Infolinia ma pomóc w zrozumieniu Polskiego Ładu

Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchomiło infolinię dla obywateli i przedsiębiorców. Wiceminister Olga Semeniuk zapewnia, że dzięki niej osoby zainteresowane uzyskają rzetelne informacje na temat rozwiązań Polskiego Ładu. Z wszelkimi pytaniami można dzwonić pod specjalny numer telefonu.
Krzysztof Koślicki
11.01.2022
Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Niektóre przedszkola wymagają od rodziców zaświadczeń o tym, że dzieci wracające do nich są zdrowe i nie nie są zarażone COVID-19. Nie mają jednak prawa tego oczekiwać, bo żadne przepisy nie zobowiązują lekarzy do wystawiania takich dokumentów. Lekarze dodają, że takie zaświadczenie w praktyce i tak niewiele by oznaczało.
Katarzyna Nowosielska Jolanta Ojczyk
11.01.2022
Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Obowiązujący do 10 stycznia br. zakaz lądowania w Polsce samolotów z lotnisk położonych w siedmiu państwach z południa Afryki został przedłużony do 24 stycznia. Wynika to z wydanego w poniedziałek i opublikowanego w Dzienniku Ustaw znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów.
Krzysztof Sobczak
11.01.2022
Koronawirus a prawo

Trudny start akcji przyznawania dodatków osłonowych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Zdaniem pracowników socjalnych większość wniosków o dodatek osłonowy zostanie złożonych w formie papierowej. Problem mają szczególnie duże miasta, które muszą ośmiostronicowy wzór wniosku zamówić w drukarni. MOPS w Grudziądzu już poinformował, że papierowe druki będą dostępne dopiero po 20 stycznia. Samorządowcy wciąż nie są pewni, w jakiej formie ma następować przyznanie dodatku.
Robert Horbaczewski
11.01.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Ochrona przed nierównym traktowaniem jest w Polsce ograniczona, a osoby tego doświadczające nie mogą w sądzie tylko uprawdopodobnić swych twierdzeń, by to strona pozwana musiała dowieść, że do nierównego traktowania nie doszło. A ochrona w dostępie do dóbr i usług ograniczona jest do przesłanek płci, rasy, pochodzenia etnicznego oraz narodowości.
Krzysztof Sobczak
11.01.2022
Administracja publiczna
Od warunków zabudowy "odralniających" działkę będzie płaciło się wysoką rentę planistyczną wynoszącą 30 proc. wzrostu wartości nieruchomości. Gminy będą mogły jej żądać również z chwilą uzyskania przez inwestora ostatecznego pozwolenia na budowę. Takie plany ma Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowujące zmiany w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.01.2022
Samorząd terytorialny Nieruchomości

Za mało pieniędzy na zwalczanie dyskryminacji - uważa RPO

Finanse publiczne Szkoła i uczeń Administracja publiczna
Rzecznik Praw Obywatelskich wytyka pełnomocnik rządu minimalistyczne podejście do Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania. Swoje uwagi przekazuje minister Annie Schmidt zalecając zwiększenie funduszy oraz bardziej radykalne poprawianie prawa. W tym kodeksu karnego i przywrócenie obowiązku prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej przez wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.01.2022
Finanse publiczne Szkoła i uczeń Administracja publiczna
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.
Krzysztof Sobczak
10.01.2022
Środowisko
Organizacje pożytku publicznego w ramach tzw. jednego procenta PIT otrzymały od podatników 973 mln zł. Nie wszystkie jednak transparentnie się z niego rozliczyły, niestety, jakość ich sprawozdań finansowych pozostaje niska – wynika z badania Grant Thornton. Jego autorzy podkreślają, że to około 2 proc. dochodów polskiego budżetu.
Krzysztof Sobczak
10.01.2022
Pomoc społeczna PIT
Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.
Krzysztof Koślicki
10.01.2022
PIT Poprawmy prawo Polski Ład
Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.
Krzysztof Koślicki
10.01.2022
PIT Rachunkowość Polski Ład
Sąd Okręgowy w Płocku podtrzymał wyrok uniewinniający aktywistki oskarżone o obrazę uczuć religijnych. Chodziło o wywieszanie plakatów przedstawiających Matkę Boską z tęczową aureolą. Za popełnienie przestępstwa groziły im dwa lata pozbawienia wolności. Zdaniem sądu aktywistki nie dopuściły się przestępstwa, ponieważ ich działanie nie było intencjonalne.
Monika Sewastianowicz
10.01.2022
Prawo karne
W Polsce na opinię biegłego w sprawie o błąd medyczny można czekać w nieskończoność, a w najlepszym wypadku kilka miesięcy. Problem ten ma rozwiązać nowo powołany przez ministra sprawiedliwości Instytut Ekspertyz Medycznych. Zdaniem ekspertów to mało prawdopodobne, bo… brakuje standardów świadczeń zdrowotnych, ale też obiektywnych, rzetelnych biegłych medyków.
Jolanta Ojczyk
10.01.2022
Prawo karne Prawo cywilne Opieka zdrowotna

