Serwis Pracuj.pl zamknął pierwsze półrocze z 396 000 ogłoszeń o pracę, po raz kolejny pobijając rekordy w zakresie liczby aktywnych klientów (pracodawców) oraz liczby aplikacji wysyłanych przez kandydatów (pracowników). - Za nami kolejne sześć miesięcy obserwacji dynamicznych zmian gospodarczych i ich wpływu na rynek pracy. Pewne trendy, które pojawiały się w latach 2022 i 2023, dziś widzimy w pełnej krasie. Są to m.in. istotne zmiany na rynku IT. Sytuacja na nim, w porównaniu do innych gałęzi rynku, uległa największej transformacji w ostatnich miesiącach, a popyt na pracowników zmalał względem wcześniejszych lat. Możemy śmiało powiedzieć, że sytuacja gospodarcza rzuciła cień na część branż w ostatnich kwartałach, ale z kolei inne wzmacniają swoją pozycję, korzystając z zachodzących zmian. Wzrosty widoczne są m.in. w obszarze pracy fizycznej, gdzie liczba ogłoszeń wzrasta. Na szczególną uwagę zasługuje również liczba składanych aplikacji – w Pracuj.pl po raz kolejny zanotowaliśmy rekord aktywności kandydatów. Stale rośnie także liczba klientów serwisu, a to oznacza, że aktywni pozostają także pracodawcy – mówi Rafał Nachyna, Dyrektor Operacyjny i Członek Zarządu Grupy Pracuj.

Czytaj również: GUS: W styczniu 2024 r. pracę w Polsce wykonywało 999,8 tys. cudzoziemców>>

Specjalizacje poszukiwane 

W pierwszej połowie 2024 r. najpopularniejszą specjalizacją (według wiodącej specjalizacji, wskazanej przez pracodawcę w ogłoszeniu) pozostaje sprzedaż, z podobnym udziałem we wszystkich ofertach pracy jak w analogicznym okresie rok wcześniej. Zmiany widać jednak na kolejnych miejscach. Pierwsze miesiące 2024 roku podtrzymują tendencję sektora IT do ograniczonej skali rekrutacji – oferty pracy dla tej specjalizacji stanowiły 9 proc. wszystkich ofert, w porównaniu do 13 proc. z pierwszego półrocza 2023 r.

Najbardziej zyskała praca fizyczna – oferty z tej kategorii stanowią już 16 proc. wszystkich ogłoszeń o pracę. Obecnie to druga najpopularniejsza poszukiwana przez pracodawców specjalizacja na Pracuj.pl. Ma na to wpływ także budownictwo, które w efekcie rosnącej liczby inwestycji i poprawy sytuacji gospodarczej, jako branża nadal pozostaje na fali wznoszącej. Na czwartym miejscu, za wspomnianym już IT, znalazła się obsługa klienta – ogłoszenia poszukujące specjalistów w tym zakresie stanowiły w pierwszej połowie 2024 r. 7 proc. wszystkich ogłoszeń, wobec 6 proc. w początkowych sześciu miesięcy 2023 r. Na piąte miejsce wśród najczęściej rekrutowanych specjalizacji spadł obszar finansów. W pierwszych dwóch kwartałach 2023 r. stanowiły one 9 proc. wszystkich ofert – obecnie 6 proc.

 


Branże z największym udziałem ofert 

W raporcie „Rynek Pracy Specjalistów H1 2024” analizowana jest także aktywność rekrutacyjna firm na podstawie profilu ich działalności. W tym rozdziale, zamiast koncentrować się na specjalizacjach poszukiwanych kandydatów, autorzy raportu zbadali branże, z których pochodzą pracodawcy zamieszczający ogłoszenia. Dzięki temu możemy określić, które sektory były najbardziej aktywne w rekrutacji w danym okresie.

Analiza I półrocza br. wykazała pewne różnice w udziale ofert najbardziej aktywnych branż w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku. Co ciekawe, udział ogłoszeń o pracę pochodzących od podmiotów z branży finansów i bankowości zmniejszył się nieznacznie, ale na tyle, że status najaktywniejszej branży zyskała sprzedaż B2C (handel detaliczny). Branże te reprezentują ten sam udział procentowy, przewaga liczbowa należy jednak do sprzedaży.

Zarówno produkcja FMCG oraz budownictwo/inżynieria pozostają na zbliżonym poziomie i udział firm z tych obszarów w liczbie ofert pracy się nie zmienił w stosunku do pierwszych miesięcy 2023 r. Wzrósł udział pracodawców z sektora handlu hurtowego B2B – o jeden punkt procentowy w stosunku do pierwszego półrocza 2023 r., z 5 proc. do 6 proc. Branża ta zamyka listę 5 najbardziej aktywnych rekrutacyjnie branż.

 

Istotny wzrost aktywności kandydatów

Według autorów raportu, na przestrzeni pierwszych sześciu miesięcy 2024 r. w serwisie zanotowano kolejne, istotne wzrosty w zakresie aktywności kandydatów. Liczba kliknięć w przycisk  „Aplikuj” utrzymuje się na wysokim poziomie od wielu miesięcy, istotny wzrost w tym zakresie zanotowano już w raporcie „Rynek Pracy Specjalistów” podsumowującym ubiegły rok (wzrost o 14 proc. rok do roku). W pierwszym półroczu 2024 r. kandydaci klikali w przycisk „Aplikuj” aż o 18 proc. częściej niż miało to miejsce w analogicznym okresie 2023 r.

Ta sytuacja ma swoje odzwierciedlenie w ustaleniach najnowszego badania przeprowadzonego w marcu 2024 r. na próbie 2120 respondentów. Wynika z niego, że coraz większa część społeczeństwa aktywnie rozważa zmianę miejsca zatrudnienia. Zjawisko to pokazuje, jak bardzo zmieniły się nasze podejście i oczekiwania wobec pracy na przestrzeni ostatnich lat. O ile jeszcze w pierwszych miesiącach 2023 r. 41 proc. respondentów badania deklarowało, że poszukuje obecnie nowej pracy lub planuje w najbliższym czasie zmienić obecną, o tyle w najnowszym pomiarze – po sześciu miesiącach od poprzedniego – ta liczba wzrosła do 44 proc.

Niezmiennie największy odsetek osób planujących zmiany w życiu zawodowym na przestrzeni najbliższych miesięcy charakteryzuje najmłodszą grupę odbiorców. W grupie wiekowej 18-24 lat pracę zamierza w najbliższym czasie zmienić 56 proc. respondentów, a w grupie pracowników w wieku 25-34 lata odsetek ten wynosi 54 proc.

Poza respondentami deklarującymi aktywne poszukiwanie nowego miejsca pracy, aż 85 proc. badanych wskazuje, że są otwarci na nowe, ciekawe oferty pracy, jeśli takie pojawiłyby się w najbliższych miesiącach. W tym wypadku zaobserwować można niewielki wzrost z poziomu 84 proc. respondentów otwartych na oferty w poprzednim pomiarze.

Czytaj również: Młodzi nie czują się przygotowani do wejścia na rynek pracy. Badanie Pracuj.pl>>

Oferty najbardziej popularne wśród kandydatów

W zakresie wyborów kandydatów obserwowane są bardziej dynamiczne zmiany niż dotychczas. Choć nadal najchętniej aplikują oni na stanowiska związane ze sprzedażą, to ten wybór nie pozostawia już innych branż daleko w tyle, a podział staje się bardziej wyrównany.

W pierwszej połowie 2024 r. kandydaci najczęściej aplikowali na stanowiska związane ze sprzedażą (16 proc. wszystkich kliknięć w przycisk „Aplikuj”), jednak niemal dokładnie tyle samo aplikacji wysłali na ogłoszenia o pracę w administracji biurowej (15 proc.). Wzrosty widać także w zakresie pracy fizycznej, na którą kandydaci aplikowali nieco częściej niż w ubiegłych latach. Specjalizacja ta odpowiada za 10 proc. ogółu aplikacji w Pracuj.pl w pierwszych sześciu miesiącach 2024 r. 9 proc. udziału przypadło ofertom z zakresu obsługi klienta, również notującej istotne wzrosty rok do roku. Kolejne 9 proc. - w sektorze IT, gdzie mimo spadku liczby ofert, zainteresowanie pracą nie maleje. Autorzy raportu zwracają też uwagę na fakt, że choć ogłoszenia z zakresu finansów i ekonomii notują niższy udział procentowy w ofertach, to sama liczba kliknięć w „Aplikuj” rok do roku jest wyższa w tej kategorii.

 

Stabilizacja i wzmocnienie znaczenia pracy stacjonarnej

W ostatnich miesiącach obserwowane są istotne zmiany w modelach wykonywania obowiązków zawodowych. Jak twierdzą autorzy raportu, analiza rynku pracy wskazuje na spadek liczby ofert pracy zdalnej, co może sugerować wyczerpanie potencjału tego modelu po okresie intensywnej ekspansji wywołanej pandemią. Jednocześnie liczba ofert pracy hybrydowej pozostaje na względnie stałym poziomie, co świadczy o utrzymującym się zainteresowaniu pracodawców modelem mieszanym, łączącym zalety pracy zdalnej i stacjonarnej.

Najbardziej zauważalny jest jednak wzrost liczby ofert pracy stacjonarnej, co może wskazywać na stopniowy powrót do tradycyjnych form wykonywania obowiązków i większe zaufanie do pracy w biurze. Wnioski z tych obserwacji sugerują, że choć praca zdalna i hybrydowa nadal będą odgrywać ważną rolę, to jednak wiele firm decyduje się na powrót do modeli stacjonarnych, co może być efektem chęci zwiększenia kontroli nad procesami biznesowymi oraz intensyfikacji działań sprzyjających integracji zespołów.

Jak wynika z badania, respondentom najlepiej odpowiadają modele zakładające miks możliwości i decydowanie o miejscu wykonywania obowiązków w oparciu o bieżące potrzeby – większość Polaków preferuje hybrydowy model pracy. Aż 49 proc. respondentów wskazało, że swoje zadania chcieliby wykonywać właśnie w takim mieszanym modelu, częściowo poza siedzibą firmy, a częściowo na miejscu. W tej grupie 29 proc. badanych deklaruje, że chcieliby hybrydy z przewagą pracy zdalnej, a 20 proc. oczekuje przewagi pracy stacjonarnej.

Co ciekawe, duży odsetek badanych Polaków deklaruje jednak chęć pracy z siedziby firmy w pełnym wymiarze. Aż 35 proc. respondentów wskazuje, że preferują model wykonywania obowiązków w pełni stacjonarnie. Najmniejszy odsetek badanych z kolei deklaruje chęć pracy całkowicie zdalnej – deklarację zainteresowania pracą wyłącznie spoza siedziby firmy wyraża 16 proc.  wszystkich respondentów.

 

Sprawdź również książkę: [E-book] Prawo pracy >>


Pracownicy fizyczni na wagę złota

W pierwszych sześciu miesiącach 2024 r. pracownicy fizyczni byli drugą najczęściej poszukiwaną kategorią pracowników. Bardziej popularni okazali się tylko specjaliści od sprzedaży.

Obserwowane wzrosty w zakresie zapotrzebowania na pracowników fizycznych niewątpliwie związane są m.in. z tym, że także sektor budowlany odnotował intensywny rozwój, zarówno w zakresie inwestycji mieszkaniowych, jak i infrastrukturalnych. Również w przemyśle, zwłaszcza w branżach takich jak samochodowa, meblarska i spożywcza, wzrost produkcji wymagał większej liczby pracowników do obsługi linii produkcyjnych i montażowych.

 

Wybór ofert pracy dla młodych i wchodzących na rynek pracy

Na podobnym poziomie względem ubiegłych lat utrzymuje się oferta skierowana do najmłodszej grupy pracowników. Ogłoszenia o pracę dla osób na początkowych szczeblach kariery w I półroczu 2024 roku stanowiły 15 proc.  wszystkich ofert opublikowanych w serwisie Pracuj.pl w tym okresie.

Oferta dla młodych utrzymuje się na stabilnym poziomie, a chętnych do pracy nie brakuje. Aż 62 proc. najmłodszych badanych wierzy, że w ciągu najbliższych lat znajdą pracę świetnie dopasowaną do swoich oczekiwań. Co więcej, przedstawiciele generacji Z są otwarci na zmiany i poszukiwania najlepszego dla nich miejsca zatrudnienia. 58 proc. przedstawicieli tej generacji spodziewa się, że w swojej karierze zmienią oni pracę co najmniej kilka razy. 53 proc. z nich z kolei uważa, że w życiu będą wykonywać kilka zupełnie różnych zawodów. Ponad połowa najmłodszych pracowników (51 proc.) jasno wskazuje: nie chcę spędzić całej kariery w jednym miejscu pracy.

Raport oparty został na danych wewnętrznych Grupy Pracuj, przedstawiających statystyki ofert pracy zamieszczonych w serwisie między styczniem a czerwcem 2024 r.