Obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy podatkowe, nie przewidują obowiązku przechowywania przez przedsiębiorców potwierdzeń zapłaty drukowanych przez karty płatnicze.

Wydruk z terminala płatniczego

Potwierdzenia takie nie są dokumentami związanymi z prowadzeniem ksiąg podatkowych, o których mowa w art. 86 par. 1 Ordynacji podatkowej. Obowiązek taki wynikać może (i najczęściej wynika) natomiast z umów zawieranych z firmami obsługującymi terminale płatnicze.

Powyższe dotyczy również płatności dokonywanych przez klientów, którym wydawany jest paragon drukowany przez kasę rejestrującą. Obowiązek przechowywania drukowanych przez terminale potwierdzeń zapłaty wynikać może co najwyżej z zawartych przez przedsiębiorców umów.

Zobacz również: Faktura korygująca nie musi zawierać terminu płatności >>