Przedsiębiorcy nadal nie mogą uzyskać zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, którzy dotąd wykonywali pracę w firmach świadczących tzw. outsourcing procesowy, czyli zajmowały się świadczeniem usług, które wykonywały na zlecenie przedsiębiorstw. W ramach outsourcingu usług świadczone były np. usługi księgowe, kadrowe czy sprzątające w firmach, które z różnych względów rezygnowały u siebie z tego typu działów i wolały korzystać z podmiotów zewnętrznych. W ten sposób świadczone są też np. usługi informatyczne. Wobec braku zezwoleń i niemożności legalnego zatrudnienia pracowników z zagranicy, naturalną koleją rzeczy firmy zaczęły poszukiwać innych rozwiązań, które w sposób legalny pozwolą im pozyskać osoby, które dzięki swojej pracy pozwolą na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty świadczące ww. outsourcing usług. O jednym z takich rozwiązań, po które sięgają np. firmy m.in. sprzątające, jest zatrudnienie cudzoziemców jako pracowników tymczasowych. Teraz pojawił się kolejny pomysł, który ma pomóc w rozwiązaniu sytuacji patowej.

Czytaj w LEX: Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE - oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy >>

Czytaj również:
Galimatias z zatrudnianiem cudzoziemców - firmy mają problem>>
Rząd chce ograniczyć "wypożyczanie" pracowników, a uderza w outsourcing usług

Spółki z udziałem cudzoziemców odpowiedzią na brak zezwoleń na pracę cudzoziemców

- To jest efekt pracy naszych urzędników w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy. Najnowszy pomysł, po który sięgają firmy nie wymaga legalizacji pracy cudzoziemców, bo sprowadza się do zakładania spółek kapitałowych przez cudzoziemców – mówi serwisowi Prawo.pl dr Maciej Chakowski, partner zarządzający kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, adiunkt i wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. I dodaje: - Niestety jest to „wypychanie” pracowników z zagranicy z pracy najemnej. Cudzoziemcy, którzy przystąpią do spółek akcyjnych czy z ograniczoną odpowiedzialnością, i odpowiednio będą akcjonariuszami czy udziałowcami tych spółek, będą wykonywać swoje obowiązki na rzecz spółki. W ten sposób spółka będzie mogła wywiązać się z umów z kontrahentami, a jednocześnie nie będzie konieczności legalizacji pracy cudzoziemców, bo oni nie będą świadczyć pracy. Co więcej, będzie mogła też poprawić swoją rentowność.

Czytaj w LEX: Czym się różni outsourcing usług od pracy tymczasowej? >>

Jak podkreśla Wojciech Garczyński, doradca podatkowy, szef Działu Podatków i ZUS w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, przy stosowaniu tego rozwiązania kluczowym elementem jest to, aby w działalności nie było pozorności. - To znaczy, żeby cudzoziemcy, którzy przystąpią do spółki akcyjnej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako akcjonariusze czy udziałowcy, mieli odpowiednią siłę głosu, by mogli decydować o funkcjonowaniu spółki. Aby to było realne w takiej spółce może być najwyżej kilkadziesiąt osób, a nie np. sto czy więcej – mówi Wojciech Garczyński.

Czytaj w LEX: Optymalizacja działalności operacyjnej przez outsourcing pracowniczy >>

 

Sprawdź również książkę: Meritum Prawo pracy 2023 >>


Spółka z udziałem cudzoziemców a podatki i składki

Cudzoziemcy, którzy mają obywatelstwo dowolnego państwa należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, USA, Szwajcarii i – od 2022 na mocy specustawy – Ukrainy, mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. A obywatele krajów trzecich mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce jedynie w konkretnie określonych formach, m.in. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.

Czytaj w LEX: Obsługa prawna obcokrajowców zamierzających wykonywać w pracę w Polsce >>

Mechanizm działalności omawianej spółki opiera się na współpracy cudzoziemców ze spółką z o.o. czy S.A. Sama współpraca polega na powtarzających się świadczeniach niepieniężnych cudzoziemców na rzecz spółki.

– Siłą rzeczy to nie jest umowa zlecenia czy umowa o pracę, lecz powtarzające się świadczenia niepieniężne. Wynagrodzenie wypłacane za te świadczenia jest kwalifikowane jako przychód z innych źródeł. W efekcie spółka nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy. PIT jest płacony na zasadach ogólnych przez samego akcjonariusza czy udziałowca, chyba że posiada on certyfikat rezydencji podatkowej potwierdzający, że nie jest rezydentem w Polsce. Wówczas, przy dostępności odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, możliwe jest wyłączenie z podatku dochodowego od osób fizycznych w naszym kraju – wyjaśnia Wojciech Garczyński. I dodaje: - Wynagrodzenie, jakie jest wypłacane cudzoziemcowi jako akcjonariuszowi lub udziałowcowi, który świadczy na rzecz spółki powtarzające się świadczenia niepieniężne nie jest też tytułem do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi czy zdrowotnym. Oczywiście to nie wyklucza braku składek na ZUS i NFZ, jeżeli udziałowiec będzie miał inny tytuł do ubezpieczeń, bo może przecież mieć inną działalność zarobkową - umowę zlecenia, umowę B2B czy umowę o pracę.

Czytaj w LEX: Zatrudnianie cudzoziemców a podatek dochodowy >>

Wojciech Garczyński przyznaje, że popularność spółek z udziałem cudzoziemców ma związek z brakiem zezwoleń na pracę wydawanych przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy. – Nowe przedsiębiorstwa korzystają z narzędzi , które są dostępne. Decyzje o tworzeniu spółek cudzoziemskich teraz są też efektem zapowiedzi wprowadzenia nowych przepisów, które mają wejść w życie w 2024 r. – mówi Garczyński. I dodaje: - Na pewno działalność każdej takiej spółki będzie oddzielnie badania przez ZUS, który w tym przypadkiem jest głównym organem uprawnionym do weryfikowania prawidłowości rozliczeń tej działalności. Polscy przedsiębiorcy z pewnością będą pomagali w zakładaniu i prowadzeniu takich spółek przez cudzoziemców. Aby uniknąć zgłaszania wątpliwości ze strony organów, w szczególności ZUS, konieczne jest prawidłowe ułożenie stosunków w ramach samej spółki (na linii spółka-udziałowcy), jak również pomiędzy spółką a jej klientami.

Czytaj w LEX: Zalety i wady outsourcingu dla pracownika >>