Jak poinformowała Kancelaria Senatu na swojej stronie internetowej, podczas tego posiedzenia Senat podejmie uchwałę w 35. rocznicę swojego pierwszego posiedzenia. Oddaje w niej cześć wszystkim senatorom I kadencji, dzięki którym Izba stała się jedną z najważniejszych instytucji państwa. - Senat I kadencji symbolizuje bezkrwawo wywalczoną wolność, która dała rzeczywisty początek dokonującym się od 1989 r. przemianom – czytamy w uchwale.

Przypomniano też, że Senat, wybrany 4 czerwca 1989 r. jeszcze jako Senat Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, był pierwszą instytucją państwową pochodzącą z całkowicie wolnych wyborów. Odrodzony po 50 latach nieistnienia spowodowanego II wojną światową i decyzją powojennych władz odegrał ważną rolę w budowaniu polskiej racji stanu i wizerunku odradzającej się Rzeczypospolitej.

- Pierwsze posiedzenie, które odbyło się 4 lipca 1989 r. w Sali Kolumnowej w gmachu Sejmu, było z pewnością początkiem zmian w historii naszego państwa – czytamy w informacji.

W uchwale podkreślono, że w Senacie I kadencji narodziła się reforma samorządowa, będąca realnym narzędziem budowania demokracji i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Efektem prac były przeprowadzone w maju 1990 r. pierwsze wolne wybory samorządowe. Senat stał się też pierwszą prawomocną instytucją uznaną przez środowiska emigracyjne i sprawującą, jak to jest do dziś, opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. To tu tworzyły się reformy gospodarcze i ustrojowe.