Marek Rotkiewicz

Artykuły autora

Zmiana w trakcie roku, ale liczba dni pracy zdalnej okazjonalnej jak za pełny rok

Prawo pracy

Zmiany wprowadzone nowelizacją Kodeksu pracy zaczną obowiązywać w kwietniu, ale w 2023 r. do wykorzystania będą pełne 24 dni wprowadzonej nią pracy zdalnej okazjonalnej, bo ani z przepisów Kodeksu pracy, ani z przepisów ustawy nowelizującej nie wynika, że uprawnienie do wnioskowania o taką pracę rozliczone ma być proporcjonalnie do okresu obowiązywania tych regulacji.

28.03.2023

Pracownikowi w podróży nie zawsze przysługuje pełna dieta

Prawo pracy

Pracownik wyjechał w podróż służbową krajową o godz. 7:00 w poniedziałek, wrócił we wtorek o 20:00. W poniedziałek miał zapewniony obiad (zaprosił go kontrahent pracodawcy), we wtorek śniadanie w hotelu oraz na koszt pracodawcy nabył obiad w ramach posiłku profilaktycznego z zakresu bhp (wykonywał tego dnia pracę uzasadniającą obowiązek zapewnienia takiego posiłku). W jaki sposób naliczyć mu diety za podróż służbową?

23.03.2023

Nagroda jubileuszowa zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne

Prawo pracy

Nagrody jubileuszowe są wolne od składek na ubezpieczenia społeczne, o ile przysługują nie częściej niż co 5 lat. Istotne w tym zakresie jest konkretne uregulowanie płacowe przyznające to świadczenie z nie większą częstotliwością, a nie fakt wypłaty kolejnej nagrody, który może nastąpić w kilku przypadkach przed upływem tego okresu.

18.03.2023

Dalsze wnioskowanie o pracę zdalną okazjonalną po wyczerpaniu limitu dni

Prawo pracy

Wnioski pracowników o pracę zdalną po wyczerpaniu rocznego limitu 24 dni pracy okazjonalnej będą mogły być realizowane, ale już w oparciu o regulacje dotyczące pracy zdalnej naprzemiennej. Wtedy pracownik będzie objęty wewnętrznymi regułami dotyczącymi pracy zdalnej, a przy ich braku dokonane musiałyby być uzgodnienia dotyczące m.in. rozliczania kosztów tej pracy.

15.03.2023

Praca zdalna naprzemienna - problemem zakres „naprzemienności”

Prawo pracy

Praca zdalna może być wykonywana naprzemiennie z pracą w zakładzie pracy. Wykonywana jest według wszystkich reguł dotyczących pracy zdalnej, z zachowaniem nałożonych na pracodawcę obciążeń, m.in. obowiązku rozliczania kosztów prądu i używania własnych narzędzi pracownika. Istotne są ustalenia dotyczące proporcji między pracą zdalną a pracą w stałym miejscu. W żaden sposób nie są one narzucone czy ograniczone przez ustawodawcę.

08.03.2023
1  2  3  4  5  6  7  8  9    11
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski