Dziecko cudzoziemców urodzone na terytorium RP otrzymuje akt urodzenia. Nie powoduje to jednak automatycznej legalizacji jego pobytu w Polsce. Rodzice małoletniego w zależności od swojego statusu pobytu powinni również uregulować kwestię pobytu dziecka - pisze Karol Wysocki z JP Business Law Firm. Urodzenie w Polsce nie powoduje również automatycznego nabycia polskiego obywatelstwa.
Karol Wysocki
13.11.2021
Administracja publiczna
Polski Ład modyfikuje ulgę termomodernizacyjną, zmieniając moment poniesienia przez podatnika wydatku na takie przedsięwzięcie. Z ulgi tej wyeliminowane też zostaną kotły węglowe, co ma służyć popularyzacji źródeł ogrzewania napędzanych odnawialnymi źródłami energii. Organy skarbowe uznają prawo do odliczenia wydatków na zakup klimatyzatora z funkcją grzania w ramach tej ulgi.
Wiesława Moczydłowska
13.11.2021
Domowe finanse PIT Polski Ład
Rząd pracuje nad projektem, umożliwiającym wprowadzenie na czas określony zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. To rozwiązanie ma zastąpić ograniczenia obowiązujące obecnie w ramach stanu wyjątkowego. Rząd chce również, by funkcjonariusze Straży Granicznej mogli używać plecakowych miotaczy substancji obezwładniających.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.11.2021
Administracja publiczna
Projekt dotyczący pokazów handlowych jest po etapie uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji społecznych; w listopadzie planowane jest skierowanie go do kolejnych etapów procedury legislacyjnej - przekazał w piątek Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.11.2021
Rynek i konsument

Śmierć kobiety w ciąży. Rzecznik interweniuje w MZ i NFZ

Wymiar sprawiedliwości Pacjent Opieka zdrowotna
Narodowy Fundusz Zdrowia ma dokonać kontroli w szpitalu w Pszczynie. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przesłanie jej wyników i pyta również czy Ministerstwo Zdrowia planuje własną kontrolę po tej tragedii i czy rozważa wystąpienie do konsultanta w ochronie zdrowia o ocenę leczenia pacjentki.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.11.2021
Wymiar sprawiedliwości Pacjent Opieka zdrowotna
Ministerstwo Infrastruktury chce odebrać starostom nadzór nad procesem badania technicznego przez stacje kontroli pojazdów i przekazać go Transportowemu Dozorowi Technicznemu. Samorządowcy wskazują, że problemem jest brak w projekcie jasnego podziału kompetencji między starostami a TDT.
Hanna Hendrysiak
12.11.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Frankowicz kredyt unieważni, ale na wykreślenie hipoteki poczeka

Prawo cywilne Kredyty frankowe Nieruchomości
Frankowicze mają duże problemy z wykreśleniem hipoteki z ksiąg wieczystych swoich nieruchomości. Nie wszystkie banki honorują wyroki unieważniające umowy kredytowe, często grają na czas. Długo też czeka się na wykreślenie hipoteki w sądzie. A banki uważają, że to prawnicy mieszają w głowach frankowiczów i każą im występować o wykreślenie hipoteki, kiedy jeszcze wyrok nie jest prawomocny.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.11.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe Nieruchomości
Szkoła nie ma podstawy prawnej do korzystania z monitoringu w okolicznych sklepach - nawet, gdy są one ulubionym miejscem, do którego przychodzą uciekający z lekcji uczniowie. Skorzystanie z nagrań dałoby się uzasadnić jedynie, gdy w szkole dojdzie do jakiegoś zdarzenia.
Monika Sewastianowicz
12.11.2021
Zarządzanie oświatą RODO

Zeznania świadka – bywa, że nie odpowie na kluczowe pytania

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Pozwy i odpowiedzi na pozew zawierają często liczne wnioski o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków. Nie zawsze jednak świadek dysponuje wiedzą, która jest istotna w sprawie. Zgłaszając w postępowaniu cywilnym wniosek o jego przesłuchanie warto również pamiętać, że obecnie świadek może składać zeznania także na piśmie.
Aleksandra Partyk
12.11.2021
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję w sprawie aborcji w Polsce. Wezwał w niej polski rząd do zniesienia zakazu aborcji, zagrażającego życiu kobiet. Potępił orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wprowadzające niemal całkowity zakaz aborcji i zagrażające tym samym zdrowiu i życiu kobiet. Wezwał polski rząd do zagwarantowania dostępu do bezpiecznych, legalnych i bezpłatnych usług aborcyjnych dla wszystkich kobiet.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.11.2021
Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Ewentualna zgoda na decyzję o wystąpieniu z Unii Europejskiej powinna być wyrażona tak jak przy wstępowaniu do niej - w trybie kwalifikowanym. Powinno to być zatem albo przyjęcie odpowiedniej ustawy kwalifikowaną większością głosów, albo – co z punktu widzenia poszanowania zasady suwerenności Narodu wydaje się najbardziej pożądane – podjęcie decyzji w ogólnokrajowym referendum.
Krzysztof Sobczak
11.11.2021
Administracja publiczna
Wzrosło zainteresowanie szczepieniem na grypę, ale w wielu aptekach brakuje preparatów, mimo że Polska zamówiła ich więcej niż dotychczas. Tymczasem od 1 do 7 listopada 2021 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 100 574 zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę. Ministerstwo Zdrowia zapowiadało, że w listopadzie szczepionek nie powinno brakować, ale wciąż jest ich mało.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
11.11.2021
Opieka zdrowotna Farmacja
W związku z projektem nowej ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, ponownie powstał spór o to, jak ma wyglądać wizerunek orła białego w godle państwowym. Minister kultury i dziedzictwa narodowego proponuje tylko drobną korektę w orlej koronie. Resort sprawiedliwości domaga się korony zamkniętej i przywrócenia na niej krzyża. Ale kontrowersji jest więcej i dotyczą nie tylko godła.
Robert Horbaczewski
11.11.2021
Administracja publiczna

Marsz Niepodległości przyciąga także zadymiarzy, co roku problem z kosztami szkód

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Marsz Niepodległości należy do imprez podwyższonego ryzyka, bo jak magnes przyciąga tych, którzy w stolicy chcą się "wyszumieć". W tamtym roku jego uczestnicy mieli swoim koncie m.in. "bitwę o Empik" i podpalenie prywatnego mieszkania. Niestety, od lat pojawia się problem z pokryciem kosztów wyrządzonych podczas marszu szkód. Odpowiedzialność organizatorów jest bowiem wątpliwa prawnie.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
11.11.2021
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Interpretacje i wiedza podatkowa są teraz w Eurece

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów uruchomiło wyszukiwarkę Eureka. Znajdą się tam potrzebne informacje podatkowe i celne. By skorzystać z systemu nie trzeba się logować. Na stronie można także zapisać się do newslettera i ocenić dostępne tam informacje. W nowym systemie publikowane są także interpretacje podatkowe.
Krzysztof Koślicki
10.11.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Przy ustaleniu podstawy opodatkowania przy zniesieniu współwłasności nieruchomości byłych małżonków, wartość tej nieruchomości może być pomniejszona o obciążenie, jakim jest hipoteka. Jeżeli podstawa opodatkowania, którą stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów wynosi zero, to brak jest obowiązku składania zeznania podatkowego SD-3. Potwierdza to niedawna interpretacja podatkowa.
Wiesława Moczydłowska
10.11.2021
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Trwa wypłata czternastych emerytur. Uprawnieni do tego świadczenia są emeryci i renciści, którzy na dzień 31 października 2021 r. mieli prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie. Jeśli jednak uprawniony umrze przed otrzymaniem pieniędzy, rodzina nie dostanie tego niezrealizowanego świadczenia.
Agnieszka Matłacz
10.11.2021
Emerytury i renty
W wielu krajach firmy mogą korzystać z ulg podatkowych związanych z tzw. społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Zakres odliczeń jest bardzo szeroki. Polski ustawodawca CSR rozumie jednak bardzo wąsko – na ulgę będzie można liczyć tylko wspierając działalność sportową, kulturową, naukę i szkolnictwo wyższe. Zdaniem ekspertów, na nowych przepisach najbardziej zyskają… korporacje zajmujące się zakładami sportowymi.
Krzysztof Koślicki
10.11.2021
Ordynacja CIT PIT Polski Ład
Marsz Niepodległości, mimo odmownych rozstrzygnięć sądów dwóch instancji i oddalenia skargi prokuratora generalnego, i tak przemaszeruje przez Warszawę. Wydarzenie, które od lat słynie z awantur i zniszczeń, odbędzie się na specjalnych zasadach – wyłączone będzie spod ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Będzie to marsz państwowy, ale czy nie zostanie zdominowany przez radykałów i chuliganów?
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
10.11.2021
Administracja publiczna
Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej coraz bardziej napięta. Czy polskie władze powinny zwrócić się o pomoc, nie tylko Frontexu, ale być może i do NATO? O ile ta druga możliwość wydaje się być przedwczesna, to unijna pomoc zdaje się być zasadna. Jest tylko jedno zasadnicze "ale" - jeśli rząd przyjmie wyciągniętą rękę, powinien też przystać na unijną wizję rozwiązania migracyjnego problemu.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
10.11.2021
Administracja publiczna

Zatory w księgach wieczystych blokują obrót nieruchomościami

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Coraz dłużej czeka się na wpis do księgi wieczystej. W dużych miastach, takich jak Warszawa, ponad rok jest już standardem. Przybywa jednocześnie osób, które decydują się na zakup nieruchomości, chociaż sprzedający nie jest jeszcze ujawniony w księdze jako właściciel, przez co sporo ryzykują. Nie działa wtedy rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.
Renata Krupa-Dąbrowska
10.11.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Sędziowie Maciej Nawacki i Wiesław Johann, jako wysocy funkcjonariusze publiczni powinni charakteryzować się znacznie większą odpornością na krytykę niż osoba prywatna, zwłaszcza w zdarzeniach związanych ze sprawowaniem przez nich tej funkcji - stwierdził sąd w Kętrzynie, odmawiając prokuraturze dostępu do danych osób wypowiadających się niepochlebnie o tych członkach KRS.
Krzysztof Sobczak
09.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO

SA: Umowa o kredyt "Alicja" nieważna

Prawo cywilne Rynek i konsument
Umowa zawarta z PKO BP, w ramach której kredytobiorcom udzielony został kredyt „Alicja”, jest nieważna w całości, a bank ma zwrócić wpłaty dokonane ponad kapitał udzielonego kredytu - orzekł Sąd Apelacyjny w Szczecinie uwzględniając apelację kredytobiorców. Łączny koszt 90 tys. kredytu wyniósł ponad 400 tys. zł, czyli ponad cztery razy więcej, niż wartość samego kredytu.
Krzysztof Sobczak
09.11.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument

Wrocław zaprasza na konferencję podatkową

Rachunkowość Doradca podatkowy
Już 1 grudnia odbędzie się ogólnopolska konferencja I Wrocławskie Forum Podatkowe. Organizatorem wydarzenia jest Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oraz Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Dagmara Dominik-Ogińska
09.11.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy
Ponieważ niepowodzeniem zakończyły się zabiegi organizatorów tzw. marszu niepodległości o jego zalegalizowanie, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podjął decyzję, aby nadać uroczystości status państwowy. Zgodę na organizowany przez środowiska narodowe marsz 11 listopada wydał wojewoda mazowiecki, ale decyzja została anulowana przez sąd.
Krzysztof Sobczak
09.11.2021
Administracja publiczna

Dubois i Stępiński: Zbrodnia doskonała w Pszczynie

Prawo karne Prawnicy Zawody medyczne
„Głupota jest matką zbrodni. Ale ojcowie są częstokroć genialni” - napisał Stanisław Jerzy Lec. Zbrodnia doskonała to zbrodnia przygotowana i przeprowadzona w sposób uniemożliwiający pociągniecie sprawcy do odpowiedzialności. Taką zbrodnię znakomicie opisał Friedrich Dürrenmatt w książce „Sędzia i jego kat”. Wszyscy wiedzą kto zabił niewinnego ale do końca książki nie wiadomo jak do sprawcy dobierze się sprawiedliwość.
Jacek Dubois Krzysztof Stępiński
09.11.2021
Prawo karne Prawnicy Zawody medyczne
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak działa program "Za życiem" - w założeniu najbardziej innowacyjny i kompleksowy z dotychczasowych, program pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej i noworodków z najcięższymi schorzeniami. Wnioski nie napawają optymizmem - obiecane wsparcie pozostało głównie na papierze.
Agnieszka Matłacz
09.11.2021
Opieka zdrowotna
Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną, w której zawnioskował o uchylenie decyzji sądu zakazującej rejestracji Marszu Niepodległości jako zgromadzenia cyklicznego. SN w poniedziałek poinformował o przekaazniu tej skargi do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Wcześniej ten sąd odrzucił wniosek PG o wstrzymanie decyzji w sprawie marszu.
Monika Sewastianowicz Krzysztof Sobczak
09.11.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
To, że ubiegłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, uchylający przesłankę wad letalnych przy legalnej aborcji spowoduje efekt mrożący wśród lekarzy, wiadomo było od początku. Wskazywali na to też prawnicy i obrońcy praw człowieka apelując, by trudnego kompromisu nie ruszać. Ale zaczęło się już wcześniej, pierwszym wyłomem było inne orzeczenie TK, dotyczące klauzuli sumienia. A te dwie kwestie pacjentom raczej nie służą.
Patrycja Rojek-Socha
09.11.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Sędziowie pokoju zajmą się alimentami, prawnicy mają wątpliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Sprawy rodzinne, a szczególnie te okołorozwodowe, charakteryzują się sporymi emocjami i często wiążą się z silnym konfliktem. Autorzy projektu dotyczącego sędziów pokoju chcą, by część z nich - dotyczącą alimentów - przekazać właśnie tym sędziom. Mieliby się też zająć niealimentacją. Prawnicy mają jednak spore wątpliwości, bo wiele z tych spraw wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w orzekaniu.
Patrycja Rojek-Socha
09.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski