Marek Rotkiewicz

Artykuły autora

Zatrudnienie sezonowe - umowy na czas określony, zlecenia i praktyki absolwenckie

Prawo pracy Rynek pracy

Okres letni to wzmożony ruch w części branż i połączone z tym okresowe, znaczne zwiększenie zapotrzebowania na pracę. Czasowe, krótkookresowe zatrudnienie może być realizowane zarówno w oparciu o terminową umowę o pracę, jak i umowę o świadczenie usług. W tym drugim przypadku należy jednak dokonać szczegółowej analizy, czy ze względu na specyfikę pracy nie będzie ona miała cech stosunku pracy. Można również rozważyć wykorzystanie umowy o praktyki absolwenckie.

21.05.2024

Urlop proporcjonalny przy zmianie pracodawcy

Prawo pracy

W przypadku nakładających się na siebie okresów zatrudnienia, każdy z pracodawców odrębnie ustala wymiar urlopu. Co istotne, w takich sytuacjach nie zastosujemy zasady, zgodnie z którą łączny wymiar urlopu nie może przekroczyć wymiaru rocznego należnego pracownikowi (20 lub 26 dni), gdyż po prostu tej zasady nie da się w takich przypadkach zastosować.

17.05.2024

Zmiana godzin pracy jednego pracownika

Prawo pracy

Jeżeli pracownik złoży wniosek o ustalenie dla niego indywidualnego rozkładu czasu pracy, to w oparciu o ten dokument możliwe będzie objęcie go takim rozkładem bez zmiany regulaminu. Konieczne jest jednak odniesienie się do kwestii godzin granicznych, wyznaczających pracę uznawaną za pracę w niedzielę i święta. Jeżeli pracodawca nie zmienił godzin wskazanych w przepisach kodeksu pracy, to ustalenie takiego rozkładu oznaczałoby, że w każdy poniedziałek kalendarzowy pracownik faktycznie wykonywałby pracę przez godzinę w niedzielę.

23.04.2024

Kiedy wolne dla członków komisji wyborczych

Prawo pracy Wybory

Zarówno członkowie komisji wyborczych pracujący przy obsłudze nadchodzących wyborów samorządowych, jak i wyborów do Parlamentu Europejskiego, mają prawo do dni wolnych od pracy. Występują tutaj dwa rodzaje dni wolnych – płatne i niepłatne. Konstrukcja przepisów wskazuje na to, że mogą to być nawet trzy dni, a za czas nieobecności pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

08.04.2024

Planowanie pracy w weekendy - dopuszczalność, rozliczenie

Prawo pracy

Możliwość planowania pracy w weekendy w rozkładach czasu pracy uzależniona jest od przede wszystkim dwóch kwestii – treści regulaminu pracy lub obwieszczenia o czasie pracy, tzn. tego, czy ich zapisy nie wyłączają weekendów spod grupy dni wykonywania pracy oraz tego, czy praca wykonywana przez pracownika dopuszczalna jest do świadczenia w niedziele.

29.03.2024
1  2  3  4  5  6  7  8  9    21