Prawo.pl
Obrońca obwinionej został usunięty z sali rozpraw, bo nie chciał założyć maseczki. Naruszyło to prawo do obrony lekarki pediatry. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego 25 kwietnia uchyliła wyrok sądu lekarskiego w sprawie jego klientki, nakazując mu zbadać, czy lekarka kwestionowała istnienie epidemii w ogóle, czy tylko epidemii wykreowanej w mediach na Ukrainie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.04.2023
Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne

Notariusz to nie zawsze płatnik podatku od spadków i darowizn

Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Nabycie ograniczonego prawa rzeczowego, jaką jest nieodpłatna służebność mieszkania, następuje pomiędzy ustanawiającym a nabywającym prawo. Jeżeli jedna ze stron pozostaje w związku małżeńskim, kluczowe jest wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przez drugiego z małżonków. Dodatkowo takie nabycie skorzysta ze zwolnienia podatkowego od spadków i darowizn.
Malwina Pasternak-Janik
25.04.2023
Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
W środę, 26 kwietnia, wejdzie w życie rozporządzenie z 27 marca 2023 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. Rozporządzenie określa sposób postępowania właściciela lasu na etapie planowania i realizacji działań z zakresu gospodarki leśnej. Ma to m.in. przeciwdziałać potencjalnym kolizjom pomiędzy działaniami z zakresu gospodarki leśnej a ochroną środowiska.
Robert Horbaczewski
25.04.2023
Środowisko Prawo gospodarcze
Polacy są coraz bardziej mobilni zawodowo - 41 proc. badanych aktywnie poszukuje obecnie pracy lub planuje w najbliższym czasie zmienić obecną. Aż 84 proc. badanych jest otwartych na otrzymanie nowej, ciekawej oferty pracy, gdyby taka pojawiła się w najbliższych miesiącach. Poszukują pracy, by zyskać lepsze wynagrodzenie i stabilne, bezpieczne miejsce zatrudnienia pracę – wynika z najnowszego badania Pracuj.pl.
Grażyna J. Leśniak
25.04.2023
Rynek Prawo pracy
W poniedziałek Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w precedensowym wyroku wskazał, że TVP nie przedłużając współpracy z dziennikarzem dopuściła się dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Orzeczenie jest spójne z wyrokiem TSUE, który w styczniu 2023 r. wskazał, że ochrona przed dyskryminacją przysługuje niezależnie od podstawy zatrudnienia.
Grażyna J. Leśniak
25.04.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Prawo unijne
W poniedziałek, 24 kwietnia 2023 r., Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy, podpisała z liderami trzech organizacji związkowych - NSZZ Solidarność, OPZZ i FZZ, porozumienia dotyczące zasad współpracy w zakresie ochrony pracy. Współpraca stron obejmować będzie współdziałanie w zakresie działalności kontrolnej, szkoleniowej oraz podejmowanie przedsięwzięć informacyjno -promocyjnych i prewencyjnych.
Grażyna J. Leśniak
25.04.2023
Prawo pracy BHP
Wielu przedsiębiorców wybierając nazwę dla swojego biznesu, wchodzi w określenia opisowe. Dają one pewne korzyści od strony marketingowej, ale mają kluczową wadę. Nie da się ich zastrzec w formie znaków towarowych. Często szata graficzna logo bardziej im szkodzi niż pomaga. Zawiera bowiem elementy wzmagające ten opisowy charakter. Takie wnioski możemy wyciągnąć z wyroku sądu w sprawie znaku towarowego ECO STORAGE.
Mikołaj Lech
25.04.2023
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Z opóźnieniem powstają przepisy wymagane unijnymi regulacjami, nie ma sprawnego systemu czy też odpowiednich warunków umożliwiających monitorowanie rynku gospodarowania odpadami komunalnymi i poużytkowymi - zwracają uwagę aktywiści i eksperci. Potwierdza to Najwyższa Izba Kontroli.
Zofia Jóźwiak
25.04.2023
Samorząd terytorialny Środowisko Odpady

Szybko rośnie liczba osób otrzymujących emerytury poniżej ustawowego limitu

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W grudniu 2022 r. ZUS wypłacał 365,3 tys. emerytur nowosystemowych w wysokości niższej niż najniższa ustawowa wysokość emerytury, czyli o ponad 8 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z najnowszych danych Zakładu. W ciągu ostatnich 12 lat liczba takich emerytur wzrosła ponad piętnastokrotnie i w ciągu kilkunastu lat może dojść do 700-800 tys. To zwykle osoby, które pracowały krótko i płaciły niskie składki.
Grażyna J. Leśniak
25.04.2023
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Dr Łuczak: Młodzi rodzice zyskają nowe uprawnienia

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Już 26 kwietnia w życie wejdzie nowelizacja Kodeksu Pracy, która nada szereg nowych uprawnień pracownikom będącym rodzicami małych dzieci. Nowe przepisy oznaczają nie tylko zmiany w wysokości wypłacanych świadczeń i zwiększenie ochrony rodziców małych dzieci przed zwolnieniem, lecz również wpłyną na bardziej aktywną partycypację drugiego z rodziców w wychowaniu dziecka - pisze dr Paweł Łuczak.
Paweł Łuczak
25.04.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Ulga rehabilitacyjna przysługuje wstecz - od daty powstania niepełnosprawności

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Niepełnosprawność
W celu skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej istotna jest data powstania niepełnosprawności, a nie data orzeczenia ją potwierdzającego. Po wydaniu orzeczenia można skorzystać z ulgi, korygując zeznania za poprzednie lata, jeśli niepełnosprawność powstała wcześniej niż data orzeczenia. Warunkiem jest zawarcie tej informacji w orzeczeniu. Tę korzystną interpretację potwierdziły właśnie organy skarbowe.
Wiesława Moczydłowska
25.04.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Niepełnosprawność
Nierówności w firmach są najczęściej dostrzegane na tle płci i wieku – takie wnioski płyną z 51. Monitora Rynku Pracy, przeprowadzonego przez Randstad we współpracy z Instytutem Badań Pollster. Wyraźnie wiąże się to z tym, które aspekty inkluzywności są dla pracowników najważniejsze: bo i tu wskazywane są w pierwszej kolejności płeć (58 proc.) oraz wiek (56 proc.).
Grażyna J. Leśniak
24.04.2023
Rynek Prawo pracy
Jeśli konsument nie zareagował odmownie na propozycję dodatkowej ochrony za wyższą składkę, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie uznawało to za zgodę. Prezes UOKiK zakwestionował taką praktykę i zobowiązał spółkę do jej zaniechania i usunięcia skutków naruszeń, firma też zawiadomić konsumentów, że mogą anulować zmiany w umowie wprowadzone bez ich zgody i odzyskać pobrane składki za dodatkową ochronę.
Krzysztof Sobczak
24.04.2023
Rynek i konsument
Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku liczba cudzoziemców w ubezpieczeniu emerytalnym wyniosła 1,07 mln osób. To o 10 tys. więcej niż w lutym tego roku oraz o 403 tys. więcej w porównaniu z lutym 2020 roku - podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, powołując się na najnowsze dane.
Grażyna J. Leśniak
24.04.2023
Ubezpieczenia społeczne
Ulga mieszkaniowa daje możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania w sytuacji, gdy dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczone zostaną przez sprzedającego na własne cele mieszkaniowe. Dzięki tej preferencji podatnik może zmniejszyć wysokość podatku, który musi zapłacić lub w ogóle pozbyć się obowiązku podatkowego – pisze Michał Rulewicz, radca prawny.
Michał Rulewicz
24.04.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Wystartował piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie „Mój Prąd”. Można otrzymać bezzwrotną dotację w wysokości do 58 tys. zł z uwagi na rozszerzenie programu o kolejne elementy, tj. kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. Przy wsparciu tylko do paneli fotowoltaicznych maksymalna dotacja wyniesie do 6 tys. zł.
Robert Horbaczewski
24.04.2023
Samorząd terytorialny Środowisko
Proponowana reforma planowania wpłynie negatywnie na nowe inwestycje. Zamiast odpowiednio stymulować strumień rozwoju miast, aby nowe projekty jak najlepiej służyły społeczeństwu i ładowi przestrzennemu, najprawdopodobniej doprowadzi do zahamowania rozwoju poprzez znaczne wydłużenie procesu inwestycyjnego oraz istotnego ograniczenia podaży gruntów.
Maciej Górski
24.04.2023
Administracja publiczna Budownictwo

Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami rzadko prowadzi do aktywności zawodowej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy Niepełnosprawność
Tylko 2 proc. osób z niepełnosprawnością, zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej w latach 2019-21, podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Kontrola NIK wykazała niewielką efektywność ZAZ w tym względzie. Eksperci jednomyślnie twierdzą, że wyniki raportu to jedynie mały obrazek, a problem jest o wiele szerszy. W ich opinii w Polsce brakuje przede wszystkim konsolidacji działań i sprawnego systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
Beata Dązbłaż
24.04.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy Niepełnosprawność
Maksymalne granice wieku wyznaczone w rozporządzeniu, nie oznaczają, że rodzic może samodzielnie wyznaczać moment, kiedy zaszczepić dziecko. Terminy te nie wyznaczają też wymagalności obowiązku szczepień ochronnych, których przekroczenie jest podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego – wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.  
Katarzyna Nocuń
24.04.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
W przygotowywanej właśnie rewizji Krajowego Programu Odbudowy rząd chce przełożyć ponad 43,9 mln euro do programu Maluch+. Dostrzega, że wsparcie jest za małe, aby pozwoliło gminom na sfinansowanie w całości projektowanych w tym zakresie inwestycji. Proponuje, aby dotacja na utworzenie jednego miejsca opieki wzrosła z 35,8 tys. zł do 57,9 tys. zł bez VAT.
Robert Horbaczewski
24.04.2023
Samorząd terytorialny

Samotni rodzice mogą odzyskać podatek

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Jeśli samotny rodzic nie skorzystał z preferencyjnego opodatkowania łącznie z dzieckiem, może skorygować swoje zeznania podatkowe za pięć lat wstecz. Pozwala na to uchylenie przepisu zabraniającego łączne opodatkowanie z dzieckiem w sytuacji złożenia zeznania po terminie. Potwierdzają to w interpretacjach organy skarbowe.
Wiesława Moczydłowska
24.04.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Adam Bodnar: Skarga nadzwyczajna dobra, jeśli uczciwie stosowana

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Nadal krytycznie oceniam wprowadzenie skargi nadzwyczajnej, jako zagrożenie dla systemu wymiaru sprawiedliwości, ale konsekwentnie też widzę korzyści z istnienia takiego instrumentu dla rozwiązywania niektórych trudnych ludzkich spraw. Szkoda tylko, że psuje to prokurator generalny, wykorzystując skargę do celów politycznych – mówi dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS, były rzecznik praw obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
24.04.2023
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych popierają protesty rolników związane z niekontrolowanym przywozem zboża z Ukrainy. W piątek przekazali premierowi postulaty samorządu rolniczego. Żądają wprowadzenia ceł na ukraińskie zboże, wysoki kar dla spekulantów oraz kontroli fitosanitarnej sprowadzonego zboża a także wsparcia finansowego rolników. Część postulatów rząd zrealizował.
Renata Krupa-Dąbrowska
22.04.2023
Obowiązek określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy został wprowadzony do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2010 r. Pomimo licznych kontrowersji nadal funkcjonuje w niezmienionym kształcie sprawiając problemy inwestorom i organom. Ustawodawca ma plan na zmianę tej sytuacji.
Martyna Sługocka
22.04.2023
Budownictwo Nieruchomości
Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka oraz rosnące koszty usług medycznych i napraw sprawiają, że polisa OC użytkowników UTO i hulajnóg elektrycznych zyskuje na znaczeniu. Ma ona także zastosowanie wtedy, gdy do zdarzenia dojdzie w czasie użytkowania wypożyczonych urządzeń. Producent albo wynajmujący odpowiadają tylko zwykle przy wadach sprzętu.
Regina Skibińska
22.04.2023
Prawo cywilne Drogi
W związku z otwartym niemalże dostępem do generowania obrazów, animacji, tekstów oraz czasami muzyki pojawia się szereg pytań, w ramach których na pierwszy plan wysuwa się jedno: czy AI może być uznane za twórcę lub współtwórcę? Częściowej odpowiedzi na to pytanie udziela Urząd ds. praw autorskich - US Copyright Office. Pisze o tym: Kamil Rzeczkowski, adwokat w Czyżewscy kancelaria adwokacka.
Kamil Rzeczkowski
22.04.2023
Prawo cywilne Nowe technologie
Jak wycenić pobyt w piekle? – pytają retorycznie niewinne osoby, które trafiły do więzienia. Otrzymują pieniądze za błąd wymiaru sprawiedliwości, ale kosztem ogromnego upokorzenia. Państwo polskie nie jest zbyt szybkie i skore do przyznawania zadośćuczynienia za oczywiście bezprawne pozbawianie wolności. A prokuratorzy twierdzą że zadośćuczynienie powinno być godną kompensatą, a nie bezpodstawnym wzbogaceniem.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.04.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych jest m.in. pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym. Warunkiem dokonania wpłat do PPK jest jednak otrzymanie wynagrodzenia przez uczestnika PPK. Jeżeli pracownik przebywa przez cały miesiąc na urlopie bezpłatnym, to ma - w tym czasie - status osoby zatrudnionej tylko wtedy, gdy otrzymał w tym miesiącu przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Anna Puszkarska
22.04.2023
Domowe finanse Prawo pracy PPK
Sankcje za naruszanie przepisów dotyczących polowań są dwojakie: w razie popełnienia przestępstw - karne, a niezależnie od nich -dyscyplinarne. Myśliwi uważają, że mechanizmy chroniące przed patologiami funkcjonują całkiem nieźle, jednak reszta społeczeństwa ma małe możliwości, żeby się o tym przekonać.
Regina Skibińska
22.04.2023
Prawo karne
Banki częściej proponują ugody kredytobiorcom frankowym, ale... nie przekłada to się na większą liczbę zawieranych ugód. Klienci rzadko decydują się na porozumienia z bankami, gdyż w sądach mogą ugrać dużo więcej. Zaletą ugody jest krótki czas od momentu złożenia wniosku do podpisania porozumienia. W PKO BP np. wynosi to średnio niewiele ponad miesiąc, a sprawy sądowe trwają po kilka lat.
Regina Skibińska
22.04.2023
Banki Kredyty frankowe