Rząd podniósł akcyzę tylko na niektóre alkohole, na inne... obniżył

Domowe finanse Akcyza Rachunkowość Doradca podatkowy Opieka zdrowotna
Od 1 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy, które podniosły znacząco opodatkowanie alkoholu. Uzasadnieniem, według deklaracji resortu finansów, była troska o zdrowie Polaków i zniechęcenie ich do spożywania alkoholu. Eksperci punktują tu jednak brak spójności rządu – w tym samym czasie obniżono bowiem podatek nakładany na producentów win, miodów pitnych i wódek regionalnych.
Krzysztof Koślicki
10.01.2022
Domowe finanse Akcyza Rachunkowość Doradca podatkowy Opieka zdrowotna
Największy naturalny lęk, czasem szok wywołują pierwsze godziny i dni więziennej izolacji, co winno znaleźć stosowne odzwierciedlenie w wysokości zasądzonego zadośćuczynienia - uznają sądy. Wnioskodawca, który spędził w izolacji pięć lat pracując w kamieniołomach za wyznawaną wiarę, otrzymał milion złotych zadośćuczynienia za swoją krzywdę moralną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.01.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wzorzec umowy ograniczał łączną wysokość kar umownych za zwłokę dewelopera oraz zakładał, że zmiana powierzchni użytkowej lokalu w granicach do 2 proc., nie wpływa na stan rozliczeń między stronami. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał te postanowienia za niedozwolone i wymierzył karę. Sąd przyznał mu rację i oddalił odwołanie.
Dorian Lesner
08.01.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument Budownictwo

Rodzice utrzymują dzieci - to obowiązek, nie darowizna

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Rodzice muszą utrzymywać finansowo swoje dzieci. Nieprecyzyjna granica między świadczeniami alimentacyjnymi a darowiznami powoduje jednak zainteresowanie fiskusa. W niektórych sytuacjach wypłaty trzeba bowiem traktować jak darowizny i zgłaszać organom podatkowym. Bez poinformowania fiskusa, konieczne może być zapłacenie podatku.
Krzysztof Koślicki
08.01.2022
Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Dochodzenie roszczeń za szkody wynikające z najechania na dziurę w drodze lub też potknięcia się pieszego na nierówności chodnika, z uwagi na duże natężenie ruchu, nie należy do rzadkości. W tego rodzaju sprawach, w odróżnieniu od wypadków komunikacyjnych, głównym problemem jest ustalenie samej odpowiedzialności odszkodowawczej.
Regina Skibińska
08.01.2022
Prawo cywilne Ubezpieczenia
Z nieodpłatnej pomocy prawnej co do zasady powinny korzystać osoby, których nie stać na skorzystanie z niej na zasadach komercyjnych. Prawnicy podkreślają jednak, że to iluzja, bo ci, którzy po poradę przychodzą, często na brak środków nie narzekają. To wina przepisów, a do tego adwokat czy radca, nawet jeśli wie, że jego rozmówca mija się z prawdą, nie może mu wsparcia odmówić.
Patrycja Rojek-Socha
08.01.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
To jest najlepszy czas, aby przyspieszyć prace nad projektem przepisów o wolności słowa w internecie i jak najszybciej skierować go do Sejmu - powiedział w piątek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. A jego zastępca Sebastian Kaleta poinformował, że projekt tzw. ustawy wolnościowej jest gotowy i uwzględniono w nim część propozycji z konsultacji.
Krzysztof Sobczak
07.01.2022
Nowe technologie RODO
Ulga dla klasy średniej może być zastosowana przy wspólnym rozliczeniu małżonków. Połowa ich łącznych przychodów musi się jednak mieścić w przedziale między 68 412 zł a 133 692 zł – wynika z wyjaśnień MF. Potwierdza to jednocześnie tezy artykułu opublikowanego w zeszłym tygodniu w serwisie Prawo.pl. Złożenie wspólnego PIT nie będzie więc korzystne dla wszystkich małżonków.
Krzysztof Koślicki
07.01.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Patologia w sieci jest coraz poważniejszym problemem, zwłaszcza w czasie pandemii, gdy najmłodsi nadal spędzają większość dnia przed komputerami, a do tego zjawisko patostreamingu nasila się w Polsce w skali nieznanej gdzie indziej - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich pyta o działania rządu w tym zakresie. Niepokoją go też tzw. "wjazdy" na zdalne lekcje w celu ich udaremnienia.
Krzysztof Sobczak
07.01.2022
Szkoła i uczeń Nowe technologie
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przymierza się do reformy planistycznej. Do prekonsultacji trafił właśnie projekt w tej sprawie. Chce, by weszła w życie w przyszłym roku. Obecne studia mają zastąpić plany ogólne, a ważność warunków zabudowy zostanie ograniczona do trzech lat. Stare decyzje z czasem wygasną.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.01.2022
Samorząd terytorialny Budownictwo
Większość warszawskich spółdzielni nie wie jeszcze, jakie nowe stawki za gaz przyjdzie płacić ich mieszkańcom. Sytuacja ma wyjaśnić się w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Wielu warszawiaków ma podpisane umowy bezpośrednio z dostawcą, co oznacza, że powinni uniknąć najwyższych podwyżek.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.01.2022
Finanse Nieruchomości
Niekiedy wizyty windykatora w domu dłużnika, presja psychiczna wywierana telefonicznie i mailami na niego i jego rodzinę, celem wymuszenia zapłaty, nie jest naruszeniem prywatności. Tak zdarza się, gdy nękanym jest prezes spółki. Informacja o skierowaniu sprawy do windykacji terenowej nie mogła naruszyć dóbr osobistych powoda, bo dotyczyła majątku spółki.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.01.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument

W 2022 roku pandemia jeszcze bardziej podwyższy emerytury niż przed rokiem

Domowe finanse Emerytury i renty Koronawirus a prawo Polski Ład
Od stycznia do listopada 2021 r. ZUS wypłacił 408,3 tys. zasiłków pogrzebowych. To więcej niż w całym 2020 roku, gdy było ich 391,7 tys. To jeden z sygnałów, że kolejny rok pandemii skrócił średnie dalsze trwanie życia Polaków - aż o 14 miesięcy. Z przejściem na emeryturę opłaca się więc poczekać do lipca z uwagi na spodziewaną - rekordową w tym roku - waloryzację kapitału zgromadzonego w ZUS.
Grażyna J. Leśniak
07.01.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Koronawirus a prawo Polski Ład
Sędzia Sądu Najwyższego Karol Weitz na 31 stycznia wyznaczył termin rozprawy w sprawie odpowiedzi udzielonych przez Trybunał Sprawiedliwości UE dotyczącej statusu nowych sędziów. Ponieważ jednak część składu zadającego to pytanie jest w stanie spoczynku, wystąpił do prezes izby o jego uzupełnienie. Prezes Joanna Misztal-Konecka (fot.) jednak pyta, dlaczego wcześniej wyznaczył termin.
Krzysztof Sobczak
05.01.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Finansów przypomina, że co do zasady, PIT-2 składa się z chwilą rozpoczęcia zatrudnienia. Oświadczenie obowiązuje do odwołania przez pracownika. Nie ma potrzeby składać go co rok. Zgodnie z przepisami, złożenie PIT-2 daje pracodawcy prawo do pomniejszania zaliczek na PIT o kwotę zmniejszającą podatek. W 2022 roku jest to 425 zł miesięcznie.
Krzysztof Koślicki
05.01.2022
PIT Rachunkowość Polski Ład
Na Węgrzech i w Polsce łamano praworządność – powiedział nowy czeski minister do spraw Unii Europejskiej Mikuláš Bek. I zasugerował, że oba te kraje mogą być z tego powodu izolowane, nawet w ramach Grupy Wyszehradzkiej. To nowość, ponieważ kierowany przez Andreja Babisza poprzedni czeski rząd unikał wypowiedzi na ten temat.
Krzysztof Sobczak
05.01.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Komornik pobrał z konta mężczyzny 50 tys. zł, mimo że nie został wydany przeciwko niemu tytuł egzekucyjny. Sądy uznały jednak, że nie należy mu się ani zwrot pieniędzy, ani zadośćuczynienie, bo nie składał skarg na czynności i nie wytoczył powództwa przeciwegzekucyjnego. Teraz Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego i komornik ma je zwrócić.
Patrycja Rojek-Socha
05.01.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski