Prawo.pl
Liczba cyberataków phishingowych wzrasta w sezonie urlopowym. Nie tylko letnie rozkojarzenie pracowników sprzyja hakerom. Znaczenie mają też ryzykowne praktyki związane z cyberbezpieczeństwem. Jednym ze sposobów na aktualizację wiedzy o zagrożeniach wśród osób zatrudnionych w organizacji są szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Ret
18.07.2023
Nowe technologie Małe i średnie firmy
IFRA (International Fragrance Association) opublikowała właśnie 51. poprawkę do swoich standardów dotyczących stosowania i bezpieczeństwa substancji zapachowych wykorzystywanych w kosmetykach. Obejmuje ona łącznie 48 składników kompozycji zapachowych. W przypadku niektórych zadecydowano o zmniejszeniu dopuszczalnych stężeń ze względu na potencjalne ryzyko alergii lub szkodliwość.
Inga Stawicka
18.07.2023
Rynek i konsument Rynek Prawo unijne
Polska nie ma polityki migracyjnej – twierdzą zgodnie prawnicy i pracodawcy. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Polityki migracyjnej Polski – kierunki działań 2021-2022” wraz z dokumentami, do których dotarł serwis Prawo.pl, został wycofany w IV kwartale 2022 r. Podobny los ma teraz spotkać także projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, nad którym od prawie roku pracuje MRiPS. Może mieć to znaczące skutki gospodarcze.
Grażyna J. Leśniak
18.07.2023
Rynek Prawo pracy Prawo unijne
Już wkrótce plany ogólne zastąpią obowiązujące studia uwarunkowań. Grunty kupione pod przyszłe inwestycje mieszkaniowe będą jednak spędzać sen z powiek inwestorom. Po wejściu w życie reformy planistycznej gminy, sporządzając plan ogólny, nie będą miały bowiem obowiązku robić tego ani zgodnie z obecnym studium zagospodarowania przestrzennego, ani z wydanymi warunkami zabudowy.
Zofia Jóźwiak
18.07.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo

SO: Zasiłek spóźniony, ale cierpienie i żałoba to niemierzalna dolegliwość

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
O przedawnieniu prawa do zasiłku chorobowego decyduje data zgłoszenia roszczenia o jego wypłatę, a nie termin ustąpienia przyczyny uniemożliwiającej wypłatę czy data opłacenia w całości zaległych składek na ubezpieczenie. Tak zdecydowały sądy dwóch instancji i uchyliły negatywne dla kobiety decyzje ZUS. Podkreślono przy tym, że mierzenie skali cierpienia osoby, która nie doznała uszkodzenia ciała, pozostaje poza możliwościami dowodowymi sądu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.07.2023
Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Lipiec i sierpień to dla uczniów czas wypoczynku, ale dla ich rodziców niekoniecznie. Zdarzają się przypadki, że mają problem z zapewnieniem opieki swoim dzieciom w czasie, gdy muszą pracować, a nie mogą liczyć na dalszą rodzinę. O ile nastolatek może na ogół zostać w domu sam, a małe dziecko pójdzie do przedszkola lub żłobka, temu w wieku wczesnoszkolnym na ogół trzeba zapewnić opiekę.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
18.07.2023
Zarządzanie oświatą
Obwiniony został zawieszony w prawie wykonywania zawodu, ponieważ sporządził opinię psychiatryczną bez osobistego zbadania pacjentki. Sąd Najwyższy wskazał, że lekarz opierał się wyłącznie na nagraniach i stenogramach, które nie mogą zostać uznane za substytut osobistego badania lub dokumentacji medycznej. Tym samym materiały te nie mogły stanowić samoistnej podstawy do sporządzenia opinii psychiatrycznej.
Dorian Lesner
18.07.2023
Pacjent Zawody medyczne
We wniosku o zmianę miejsca głosowania oraz zaświadczeniu o prawie do głosowania w referendum ogólnokrajowym nie będzie już konieczności podawania imienia ojca i daty urodzenia. Projekt wzoru zaświadczenia proponuje, aby było one zabezpieczane znakiem holograficznym zawierającym litery RO, naklejanym na zaświadczeniu.
Robert Horbaczewski
17.07.2023
Samorząd terytorialny Wybory
W kampanię "Bezpieczne Wakacje" włączyli się niektórzy influencerzy aktywni na TikTok-u i Instagramie. W część dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w internecie zaangażowała także się komisja ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu nieletnich poniżej 15 lat. W ramach kampanii promowane są odpowiedzialne zachowania - przede wszystkim te dotyczące odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.
Monika Sewastianowicz
17.07.2023
Prawo karne Prawo rodzinne Szkoła i uczeń
Użycie w artykule prasowym określenia „tchórzliwy brutal” doprowadziło do naruszenia czci publicysty. Ale jak określił Sąd Najwyższy to nie było bezprawne, gdyż krytyczna ocena działalności Rafała Ziemkiewicza mogła być uzasadniona interesem społecznym. Niemniej uchylono wyrok sądu II instancji, gdyż sąd ten nie wyjaśnił aspektów interesu społecznego, które uzasadniałyby użycie pejoratywnego określenia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.07.2023
Prawo cywilne
Aż 34 miejscowości mają uzyskać status miasta od 1 stycznia 2024 r. – wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Na liście znalazło się jedenaście miejscowości z województwa mazowieckiego, osiem z łódzkiego, po trzy z kujawsko-pomorskiego i lubelskiego, po dwie z podkarpackiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego, po jednej z lubuskiego i śląskiego.
Robert Horbaczewski
17.07.2023
Samorząd terytorialny
Dzięki karcie EKUZ (Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego) można otrzymać podstawową opiekę w krajach unijnych, a także na Islandii, w Liechtensteinie, Norwegii czy Szwajcarii (państwa EFTA). Jednak za niektóre świadczenia, które w Polsce są refundowane, za granicą trzeba zapłacić. Karta działa wyłącznie w państwowych placówkach i wówczas, gdy lekarz uzna, że świadczenie jest niezbędne.
Katarzyna Nocuń PAP
17.07.2023
Pacjent
Odwołanie 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego oznacza powrót wynikających z kodeksu pracy obowiązków dotyczących okresowych badań lekarskich pracowników. Pracodawcy i pracownicy muszą wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania tego stanu – twierdzi MRiPS. Według resortu, okres 180 dni można potraktować jako okres przejściowy, po upływie którego każdy pracownik będzie musiał posiadać aktualne orzeczenie lekarskie.
Grażyna J. Leśniak
17.07.2023
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia przedłużający terminy na wpłatę podatku do niezrealizowanych zysków w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ma być wydłużony o kolejne dwa lata. Jest to już kolejne planowane przesunięcie terminu w tym zakresie.
Urszula Sałacińska-Matwiejczyk
17.07.2023
PIT
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył surową karę na spółkę BO Energy, zajmującą się sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych na terenie całej Polski. Powód? Liczne klauzule niedozwolone w umowach zawieranych z konsumentami, które chroniły tylko interesy samej spółki. Przedsiębiorstwo było już wcześniej karane przez UOKiK za stosowanie nieuczciwych praktyk.
Inga Stawicka
17.07.2023
Rynek i konsument Energetyka

Państwo wpycha obywateli przepisami podatkowymi w samozatrudnienie

PIT Prawo pracy Małe i średnie firmy Polski Ład
Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą to nie pracownicy, lecz przedsiębiorcy. Wliczanie więc do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, okresu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie jest możliwe i uzasadnione – twierdzi MRiPS. Jednak zdaniem prawników, powinniśmy albo wliczać do stażu pracy wszystkie aktywności zawodowe, albo powinniśmy zacząć odróżniać w prawie „wolnego współpracownika”.
Grażyna J. Leśniak
17.07.2023
PIT Prawo pracy Małe i średnie firmy Polski Ład
Po czerwcowym wyroku TSUE sądy podejmują pierwsze sprawy z powództwa banków dotyczące wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, zawieszone właśnie w oczekiwaniu na to rozstrzygnięcie. Jednak nie wszystkie, bo w przypadku części z nich powodem zawieszania było to, że nadal toczy się sprawa wytoczona bankowi przez kredytobiorcę.
Regina Skibińska
17.07.2023
Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Kredyty frankowe
Niezależna od winy odpowiedzialność przewoźników lotniczych, przewidziana w konwencji montrealskiej, obejmuje nieodpowiednią pierwszą pomoc medyczną udzieloną na pokładzie. Dla uznania zdarzenia za „wypadek” wystarczy, by zdarzenie, które spowodowało uszkodzenie ciała pasażera, miało miejsce na pokładzie. Potwierdził to właśnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa dotyczyła pasażera, który został poparzony gorącą kawą.
Krzysztof Koślicki
17.07.2023
Prawo unijne
Najtrudniejsze są te sprawy, w których trzeba zadecydować, czy chronić prywatność czy bezpieczeństwo publiczne. Podobnie jak sprawy wrażliwe, dotyczące np. okazywania przekonań religijnych w miejscu pracy – we Francji to niedopuszczalne, w Szwecji wprost przeciwnie. Bliższe jest mi szwedzkie podejście – mówi Koen Lenaerts, prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Ewa Usowicz
17.07.2023
Prawo unijne
Zwolennicy kominków jako drugiego źródła ogrzewania wygrali przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Sąd uwzględnił ich skargę, która dotyczyła zakazu palenia w takich urządzeniach w dni smogowe, zapisanego w mazowieckim programie ochrony powietrza. Wyrok może być powodem do tego, aby przepisy antysmogowe zaostrzyć.
Zofia Jóźwiak
17.07.2023
Samorząd terytorialny Środowisko Węgiel
Żona spadkodawcy może przekazać notariuszowi treść projektu testamentu swego męża – stwierdził Sąd Najwyższy. - Nie budzi wątpliwości sporządzanie projektu dokumentu, również przez notariusza, a co ważne - nie determinuje ważności aktu. Istotne jest, aby notariusz odczytał akt i aby był podpis testatora - dodał SN, odrzucając skargę uczestniczki postępowania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.07.2023
Prawo cywilne

Inflacja zjada świadczenie uzupełniające, możliwa jego waloryzacja

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi obecnie analizę dotyczącą skutków finansowych wprowadzenia waloryzacji świadczenia uzupełniającego, tzw. 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Prawnicy zwracają uwagę, że w ten sposób zostałaby zrealizowana istota konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego.
Beata Dązbłaż
15.07.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne
Na forach internetowych pośredników w obrocie nieruchomościami wrze. Tuż przed wyborami Ministerstwo Rozwoju i Technologii postanowiło zabrać się za porządki na rynku pośrednictwa nieruchomości. Eksperci nie mają wątpliwości, że "wietrzenie" rynku się przyda, ale większość zaproponowanych rozwiązań jest kontrowersyjna. Ich wprowadzenie w życie niekoniecznie pomoże klientom pośredników a celem zmian jest w rzeczywistości ... walka o wyborców.
Renata Krupa-Dąbrowska
15.07.2023
Rynek i konsument Nieruchomości
Modelka Caroline Derpienski zapowiada, że będzie domagać się zadośćuczynienia w wysokości 50 mln zł za film opublikowany przez Katarzynę Nosowską. Choć w materiale nie pada jej nazwisko, parodia w dość oczywisty sposób wskazuje na modelkę. Celebrytce trudniej wygrać tego rodzaju sprawę, bo podobnie jak polityk, musi mieć grubszą skórę. Dodatkowo, jak wskazują prawnicy, raczej nie ma szans na uzyskanie tak dużego zadośćuczynienia.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
15.07.2023
Prawo cywilne
Przyjęte przez Sejm przepisy wychodzą naprzeciw palącej potrzebie społecznej związanej z ochroną dzieci przed przemocą. Dlatego Senat powinien zająć się nimi jak najszybciej, już na najbliższym posiedzeniu - apelują do marszałka Senatu organizacje zajmujące się na co dzień m.in. ochroną praw dziecka.
Patrycja Rojek-Socha
15.07.2023
Wymiar sprawiedliwości
Szpitale i lekarze muszą mieć ubezpieczenie OC. Nie widnieją one jednak w żadnym publicznym rejestrze, tak jak OC samochodów. To problem dla poszkodowanego pacjenta, który, zanim wejdzie na ścieżkę postępowania karnego, chce sprawdzić, czy polisa może pokryć jego szkodę. I chociaż ma prawo do tych danych, to - przez bałagan w administracji, opieszałość czy zaniedbanie - nie zawsze je dostaje.
Katarzyna Nocuń
15.07.2023
Pacjent Zawody medyczne
W 2022 roku, po trzech z rzędu latach spadków, spowodowanych w dużej mierze ograniczeniami wywołanymi pandemią, wzrosła liczba kolizji z winy kierujących pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi na zagranicznych drogach. Polscy zmotoryzowani byli w ostatnim roku sprawcami 63 tysięcy tego typu zdarzeń. To o trzy tysiące więcej niż w 2021 roku. Postępowanie po kolizji za granicą różni się od postępowania po szkodzie w Polsce. Trzeba pamiętać, by za granicę zabrać papierowe potwierdzenie polisy.
Regina Skibińska
15.07.2023
Domowe finanse Ubezpieczenia
Komisja Europejska chce, aby sklepy internetowe i aplikacje mobilne były wyposażone w funkcję - przycisk, za pomocą którego konsument będzie mógł w łatwy sposób odstąpić od umowy zawartej na odległość. W planach są również dalsze zmiany, w tym dla branży usług finansowych, m.in. w zakresie stosowania w działalności narzędzi typu chatbot i roboadvice – piszą Monika Hughes i Marlena Michalak z kancelarii Bird & Bird.
Monika Hughes Marlena Michalak
15.07.2023
Domowe finanse Finanse Prawo unijne

NSA: Dyrektor nie wciśnie przedszkolaka do starszej grupy

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Rekrutacja do publicznego przedszkola może dotyczyć oddzielnie każdego oddziału przedszkolnego wyodrębnionego pod kątem wieku dziecka. Tworzenie oddziałów lub grup w przedszkolach publicznych nie jest bowiem zabronione - szczególnie, gdy odbywa się to na potrzeby rekrutacji. Placówka może więc przyjąć wówczas tylu chętnych, ile ma wolnych miejsc w poszczególnych grupach. Potwierdza to Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
15.07.2023
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Stan zdrowia studenta nie zwalnia go od przestrzegania regulaminu uczelni. Jeżeli korzystanie z telefonu podczas egzaminu pisemnego warunkowane jest stanem zdrowia, fakt ten musi być uprzednio znany władzom uczelni. Inaczej stanowi poważne wykroczenie w obowiązkach studenta. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Marek Sondej
15.07.2023
Szkolnictwo wyższe Dla studenta