Prawo.pl

Sąd zmusza prokuraturę do badania afery hejterskiej w sądach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Sąd Rejonowy w Katowicach uchylił w poniedziałek decyzję kieleckiej prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie akcji oczerniania sędziów. Prokuratura twierdziła, że nie jest w stanie ustalić, kim jest wymieniana w tym kontekście "Mała Emi". Sąd tak zdecydował, dlatego że sędzia krakowskiego Sądu Okręgowego Waldemar Żurek, który był jedną z ofiar tych działań, zaskarżył decyzję prokuratury.
Krzysztof Sobczak
20.03.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Postulat uregulowania prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej, który jest przedmiotem petycji Naczelnej Rady Adwokackiej do Senatu, zyskał wsparcie ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. - Uporządkowanie rynku pomocy prawnej w Polsce leży w interesie obywateli - podkreśla prof. Marcin Wiącek.
Krzysztof Sobczak
20.03.2023
Prawo cywilne Prawnicy
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w lutym 2023 roku wyniosło 7065,43 zł – ogłosił w poniedziałek w komunikacie Główny Urząd Statystyczny. Na stronie Urzędu opublikowane zostało też obwieszczenie Prezesa GUS w tej sprawie.
Grażyna J. Leśniak
20.03.2023
Domowe finanse Prawo pracy
Najwyższa Izba Kontroli po raz kolejny badała, jak zarządcy dróg wywiązują się z obowiązków związanych z utrzymaniem obiektów inżynierskich. Ponad jedna trzecia spośród 139 skontrolowanych mostów i przepustów stwarzała niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia lub życia użytkowników, a 4 proc. groziła katastrofa budowlana. NIK negatywnie oceniła działania skontrolowanych zarządców dróg samorządowych.
Maria Dec-Kiełb
20.03.2023
Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza
Nie odbędzie się wyznaczona na wtorek 21 marca br. rozprawa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie unijnych przepisów, na podstawie których Trybunał Sprawiedliwości UE nałożył kary na Polskę w sprawie kopalni Turów i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To już kolejne odroczenie terminu w tej sprawie, tym razem na 27 kwietnia br. Nie poinformowano o przyczynach tej decyzji.
Krzysztof Sobczak
20.03.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
PKN Orlen pod koniec 2022 r. utrzymywał ceny paliw, mimo spadających notowań ropy i umacniającego się złotego. Niezbędne jest ustalenie, czy nie doszło do naruszenia standardów ochrony praw konsumenta - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich i zwraca się w tej sprawie do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.03.2023
Rynek i konsument Finanse
Spółka Merida zapłaci nałożoną przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów karę w wysokości prawie 2,5 mln zł za to, że przez 6 lat zabraniała swoim dystrybutorom sprzedaży rowerów przez internet. Zdaniem UOKiK, spowodowało to podział rynku i ograniczenie konsumentom możliwości wyboru jedynie do najbliższych sklepów stacjonarnych. Firma odwoła się od tej decyzji do sądu.
Krzysztof Sobczak
20.03.2023
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Pracodawca jest zobowiązany do oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego występującego przy wykonywanych pracach. Ocenę tę przeprowadza się w sposób usystematyzowany i postrzega się jako proces ciągły, dający podstawy do poprawy warunków pracy. Natomiast stosowane w jej następstwie środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
Dorian Lesner
20.03.2023
Prawo pracy BHP HR
Dwie ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy wprowadziły możliwość wnioskowania o pracę zdalną przez rodziców dzieci do lat 4. Mogą albo wnioskować o pracę zdalną albo wybrać pracę zdalną jako formę elastycznej organizacji pracy. W zależności od tego co wybiorą, różny będzie tryb odmowy udzielenia zgody na pracę zdalną przez pracodawcę. Przepisy te nie są jednolite i będą rodziły problemy praktyczne.
Grażyna J. Leśniak
20.03.2023
Prawo pracy
Wskaźnik, który zastąpi WIBOR, sprawi, że oprocentowanie kredytów prawdopodobnie nieznacznie się obniży. Jednak nowy model umów, opartych od samego początku o wskaźnik WIRON, może utrudnić konsumentom uzyskiwanie korzystnych wyroków w sporach z bankami. O tym, że WIRON może rozczarować kredytobiorców, powiedział ostatnio premier polskiego rządu.
Regina Skibińska
20.03.2023
Finanse Kredyty
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody za wypalanie traw grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 tys. zł. Od początku roku doszło do prawie 1,6 tys. pożarów traw, straty przekroczyły 1,3 mln zł, podczas jednego z takich pożarów zginął mężczyzna.
Robert Horbaczewski
18.03.2023
Prawo karne Środowisko
Biustonosz zostanie włączony do zestawów bielizny, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą otrzymywać kobiety przebywające w więzieniach i aresztach. Obecnie rozporządzenia obejmuje koszulę nocną, majtki damskie oraz skarpety. Na bieliźniany problem polskich zakładów karnych zwracał uwagę m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich.
Patrycja Rojek-Socha
18.03.2023
Wymiar sprawiedliwości
Wizerunek to nasze dobro osobiste, które podlega konstytucyjnej ochronie godności ludzkiej. Dzięki internetowi wykorzystanie wizerunku — jego publikacja lub udostępnienie — jest możliwe na nieograniczoną skalę. Trzeba jednak pamiętać, że rozpowszechnienie wymaga zgody osoby, której wizerunek został utrwalony, chyba że spełnione zostaną wyjątki - pisze Magdalena Sołtysiak, ekspert LexDigital.
Magdalena Sołtysiak
18.03.2023
Prawo cywilne RODO
Nagrody jubileuszowe są wolne od składek na ubezpieczenia społeczne, o ile przysługują nie częściej niż co 5 lat. Istotne w tym zakresie jest konkretne uregulowanie płacowe przyznające to świadczenie z nie większą częstotliwością, a nie fakt wypłaty kolejnej nagrody, który może nastąpić w kilku przypadkach przed upływem tego okresu.
Marek Rotkiewicz
18.03.2023
Prawo pracy

Niepoczytalność przed karą może uchronić, ale są ograniczenia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie popełnia przestępstwa ten, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Może też być tzw. niepoczytalność ograniczona - sprawca popełnia przestępstwo, ale można zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
Aleksandra Partyk
18.03.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Polskie rozwody często przypominają batalie, w których wszystkie chwyty są dozwolone, a dzieci stają się w nich kartą przetargową do uzyskania korzystniejszych warunków lub narzędziem do odegrania się na znienawidzonym, już prawie byłym mężu lub żonie. Stąd postulat, by nad interesem dziecka czuwał jego osobisty pełnomocnik. Wątpliwości jednak mają sędziowie, choć traumę dzieci dostrzegają.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
18.03.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Skazanie za przestępstwa w zorganizowanej grupie przestępczej i czynienie z przestępstw źródła dochodu nie stanowi negatywnej przesłanki do udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej roku i sześciu miesięcy w systemie dozoru elektronicznego - taką uchwałę podjąl Sąd Najwyższy w Izbie Karnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.03.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Nie wystarczy, że pacjent w formularzu zgody na zabieg medyczny napisze, że zgadza się na „wszelkie” związane z nim ryzyka. Takie sformułowanie narusza prawa pacjenta, gdyż nie wie on, na co dokładnie zgodę wyraża. Prawnicy przestrzegają przed podpisywaniem przez pacjentów tzw. zgody blankietowej, która łamie prawa pacjentów, a bezprawnie wciąż funkcjonuje w wielu szpitalach.
Beata Dązbłaż
18.03.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Administratorzy cmentarzy skarżą się, że część gmin nie chce traktować odpadów z tych nieruchomości jako odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce. Oznacza to dla nich większe opłaty za wywóz śmieci. Tymczasem interpretacja ministerstwa jest jasna – cmentarne śmietniki należy traktować tak samo, jak te pod blokami.
Monika Sewastianowicz
18.03.2023
Samorząd terytorialny Odpady

Prezydent Rosji ścigany za zbrodnie wojenne

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Międzynarodowy Trybunał Karny wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.
Krzysztof Sobczak
17.03.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zasiłek stały a prawo do pracy

Pomoc społeczna Prawo pracy Niepełnosprawność
Czy osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ma prawo do zasiłku stałego? Zasiłek stały ma na celu pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Jego przyznanie wymaga spełnienia określonych warunków.
Regina Skibińska
17.03.2023
Pomoc społeczna Prawo pracy Niepełnosprawność

Do sanatorium już z e-skierowaniem

Ubezpieczenia społeczne
Od 17 marca skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową jest wystawiane w formie elektronicznej. Dzięki temu przyszły kuracjusz będzie mógł śledzić na Internetowym Koncie Pacjenta, na jakim etapie przetwarzania jest jego e-skierowanie. Skierowania do sanatorium mogą być wystawiane nadal w postaci papierowej do 30 czerwca 2023 r.
Grażyna J. Leśniak
17.03.2023
Ubezpieczenia społeczne
Łatwiej będzie utworzyć stałe obwody do głosowania w mniejszych miejscowościach. W niektórych okolicznościach, wójt gminy ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport do lokalu wyborczego wszystkim wyborcom. Zmienia się skład i tryb działania komisji wyborczych. Takie m.in. zmiany przynosi nowelizacja Kodeksu Wyborczego, która 16 marca została opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Robert Horbaczewski
17.03.2023
Wybory
Lekarze uważają, że ich obecność w mediach społecznościowych jest konieczna, by przeciwdziałać medycznym fake newsom. Przepisy nie zabraniają im co prawda zakładania kont, ale zakazują reklamowania się. Spotykają się więc z zarzutami, że przez prowadzenie profili, także tych edukacyjnych, promują swoją osobę. Od samorządu lekarskiego oczekują doprecyzowania przepisów.
Katarzyna Redmerska
17.03.2023
Nowe technologie Zawody medyczne
Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wobec braku reakcji Trybunału Konstytucyjnego wypowiedział się w imieniu państwa: prawo zostało naruszone. Zdaniem sądu ustawa zaopatrzeniowa służb policyjnych dotycząca osób pracujących na rzecz totalitarnego państwa jest w sposób oczywisty niekonstytucyjna. Dlatego, że narusza zasadę proporcjonalności.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.03.2023
Emerytury i renty
Nie ma sporu o wychodzenie organów Unii Europejskiej poza traktatowe kompetencje, jest zaś obawa części polskich polityków przed ograniczaniem swobody wykonywania władzy, czegoś co można nazwać wszechwładzą ustawodawcy. Tak twierdzi prof. Jerzy Ochmański z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, komentując skargę do TSUE na antyunijne wyroki polskiego Trybunału Konstytucyjnego.
Krzysztof Sobczak
17.03.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Już wkrótce pracownikom kierowanym przez pracodawcę na szkolenia, które będą odbywały się po godzinach pracy, będą przysługiwały z tego tytułu nadgodziny, bo takie szkolenie będzie zaliczane do czasu pracy. To efekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zdaniem prawników, nowy przepis może zabić szkolenia weekendowe, wyjazdy integracyjne połączone ze szkoleniem, dofinansowywanie kursów czy studiów podyplomowych dla pracowników.
Grażyna J. Leśniak
17.03.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Będzie nowe świadczenie wspierające dedykowane osobom z niepełnosprawnością - zapowiedziała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Pojawi się 1 stycznia 2024 r. Wśród tematów omawianych na spotkaniu z rodzinami osób niepełnosprawnych była także – jak podała - możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego.
Monika Sewastianowicz
16.03.2023
Pomoc społeczna
Atrakcyjne wynagrodzenie nie jest w stanie zatrzymać w firmie pracownika, któremu przeszkadza postawa przełożonego i niełatwe z nim relacje. Jak wynika z najnowszego badania zrealizowanego dla Sodexo Benefits and Rewards Services Polska, 48 proc. pracowników chciałoby odejść z pracy z powodu szefa, nawet gdyby byli zadowoleni z firmy i zarobków. Firmy, zatrudniając niewłaściwych, tracą miliony i przegrywają z konkurencją w walce o talenty.
Grażyna J. Leśniak
16.03.2023
Rynek Prawo pracy

Zabójca Pawła Adamowicza skazany na dożywocie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Stefan Wilmont został skazany na dożywocie za zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. - Popełnił zbrodnię bez precedensu w historii Polski - uzasadniała wyrok przewodnicząca składu orzekającego Aleksandra Kaczmarek. Sąd zdecydował o ujawnieniu danych i wizerunku Stefana Wilmonta m.in. z uwagi na publiczny charakter zbrodni i zainteresowanie opinii publicznej sprawą. Domagał się tego też Stefan Wilmont.
Krzysztof Sobczak
16.03.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości