestników badań klinicznych. Nad wszystkimi tymi postępowaniami ma sprawować pieczę Rzecznik Praw Pacjenta. W jego dyspozycji będą duże fundusze, a kolejne akty prawne potwierdzają, że pozasądowe dochodzenie roszczeń będzie się konsolidować właśnie u RPP.
Katarzyna Nocuń
22.05.2023
Pacjent Opieka zdrowotna

Uchwała NSA rodzi kolejne spory o terminy podatkowe

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł niedawno, że zawieszenie terminów administracyjnych w czasie epidemii nie dotyczy wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Bo są to dwie odrębne gałęzie prawa, których nie można łączyć. Część podatników mogła odetchnąć z ulgą, bo niektóre ich zaległości mogły się więc przedawnić. Dla innych takie stanowisko rodzi jednak nowe problemy.
Krzysztof Koślicki
22.05.2023
Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy
Hałas potrafi być niezwykle uciążliwy i negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Jak się przed nim chronić? Możliwych rozwiązań jest wiele, od żądania przeprowadzenia kontroli i wydania stosownych decyzji przez organy administracji, poprzez pozwanie emitującego hałas do sądu, a nawet wnioskowanie o ukaranie go grzywną. Jedno jest pewne: im szybciej poszkodowany hałasem zacznie właściwie działać, tym lepiej.
Konrad Dyda
20.05.2023
Środowisko Drogi Nieruchomości
Choć wnykarstwo kojarzy się z czasami dawno minionymi, nadal w Polsce rocznie znajdowanych jest kilkadziesiąt tysięcy urządzeń służących do tej najohydniejszej formy kłusownictwa. A to prawdopodobnie skromna część pułapek na dziką zwierzynę zastawianych w lasach i na łąkach. Zabranie znalezionych wnyków czy potrzasku grozi jednak konsekwencjami prawnymi.
Regina Skibińska
20.05.2023
Prawo karne Administracja publiczna

Usunięcie znamienia i korekta powieki na NFZ - możliwe, ale pod pewnymi warunkami

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Niepełnosprawność
Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje zabiegów medycyny estetycznej. Jednak ubezpieczony pacjent może liczyć między innymi na refundowany zabieg usunięcia znamion, korektę opadającej powieki czy zbyt obfitego biustu, który powoduje dotkliwe bóle w kręgosłupie. Decydują tu wskazania medyczne, a nie estetyka. Najczęściej zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej opłacane przez publicznego płatnika wykonywane są u ciężko poparzonych pacjentów.
Beata Dązbłaż
20.05.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Niepełnosprawność
Polskie prawo nie przewiduje możliwości zasądzenia na rzecz małżonka kwot mających stanowić substytut wynagrodzenia za pracę, którego ten małżonek nie uzyskał, ponieważ osobiście zajmował się domem i rodziną, zamiast pracować zawodowo. Nawet gdy druga strona zajęta była wyłącznie zarabianiem pieniędzy. Głośny ostatnio przykład hiszpański trudno zastosować na naszym gruncie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.05.2023
Prawo cywilne Prawo rodzinne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski