Zakończył się już proces generowania informacji o stanie konta ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych według danych na 31 grudnia 2023 r. W czerwcu 2024 r. Zakład wygenerował ponad 23,9 mln  informacji o stanie konta ubezpieczonego (dalej: IOSKU) za 2023 r. i udostępnił na profilach ubezpieczonych na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Z całej puli wygenerowanych dokumentów 10,5 mln zawiadomień zostało udostępnionych osobom posiadającym profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Od 2020 r. ZUS nie wysyła już papierowych listów z informacją o stanie konta, chyba że poprosi o to klient.

- Jak co roku, ZUS zwaloryzował stan kont i subkont osób ubezpieczonych w ZUS-ie, aby skompensować inflację i inne procesy gospodarcze za ubiegły rok. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego. Tegoroczna  waloryzacja była jedną z najwyższych. Składki i kapitał początkowy wzrosły o 14,87 proc., a środki na subkontach – o 9,91 proc. W wyniku rocznej waloryzacji stan kont i subkont ubezpieczonych zwiększył się o 521,7 mld zł – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Czytaj też w LEX: Szlachta-Kisiel Katarzyna, Mechanizm waloryzacji w systemie zdefiniowanej składki >

Informację o stanie konta ubezpieczonego otrzyma każda osoba urodzona po 1948 r., której ZUS nie ustalił wysokości emerytury, a która kiedykolwiek była objęta ubezpieczeniami społecznymi i na jej koncie w ZUS-ie została zapisana choćby jedna składka. Dodatkowo ubezpieczeni, którzy w 2023 r. ukończyli 35 lat, w IOSKU znajdą również symulację hipotetycznej emerytury w czterech wariantach.