Główny Urząd Statystyczny w ramach prac eksperymentalnych opublikował informację pt.: „Cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce
w styczniu 2024 r.
” Wynika z niej, że na koniec stycznia 2024 r. cudzoziemców wykonujących pracę było 999,8 tysięcy. W tej liczbie 386 tys. cudzoziemców realizowało umowy zlecenia i pokrewne.

Czytaj również: BCC: Konieczne uporządkowanie dostępu cudzoziemców do rynku pracy

 

Przybywa cudzoziemców na polskim rynku pracy

Jak podał GUS, na koniec stycznia 2024 roku w Polsce pracę wykonywało 999,8 tys. cudzoziemców. Udział cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce w ogólnej liczbie wykonujących pracę w Polsce wyniósł 6,5 proc., co oznacza, że wzrósł w stosunku do stycznia 2022 r. o 1,3 p. proc.

W analizowanej populacji cudzoziemców większość stanowili mężczyźni, ich udział zmniejszył się jednak  z 64,7 proc. w końcu stycznia 2022 r. do 59,4 proc.  w końcu stycznia 2024 r.

Obcokrajowcy wykonujący pracę w styczniu 2024 r. pochodzili z ponad 150 państw. Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy, których na koniec stycznia 2024 r. było 686,7 tys. osób. Ich udział w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę zmniejszył się w stosunku do stycznia 2022 r. o 4,6 p. proc.

W ostatnim dniu stycznia 2024 r. niemal co piąty spośród ogółu cudzoziemców wykonujących pracę mieszkał w regionie warszawskim stołecznym (19,2 proc.). Natomiast najmniej spośród analizowanej populacji cudzoziemców mieszkało w regionie świętokrzyskim (poniżej 1 proc.).

Czytaj też w LEX: 

Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE - oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy >

Dokumenty pracownicze obcokrajowców pracujących w Polsce >

Jak rozliczyć wynagrodzenie obywateli Ukrainy - poradnik na przykładach >