Prawo.pl
Będzie zmiana ustawy o pomocy społecznej. Jej celem ma być umożliwienie wprowadzenia rządowych programów dofinansowania wynagrodzeń określonych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie, a także pracowników systemu pieczy i wsparcia rodziny oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych przez samorządy.
Grażyna J. Leśniak
05.03.2024
Pomoc społeczna Finanse publiczne Prawo pracy
Od września 2022 roku szkoły podstawowe muszą zapewnić uczniom w ciągu dnia jeden gorący posiłek i możliwość jego spożycia. Nie oznacza to jednak obowiązku posiadania własnej kuchni. Mimo dopłat, nie we wszystkich szkołach udało się zorganizować odpowiednią infrastrukturę. Do końca kwietnia jednostki samorządu terytorialnego mogą występować o kolejne dopłaty.
Monika Sewastianowicz
05.03.2024
Zarządzanie oświatą
Tocząca się publiczna dyskusja o podniesieniu kwoty renty socjalnej do kwoty minimalnego wynagrodzenia w rezultacie sprowadza się do o wiele głębszego problemu, czyli reformy systemu orzecznictwa o niepełnosprawności. Ale także braku podstawowych badań o potrzebach osób z niepełnosprawnościami w podobnej sytuacji życiowej, różnie określonej przez prawo. Należałoby więc zacząć od dużo bardziej podstawowej kwestii jak zmiana systemu orzekania niż odpowiedzi na pytanie, czy słuszne jest wprowadzenie renty socjalnej w kwocie minimalnego wynagrodzenia.
Beata Dązbłaż
05.03.2024
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Rząd analizuje zmiany dotyczące ograniczeń egzekucji długu z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pensja minimalna w ostatnich latach wystrzeliła w górę. Coraz więcej dłużników wykorzystuje tę ochronę, aby nie spłacać zaległości. Ministerstwo Sprawiedliwości przyznaje, że zmiany są pożądane, nie tylko z punktu widzenia wierzycieli i zwiększenia efektywności egzekucji, lecz też z perspektywy zasad równości i sprawiedliwości społecznej.
Robert Horbaczewski
05.03.2024
Samorząd terytorialny Domowe finanse Prawo pracy
Demografia wymusza przestawienie opieki zdrowotnej na potrzeby seniorów. Łóżek dla schorowanych starszych osób brakuje już teraz. Jednocześnie odziały położnicze świecą pustkami i przynoszą milionowe straty. Lokalne władze boją się jednak zmian. Na likwidację oddziału nie ma szans przed wyborami. To działania wbrew logice, ekonomii i przepisom, które teoretycznie powinny wymuszać dostosowanie szpitali do warunków dyktowanych przez demografię.
Katarzyna Nocuń
05.03.2024
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Cechuje je wysokie zaangażowanie i umiejętność szybkiego nabywania nowych kompetencji. Potrafią dostosowywać się do zmieniających warunków rynkowych, przy jednoczesnej wysokiej empatii i pozytywnym nastawieniu do wyzwań. Takie właśnie są kobiety na polskim rynku pracy. Jak wynika z badań Pracuj.pl, 76 proc. Polek deklaruje, że w pracy angażują się mocno w wykonywane zadania. Jednak mimo dużego zapału i szerokiego zakresu kompetencji, tylko 48 proc. polskich pracownic czuje się docenianymi w miejscu pracy.
Grażyna J. Leśniak
04.03.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Nowe Prawo komunikacji elektronicznej, które rząd przekazał do konsultacji społecznych, wprowadza nowe zasady blokowania treści w internecie, gdy zajdą ku temu wskazane w przepisach przesłanki. Chodzi tu o interwencję służb w sprawach, gdy publikowane informacje zagrażają bezpieczeństwu państwa. Przepisy nie dają jednak policji czy służbom samodzielności w tym zakresie.
Monika Sewastianowicz
04.03.2024
Nowe technologie
Unijna dyrektywa nr 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, nałożyła na Polskę obowiązek implementacji jej przepisów do krajowego porządku prawnego do 17 grudnia 2021 r. Jedynie w przypadku podmiotów należących do sektora prywatnego, które zatrudniają od 50 do 249 osób, implementacja dyrektywy w zakresie obowiązku ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń mogła nastąpić do dnia 17 grudnia 2023 r. – pisze Iwona Smolak, radca prawny.
Iwona Smolak
04.03.2024
Prawo pracy Prawo europejskie
Kredytodawcy mogą wymagać od klientów ponoszenia kosztów. Muszą się one jednak mieścić w dopuszczalnym prawem limicie. Dyskusyjna jest kwestia, czy w przypadku nieproporcjonalności tych kosztów, kredytodawca może ponieść negatywne konsekwencje. Interpretacje wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE wydanego w tej sprawie prowadzą do dwóch różnych wniosków. Rodzi to wiele praktycznych problemów.
Regina Skibińska
04.03.2024
Banki Kredyty
Nie wiadomo czy i w jaki sposób związki zawodowe i Sąd Okręgowy w Warszawie badają liczebność organizacji związkowych i ich reprezentatywność w zakładach pracy i na poziomie krajowym. Trudno sobie wyobrazić, by związkowcy przywozili do sądu tony deklaracji członkowskich 300 tys. osób. Prawnicy wskazują, że w postępowaniu sądowym dostęp do dokumentów, na podstawie których sąd stwierdza reprezentatywność związku zawodowego, ma tylko związek i sąd, nie ma natomiast pełnomocnik pracodawcy.
Grażyna J. Leśniak
04.03.2024
Prawo pracy

