Aż 60 proc. chirurgów ma ponad 50 lat, średnia wieku w tej specjalizacji to 59 lat. A młodzi nie garną się do niej, bo odstraszają niskie płace na etacie, brak możliwości dorobienia, zła atmosfera pracy, ale także strach przed pozwem pacjenta. Czasu na zapewnienie wymiany pokoleniowej jest coraz mniej. Jeśli rząd nic nie zrobi, oddziały chirurgiczne będą znikać z mapy Polski.
Jolanta Ojczyk
22.06.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Uchwalenie, podpisanie i wejście w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym nie są tożsame z zakończeniem sporu wokół Izby Dyscyplinarnej i szerzej ustroju sądownictwa w Polsce. Nie oznacza też automatycznego wstrzymania, ani anulowania kary nałożonej na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości UE za niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej - mówi prof. Aleksandra Kustra-Rogatka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Krzysztof Sobczak
22.06.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
W przypadku braku rzeczywistego i aktualnego lub przewidywalnego zagrożenia terrorystycznego, przed którym stoi państwo członkowskie, prawo Unii stoi na przeszkodzie przepisom krajowym przewidującym przekazywanie i przetwarzanie danych pasażerów w odniesieniu do lotów wewnątrzunijnych, jak również do transportu innymi środkami w obrębie Unii - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE.
Krzysztof Sobczak
21.06.2022
Policja RODO
Nie jestem już w rządzie, premier Mateusz Morawiecki oraz - z tego co wiem - prezydent Andrzej Duda przyjęli moją rezygnację - oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński. I poinformował, że jego następcą na stanowisku wicepremiera będzie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Kaczyński wicepremierem i szefem rządowego komitetu bezpieczeństwa był od 6 października 2020.
Krzysztof Sobczak
21.06.2022
Administracja publiczna

Czas na wpis do ewidencji emisyjności coraz krótszy, a zatory w gminach rosną

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Termin wpisania źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków upływa 30 czerwca. Ze statystyk wynika, że do ewidencji wciąż nie wprowadzono blisko 60 procent punktów adresowych, które powinny się tam znaleźć. Informacja o tym, że dopłata do węgla uzależniona jest od wpisu do ewidencji spowodowała, że oporni do tej pory obywatele ruszyli do urzędów gmin wpisać swoje nieruchomości. A gminy zaczynają się korkować.
Robert Horbaczewski
21.06.2022
Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Wysokie opłaty rejestracyjne i podatek od własności samochodów spalinowych do połowy 2026 r. - to jeden z kamieni milowych polskiego KPO. Polski rząd, który niedawno entuzjastycznie i ponoć dla zdrowia obywateli wprowadził podatek cukrowy i podwyższał akcyzę, zapewnia, że ta opłata nie uderzy nikogo po kieszeni. Ale taki jest jej cel - ma wymusić przechodzenie na bardziej ekologiczne formy transportu.
Grażyna J. Leśniak Monika Sewastianowicz Robert Horbaczewski
21.06.2022
Środowisko Rynek i konsument

Fiskus łaskawy dla sportowców – pozwala rozliczać koszty

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Wydatki na zakup sportowego, profesjonalnego obuwia oraz odzieży, na realizację zaleceń medycznych, na obiekty sportowe i rehabilitację, a także na konieczne wizyty u fryzjera czy kosmetyczki pozostają w ścisłym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i stanowią koszt uzyskania przychodów sportowca. Taką korzystną interpretację indywidualną wydały organy skarbowe.
Wiesława Moczydłowska
21.06.2022
Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Przeludnienie, braki kadrowe, nieprzyjazna infrastruktura – to m.in. problemy zamkniętych ośrodków dla cudzoziemców w związku z wzrostem liczby obcokrajowców przekraczających granicę polsko-białoruską, na które zwraca uwagę najnowszy raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. I wskazuje, że efektem są m.in. systemowe naruszenia prawa migrantów do opieki medycznej i psychologicznej.
Krzysztof Sobczak
20.06.2022
Administracja publiczna
Korekty w podstawowej opiece zdrowotnej będą dotyczyły sposobu finansowania programów profilaktycznych i poszerzenia zakresu badań diagnostycznych. Lekarze POZ będą otrzymywali dodatkowe finansowanie, jeśli pacjenci będą korzystali z badań profilaktycznych. Pacjenci chorzy przewlekle m.in. na cukrzycę mieliby być w większym stopniu prowadzeni na poziomie POZ.  
Katarzyna Nocuń
20.06.2022
Pacjent Finansowanie zdrowia

Rząd szykuje zmiany w prawie autorskim

Nowe technologie Prawo unijne
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego celem jest wdrożenie dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) odnoszących się m.in. do kontroli udostępnianych treści online. Termin wdrożenia tych dyrektyw do prawa krajowego upłynął ponad rok temu.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.06.2022
Nowe technologie Prawo unijne

Kampania edukacyjna - polowanie na fake newsy

Szkoła i uczeń Nowe technologie
Walka z dezinformacją oraz nauka krytycznego podejścia do treści publikowanych w mediach społecznościowych i internecie - to główne cele ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej FakeHunter-Edu skierowanej do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz dorosłej części społeczeństwa. W ramach kampanii powstaną materiały informacyjne, scenariusze lekcji oraz ćwiczenia praktyczne.
Krzysztof Sobczak
20.06.2022
Szkoła i uczeń Nowe technologie
Banki wolą, by WIBOR zastąpił wskaźnik WIRF, który jest oparty na dokonanych wcześniej transakcjach na rynku depozytowym. Podobny wskaźnik Komisja Europejska wskazała jako zamiennik dla wskaźnika LIBOR stosowanego przy frankowych kredytach hipotecznych – wynika z konsultacji publicznych przeprowadzonych przez GPW Benchmark.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.06.2022
Rynek i konsument Finanse
Powszechny Zakład Ubezpieczeń ma zapłacić ponad 546 tys. zł kary w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań. Karę nałożyła Komisja Nadzoru Finansowego, która podkreśla, że kara byłaby wyższa, gdyby PZU nie podjął szeregu działań organizacyjnych i systemowych mających zapobiegać powstawaniu takich naruszeń.
Krzysztof Sobczak
20.06.2022
Rynek i konsument Finanse
W czasie pandemii zdalne konferencje zdobyły zdecydowanie większe grono zwolenników niż przeciwników, nawet wśród osób, które wcześniej nie miały okazji uczestniczyć w wydarzeniu zorganizowanym w formule online - wynika z analizy Ośrodka Przetwarzania Informacji. Po zakończeniu pandemii preferencje te trochę obniżyły się, ale wciąż jednak są to opinie niemal połowy badanych.
Krzysztof Sobczak
20.06.2022
Nowe technologie Szkolnictwo wyższe

Premier: Spór z UE o praworządność wciąż trwa

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
W miniony piątek państwa członkowskie Unii Europejskiej zatwierdziły Krajowy Plan Odbudowy dla Polski. Oznacza to możliwość rozpoczęcia realizacji projektów finansowanych z tych funduszy, ale wciąż nie ma pewności, kiedy te pieniądze mogą być uruchomione. Komisja Europejska konsekwentnie przypomina o konieczności wdrożenie zmian w sądownictwie, a także polski premier przyznał, że ten spór trwa.
Krzysztof Sobczak
20.06.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Za pracę aptek w nocy i święta ma płacić Narodowy Fundusz Zdrowia, ale tylko w mieście, będącym siedzibą władz powiatu, liczącym do 30 tysięcy mieszkańców. Tymczasem problemy z dostępem do leków mogą wystąpić także w większych miejscowościach. Ich mieszkańcy muszą wówczas liczyć na powiat, który za funkcjonowanie apteki będzie mógł zapłacić ze środków własnych.
Katarzyna Nocuń
20.06.2022
Pacjent Finanse samorządów Farmacja
Osoby z niepełnosprawnością, w tym niepełnosprawnością intelektualną, od 3 do 7 razy częściej niż pozostali są pokrzywdzeni różnego rodzaju przestępstwami, przede wszystkim dotyczy to różnych form przemocy. Ministerstwo Sprawiedliwości chce więc, by były przesłuchiwane w przyjaznych warunkach i w sposób, który umożliwi przekazanie informacji potrzebnych do ustalenia sprawcy.
Patrycja Rojek-Socha
20.06.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Jeśli wśród wylosowanych sędziów i wybranych przez prezydenta do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej będzie sędzia powołany przez neoKRS, to niczego to nie zmieni. Bo strony będą miały możliwość złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a jeśli ten utrzyma linię orzeczniczą, to Polska będzie płacić nadal wysokie odszkodowania - ocenia Jarosław Matras, sędzia z Izby Karnej Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.06.2022
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Infrastruktury wysłuchało apeli samorządów i zgodziło się drastycznie podnieść wysokość maksymalnej opłaty, jaką wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego będą mogły pobierać za kursy reedukacyjne dla kierowców. Wyższych opłat nie należy się jednak spodziewać w tym roku, bo zmiana stawki maksymalnej wymaga zmiany ustawy o kierujących pojazdami. Nie zmienią się opłaty za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
20.06.2022
Prawo karne Administracja publiczna
Pod hasłem "mniej biurokracji" państwo stopniowo przerzuca odpowiedzialność związaną z budową na barki inwestorów. Tak jest m.in. w przypadku budowy domów do 70 mkw., które nie muszą posiadać kierownika budowy. Tymczasem o błąd w sztuce budowlanej nietrudno, podobnie jak o złą decyzję. Brzemienny w skutkach bywa też brak wcześniejszych uzgodnień w sprawie podłączeń do prądu, gazu czy kanalizacji.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.06.2022
Administracja publiczna Budownictwo
W obecnym systemie ochrony zdrowia nie ma usystematyzowanej listy praw pacjenta zmagającego się z otyłością. Dlatego powstanie „Karta praw chorego na otyłość”. Ma zawierać 10 podstawowych praw pacjenta, które nie tylko są dla niego gwarantem uzyskania pomocy, ale również zobowiązaniem personelu medycznego oraz placówek zdrowotnych do ich respektowania.
Katarzyna Redmerska
19.06.2022
Opieka zdrowotna

Zmiany granic gmin bez sądowej kontroli - RPO za zmianą prawa

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Rząd co pewien czas dokonuje zmian granic gmin - zwykle miasta przejmują części sąsiednich jednostek. Gmina Kleszczów, której część z elektrownią włączono do Bełchatowa, nie mogła odwołać się do sądu. Rzecznik Praw Obywatelskich kieruje w tej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. I twierdzi, że prawo powinno przewidywać sądową kontrolę takich decyzji.
Krzysztof Sobczak
18.06.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Nadal, kilka lat po wejściu w życie ustawy o kosztach komorniczych z 2018 roku, sądy mają problem z rozstrzygnięciem co do stosowania tych opłat. W związku z tym mnożą się pytania skierowane do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego o wykładnię przepisów. Jedno z nich skierował Sąd Rejonowy w Rybniku rozpoznając zażalenie wierzyciela. Chodzi o opłatę stosunkową.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.06.2022
Prawo cywilne Prawnicy
Gmina powinna odbierać odpady komunalne takie jak: wata szklana, styropian czy papa, ale tylko od swoich mieszkańców, a nie od firm. Od przyszłego roku szykują się też zmiany w tym zakresie. Wejdą w życie przepisy, które przewidują obowiązek zbierania selektywnego odpadów budowlanych z podziałem m.in. na: drewno, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.
Konrad Dyda
18.06.2022
Środowisko Odpady
Dzięki nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza stała się narzędziem dostępnym w każdej gminie. Eksplozji społecznych pomysłów jednak nie widać. Zdaniem ekspertów, powodem może być postawa samych obywateli, którym nie chce się chcieć, ale także formalizm procedury i niechęć urzędników do takich inicjatyw.
Maria Dec-Kiełb
18.06.2022
Samorząd terytorialny
Syn przebywający w Anglii i regularnie dokonujący przelewów pieniężnych na utrzymanie matki nie może być uznany za niewdzięcznego - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu. Oddalił powództwo matki o cofnięcie darowizny mieszkania. Dodał, że pod pojęcie "rażącej niewdzięczności" podpadają przede wszystkim przestępstwa skierowane przeciwko życiu, zdrowiu, czci i godności osobistej oraz majątku darczyńcy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.06.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
W przypadku zbiórki internetowej darczyńcą jest każdy wpłacający za pośrednictwem portalu, a nie założyciel zbiórki. Dopiero jeśli kwota darowizn od jednego darczyńcy przekroczy kwotę wolną, to obdarowany jest zobowiązany do składania zeznania podatkowego z tytułu otrzymanej darowizny i zapłaty podatku. Potwierdza to skarbówka i eksperci.
Wiesława Moczydłowska
18.06.2022
Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Regulamin sklepu to jeden z kluczowych dokumentów w biznesie online. Klient musi mieć możliwość zapoznania się z nim przeglądając stronę, jeszcze przed decyzją o zakupie czy skorzystaniu z usług. Regulamin służy jednak nie tylko kupującym, ale także sprzedającym - źle sformułowany może być źródłem poważnych kłopotów w relacjach z klientami - pisze radca prawny Aleksandra Zaliwska.
Aleksandra Zaliwska
18.06.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Na e-receptach pojawiły się informacje, które pomogą osobom przewlekle chorym pilnować terminów, do których powinny wykupić pierwsze opakowanie leku. Farmaceuci uważają, że jest to dobra, ale tylko techniczna, zmiana. Podkreślają, że system wydawania leków jest nadal zbyt skomplikowany i postulują zmiany. Za największy problem uważają recepty wystawiane na rok.
Katarzyna Nocuń
18.06.2022
Pacjent Farmacja
W polskich przepisach wciąż nie ma definicji rasowego psa i kota – miała ją wprowadzić tzw. piątka dla zwierząt, ale ta część przepadła przez protesty wobec propozycji budzących większe kontrowersje. Brak przepisów to gratka dla oszustów oraz wątpliwej jakości hodowli. Cierpią więc na tym i ludzie, i zwierzęta. Jednak strat poniesionych na skutek oszustwa można dochodzić na gruncie prawa cywilnego.
Monika Sewastianowicz
18.06.2022
Środowisko Prawo cywilne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski