Wygaśnięcie 20 września rozporządzenia ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej jako rozporządzenie o warunkach technicznych) byłoby prawdziwą katastrofą. Oznaczałoby bowiem paraliż inwestycyjny. Rząd postanowił więc przedłużyć jeszcze o kolejne dwa lata okres obowiązywania dotychczasowych przepisów. We wtorek, 25 czerwca odbyło się pierwsze czytanie projektu w sejmowej komisji Infrastruktury.

Zmianę w tej sprawie zawiera projekt nowelizacji ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej jako: ustawa o dostępności). 

Czytaj też: Budynek powstanie bliżej sąsiada. Przepisy już opublikowane, wejdą w życie 15 sierpnia

Czas płynie, a rozporządzenia brak

Obowiązek wydania nowego rozporządzenia przewiduje ustawa o dostępności oraz prawo budowlane

Zgodnie z art. 66 ustawy o dostępności najpóźniej do 20 września 2024 r. muszą zostać zmienione wszystkie rozporządzenia (przepisy wykonawcze) dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych oraz szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, czyli także te dotyczące mieszkaniówki. Z kolei art. 7 ust. 4 w zw. z art. 34 ust. 2 Prawa budowlanego przewiduje, że wydając nowe rozporządzenia, należy uwzględnić w nich potrzeby osób z niepełnosprawnościami. 

- Teoretycznie było bardzo dużo czasu na przyjęcie nowego rozporządzenia, bo od 2019 r., ale rząd miał najwyraźniej inne priorytety legislacyjne i tak jesteśmy już w czerwcu 2024 r. bez nowych przepisów - kwituje Joanna Maj, radca prawny, SWK Legal Sebzda – Załuska Wójcik Kamińska Radcowie Prawni. 

Nie ma ona złudzeń, że zostało już zbyt mało czasu na przyjęcie nowego rozporządzenia o warunkach technicznych. - Poza tym 1 i 15 sierpnia wchodzą dwie duże nowelizacje, do których inwestorzy przygotowują się od wielu miesięcy - podkreśla. 

Natomiast Piotr Jarzyński, prawnik z Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy, ekspert Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej, przypomina, że jest to już kolejne przesunięcie prac nad propozycjami zmian do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. 

- W poprzedniej kadencji parlamentu rząd przedstawił projekt nowego rozporządzenia. Po wpłynięciu jednak wielu uwag, zaprzestał nad nim dalszej pracy. Aktualny rząd wskazuje, że sprawa jest ważna, ale potrzebuje czasu na przygotowanie nowego rozporządzenia. Myślę, że na prace legislacyjne ma także wpływ świadomość, że 1 i 15 sierpnia 2024 r. wejdą w życie istotne dla branży budowlanej zmiany, a nowe regulacje w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami mogą być kolejnym czynnikiem podwyższającym koszty budowy, a tym samym ceny nowych mieszkań - tłumaczy.

Z kolei zdaniem samego resortu rozwoju wydłużenie terminu, w jakim zachowują moc dotychczasowe przepisy, pozwoli na dokończenie prac nad nowym rozporządzeniem oraz zapewni uczestnikom procesu budowlanego odpowiednie vacatio legis i możliwość przeprowadzenia szczegółowych analiz i uzgodnień z przedstawicielami poszczególnych branż w celu opracowania optymalnych regulacji.