Prawo.pl
Minęły trzy lata od momentu wybuchu pandemii koronawirusa w Polsce, a modele zdalny i hybrydowy wciąż trzymają się mocno. Widoczna jest też jednak tendencja powracania do biur. 28 proc. pracujących Polaków deklaruje pracę w modelu zdalnym lub hybrydowym. Jeszcze w marcu ubiegłego roku było to o 6 punktów procentowych więcej – wynika z najnowszego badania Pracuj.pl.
Grażyna J. Leśniak
07.04.2023
Rynek Prawo pracy
Rząd planuje wprowadzić zakaz handlu cesjami do mieszkań dla zysku. W ten sposób chce ukrócić patologie na rynku i ograniczyć flipping, za co jest przez część ekspertów chwalony. Problem w tym, że nie zabiera się za rozwiązanie problemu we właściwy sposób. Przepisy o zakazie mają być wprowadzone do ustawy deweloperskiej, a ta nie dotyczy flippingu.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.04.2023
Budownictwo
Od dziś, 7 kwietnia 2023 r., obowiązują przepisy Kodeksu pracy o pracy zdalnej. Pracodawcy zyskali prawo do kontrolowania jej wykonywania oraz przestrzegania wymogów bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych. Prawo do kontroli dotyczy każdej formy pracy zdalnej: dobrowolnej, poleconej przez pracodawcę i okazjonalnej.
Grażyna J. Leśniak
07.04.2023
Prawo pracy BHP
Sąd Najwyższy, wbrew uchwale Państwowej Komisji Wyborczej, uznał za zasadną skargę pełnomocnika partii Lewica Razem. Nie chciał doprowadzić do jej marginalizacji. Uchwała PKW ze stycznia 2023 r. odrzuciła sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych. Chodziło o kredyty bankowe i warunki ich uzyskania oraz o wydatki poniesione ze środków Funduszu Wyborczego w 2021 r.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.04.2023
Kredyty Wybory
7 kwietnia 2023 r. weszły w życie przepisy o pracy zdalnej. Nie są one łatwe do zastosowania. Budzą emocje pracowników i pracodawców, a przede wszystkim oznaczają dodatkową pracę dla działów personalnych. O tym, dlaczego przepisy o pracy zdalnej są trudne do wdrożenia, mówi dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska.
Grażyna J. Leśniak
07.04.2023
Prawo pracy
Sąd Apelacyjny w Krakowie trafnie przyjął, że regulacja dotycząca obowiązku wpłaty kwoty będącej równowartością podwójnej raty kredytu stanowiła przykład nadużywania przez bank pozycji dominującej wobec kredytobiorcy i powinna być uznana za nieważną – stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli. - Jednak weryfikacja dowodowa, na którą powołuje się Prokurator Generalny, nie mogłaby doprowadzić do zmiany oceny sytuacji prawnej pozwanej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.04.2023
Prawo cywilne Finanse Banki

Gdzie jest schron? Wystartowała aplikacja z adresami

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wojsko
Państwowa Straż Pożarna uruchomiła aplikację "Schrony", dzięki której można sprawdzić, w którym miejscu znajduje się najbliższy schron, miejsce ukrycia albo doraźnego schronienia. Przeprowadzona przez straż inwentaryzacja wykazała, że w kraju funkcjonuje 10 622 budowli ochronnych, w tym 1903 schrony i 8719 miejsc ukrycia oraz ponad 224 tys. miejsc doraźnego schronienia.
Robert Horbaczewski
06.04.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wojsko
Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości, których autor informuje o zwrocie podatku i zachęca do zeskanowania załączonego kodu QR. Ani resort, ani Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyłają tego typu wiadomości.
Krzysztof Koślicki
06.04.2023
Ordynacja PIT
Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził naruszenie przez Polskę swobody wypowiedzi, w tym dostępu do informacji, w sprawie dotyczącej rocznego zakazu wstępu do Sejmu dla polskich aktywistów – Dagmary i Pawła Drozd. Zdaniem Trybunału, zakaz ten negatywnie wpłynął na możliwość korzystania przez nich z wolności wyrażania opinii, gwarantowanej przez art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Krzysztof Sobczak
06.04.2023
Administracja publiczna

Świadczenie wspierające - ministerstwo uruchomiło infolinię

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło infolinię dedykowaną nowemu świadczeniu wspierającemu dla osób z niepełnosprawnościami. Pod numerem telefonu 22 245-61-00 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje zarówno na temat wydawanych przez wojewódzkie zespoły decyzji o potrzebie wsparcia, jak i na temat samego świadczenia wspierającego.
Grażyna J. Leśniak
06.04.2023
Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w Ministerstwie Finansów w sprawie spadków i darowizn otrzymanych z zagranicy. W ustawie o podatku od spadków i darowizn nie ma bowiem przepisów co do wysokości podatku, gdy składniki majątku nabyte z innego państwa zostały już w nim opodatkowane. Problemu nie rozwiązują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, bo dotyczą podatków dochodowych i majątkowych.
Agnieszka Matłacz
06.04.2023
Domowe finanse
Rząd chce ukrócić nielegalny outsourcing pracowniczy, uniemożliwiając firmom uzyskiwanie zezwoleń na pracę dla zatrudnianych przez te podmioty cudzoziemców. Nowe przepisy, nad którymi prace dobiegają końca, są jednak na tyle nieprecyzyjne, że mogą doprowadzić do upadku firmy świadczące outsourcing usług. Zdaniem prawników, kierunek przepisów jest dobry, ale wykonanie fatalne. Podobnie jak skutki dla gospodarki.
Grażyna J. Leśniak
06.04.2023
Rynek Prawo pracy
Organizacje samorządowe domagają się odebrania PGW Wody Polskie uprawnień regulatora opłat za wody i ścieki i powrotu do akceptowania taryf przez rady gmin. Rząd raczej nie zgodzi się na to, więc samorządowcy proponują wprowadzenie mechanizmu korekty taryf w sytuacjach nadzwyczajnych, analogicznie jak dla cen ciepła, ewentualnie skrócenie okresu obowiązywania taryfy do roku.
Robert Horbaczewski
06.04.2023
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Wciąż wielu kredytobiorców zastanawia się nad kwestią konieczności rozliczenia z bankiem z udostępnionego kapitału – i jak to w praktyce przeprowadzić. W szczególności wątpliwości budzi kwestia rat, których nie objęto pozwem – czy jeśli nie będą one objęte pozwem, to nie będzie możliwości ich odzyskać? Pisze o tym Maciej Wojciechowski, radca prawny w Xaltum Barczak Rozpara Kancelaria Radców Prawnych.
Maciej Wojciechowski
06.04.2023
Banki Kredyty frankowe
Sprzęt stacjonujących w Polsce wojsk sojuszniczych zostanie zwolniony z obowiązku dopuszczenia przez polski wojskowy dozór techniczny. Personel wojsk sojuszniczych, obsługujący i konserwujący sprzęt tych wojsk, nie będzie potrzebował – wydawanych przez polskie jednostki dozoru technicznego zaświadczeń. Prezydent podpisał przepisy w tej sprawie.
PAP Ret
05.04.2023
Wojsko
Okręgowa Izba Lekarska wygrała proces sądowy w sprawie prawa do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe według preferencyjnej stawki przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy po zakończeniu stażu podyplomowego zakładają działalność gospodarczą i kontynuują pracę u tego samego pracodawcy. Ten przełomowy wyrok dla lekarzy zapadł w drugiej połowie marca przed Sądem Okręgowym w Szczecinie.
Grażyna J. Leśniak
05.04.2023
Ubezpieczenia społeczne Zawody medyczne
Są skargi na zasady zawieszania renty rolniczej w przypadku prowadzenia działalności rolniczej małżeństwa rolników, z których jedno pobiera emeryturę, a drugie rentę rolniczą. W odpowiedzi na wystąpienie RPO, resort rolnictwa poinformował, że analizowana jest możliwość podjęcia prac legislacyjnych dotyczących zawieszania części uzupełniającej renty rolniczej, gdy małżonek rencisty przejdzie na emeryturę.
Grażyna J. Leśniak
05.04.2023
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Za niecały miesiąc upłynie termin rozliczenia PIT za ubiegły rok. Obowiązek ten dotyczy również inwestorów giełdowych, m.in. tych, którzy obracają kryptowalutami. Deklaracje muszą złożyć podatnicy, którzy zarobili na wirtualnej walucie, ale także ci, którzy ponieśli tylko koszty związane z zakupem – piszą Adrianna Dąbrowska i Wojciech Pławiak z Litigato.
Adrianna Dąbrowska Wojciech Pławiak
05.04.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Tylko 5 proc. Polaków określa swoje wynagrodzenie jako zdecydowanie zadowalające. Jak wynika z najnowszego badania Pracuj.pl, mniej niż połowa respondentów posiadających pracę, jest zadowolona z poziomu swoich zarobków. Głównym powodem niezadowolenia jest wzrost inflacji przy braku wzrostu pensji. Wśród problemów pojawia się także brak możliwości oszczędzania
Grażyna J. Leśniak
05.04.2023
Rynek Prawo pracy
Osoba transpłciowa w sprawie o uzgodnienie płci powinna pozywać nie tylko rodziców, ale także nierozwiedzionego małżonka i dzieci, jeżeli takie ma - uważa Prokurator Generalny, który wniósł w zeszłym roku takie pytanie prawne do Sądu Najwyższego. Według Kampanii Przeciwko Homofobii, która w środę złożyła oświadczenie do SN, w tego rodzaju sprawach powinno się raczej zawężać krąg pozwanych, niż go poszerzać.
Monika Sewastianowicz
05.04.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych doprecyzowała, że na dodanie napisów do opublikowanego nagrania, wcześniej nadawanego na żywo, podmiot publiczny ma maksymalnie 14 dni. Wiele gmin temu nie podoła. Zwłaszcza, że do tej pory napisów do nagrań nie dodawały, mimo ustawowego obowiązku.
Maria Dec-Kiełb
05.04.2023
Samorząd terytorialny RODO
Co do zasady każde z rodziców może odbierać dziecko ze szkoły i mieć wgląd w jego oceny. Nie ma znaczenia, czy jedno z rodziców poinformowało szkołę lub przedszkole, by tego nie robiła, chyba że jako podstawę wskazało orzeczenie sądu ograniczające władzę rodzicielską. W takiej sytuacji odpowiedni dokument należy dostarczyć do placówki oświatowej.
Monika Sewastianowicz
05.04.2023
Prawo rodzinne Zarządzanie oświatą
Odwieszony w czynnościach służbowych po 420 dniach sędzia Piotr Gąciarek został ponownie ukarany przez kolegium Sądu Okręgowego. Mimo, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN kategorycznie stwierdziła, że sędzia wraca do pracy po bezprawnej uchwale Izby Dyscyplinarnej, która sądem nie była. A sędzia Gąciarek postąpił odpowiedzialnie – w myśl standardów europejskich.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.04.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Unijny trybunał zdecyduje w sprawie cheat software’u

Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze
Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE dwa pytania prejudycjalne dotyczące ochrony prawnej gier komputerowych przed użyciem tzw. cheat software’u. Decyzja TSUE będzie miała znaczenie nie tylko dla branży gamingowej. Może ona wpłynąć na zakres ochrony wszystkich twórców oprogramowania, a także stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne.
Bartosz Mazurek Piotr Zawadzki
05.04.2023
Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze
Umorzenie wierzytelności na podstawie ustawy Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r., skutkuje wygaśnięciem hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność osoby trzeciej, ustanowionej na zabezpieczenie tej wierzytelności - taką uchwałę podjęło 4 kwietnia br. siedmioro sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.04.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Pracodawcy zastanawiają się, czy pracownicy mobilni będą mogli wykonywać pracę zdalną. Niektórzy nawet rozważają wprowadzenie dla nich pracy zdalnej w jakimś wymiarze. Prawnicy nie mają wątpliwości: jeśli przedstawiciel handlowy będzie choćby dwie godziny w tygodniu pisał raporty, czy wypełniał dokumenty w swoim domowym biurze, to będzie wykonywał pracę zdalną.
Grażyna J. Leśniak
05.04.2023
Prawo pracy
Zmiany w urlopach rodzicielskich, szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy i możliwość zwolnienia od pracy "z powodu działania siły wyższej" - takie m.in. rozwiązania przewiduje nowelizacja Kodeksu pracy, która we wtorek została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 26 kwietnia.
Grażyna J. Leśniak
04.04.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Handel cesjami umów rezerwacyjnych i deweloperskich zmniejsza dostęp do nowych mieszkań i zwiększa ich ceny. Przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt nowych przepisów ma ograniczyć możliwość zawierania tego typu umów. Jest to autopoprawka do ustawy dotyczącej kredytu 2 proc., której projekt rząd przyjął w połowie marca br.
Renata Krupa-Dąbrowska
04.04.2023
Budownictwo

Świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością, albo pielęgnacyjne dla opiekuna - rząd przyjął projekt

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Świadczenie wspierające dla osoby posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia to nowa forma wsparcia osób z niepełnosprawnością. Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób z niepełnosprawnościami, a kwota świadczenia będzie powiązana z wysokością renty socjalnej. Opiekunowie zyskają możliwość podejmowania pracy.
Grażyna J. Leśniak Inga Stawicka
04.04.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości niemal 52 tys. złotych na spółdzielnię mieszkaniową za niezgłoszenie organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych oraz za niezawiadomienie o naruszeniu osoby, której dane dotyczą. Nakazał również administratorowi zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych podmiotu tych danych.
Renata Krupa-Dąbrowska
04.04.2023
Nieruchomości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski