Według art. 744 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) w razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu zlecenie dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych.

Przepisy odrębne to art. 8a ust. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207). Wynika z nich podział zleceń – w kontekście wypłaty wynagrodzenia - na dwie grupy:

  • zawarte na okres  nieprzekraczający miesiąca (czyli na miesiąc lub krócej),
  • zawarte na okres przekraczający miesiąc.

Przy umowach, które nie są objęte przepisami o stawce minimalnej (np. umowy wymienione w art. 8d ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub umowy, w których zleceniobiorcą jest przedsiębiorca zatrudniający pracowników) kwestia terminu płatności zasadniczo regulowana jest dowolnie w umowie – nie ma regulacji odrębnych, które by do tego zagadnienia się odnosiły.

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zaloguj się!
Nie masz jeszcze konta na Moje Prawo.pl? Załóż konto