Światło w przestrzeni publicznej ma i ciemną stronę – potrzebne zmiany

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów
Ani przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, ani rozporządzeń techniczno-budowlanych nie definiują pojęcia zanieczyszczenia światłem. Brak jest więc określonych norm jego emisji. Eksperci zwracają uwagę na coraz większy problem niekontrolowanego zanieczyszczenia sztucznym oświetleniem przestrzeni publicznej. Wskazują, co samorządy mogą zrobić, aby ograniczyć negatywne skutki. Rząd powinien pochylić się nad tym problemem.
Maria Dec-Kiełb
04.03.2024
Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Koniec z kontrolami na granicy ze Słowacją

Administracja publiczna Wojsko
Od 3 marca przy wjeździe do Polski ze Słowacji nie będzie już kontroli granicznej. Kontrole prowadzone były od 3 października 2023 r. MSWiA uzasadniało je poważnym zagrożeniem nielegalną migracją na tym odcinku granicy państwowej. Teraz MSWiA informuje o ustabilizowaniu się sytuacji migracyjnej na tzw. szlaku bałkańskim i ustąpieniu zagrożenia nielegalną migracją na polsko-słowackim odcinku granicy państwowej.
Robert Horbaczewski Agnieszka Matłacz
03.03.2024
Administracja publiczna Wojsko
33-latek, który w piątek wjechał w grupę kilkunastu osób na pl. Rodła, a następnie doprowadził do kolizji z trzema innymi samochodami na al. Wyzwolenia w Szczecinie, w sobotę w prokuraturze rejonowej usłyszał zarzuty, m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób, spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, ucieczki z miejsca wypadku oraz spowodowania obrażeń kwalifikowanych z art. 156 oraz art. 157 kodeksu karnego.
kn/pap
02.03.2024
Prawo karne
Odpowiednie wysokie sumy ubezpieczenia oraz zakres ochrony dopasowany do indywidualnych potrzeb każdej z wyjeżdżających osób i celu podróży to podstawa przy wyborze polisy turystycznej. O ile ubezpieczenie kosztów rezygnacji trzeba kupić jak najszybciej po zakupie imprezy turystycznej czy przelotu, to z zakupem ubezpieczenia na podróż nie trzeba się spieszyć.
Regina Skibińska
02.03.2024
Prawo cywilne Ubezpieczenia
Domy do 70 mkw. buduje się w majestacie prawa wszędzie - nawet w miejscach, gdzie prawo tego zabrania. Przepisy nie pozwalają bowiem staroście wnieść sprzeciwu nawet wówczas, gdy widzi, że to samowola. Ma się to zmienić. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad przepisami w tej sprawie.
Renata Krupa-Dąbrowska
02.03.2024
Budownictwo
Jeżeli nowy pracodawca wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z umowy o zarządzanie PPK zawartej przez dotychczasowego pracodawcę, nie zawiera dla przejętych pracowników nowych umów o prowadzenie PPK. Przy ustalaniu obowiązków nowego pracodawcy w zakresie PPK znaczenie może mieć także np. nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Anna Puszkarska
02.03.2024
Domowe finanse Prawo pracy PPK
Projekt noweli prawa autorskiego dotyczący rynku cyfrowego budzi kontrowersje. Brak w nim niezbędnych definicji. W łatwy sposób umożliwi to obejście przepisów lub sprowokuje niekończące się spory prawne. Projektodawca próbuje chronić twórców, ale robi to w nieumiejętny sposób - pisze dr Michał Starczewski, radca prawny w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy.
Michał Starczewski
02.03.2024
Zmiany prawa w zakresie długości tygodnia pracy są oczekiwanie nie tylko przez pracowników, ale i pracodawców. Wyniki programów pilotażowych oraz doświadczenia krajów, które zmieniły swoje przepisy, wskazują, że wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy w Polsce jest tylko kwestią czasu. Tymczasem kodeks pracy już umożliwia takie rozwiązanie, a zapowiadana nowelizacja ustawy spowoduje, że to, co obecnie dostępne jest dla wybranych, stanie się normą dla wszystkich – pisze Anna Duraj, radca prawny.
Anna Duraj
02.03.2024
Prawo pracy
Rozliczenie samotnych rodziców to jedna z najkorzystniejszych preferencji podatkowych, która pozwala dużo zaoszczędzić. A to sprawia, że rośnie liczba sporów, bo fiskus coraz częściej kwestionuje takie zeznania. Prawnicy zwracają uwagę, że urzędnicy bardzo niejednolicie interpretują przepisy, zdarza się, że np. odmawiają matce prawa do rozliczenia z dzieckiem, ze względu na… zbyt częste kontakty z ojcem.
Monika Pogroszewska
02.03.2024
Domowe finanse PIT
Wartość rynku antykoncepcji hormonalnej w 2023 r. wyniosła 593 mln złotych, z czego połowę wydały na ten cel kobiety do 35. roku życia - wynika z danych PEX przekazanych Prawo.pl. Kwota maksymalna przewidziana w poselskim projekcie Trzeciej Drogi, czyli 500 mln zł, mogłaby pokryć koszty bezpłatnej antykoncepcji dla kobiet do 25. roku życia i rozszerzonej refundacji dla starszych - szacuje ekspert.
Katarzyna Nocuń
02.03.2024
Farmacja
W przypadku gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy ustawowy skład obwodowej komisji wyborczej, jej członków wyłania się w drodze losowania. Procedura jest ściśle określona. Z czynności tej musi być sporządzony protokół.
Robert Horbaczewski
02.03.2024
Samorząd terytorialny Wybory
Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarzadzania Informacją, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi oraz Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego zapraszają na konferencję naukową pt. "Akt o usługach cyfrowych okiem autorów komentarzy". Wezmą w niej udział najlepsi specjaliści, którzy przedstawią m.in. najważniejsze problemy interpretacyjne. Wydawnictwo Wolters Kluwer jest patronem medialnym wydarzenia.
Inga Stawicka
01.03.2024
Nowe technologie Prawo europejskie
Przed Sądem Rejonowym w Żninie ruszył proces karny przeciwko dwóm mężczyznom oskarżonym o dokonanie masakry kormoranów w kwietniu 2023 r. na Jeziorze Tonowskim w powiecie żnińskim. Prokuratura w odpowiedzi na wnioski o dobrowolne poddanie się karze, zażądała, by warunkiem minimum było półtora roku bezwzględnego więzienia dla każdego z oskarżonych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.03.2024
Prawo karne

Od marca emerytury i renty w górę. Ile wyniesie świadczenie po waloryzacji?

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Od 1 marca 2024 roku nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Jest ona przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia wzrosną o 12,12 proc. Po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1588,44 zł do 1780,96 zł.
Grażyna J. Leśniak
01.03.2024
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Pracodawcy, którzy ograniczają w firmach liczbę dni pracy zdalnej, zastanawiają się, jak to zrobić: czy stosując przepisy kodeksu pracy, mają wystąpić do pracowników z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Czy może powinni zmienić obowiązujący w firmie regulamin pracy zdalnej lub porozumienie. Rozstrzygnięcie tego ma decydujące znaczenie dla ustalenia momentu, kiedy zacznie obowiązywać zwiększona liczba dni pracy w biurze.
Grażyna J. Leśniak
01.03.2024
Prawo pracy

Tysiąc złotych za pozew frankowy - reszta zależy od tego, czy będzie biegły

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Kredyty frankowe
Frankowicz, decydując się na walkę o unieważnienie umowy, musi liczyć się po pierwsze z kosztami związanymi z reprezentowaniem przez profesjonalnego pełnomocnika. To jednak nie wszystko - do tego dochodzą m.in. opłaty sądowe oraz koszty wynikające np. z powołania biegłych. Dzięki temu, że w postępowaniach dotyczących kredytów frankowych wiele kwestii jest już wyjaśnionych, choćby przez TSUE, udział biegłych coraz częściej nie jest potrzebny.
Regina Skibińska
01.03.2024
Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Kredyty frankowe
Nocne prace rolnicze powodujące hałas, to nie jest nieodpowiedzialny wybryk, a konieczność. Dlatego rolników nie można karać mandatami za zakłócanie ciszy nocnej. Projekt zmian w kodeksie wykroczeń właśnie znalazł się w porządku dziennym najbliższego posiedzenia Sejmu. Odbędzie się ono w dniach 6-8 marca. Chodzi o wprowadzenie niekaralności rolników prowadzących prace polowe.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.03.2024
Prawo karne

Podwyżki w SKO pozorowane i pomijają członków etatowych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Podwyższenie o 1100 zł minimalnych i o 1200 zł maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników biur samorządowych kolegiów odwoławczych oraz podwyższenie o 10 proc. maksymalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia pozaetatowego członka SKO, zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia płacowego. Pomija jednak 570 pracowników etatowych kolegium. To pozorowane podwyżki – komentują pracownicy SKO.
Robert Horbaczewski
01.03.2024
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Żaden z instrumentów, który ma zastąpić czy zająć miejsce ubezwłasnowolnienia, nie może pozbawiać osób z niepełnosprawnościami zdolności do czynności prawnych, ponieważ stanowi ona emanację podmiotowości człowieka. Kluczowa jest zatem realizacja woli osoby z niepełnosprawnością i jej preferencji – mówi w rozmowie z Prawo.pl dr Robert Trzaskowski, adwokat prowadzący własną kancelarię adwokacką Business&Law.
Beata Dązbłaż
01.03.2024
Prawo cywilne Pacjent
Lawinowo rośnie liczba wniosków do rzecznika finansowego dotyczących problemów kredytów, niezawieranych świadomie przez klientów, tylko na skutek działań cyberprzestępców, z wykorzystaniem socjotechnik i metod hakerskich. W takich sytuacjach to bank musi udowodnić, że transakcja była autoryzowana.
Regina Skibińska
01.03.2024
Banki Kredyty