Przemoc ze względu na płeć, której doświadczają kobiety, jest naruszeniem podstawowych praw i wolności człowieka - stwierdza Recznik Praw Obywatelskich. I przypomina, że wiążące Polskę prawo międzynarodowe i europejskie wymaga przyjęcia przepisów odpowiadających na wszelkie formy tej przemocy - i w sferze publicznej, i prywatnej. Apleuje o całościową państwową strategię w tej dziedzinie.
Krzysztof Sobczak
10.12.2021
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Resort finansów przypomina o obowiązku wymiany kas fiskalnych. Od stycznia 2022 roku podmioty uczestniczące w systemie Tax Free muszą mieć kasy online. Ma to związek z faktem, że od przyszłego roku cały obieg dokumentów w zakresie zwrotu VAT podróżnym ma odbywać się w formie elektronicznej.
Krzysztof Koślicki
10.12.2021
VAT

Frankowicze - kłopotliwe wezwania banku do klientów z wątpliwą podstawą

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Osoby spłacające kredyty frankowe w Millennium, które procesują się z bankiem, otrzymują od niego wezwania do zwrotu kapitału i tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Pełnomocnicy frankowiczów dostrzegają w tym niekonsekwencję banku, który w procesie podnosi, że umowa kredytu powiązanego z walutą obcą jest ważna, a roszczenia kredytobiorców są niezasadne.
Regina Skibińska
10.12.2021
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Przez następne 10 lat podczas podróży po Unii Europejskiej obywatele państw członkowskich będą mogli dzwonić, wysyłać wiadomości tekstowe i korzystać z transferu danych mobilnych takiej samej jakości, jak w swoim kraju i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Pozwoli na to porozumienie w tej sprawie, które zostało wypracowane w czwartek przez negocjatorów z Rady i Parlamentu Europejskiego.
Krzysztof Sobczak
10.12.2021
Rynek i konsument Prawo unijne
Minister zdrowia już drugi raz w czasie pandemii ograniczył sprzedaż amantadyny. Polacy bowiem kupują ją garściami jako lek przeciwko Covid-19, choć takie jej działanie nie jest potwierdzone badaniami naukowymi. Prawnicy wskazują jednak, że nakazane lekarzom w obwieszczeniu przepisywanie konkretnego preparatu z amantadyną tylko w razie dwóch, innych niż covid, schorzeń, jest sprzeczne z Prawem farmaceutycznym.
Jolanta Ojczyk
10.12.2021
Pacjent Opieka zdrowotna

Jest ulica, ale gdzie jest ten dom? Przepis o nazywaniu dróg wewnętrznych - do zmiany

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Poprawmy prawo
Aby nadać nazwę drodze wewnętrznej, zgodzić się muszą wszyscy właściciele terenu, na którym jest ona zlokalizowana. W wielu przypadkach okazuje się to niemożliwe, co utrudnia nadawanie numeracji budynkom znajdującym się przy tych drogach. Są już całe osiedla formalnie znajdujące się przy jednej ulicy, a w rzeczywistości rozrzucone po różnych drogach wewnętrznych. To problem choćby dla służb ratunkowych.
Robert Horbaczewski
10.12.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Poprawmy prawo

Fiskus zmienia zdanie i dopuszcza darowizny w gotówce – pod jednym warunkiem

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn Poprawmy prawo
Skarbówka zaczyna łagodniej traktować darowizny przekazywane w gotówce. By skorzystać ze zwolnienia z podatku, najbliższa rodzina nie musi zlecać przelewu. Pieniądze można przynieść do banku i wpłacić na konto – ważne, by wpłaty dokonywał darczyńca, a nie osoba obdarowana. Mimo korzystnej interpretacji, pełen niejasności przepis cały czas jednak obowiązuje. Darowizn przybywa, trzeba go zatem szybko poprawić.
Krzysztof Koślicki
10.12.2021
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn Poprawmy prawo

SO: Smog zniszczył zdrowie, wolność, nietykalność mieszkania

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Państwo naruszyło dobra osobiste mieszkańca Rybnika. Skarb Państwa zaniechał dbałości o jakość powietrza. W związku z tym powód doznał krzywdy o znacznych rozmiarach, spowodowanych zanieczyszczeniami - orzekł Sąd Okręgowy w Gliwicach i zasądził na rzecz jednego z mieszkańców zadośćuczynienie w wysokości 30 tys. zł.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.12.2021
Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, powołał 7 grudnia Pana Bohdana Pretkiela na stanowisko Rzecznika Finansowego. Kadencja Rzecznika trwa 4 lata. Ta nominacja to skutek powołania dotychczasowego rzecznika, prof. Mariusza Goleckiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
Krzysztof Sobczak
09.12.2021
Rynek i konsument Finanse
W środy wieczorem, w radiu Newonce, prof. Adam Bodnar prowadzi audycję, w której rozmawia na tematy związane z demokracją, prawami człowieka, praworządnością i – jak sam mówi – wszystkim tym, co składa się na to, by nasze państwo lepiej funkcjonowało. Słuchacze, należący raczej do młodszego pokolenia, mogą liczyć na porcję edukacji prawnej.
Krzysztof Koślicki Patrycja Rojek-Socha
09.12.2021
Prawnicy
W czwartek Sejm uchwalił ustawę obniżającą akcyzę na paliwa i prąd. Jest ona elementem tarczy antyinflacyjnej rządu, w ramach której przewidziane są również m.in. zmiany stawek VAT na prąd, gaz i ciepło systemowe. 436 posłów głosowało za ustawą, jeden był przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Ustawą zajmie się teraz Senat.
Krzysztof Koślicki
09.12.2021
Domowe finanse Akcyza
Od 9 grudnia obowiązuje nowela ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który umożliwi korzystanie ze ochrony zdrowia w Wlk. Brytanii i Północnej Irlandii na zasadach jak przed brexitem. Ma m.in. ułatwić bezpłatne szczepienia Polaków. Wprowadza ona też zmiany dotyczące funkcjonowania służby zdrowia w Polsce.
Jolanta Ojczyk
09.12.2021
Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Od 15 grudnia mają obowiązywać w Polsce nowe obostrzenia związane z pandemią Covid-19 - min. obniżenie do 30 proc. limitów obłożenia w restauracjach, barach, hotelach, kinach i teatrach, a także w kościołach. Tymczasem rzecznik Episkopatu Polski sygnalizuje, że nie ma żadnych narzędzi prawnych, żeby kogokolwiek weryfikować, czy ma paszport covidowy lub zaświadczenie potwierdzające wykonany test.
Krzysztof Sobczak
09.12.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
Po uchwale Sądu Najwyższego, którego pogląd należy przyjąć z aprobatą, redaktor naczelny nie będzie mógł odmówić opublikowania sprostowania z powodu jego podpisania przez należycie umocowanego pełnomocnika zainteresowanego, co w praktyce często się zdarzało - uważa radca prawny dr Krzysztof Drozdowicz, specjalizujący się w prawie prasowym.
Krzysztof Drozdowicz
09.12.2021
Prawo cywilne
Do 17 grudnia potrwają konsultacje podatkowe dotyczące ogłaszania niektórych wzorów formularzy podatkowych składanych przez płatników. Projekty formularzy nie będą już zamieszczane na stronie Rządowego Centrum Legislacji, lecz udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Zmianę w tym zakresie wprowadza Polski Ład.
Krzysztof Koślicki
09.12.2021
CIT PIT Rachunkowość Polski Ład
Operator telefoniczny TeleGo wprowadzał konsumentów w błąd - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Za to, że przedstawiciele firmy podawali się za dotychczasowego operatora i nie wydawali konsumentom dokumentów umowy, prezes Urzędu nałożył na nią kary o łącznej wartości prawie 8 mln złotych.
Krzysztof Sobczak
09.12.2021
Rynek i konsument

Covidowe limitowanie w miejskiej komunikacji mało realne

Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Ogłoszone przez ministra zdrowia obostrzenia w komunikacji publicznej w przypadku transportu miejskiego będą fikcją – przekonują komunalni przewoźnicy. Tak jak kontrola przez kierowców czy motorniczych noszenia maseczek przez pasażerów. A PKP Intercity, które ma numerowane miejsca, informuje, że na dużą część pociągów przedświątecznych wyprzedało już większość miejsc.
Robert Horbaczewski
09.12.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Sprostowanie materiału prasowego może być podpisane przez pełnomocnika osoby zainteresowanej jego opublikowaniem - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy. Uznał, że wymaganie osobistego, własnoręcznego podpisania takiego oświadczenia wiedzy przez osobę zainteresowaną nie służy ochronie żadnych wartości, a jedynie stwarza niepotrzebne bariery przy korzystaniu z instytucji sprostowania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.12.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Według obowiązujących od niedawna przepisów, organizacje pozarządowe i fundacje mają obowiązek dokonywania zgłoszeń osób, które posiadają wpływ na ich funkcjonowanie, do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. O ile w spółkach to dość proste zadanie, to zidentyfikowanie swojego beneficjenta rzeczywistego przez NGO wcale nie musi należeć do najprostszych - pisze Dawid Feliszek.
Dawid Feliszek
09.12.2021
Administracja publiczna RODO
Pandemia Covid-19 na całym świecie pogłębiła istniejące nierówności między kobietami i mężczyznami w prawie wszystkich dziedzinach życia, przekreślając wiele ciężko wywalczonych osiągnięć ostatnich lat. W Polsce zamiast programów wsparcia dla kobiet - zaostrzono prawo, głównie w sferze zdrowia i prokreacji. W trakcie debaty w Instytucie Spraw Publicznych rozważano możliwości odbudowy społeczeństwa opartego na równości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.12.2021
Prawo rodzinne Prawo pracy

Nie ma legalnej definicji pojęcia „granice wsi”

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Pojęcie granic administracyjnych wsi, jako osady o przeważających funkcjach rolniczych, nieposiadającej praw miejskich lub statusu miasta, należy przedstawić w szerszym zakresie granic sołectwa, jako jednostki pomocniczej gminy. W przepisach nie występuje bowiem legalna definicja pojęcia "granic wsi".
Marek Sondej
08.12.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
W jaki sposób, w kontekście listopadowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Polska zapewni skuteczne wykonanie zobowiązań wynikających z Europejskiej konwencji praw człowieka - pyta polskiego ministra spraw zagranicznych sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejčinović Burić. Polski rząd ma czas do 7 marca na złożenie wyjaśnień w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
08.12.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zminimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego dla gospodarstw domowych, będących następstwem dynamicznego wzrostu cen paliw gazowych na rynku europejskim, przy jednoczesnym zapewnieniu przedsiębiorstwom energetycznym możliwości odzyskania kosztów związanych z dostawami paliwa gazowego - cele podpisanej przez prezydenta nowelizacji Prawa energetycznego.
Krzysztof Sobczak
08.12.2021
Rynek i konsument
Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, który złożył pozew przeciwko bankowi udzielającemu mu kredytu frankowego, dotyczący wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, poinformował, że Prokuratura Rejonowa w Warszawie przystąpiła do sprawy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Agnieszka Matłacz
08.12.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Ustawa antylichwiarska uderzy w e-handel

Prawo cywilne Rynek i konsument
Projekt skierowanej przez rząd do Sejmu ustawy, która ma przeciwdziałać lichwie, zawiera rozwiązania, które ograniczą kupowanie na raty w internecie. Konsumentom znacznie trudniej będzie o kredyt, a każdy udzielający kredytu konsumenckiego będzie musiał odebrać od konsumenta oświadczenie o jego dochodach i wydatkach. Ma być ono potem integralną częścią umowy kredytowej.
Regina Skibińska
08.12.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Reforma psychiatrii dzieci i młodzieży ma charakter ewolucyjny i zmierza w kierunku opieki środowiskowej. W kraju działa już ponad 300 poradni psychologiczno-terapeutycznych, do których dzieci i młodzież nie muszą mieć skierowania – podkreśla prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, pełnomocnik ministra zdrowia do spraw reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży.
Józef Kielar
08.12.2021
Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Chcemy partnerstwa z Polską, ale w sprawie praworządności nie ustąpimy - taki m.in. przekaz znalazł się w porozumieniu koalicyjnym trzech partii - socjaldemokratycznej SPD, Zielonych i liberalna FDP - które tworzą nowy rząd Niemiec. Na jego czele stanął socjaldemokrata Olaf Scholz z SPD. Wprost mowa jest o budowaniu relacji z Polską, a bez wymieniania państw o naciskach w sprawie praworządności.
Krzysztof Sobczak
08.12.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prawo.pl i LEX rozpoczynają drugą edycję akcji "Poprawmy prawo". Po raz kolejny będziemy chcieli wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Chodzi o regulacje, które mają istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, prawników, podatki, pracę, działalność gospodarczą, zdrowie, oświatę, samorząd i administrację. Do zgłaszania wadliwych aktów prawnych zapraszamy naszych Czytelników. Zadbajmy wspólnie o lepsze prawo!
Ewa Usowicz
08.12.2021
Przygotowanie wspólnego projektu ustawy, która miałaby przywrócić praworządność w Polsce - to cel zawartego we wtorek przez dziesięć partii opozycyjnych i kilka organizacji obywatelskich Porozumienia dla Praworządności. Jak poinformowano, podstawą tych prac ma być projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".
Krzysztof Sobczak
07.12.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Na wtorkowym posiedzeniu ECOFIN ministrowie finansów osiągnęli porozumienie co do tekstu nowelizacji dyrektywy VAT. Daje to szanse na zmiany w tej dyrektywie i wprowadzenie możliwości korzystania z obniżonych stawek podatku przez poszczególne kraje w większym zakresie. Priorytetem polskiego resortu finansów jest wprowadzenie zerowej stawki podatku na żywność.
Krzysztof Koślicki
07.12.2021
VAT Prawo unijne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski