Małopolska kurator stanowczo odradziła szkołom wyjście do krakowskiego teatru im. Słowackiego na „Dziady” w reżyserii Mai Kleczkowskiej, argumentując, że nie wpisują się w cele wskazane w Prawie oświatowym. Tymczasem zalecenia kuratora powinny skupiać się na kwestii realizacji podstawy programowej – a to w przypadku wyjścia na lekturę, trudno zakwestionować.
Monika Sewastianowicz
26.11.2021
Zarządzanie oświatą
Urzędnik powinien przeglądać wszystkie otrzymywane e-maile, także te, które trafiają do folderu ze spamem. To, że wniosek o udzielenie informacji publicznej przez przypadek tam trafił nie usprawiedliwia jego opieszałości - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Jednocześnie przesądził, że doszło do bezczynności, ale nie rażącej.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.11.2021
Administracja publiczna
Europejski Trybunał Praw Człowieka odnosi gwarancje „prawa do sądu” do wszystkich organów, które ostatecznie rozstrzygają o prawach jednostki w sprawach cywilnych i karnych. Decyduje więc funkcja, właściwość organu, a nie jego nazwa - twierdzi prof. Leszek Garlicki, sędzia TK w stanie spoczynku i były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Krzysztof Sobczak
26.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Dwaj fotoreporterzy – Maciej Nabrdalik i Maciej Moskwa – którzy zostali brutalnie zatrzymani przez żołnierzy a potem policjantów podczas wykonywania swoich dziennikarskich obowiązków w okolicach wsi Wiejki pod Michałowem, złożyli żażalenia na te czynności. Według nich zatrzymanie i przeszukanie zostały przeprowadzone bez uzasadnienia, naruszone zostało też prawo prasowe.
Krzysztof Sobczak
25.11.2021
Administracja publiczna Policja
Do Trybunału Sprawiedliwości UE wpłynęła pierwsza skarga na rozporządzenia Komisji Europejskiej wprowadzającego wskaźnik SARON w kredytach frankowych. Zarzuca się w niej, że rozporządzenie ingeruje nadmiernie w obowiązujące umowy. Od 1 stycznia 2022 r. oprocentowanie wszystkich kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego, będzie liczone na podstawie wskaźników SARON.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.11.2021
Kredyty frankowe Nieruchomości
Rząd wprowadzi obniżkę podatku VAT na gaz ziemny do 8 proc. z 23 proc., a od stycznia obniży także VAT od energii elektrycznej - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Poza tym wysokość akcyzy zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE, a od 1 styczna 2022 r. do 31 maja 2022 r., na pięć miesięcy, paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.
Krzysztof Sobczak
25.11.2021
VAT
Proponowane przez resort sprawiedliwości zmiany w postępowaniu rozwodowym mają poprawić sytuację dzieci. Jednak wiele wskazuje, że podczas projektowanego postępowania informacyjnego dzieci będą alienowane od rodziców albo nie będą otrzymywać potrzebnych środków finansowych, ponieważ nie przewiduje się zabezpieczenia w tym zakresie - twierdzi adwokat Agata Koschel-Sturzbecher.
Agata Koschel-Sturzbecher
25.11.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niekonstytucyjne jest składanie oświadczeń majątkowych przez osoby publiczne zawierające majątek osobisty i wspólny majątek małżonków oraz ich dzieci i dzieci przysposobionych. Zatem radni, senatorowie i posłowie nie muszą pozyskiwać danych o majątkach swoich krewnych. Jest to naruszenie ochrony prawa do prywatności osób najbliższych funkcjonariuszy. Cała nowelizacja z tych przyczyn nie wejdzie w życie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.11.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
W przypadku wystąpienia uzasadnionych zastrzeżeń co do kwalifikacji kierowcy, może on zostać skierowany na egzamin sprawdzający. Organ nie powinien jednak zwlekać z podjęciem rozstrzygnięcia w tym zakresie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że wydanie decyzji po pięciu latach od zdarzenia jest zdecydowanie spóźnione i prowadzi do zdezaktualizowania zastrzeżeń wobec kierowcy.
Dorian Lesner
25.11.2021
Administracja publiczna
Ministerstwo Sprawiedliwości chce utemperować polskie rozwody i zmotywować rozstające się pary, posiadające małoletnie dzieci, by zasiadły do rozmowy. O skutkach rozwodu, ale też zaletach mediacji będzie mógł im powiedzieć nie tylko sędzia lub mediator, ale też np. urzędnik sądowy. Pracownicy sądów deklarują że chcą się rozwijać, ale boją się nadmiaru obowiązków.
Patrycja Rojek-Socha
25.11.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Jakość polskiej legislacji jest podobnie zła, jak obecna sytuacja epidemiczna. Świetnie widać to na przykładzie egzekwowania obowiązku noszenia maseczek – obywatele niewiele sobie robią z obowiązujących przepisów, a te zmieniały się na tyle często, że rachubę w tej dziedzinie stracili już nawet prawnicy. Ich zdaniem taki sposób regulowania tego zagadnienia skutkuje lekceważniem obowiązującego prawa.
Monika Sewastianowicz
25.11.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo Poprawmy prawo
Wykorzystanie rejestru ciąż w celu realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego wcale nie będzie łatwe. Mało prawdopodobne jest, że pozwoli ścigać kobiety, które usunęły ciążę. To jednak nie oznacza, że projektowane przez Ministerstwo Zdrowia przepisy są bezpieczne. Nowe dane nie będą rzetelne, ale przede wszystkim będą zbierane wbrew Konstytucji i RODO. Niebezpieczne mogą być też pomyłki wpisujących.
Jolanta Ojczyk
25.11.2021
Opieka zdrowotna RODO
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis o prawie do sądu i sprawiedliwego procesu zawarty w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jest zgodny z polską konstytucją. Ale pojęcie "sąd" użyte w art. 6 ust. 1 nie obejmuje Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał uważa, że nie jest sądem, a postępowanie przed nim nie jest postępowaniem sądowym. Oznacza to, że nie będzie można kwestionować powołania sędziów TK.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Żadne poprawki do ustawy o ochronie granicy państwowej nie są w stanie zmienić jej negatywnej oceny prawnej - twierdzą legislatorzy Senatu, który jutro na posiedzeniu plenarnym zajmuje się tą nowelizacją. Umożliwia ona wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej, co według prawników naruszy istotę konstytucyjnej wolności poruszania się po terytorium Polski.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.11.2021
Administracja publiczna Poprawmy prawo
Minister sportu będzie miał prawo do przyznawania z inicjatywy własnej albo na wniosek polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium sportowego dla członków kadry narodowej, w wieku od 16 do 23 lat, w tym także osobom przygotowującym się do olimpiady szachowej. Takie m.in. uprawnienia nadaje podpisana właśnie przez prezydenta ustawa.
Krzysztof Sobczak
24.11.2021
Administracja publiczna
Jeśli szybko nie wprowadzimy rozwiązań, które będą pomocne w walce z pandemią Covid-19, grożą nam niekontrolowany wzrost zakażeń, niepotrzebne zgony tysięcy Polaków, kosztowne lockdown-y, straty gospodarcze i konieczność uruchomienia ogromnych środków pomocowych - uważa Rada Przedsiębiorczości. Skierowała ona list otwarty w tej sprawie do marszałek Sejmu oraz szefów klubów parlamentarnych.
Renata Krupa-Dąbrowska
24.11.2021
Poprawmy prawo Koronawirus szczepienia
Rok temu trzech mężczyzn w togach podających się za sędziów zawiesiło sędziego Igora Tuleję w wykonywaniu funkcji sędziego. Niezwłocznie po wydaniu tego „orzeczenia” przełożony sędziego nie dopuścił go do pracy, czyli do orzekania, pomimo że decyzja o zawieszeniu nie miała żadnego znaczenia prawnego, bo nie pochodziła od sądu.
Jacek Dubois Krzysztof Stępiński
24.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Trwają przygotowania do budowy gazowego odpowiednika wstrzymanej węglowej elektrowni Ostrołęka C, ale problemy wracają. Ekolodzy twierdzą, że dokumentacja środowiskowa obarczona jest szeregiem poważnych błędów i zarzucają inwestorowi brak prawidłowej analizy wariantowej. A ten mówi o blokowaniu inwestycji ważnej dla bezpieczeństwa energetycznego państwa.
Regina Skibińska
24.11.2021
Środowisko Prawo gospodarcze
Opieka na dziećmi w wieku do lat 3 to jeden z priorytetów polityki społecznej w naszym kraju, tymczasem na koniec 2020 r. odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach wynosił zaledwie 17,5 procent. Dlatego tak ważne jest wprowadzanie rozwiązań ułatwiających tworzenie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zarówno przez samorządy, jak i podmioty prywatne.
Katarzyna Różycka
24.11.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Fałszywe zeznania nie zawsze odbierają podatnikowi prawo do obrony

Prawo karne Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Prawo strony do pomijania niewygodnych faktów w toku przesłuchania podatkowego, dla uniknięcia grożącej jej odpowiedzialności karnej czy karno-skarbowej, jest częścią jej prawa do obrony. Nie powinno być zatem naruszane. Niedawna uchwała Sądu Najwyższego daje nadzieję na respektowanie tej reguły. Szczególnie, że uchwale tej nadano moc zasady prawnej.
Wiesława Moczydłowska
24.11.2021
Prawo karne Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Zabezpieczenie danych wrażliwych obywateli w postaci stosowanego przez operatorów pocztowych odręcznego podpisu biometrycznego może nie być właściwe - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I prosi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zbadanie tej sprawy.
Krzysztof Sobczak
23.11.2021
RODO
Dostosowanie polskich przepisów do zmian zachodzących w międzynarodowych standardach dotyczących zwalczania dopingu w sporcie to cele przyjętego we wtorek przez rząd, przedłożonego przez ministra sportu i turystyki projektu nowelizacji ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.
Krzysztof Sobczak
23.11.2021
Administracja publiczna
Przyjęta w ubiegłym tygodniu przez Sejm i oczekująca na rozpatrzenie przez Senat nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej narusza standardy dopuszczalnych ograniczeń wolności i praw jednostki w demokratycznym państwie prawnym i nie spełnia podstawowych standardów wynikających z postanowień Konstytucji - twierdzi prof. Sławomir Patyra z UMCS w Lublinie.
Krzysztof Sobczak
23.11.2021
Administracja publiczna
Stwierdzenie przez krajowy sąd najwyższy niezgodności z prawem wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym do TSUE, złożonego przez sąd niższej instancji, jest niezgodne z prawem unijnym - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy postępowania karnego na Węgrzech, ale podobny spór ma miejsce także w Polsce.
Krzysztof Sobczak
23.11.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Polski rząd wycofał z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odwołanie od wyroku w sprawie adwokat Joanny Reczkowicz, w którym Trybunał uznał, że jej zawieszenie w czynnościach na okres trzech lat, w związku z różnymi naruszeniami Kodeksu Etyki Adwokackiej, zostało orzeczone przez wadliwie powołanych sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wyrok jest więc prawomocny.
Krzysztof Sobczak
23.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zanim Trybunał Konstytucyjny przystąpi do rozstrzygania niekonstytucyjności ustawy o dostępie do informacji publicznej należy spytać Naczelny Sąd Administracyjny o dane dotyczące rozbieżności interpretacyjnych - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem dorobek orzeczniczy w tym jest bardzo obszerny z uwagi na dużą liczbę spraw, rozpatrywanych przez sądy administracyjne od 20 lat.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.11.2021
Administracja publiczna
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stoi na stanowisku, że bankom nie przysługuje prawo do żądania wynagrodzenia za udostępnienie konsumentowi kapitału w sytuacji uznania przez sąd umowy za nieważną, z uwagi na stosowanie w niej przez bank niedozwolonych postanowień umownych. To reakcja urzędu na korespondencję, którą banki kierują do kredytobiorców.
Agnieszka Matłacz
23.11.2021
Kredyty frankowe
Szerokim echem w ostatnich miesiącach odbiło się wdrożenie przez PKO BP programu ugód z frankowiczami. Ostatnie wydarzenia pokazują jednak, że medialny sukces może nie wystarczyć, a zachowanie banku pozostawia wiele do życzenia. 10 listopada 2021 r. złożyliśmy do Prezesa UOKiK zawiadomienie o podejrzeniu stosowania przez PKO BP praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów - piszą adwokaci Wioletta Miros oraz Bartosz Czupajło.
Bartosz Czupajło Wioletta Miros
23.11.2021
Kredyty frankowe Nieruchomości
To co się buduje nie musi być ściśle związane z gruntem. W Nowym Jorku czy Chicago można kupić działkę abstrakcyjną, znajdującą się nad ziemią, tzw. puste powietrze. I nikogo to nie dziwi. Swoje uregulowania dotyczące własności warstwowej mają również m.in. kraje skandynawskie, Francja. Czy tak będzie i w Polsce? Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami w tej sprawie.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.11.2021
Prawo cywilne Polski Ład Nieruchomości
Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika nie jest przeszkodą do przysądzenia własności nieruchomości na rzecz nabywcy licytacyjnego, któremu prawomocnie udzielono przybicia przed ogłoszeniem upadłości dłużnika i który wykonał warunki licytacyjne - tak brzmi ważna uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.11.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski