Prawo.pl

Dr Łuczak: Młodzi rodzice zyskają nowe uprawnienia

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Już 26 kwietnia w życie wejdzie nowelizacja Kodeksu Pracy, która nada szereg nowych uprawnień pracownikom będącym rodzicami małych dzieci. Nowe przepisy oznaczają nie tylko zmiany w wysokości wypłacanych świadczeń i zwiększenie ochrony rodziców małych dzieci przed zwolnieniem, lecz również wpłyną na bardziej aktywną partycypację drugiego z rodziców w wychowaniu dziecka - pisze dr Paweł Łuczak.
Paweł Łuczak
25.04.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Ulga rehabilitacyjna przysługuje wstecz - od daty powstania niepełnosprawności

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Niepełnosprawność
W celu skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej istotna jest data powstania niepełnosprawności, a nie data orzeczenia ją potwierdzającego. Po wydaniu orzeczenia można skorzystać z ulgi, korygując zeznania za poprzednie lata, jeśli niepełnosprawność powstała wcześniej niż data orzeczenia. Warunkiem jest zawarcie tej informacji w orzeczeniu. Tę korzystną interpretację potwierdziły właśnie organy skarbowe.
Wiesława Moczydłowska
25.04.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Niepełnosprawność
Nierówności w firmach są najczęściej dostrzegane na tle płci i wieku – takie wnioski płyną z 51. Monitora Rynku Pracy, przeprowadzonego przez Randstad we współpracy z Instytutem Badań Pollster. Wyraźnie wiąże się to z tym, które aspekty inkluzywności są dla pracowników najważniejsze: bo i tu wskazywane są w pierwszej kolejności płeć (58 proc.) oraz wiek (56 proc.).
Grażyna J. Leśniak
24.04.2023
Rynek Prawo pracy
Jeśli konsument nie zareagował odmownie na propozycję dodatkowej ochrony za wyższą składkę, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie uznawało to za zgodę. Prezes UOKiK zakwestionował taką praktykę i zobowiązał spółkę do jej zaniechania i usunięcia skutków naruszeń, firma też zawiadomić konsumentów, że mogą anulować zmiany w umowie wprowadzone bez ich zgody i odzyskać pobrane składki za dodatkową ochronę.
Krzysztof Sobczak
24.04.2023
Rynek i konsument
Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku liczba cudzoziemców w ubezpieczeniu emerytalnym wyniosła 1,07 mln osób. To o 10 tys. więcej niż w lutym tego roku oraz o 403 tys. więcej w porównaniu z lutym 2020 roku - podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, powołując się na najnowsze dane.
Grażyna J. Leśniak
24.04.2023
Ubezpieczenia społeczne
Ulga mieszkaniowa daje możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania w sytuacji, gdy dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczone zostaną przez sprzedającego na własne cele mieszkaniowe. Dzięki tej preferencji podatnik może zmniejszyć wysokość podatku, który musi zapłacić lub w ogóle pozbyć się obowiązku podatkowego – pisze Michał Rulewicz, radca prawny.
Michał Rulewicz
24.04.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Wystartował piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie „Mój Prąd”. Można otrzymać bezzwrotną dotację w wysokości do 58 tys. zł z uwagi na rozszerzenie programu o kolejne elementy, tj. kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. Przy wsparciu tylko do paneli fotowoltaicznych maksymalna dotacja wyniesie do 6 tys. zł.
Robert Horbaczewski
24.04.2023
Samorząd terytorialny Środowisko

Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami rzadko prowadzi do aktywności zawodowej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy Niepełnosprawność
Tylko 2 proc. osób z niepełnosprawnością, zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej w latach 2019-21, podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Kontrola NIK wykazała niewielką efektywność ZAZ w tym względzie. Eksperci jednomyślnie twierdzą, że wyniki raportu to jedynie mały obrazek, a problem jest o wiele szerszy. W ich opinii w Polsce brakuje przede wszystkim konsolidacji działań i sprawnego systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
Beata Dązbłaż
24.04.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy Niepełnosprawność
Proponowana reforma planowania wpłynie negatywnie na nowe inwestycje. Zamiast odpowiednio stymulować strumień rozwoju miast, aby nowe projekty jak najlepiej służyły społeczeństwu i ładowi przestrzennemu, najprawdopodobniej doprowadzi do zahamowania rozwoju poprzez znaczne wydłużenie procesu inwestycyjnego oraz istotnego ograniczenia podaży gruntów.
Maciej Górski
24.04.2023
Administracja publiczna Budownictwo
Maksymalne granice wieku wyznaczone w rozporządzeniu, nie oznaczają, że rodzic może samodzielnie wyznaczać moment, kiedy zaszczepić dziecko. Terminy te nie wyznaczają też wymagalności obowiązku szczepień ochronnych, których przekroczenie jest podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego – wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.  
Katarzyna Nocuń
24.04.2023
Pacjent Opieka zdrowotna

Samotni rodzice mogą odzyskać podatek

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Jeśli samotny rodzic nie skorzystał z preferencyjnego opodatkowania łącznie z dzieckiem, może skorygować swoje zeznania podatkowe za pięć lat wstecz. Pozwala na to uchylenie przepisu zabraniającego łączne opodatkowanie z dzieckiem w sytuacji złożenia zeznania po terminie. Potwierdzają to w interpretacjach organy skarbowe.
Wiesława Moczydłowska
24.04.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Adam Bodnar: Skarga nadzwyczajna dobra, jeśli uczciwie stosowana

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Nadal krytycznie oceniam wprowadzenie skargi nadzwyczajnej, jako zagrożenie dla systemu wymiaru sprawiedliwości, ale konsekwentnie też widzę korzyści z istnienia takiego instrumentu dla rozwiązywania niektórych trudnych ludzkich spraw. Szkoda tylko, że psuje to prokurator generalny, wykorzystując skargę do celów politycznych – mówi dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS, były rzecznik praw obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
24.04.2023
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
W przygotowywanej właśnie rewizji Krajowego Programu Odbudowy rząd chce przełożyć ponad 43,9 mln euro do programu Maluch+. Dostrzega, że wsparcie jest za małe, aby pozwoliło gminom na sfinansowanie w całości projektowanych w tym zakresie inwestycji. Proponuje, aby dotacja na utworzenie jednego miejsca opieki wzrosła z 35,8 tys. zł do 57,9 tys. zł bez VAT.
Robert Horbaczewski
24.04.2023
Samorząd terytorialny
Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych popierają protesty rolników związane z niekontrolowanym przywozem zboża z Ukrainy. W piątek przekazali premierowi postulaty samorządu rolniczego. Żądają wprowadzenia ceł na ukraińskie zboże, wysoki kar dla spekulantów oraz kontroli fitosanitarnej sprowadzonego zboża a także wsparcia finansowego rolników. Część postulatów rząd zrealizował.
Renata Krupa-Dąbrowska
22.04.2023
W związku z otwartym niemalże dostępem do generowania obrazów, animacji, tekstów oraz czasami muzyki pojawia się szereg pytań, w ramach których na pierwszy plan wysuwa się jedno: czy AI może być uznane za twórcę lub współtwórcę? Częściowej odpowiedzi na to pytanie udziela Urząd ds. praw autorskich - US Copyright Office. Pisze o tym: Kamil Rzeczkowski, adwokat w Czyżewscy kancelaria adwokacka.
Kamil Rzeczkowski
22.04.2023
Prawo cywilne Nowe technologie
Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka oraz rosnące koszty usług medycznych i napraw sprawiają, że polisa OC użytkowników UTO i hulajnóg elektrycznych zyskuje na znaczeniu. Ma ona także zastosowanie wtedy, gdy do zdarzenia dojdzie w czasie użytkowania wypożyczonych urządzeń. Producent albo wynajmujący odpowiadają tylko zwykle przy wadach sprzętu.
Regina Skibińska
22.04.2023
Prawo cywilne Drogi
Jak wycenić pobyt w piekle? – pytają retorycznie niewinne osoby, które trafiły do więzienia. Otrzymują pieniądze za błąd wymiaru sprawiedliwości, ale kosztem ogromnego upokorzenia. Państwo polskie nie jest zbyt szybkie i skore do przyznawania zadośćuczynienia za oczywiście bezprawne pozbawianie wolności. A prokuratorzy twierdzą że zadośćuczynienie powinno być godną kompensatą, a nie bezpodstawnym wzbogaceniem.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.04.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Obowiązek określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy został wprowadzony do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2010 r. Pomimo licznych kontrowersji nadal funkcjonuje w niezmienionym kształcie sprawiając problemy inwestorom i organom. Ustawodawca ma plan na zmianę tej sytuacji.
Martyna Sługocka
22.04.2023
Budownictwo Nieruchomości
Osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych jest m.in. pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym. Warunkiem dokonania wpłat do PPK jest jednak otrzymanie wynagrodzenia przez uczestnika PPK. Jeżeli pracownik przebywa przez cały miesiąc na urlopie bezpłatnym, to ma - w tym czasie - status osoby zatrudnionej tylko wtedy, gdy otrzymał w tym miesiącu przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Anna Puszkarska
22.04.2023
Domowe finanse Prawo pracy PPK
Zameldowanie nie zostało przez ustawodawcę wymienione jako warunek uprawniający do skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Nie prowadzi ono bowiem do nabycia lokalu mieszkalnego, które następuje dopiero z chwilą zawarcia w formie aktu notarialnego ostatecznej umowy sprzedaży tej nieruchomości. Tak stwierdził w interpretacji podatkowej dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wiesława Moczydłowska
22.04.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Sankcje za naruszanie przepisów dotyczących polowań są dwojakie: w razie popełnienia przestępstw - karne, a niezależnie od nich -dyscyplinarne. Myśliwi uważają, że mechanizmy chroniące przed patologiami funkcjonują całkiem nieźle, jednak reszta społeczeństwa ma małe możliwości, żeby się o tym przekonać.
Regina Skibińska
22.04.2023
Prawo karne
Banki częściej proponują ugody kredytobiorcom frankowym, ale... nie przekłada to się na większą liczbę zawieranych ugód. Klienci rzadko decydują się na porozumienia z bankami, gdyż w sądach mogą ugrać dużo więcej. Zaletą ugody jest krótki czas od momentu złożenia wniosku do podpisania porozumienia. W PKO BP np. wynosi to średnio niewiele ponad miesiąc, a sprawy sądowe trwają po kilka lat.
Regina Skibińska
22.04.2023
Banki Kredyty frankowe
Roszczenie z tytułu zachowku nie przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku jeżeli nie należy on do kręgu osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy – taką uchwał podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w odpowiedzi na pytanie Sądu Okręgowego w Opolu. To oznacza, że mąż nie dziedziczy zachowku po żonie, która skorzystała z przywileju z powodu wieku i niezdolności do pracy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.04.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Obowiązujące od początku roku przepisy implementujące dyrektywę Omnibus w istotny sposób wpływają one na branżę e-Commerce. Nakładają na podmioty prowadzące sprzedaż przez internet wiele nowych wyzwań – nie tylko stricte prawnych, ale także organizacyjnych i technicznych. Jeden z nich dotyczy obowiązków związanych z publikowaniem przez użytkowników opinii o produktach lub usługach.
Bartłomiej Łącki
22.04.2023
Prawo cywilne Rynek i konsument
Kwota dziennej okresowej kary pieniężnej nałożonej na Polskę za niewykonanie zabezpieczenia mającego polegać na zawieszeniu działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została obniżona z miliona na 500 tysięcy euro - zdecydował w ogłoszonym w piątek postanowieniu wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok w tej sprawie TSUE ma wydać 5 czerwca 2023 r.
Krzysztof Sobczak
21.04.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Od 2023 roku dostępna jest elektroniczna wersja legitymacji emeryta-rencisty – mLegitymacja. Świadczeniobiorcy mogą się nią posługiwać, jeśli dodadzą ją w aplikacji mObywatel – przypomina ZUS. To bardzo wygodny sposób, by każdy emeryt i rencista miał dokument zawsze przy sobie na własnym urządzeniu mobilnym, np. telefonie. Z tej możliwości skorzystało już blisko 380 tys. świadczeniobiorców ZUS.
Grażyna J. Leśniak
21.04.2023
Emerytury i renty
Szybki paszport tymczasowy umożliwi podróż osobie, która zgubiła paszport, nie wiedziała, że stracił on ważność lub po prostu zapomniała go zabrać z domu. Wystarczy, że dysponuje ważnym biletem lotniczym i zgłosi się do punktu na Lotnisku Chopina w Warszawie. Tam od ręki otrzyma potrzebny dokument. Całą procedura trwa 15 minut.
Agnieszka Matłacz
21.04.2023
Administracja publiczna
Przedsiębiorcy nie dostaną pieniędzy na doposażenie pracowników czy firm w związku z pracą zdalną. W ramach rewizji Krajowego Planu Odbudowy rząd zamierza zrezygnować z tej inwestycji, skoro kodeksowa praca zdalna została już wdrożona. Pieniądze te, czyli prawie 44 mln euro, przeznaczone zostaną natomiast na wsparcie placówek opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach programu MALUCH+.
Grażyna J. Leśniak
21.04.2023
Prawo pracy Finanse
Wszystkie umowy zlecenia mają zostać do 31 marca 2025 r. objęte obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne – taką propozycję zawarł rząd w rewizji KPO, której konsultacje właśnie się rozpoczęły. Pierwotnie zakładano ozusowanie wszystkich umów cywilnoprawnych do 31 marca 2023 r. Zdaniem ekspertów, propozycja rządu to kolejne odłożenie w czasie koniecznych zmian, tym razem z uwagi na wybory.
Grażyna J. Leśniak
21.04.2023
Prawo cywilne Prawo pracy

Wielka rewizja KPO - bez konsolidacji szpitali i oskładkowania umów cywilnoprawnych

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse publiczne Prawo pracy Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
W konsultowanej, nowej wersji Krajowego Planu Odbudowy nie ma już mowy o oskładkowaniu wszystkich umów cywilnoprawnych i restrukturyzacji szpitali przez ich konsolidację. Rząd mniej optymistycznie patrzy też na tempo wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Robert Horbaczewski Grażyna J. Leśniak Katarzyna Nocuń Inga Stawicka Renata Krupa-Dąbrowska Monika Sewastianowicz
21.04.2023
Samorząd terytorialny Środowisko Finanse publiczne Prawo pracy Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna