Prawo.pl

Korektę PIT nie zawsze trzeba uzasadniać

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Jeśli po wysłaniu deklaracji podatkowej dotyczącej rocznego podatku dochodowego, podatnik zorientuje się, że rozliczenie było błędne, powinien jak najszybciej złożyć korektę. Rozliczenie można skorygować zarówno przez ministerialną usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub też tradycyjnie – na formularzu papierowym.
Krzysztof Koślicki Wiesława Moczydłowska
02.05.2023
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Temida coraz częściej podgląda nas w sypialni

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Seks jest takim samym obszarem zainteresowania przepisów, jak i inne dziedziny naszego życia. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że przed progiem alkowy na różne sposoby regulujemy granice i wzajemną odpowiedzialność - pisze radca prawny Michał Kosiarski. I zaznacza, że takie sprawy mogą być rozstrzygane zarówno na gruncie prawa karnego jak i cywilnego.
Michał Kosiarski
02.05.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej konsumentów, firmy coraz chętniej wykorzystują argumenty związane z ochroną środowiska, by przyciągnąć do siebie klientów. Jednak chwytliwe hasła często nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Takie praktyki ma ukrócić nowa unijna dyrektywa. Przedsiębiorcy już teraz powinni zacząć przygotowywać się do planowanych zmian.
Inga Stawicka
02.05.2023
Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Głośne imprezy co sobota do białego rana, wiecznie zwisające gałęzie nad ogrodzeniem, oko kamery wymierzone prosto w okno sypialni, nie do zaakceptowania dla naszego nosa zapachy, czy też nowy biznes sąsiada u niego w garażu, potrafią rozgrzać spory sąsiedzkie do czerwoności. Kłócimy się o wszystko, a sądowe wokandy coraz bardzie pęcznieją. Wyroki są różne.
Renata Krupa-Dąbrowska
01.05.2023
Prawo cywilne Budownictwo
Prawnicy są zgodni: prawo pracy wymaga reformy, a Kodeks pracy, który zatrzymał się przed epoką cyfryzacji - nie tylko unowocześnienia, ale i odbiurokratyzowania. Najnowsze zmiany, które weszły w życie 26 kwietnia, sprawiły, że przepisy stały się mniej elastyczne niż były. Polski ustawodawca nie oszczędził nawet małych firm - nie wprowadził dla nich uproszczeń, choć pozwalało mu na to prawo UE.
Grażyna J. Leśniak
01.05.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Są wsie, gdzie do przystanku idzie się 45 min., nie ma sklepu, oprócz obwoźnego raz w tygodniu. Jak ma sobie poradzić starsza kobieta, która ma nieuleczalnie chorego męża albo osoba chora z balkonikiem? – pyta dr Paweł Grabowski, chirurg szczękowo-twarzowy, specjalista medycyny paliatywnej, bioetyk. W 2009 założył Fundację Hospicjum Proroka Eliasza na Podlasiu – pierwsze w Polsce wiejskie hospicjum domowe.
Beata Dązbłaż
01.05.2023
Pomoc społeczna Pacjent Zawody medyczne
Już tylko do wtorku mamy czas na rozliczenie rocznego PIT za ubiegły rok. Trzeba w nim uwzględnić cały szereg zmian – m.in. wprowadzenie, a potem likwidację ulgi dla klasy średniej. Podatnicy mają teraz liczyć podatek bez ulgi. Trzeba też pamiętać o przysługujących odliczeniach – m.in. uldze rehabilitacyjnej czy prorodzinnej. By otrzymać szybki zwrot podatku, lepiej rozliczyć się elektronicznie.
Krzysztof Koślicki
01.05.2023
Domowe finanse PIT
Polskie przepisy pozwalają na realizowanie pasji żeglarskiej i motorowodnej bez tzw. patentu, ale pod pewnymi warunkami. Naturalnie wymaga to racjonalnej oceny umiejętności. Zdarzają się osoby, które mają wiele doświadczeń żeglarskich z wypraw z rodzicami czy obozów młodzieżowych, a nigdy nie przystąpiły do egzaminów. A posiadane stare uprawnienia warto wymienić na nowe.
Marcin Malinowski
30.04.2023
Administracja publiczna
Już wkrótce w życie mają wejść zmiany Kodeksu karnego podwyższające górną granicę kary za produkcje treści pornograficznych z przetworzonym wizerunkiem dzieci, propagowanie pedofilii oraz publiczne prezentowanie treści pedofilskich. Prawnicy podkreślają, że pedofilię trzeba skutecznie karać, ale - jak dodają - odstrasza nie surowość, a jej nieuchronność, z czym nadal są problemy.
Aleksandra Partyk
29.04.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Od 26 kwietnia pracownik ma o połowę krótszy czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego. Na razie dotyczyć to będzie jednak tylko tych ojców, którzy nie będą wychowywali dziecka w dniu wejścia w życie nowelizacji. Pracownicy będący ojcami dzieci urodzonych przed 26 kwietnia, będą mogli korzystać z urlopu na dotychczasowych zasadach czasowych, czyli do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia.
Marek Rotkiewicz
29.04.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Majówka to okres wzmożonych urlopów oraz bliższych i dalszych wyjazdów wypoczynkowych Polaków. To jednocześnie czas, w którym rosną wskaźniki fikcyjnych zwolnień chorobowych. Średnio co trzecie zwolnienie lekarskie pobierane w kraju nad Wisłą wykorzystywane jest w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Wykrycie tego procederu może skutkować odmową wypłaty wynagrodzenia za ten czas.
Grażyna J. Leśniak
29.04.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 9 lutego 2023 r. potwierdza dotychczasową argumentację banków odnoszącą się do braku ustawowego obowiązku każdorazowego proporcjonalnego zwrotu prowizji wynikającego z wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. Wyrok TSUE w znaczący sposób wpłynął na linię orzeczniczą sądów krajowych.
Jakub Kowalczyk
29.04.2023
Banki Kredyty
Sztuczna inteligencja (AI) pozwoli na wskrzeszanie zmarłych, a konkretniej na tworzenie ich cyfrowych imitacji. To kolejne wyzwanie dla ustawodawcy, bo będzie musiał zdecydować, czy takie działanie narusza dobra osobiste lub przepisy o ochronie danych osobowych. Obecnie, z prawnego punktu widzenia, zagadnienie ochrony danych osoby zmarłej i jej prywatności pozostaje nierozwiązane.
Monika Sewastianowicz
29.04.2023
Nowe technologie RODO Prawo unijne
Żądane przez skarżącego informacje o kosztach organizacji Dnia Dziecka w ramach majówki stanowią informację publiczną. Jeżeli adresat wniosku dysponował żądaną informacją, winien ją udostępnić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. I dodał, że dyrektor ośrodka zwlekał długo z odpowiedzią, bo cztery miesiące.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.04.2023
Samorząd terytorialny

Wyrwa w drodze, uszczerbek w aucie, a kto zapłaci?

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Drogi
Jeśli mimo zachowania ostrożności i przepisowej prędkości kierowca uszkodził samochód z powodu złego stanu nawierzchni, to może żądać naprawienia szkody od zarządcy drogi, ale dochodzenie odszkodowania nie jest proste. Wiele zależy od tego, czy dobrze udokumentujemy szkodę i wykażemy, że do uszkodzenia pojazdu doszło w tym konkretnym miejscu, za które odpowiada zarządca.
Regina Skibińska
29.04.2023
Samorząd terytorialny Prawo cywilne Drogi

Prezydent podpisał ustawę. System orzeczniczy jest na progu wydolności

Pomoc społeczna Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Niektóre orzeczenia o niepełnosprawności, automatycznie przedłużane w pandemii i w stanie zagrożenia epidemicznego, stracą ważność już z końcem tego roku, pozostałe w 2024 r. Nikt nie jest w stanie oszacować, ile osób zgłosi się po nowe do zespołów orzekających. Te, już zauważają znaczny wzrost składanych wniosków. A pieniędzy wystarczy zespołom do czerwca, najdłużej do sierpnia.
Beata Dązbłaż
28.04.2023
Pomoc społeczna Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorców na unijnym rynku, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne - to cele ustawy, która dostosuje polskie prawo do przepisów m.in. Unii Europejskiej, jeśli chodzi o system homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. Ustawa została podpisana przez prezydenta.
Krzysztof Sobczak
28.04.2023
Administracja publiczna
Samo położenie bloku, w którym znajduje się mieszkanie ujęte w ewidencji i rejestrze zabytków, nie uprawnia do stosowania ulgi. Zabytek nieruchomy, uprawniający do odliczeń w ramach ulgi na zabytki, nie może też być układem urbanistycznym, ruralistycznym ani zespołem budowlanym. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Malwina Pasternak-Janik
28.04.2023
Domowe finanse PIT Rachunkowość
Działkowiec, przenoszący na rzecz nowego nabywcy prawa i obowiązki, wynikające z posiadania działki w rodzinnym ogrodzie działkowym oraz własność znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów, uzyskuje wynagrodzenie niestanowiące źródła przychodów. W takim przypadku uzyskana kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Potwierdza to niedawna interpretacja podatkowa.
Malwina Pasternak-Janik
28.04.2023
Domowe finanse PIT
Chcesz mieć wysoką emeryturę – pracuj legalnie i długo. O wysokości wypłat, które będą wpływały co miesiąc na twoje bankowe konto, gdy przejdziesz na emeryturę, decyduje kilka czynników. Najważniejsze jest jednak to, ile zgromadziłeś na swoim indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS, czyli ile składek i w jakiej wysokości tam wpłynęło. Trzeba też uważać ze zwolnieniami lekarskimi.
Grażyna J. Leśniak
28.04.2023
Emerytury i renty Prawo pracy Finanse
Wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. waloryzacji zasiłku pogrzebowego na takich samych zasadach, na jakich są waloryzowane m.in. renty i emerytury, przewiduje komisyjny projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Komisja do Spraw Petycji, która jest jego autorem, uznała, że po 12 latach „zamrożenia” kwoty zasiłku pogrzebowego konieczne jest wprowadzenie systemowych zmian.
Grażyna J. Leśniak
28.04.2023
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Już niedługo właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych, będą mogli składać wnioski o otrzymanie statusu prosumenta lokatorskiego i wypłacanie wynagrodzenia za energię bezpośrednio na wskazane konto. Rada Ministrów przyjęła na ostatnim posiedzeniu przepisy o rozliczeniach prosumenta lokatorskiego, które znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.
Krzysztof Sobczak
28.04.2023
Rynek i konsument

Malarskie hobby daje przychody z praw majątkowych. To nie działalność gospodarcza

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Co do zasady, w rocznym PIT trzeba wykazać wszystkie zarobione pieniądze i rozliczyć podatek od wszystkich dochodów – także z zarobków z pracy hobbystycznej. Z najnowszej interpretacji podatkowej wprost wynika, że przychody ze sprzedaży obrazów malowanych hobbystycznie należy traktować jako pochodzące z praw majątkowych, a nie z działalności gospodarczej.
Wiesława Moczydłowska
28.04.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Jeśli w trakcie poprzedniego zatrudnienia pracodawca „zapisał” pracownika do PPK, przyjmując go ponownie do pracy, nie będzie musiał zawierać dla niego kolejnej umowy o prowadzenie PPK. Chyba, że w międzyczasie zmienił instytucję finansową. Wówczas dokonywanie wpłat do PPK musi być poprzedzone zawarciem dla niej nowej umowy o prowadzenie PPK.
Małgorzata Jankowska
28.04.2023
Domowe finanse Prawo pracy PPK
„Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika” - pod takim hasłem 28 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Międzynarodowa Organizacja Pracy chce, by był okazją do zastanowienia się nad przekazem konwencji oraz przeanalizowania, w jakim stopniu zawarte w nich zapisy są realizowane, przestrzegane i promowane – zarówno na poziomie krajowym, jak i przedsiębiorstw.
Grażyna J. Leśniak
28.04.2023
Prawo pracy BHP Prawo unijne
Od 28 kwietnia zmieniły się zasady wydawania świadectw energetycznych, m.in. dla najmu. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami nie mają wątpliwości, że certyfikaty przy najmie będą fikcją. Brak świadectwa będzie wykroczeniem zagrożonym karą do 5 tys. zł, ale najemca musiałby pofatygować się na policję i złożyć zawiadomienie, czego większość nie będzie chciała robić.
Renata Krupa-Dąbrowska
28.04.2023
Budownictwo Nieruchomości
Lekarz wystawiający e-receptę na leki psychotropowe ma ograniczoną możliwość sprawdzenia, czy zgłaszający się do niego pacjent nie nadużywa substancji psychoaktywnych. System co do zasady nie daje mu bowiem wglądu do wystawionych i zrealizowanych recept. Lekarz może taki dostęp uzyskać, ale potrzebuje do tego zgody pacjenta. W dyskusji o receptomatach pojawiają się więc głosy, by zwiększyć lekarskie uprawnienia w tym zakresie.
Katarzyna Nocuń
28.04.2023
Pacjent Zawody medyczne Farmacja
O 718 tysięcy zwiększyła się liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych po pierwszym ponownym autozapisie. W sumie w programie oszczędza już 3,3 mln osób, co przekłada się na partycypację na poziomie 43,7 proc. Tym samym od lutego o 27,9 proc. wzrosła liczba aktywnych uczestników.
Grażyna J. Leśniak
27.04.2023
Prawo pracy Finanse PPK

Urząd prezesa UOKiK kadencyjny - prezydent podpisał ustawę

Rynek i konsument Administracja publiczna Ochrona konkurencji
Prezydent podpisał dziś nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przewiduje ona m.in. 5-letnią kadencję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego wcześniejsze odwołanie będzie możliwe tylko w określonych przypadkach. Wymaga tego unijna dyrektywa, która już prawie dwa lata temu powinna być wprowadzona do polskiego prawa.
Krzysztof Sobczak Inga Stawicka
27.04.2023
Rynek i konsument Administracja publiczna Ochrona konkurencji
Osoba przesiedlająca się, podczas pobytu w państwie trzecim, wykorzystywała do osobistego użytku przemieszczane razem z nią rzeczy przez co najmniej sześć miesięcy przed zmianą miejsca zamieszkania. W takim samym celu będzie je wykorzystywać po powrocie do Polski. Tym sposobem spełnia jeden z kilku warunków zwolnienia przemieszczanego mienia osobistego z VAT.
Malwina Pasternak-Janik
27.04.2023
VAT Doradca podatkowy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski