Prawo.pl
Senacka Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Senatorowie nie zaakceptowali dwóch poprawek - m.in. tej, która miałaby zwiększyć dopłaty dla organizatorów publicznych przewozów autobusowych z 3 do 5 zł do 1 wozokilometra.
Grażyna J. Leśniak
11.07.2023
Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze
Utrzymanie recepty rocznej, poprawki dotyczące produkcji leków generycznych przed wygaśnięciem patentu i dyżurów aptecznych to tylko niektóre poprawki, jakie zostały zgłoszone we wtorek w Sejmie do rządowego projektu nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Z tego też powodu projekt został ponownie skierowany do sejmowej Komisji Zdrowia.
Grażyna J. Leśniak
11.07.2023
Prawo gospodarcze Farmacja
W tym roku średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów wyniosło 14 038 zł w stosunku do 13 654 zł w ubiegłym roku, co oznacza wzrost o 3 proc. – wynika z opublikowanego we wtorek Raportu Płacowego Antal 2023. To 12. edycja raportu wskazującego poziom wynagrodzeń na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich.
Grażyna J. Leśniak
11.07.2023
Rynek Prawo pracy
Od 1 sierpnia nowym świadczeniem gwarantowanym z zakresu leczenia szpitalnego będzie operacja raka jelita grubego i raka błony śluzowej macicy systemem robotycznym da Vinci. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że 19 ośrodków będzie mogło wykonywać takie operacje, a około 17 proc. operacji przeprowadzanych dotąd metodą tradycyjną będzie mogło być wykonanych robotem.
Beata Dązbłaż
11.07.2023
Pacjent
Przyjęcie istnienia przed 3 sierpnia 2008 r. służebności „o treści odpowiadającej służebności przesyłu” oraz doliczenie czasu posiadania takiej służebności do czasu niezbędnego do zasiedzenia narusza zakaz działania prawa wstecz. Naruszenie takie może mieć rażąco niekorzystne skutki dla właścicieli nieruchomości, gdyż często urządzenia przesyłowe zostały wybudowane na wiele lat przed przyjęciem zakwestionowanej wykładni – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.07.2023
Prawo cywilne Nieruchomości
Komisja Nadzoru Finansowego zmieniła swoje rekomendacje dotyczące dobrych praktyk chroniących klientów banków przed zakupem ubezpieczeń. Bank musi zapewnić swoim klientom produkty ubezpieczeniowe o odpowiedniej wartości. Pewna część składki powinna być przeznaczona na ich ochronę. KNF oczekuje, że banki dostosują się do rekomendacji do 1 lipca 2025 r.
Regina Skibińska
11.07.2023
Finanse Banki Ubezpieczenia

MRiPS i ZUS dzięki zakupom z wolnej ręki wdrożą świadczenie wspierające

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Choć ustawa o świadczeniu wspierającym wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r., to aż do 31 grudnia 2024 r., do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez resort rodziny oraz ZUS w związku z jej wdrażaniem, nie będą stosowane przepisy o zamówieniach publicznych. Według rządu, czas uniemożliwia przeprowadzenie konkurencyjnych procedur. Zdaniem prawników, to kolejny element rozmontowywania zasady prawidłowej i ostrożnej gospodarki publicznymi pieniędzmi.
Grażyna J. Leśniak
11.07.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Posłowie z komisji deregulacyjnej wracają z pomysłem, aby właściciel nieruchomości mieszkalnej, który nie wytwarza popiołów paleniskowych mógł być zwolniony przez gminę z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pomysł słuszny, ale jego realizacja może napotkać problemy. Choćby z tego względu, że taki popiół nie jest osobną frakcją.
Robert Horbaczewski Maria Dec-Kiełb
11.07.2023
Samorząd terytorialny Środowisko Węgiel

SN: Nie ma już wątpliwości, że kredyty walutowe miały poważne wady

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Po licznych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu Najwyższego pełnomocnicy banku muszą poważnie brać pod uwagę, czy warto wnosić skargi kasacyjne kwestionujące prawa kredytobiorców do otrzymania jasnych umów indeksowanych we frankach szwajcarskich. Chodzi o brak możliwości oszacowania kwoty, którą strona umowy kredytu będzie świadczyć w przyszłości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.07.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Rząd ma kolejny pomysł na budowę strzelnic. Poprzedni program: „Strzelnica w każdym powiecie” zakończył się fiaskiem, bo wybudowano tylko cztery takie obiekty. Teraz za inwestycje mają się zabrać uczelnie. Nie będą jednak musiały za bardzo przejmować się przepisami budowlanymi. Co ciekawe, w tym samym trybie będą mogły też postawić także inne, niezdefiniowane budynki.
Monika Sewastianowicz
11.07.2023
Budownictwo
Nowe świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje osobom, które pełniły tę funkcję przez co najmniej dwie kadencje, nie mniej niż przez 8 lat, ale dopiero po 1989 roku i osiągnęły wiek emerytalny. Wyjaśniamy, jak otrzymać świadczenie i dlaczego niektórzy mogą jednak mieć problem ze spełnieniem warunków ustawowych.
Robert Horbaczewski
10.07.2023
Samorząd terytorialny
W poniedziałek, 10 lipca, Rada Ministrów przyjęła przepisy, dzięki którym powstanie dostępny dla wszystkich Portal Cen Mieszkań. Znajdą się w nim statystyki dotyczące cen transakcyjnych mieszkań i domów jednorodzinnych w różnych regionach kraju. Portal Cen Mieszkań będzie prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Renata Krupa-Dąbrowska
10.07.2023
Finanse Nieruchomości
Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, z instytucji publicznych z mocy prawa będą zwolnione osoby, które służyły i pracowały w instytucjach uznanych za „organy bezpieczeństwa PRL” lub były ich współpracownikami, niezależnie od tego, czym dana osoba w rzeczywistości się zajmowała w okresie państwa totalitarnego. Do RPO wpływają wnioski od takich osób - urzędników, pracowników ministerstw, pracowników cywilnych służb mundurowych, funkcjonariuszy po pozytywnej weryfikacji.
Grażyna J. Leśniak
10.07.2023
Administracja publiczna Prawo pracy

Urząd Regulacji Energetyki, co się zmieniło po odwołaniu stanu zagrożenia pandemią

Administracja publiczna Spółki Małe i średnie firmy Energetyka
Urząd Regulacji Energetyki informuje, że w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego zmieniają się procedury administracyjne oraz terminy. Na stare tory wraca również kontakt z urzędem oraz ubieganie się o koncesje. Zmiany dotyczą również rynku paliw ciekłych oraz odnawialnych źródeł energii.
Renata Krupa-Dąbrowska
10.07.2023
Administracja publiczna Spółki Małe i średnie firmy Energetyka
60 mln zł w pierwszych dniach lipca i 256 mln zł w poniedziałek, 10 lipca, czyli w sumie już 316 mln zł - taką łączną kwotę wypłacił przedsiębiorcom ZUS z tytułu nadpłaconej w 2022 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne. A nie jest to kwota ostateczna, bo – jak poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych - kolejne transze są przygotowywane.
Grażyna J. Leśniak
10.07.2023
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Ponad 500 złotych dodatku dla sierot

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Osoby, które dostają z ZUS rentę rodzinną, ponieważ oboje rodzice nie żyją, mogą otrzymać także dodatek dla sieroty zupełnej. Jest to możliwe także wtedy, gdy ktoś dostaje rentę rodzinną po zmarłej matce, a ojciec jest nieznany. Od 1 marca 2023 roku wysokość dodatku dla sieroty zupełnej wynosi 553,30 zł - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
10.07.2023
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Biura rzeczy znalezionych mają wątpliwość, jak postępować z kluczami, kartami dostępu czy pilotami do nieruchomości lub pojazdów. Obecnie, po upływie ustawowego terminu takie rzeczy może odebrać ten, kto je znalazł. Posłowie z komisji deregulacyjnej chcą zmienić zasadę. Proponują więc nowelizację ustawy o rzeczach znalezionych.
Robert Horbaczewski
10.07.2023
Prawo cywilne Policja
Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2020 roku wskazują na dynamiczne zmiany w polskim rolnictwie. Dominującym trendem jest zmniejszanie się liczby gospodarstw rolnych przy jednoczesnym utrzymywaniu się na podobnym poziomie powierzchni użytków. To z kolei oznacza, że coraz częściej zaangażowanie rodziny i sąsiadów do pracy nie wystarcza i z roku na rok wzrasta liczba zatrudnionych pracowników tymczasowych.
Grażyna J. Leśniak
10.07.2023
Prawo pracy
Zalando, Media Markt, Sephora, Glovo - to firmy, które jako pierwsze usłyszały zarzuty związane z nieprawidłowym oznaczaniem promocji na mocy nowych przepisów, które zaczęły obowiązywać na początku roku. Za wprowadzanie klientów w błąd i naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przedsiębiorcom grozi kara nawet w wysokości 10 proc. rocznego obrotu.
Inga Stawicka
10.07.2023
Rynek i konsument
Tysiące spółdzielców mieszka w blokach bez prawa do gruntu. Skala problemu jest ogromna - dotyczy pół miliona lokali w 100 spółdzielniach. Od lat Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Senat obiecują, że pomogą. Powstały nawet projekty prostujące sytuację prawną tych nieruchomości, ale prace nad tymi przepisami toczą się w ślimaczym tempie. Szanse, że zakończą się przed upływem tej kadencji Sejmu są już praktycznie równe zeru.
Renata Krupa-Dąbrowska
10.07.2023
Budownictwo
Pracownik może złożyć wniosek o zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej nawet o 23:59 w dniu, w którym skorzystał z tego zwolnienia. Nie ma też przeszkód, by taki wniosek złożył na przyszłość – twierdzą prawnicy. Nie ma bowiem wymogów, że musi to zrobić w trakcie godzin, które przypadają na jego pracę. I przestrzegają, by pracodawcy uważali przy sankcjonowaniu nieobecności pracownika.
Grażyna J. Leśniak
10.07.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Podróż na drugi koniec Polski lub za granicę – przed takim wyborem stoją pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy leczą zęby w znieczuleniu ogólnym. Tylko kilkadziesiąt placówek w całym kraju ma bowiem w tym zakresie kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Nie pomogły ostatnie zmiany w kontraktach stomatologicznych, które ustanawiają limity świadczeń. W efekcie dostęp do dentysty „na NFZ” jest jeszcze trudniejszy.
Beata Dązbłaż
10.07.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Niepełnosprawność
Podczas sobotniej konferencji prasowej politycy Solidarnej Polski poinformowali o złożeniu do Sejmu projektu zmian w kodeksie karnym. Przewiduje on m. in. likwidację kontrowersyjnego art. 212 kodeksu karnego, czyli przestępstwa zniesławienia. Projektowi nie został jeszcze nadany numer druku.
Inga Stawicka PAP
08.07.2023
Prawo karne

Nowelizacja ustawy o OSP potrzebna, ale wymaga uzupełnień

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Nowelizacja ustawy o ochotniczych strażach pożarnych przewiduje likwidację wielu dziur i doprecyzowanie wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiły się od momentu uchwalenia ustawy. Eksperci i samorządowcy wskazują, że nowelizacja powinna pójść jednak dalej. Wytykają także, że nowela próbuje przerzuć na gminę koszty szkoleń i wyżywienia strażaków ochotników.
Robert Horbaczewski
08.07.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Do pracowniczych planów kapitałowych można „zapisać” tylko osoby podlegające w Polsce obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów wymienionych w przepisach. Nie jest do tego potrzebne polskie obywatelstwo, a podmiot zatrudniający nie musi mieć siedziby w Polsce.
Anna Puszkarska
08.07.2023
Prawo pracy PPK
Zamieszki polityczne mogą w niektórych sytuacjach stanowić podstawę do odmowy przyznania podróżnemu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Jednak nie mogą one stanowić podstawy do odmowy obniżenia ceny – twierdzą eksperci. W takich wypadkach na ogół biuro podróży oferuje w tej samej cenie wycieczkę zastępczą w innym terminie albo w tym samym czasie - inny kierunek podróży.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.07.2023
Prawo cywilne
Pojawiające się zarzuty dotyczące wadliwości WIBOR-u koncentrują się na rzetelności danych, będących podstawą jego ustalania. Żądanie stwierdzenia abuzywności klauzuli z WIBOR w istocie kwestionuje jego zgodność z prawem pomimo tego, że ocena jego poprawności i zgodności z przepisami prawa została przeprowadzona z pozytywnym wynikiem przez KNF – piszą dr Katarzyna Kamińska-Krawczyk i Łukasz Strankowski z Deloitte Legal.
Katarzyna Kamińska-Krawczyk Łukasz Strankowski
08.07.2023
Finanse Kredyty
Rodzicom przysługuje odliczenie od podatku na pełnoletnie uczące się dziecko, o ile jego roczne dochody nie przekroczą limitu wynoszącego nieco ponad 19 tys. zł. Taki sam próg obowiązuje przy preferencyjnym rozliczeniu z samotnie wychowywanym dzieckiem. Mimo, że w tym roku próg został po raz kolejny podniesiony, to jego przekroczenie nawet o 1 zł odbiera ulgi. Szczególnie łatwo o to w wakacje.
Monika Pogroszewska
08.07.2023
Domowe finanse PIT
Ustawa wprowadzająca na stałe tak zwaną czternastą emeryturę trafi teraz do prezydenta. Sejm nie zgodził się w piątek na poprawki Senatu. Jedna z nich zakładała, że podwyższenie kwoty uprawniającej do otrzymania dodatkowego świadczenia w pełnej wysokości. Druga - że o wysokości i terminie wypłaty czternastek mógłby decydować tylko parlament w drodze ustawy, a nie rząd w rozporządzeniu.
Krzysztof Koślicki PAP
07.07.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
Możliwość rozpoznawania postępowań w jednoosobowym składzie oraz umożliwienie podejmowania rozstrzygnięć przez składy orzekające z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – takie zmiany w funkcjonowaniu Samorządowych Kolegiów Odwoławczych zawarto w projekcie ustawy deregulacyjnej, która trafiła do Sejmu.
Robert Horbaczewski
07.07.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna