Prawo.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał aktywistkę Aborcyjnego Dream Teamu Justynę Wydrzyńską na osiem miesięcy ograniczenia wolności, tj. 30 godzin prac społecznych w miesiącu, za udzielenie pomocy kobiecie w przerwaniu ciąży. Sąd przypomniał, że działalność polegająca na informowaniu o aborcji nie podlega karze. Uzasadnienie wyroku zostało utajnione. Wyrok nie jest prawomocny i podlega zaskarżeniu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.03.2023
Prawo karne
1,6 mln sztuk - tyle produktów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłosił łącznie do europejskiego rejestru produktów niebezpiecznych (w 173 zgłoszeniach). Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, Polska znajduje się na podium wśród krajów najczęściej dokonujących zgłoszeń w systemie. Jako niebezpieczne najczęściej identyfikowano zabawki i sprzęt elektryczny.
Inga Stawicka
14.03.2023
Rynek i konsument Rynek Prawo unijne
Zamiast blisko 2,5 tys. gminnych baz danych o wyborcach, powstanie jeden, centralny. Każdy wyborca zostanie ujęty w jednym rejestrze w konkretnym obwodzie i okręgu, zaś dostęp i obsługa Centralnego Rejestru Wyborców przez gminy oraz organy wyborcze następować będzie w czasie rzeczywistym. Prezydent podpisał ustawę z 23 stycznia, nowelizacją Kodeks wyborczego, której celem jest powstanie Centralnego Rejestru Wyborców.
Robert Horbaczewski
14.03.2023
Samorząd terytorialny Wybory
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podejmie uchwałę rozstrzygającą, czy były mąż, kredytobiorca, jest zobowiązany brać udział w sprawie wszczętej przez byłą żonę w procesie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu. Powódka żądała stwierdzenia przez sąd, że w umowie zawarte były klauzule niedozwolone. W pierwszej instancji sąd oddalił powództwo wobec banku.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.03.2023
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Sprzedaż premiowa wyróżnia się powiązaniem przekazania nagrody z faktem zakupu promocyjnego towaru przez osobę otrzymującą premię, a także gwarancją otrzymania premii po spełnieniu warunków. Zgodnie z niedawną interpretacją podatkową, nagroda (premia) uczestnika, kwalifikowana jako przychód z innych źródeł, powinna zostać opodatkowana.
Malwina Pasternak-Janik
14.03.2023
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

W stanie zagrożenia komisarz nie wejdzie w buty burmistrza

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Compliance
W stanie zagrożenia wojewoda lub jego pełnomocnik, nie przejmie zadań wójta, burmistrza lub prezydenta, który odmówi wykonania polecenia. MSWiA wycofało się z kontrowersyjnych przepisów. Samorządy obawiały się, że regulacja ta może być „batem” na niepokornych włodarzy. Restrykcja utrzymana zostanie natomiast w przypadku stanu klęski żywiołowej. Resort zaprezentował kolejną wersję projektu o ochronie ludności.
Robert Horbaczewski
14.03.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Compliance
Rząd planuje ukrócić bezpodstawne blokowanie inwestycji. Najpierw chciał karać grzywną lub aresztem, teraz ma inny pomysł. W odwołaniu trzeba będzie wskazać konkretne zarzuty i przedstawić dowody. Zdaniem prawników, dzięki temu liczba skarg może i zmaleje, ale problemu nie rozwiąże, a tylko zaszkodzi osobom broniącym się przed niechcianą inwestycją.
Renata Krupa-Dąbrowska
14.03.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo
Do końca tygodnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ma przedstawić nowe rozwiązania, które będą formą wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Zapowiedź to efekt spotkania wiceministra i pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych z protestującymi w Sejmie. Na konkrety trzeba jeszcze jednak poczekać.
Inga Stawicka
13.03.2023
Pomoc społeczna
Na gruncie przepisów podatkowych darowizna nie stanowi odpłatnego zbycia i nie wywołuje skutków podatkowych w PIT. Ta zasada odnosi się również do przekazywanych jako darowizna pojazdów nieuznawanych za rzeczy ruchome, co potwierdza niedawna interpretacja podatkowa. Takie stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie w interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Malwina Pasternak-Janik
13.03.2023
Prawo cywilne PIT

Zwolnienia lekarskie w małych firmach utrudniają ich działalność

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Rok 2022 należał do rekordowych pod względem liczby pobieranych L4 w Polsce. Problem dotyczy nie tylko dużych zakładów produkcyjnych, ale także małych firm zatrudniających do 20 pracowników. Każde zwolnienie potrafi mieć bowiem katastrofalny wpływ na ich funkcjonowanie. Tymczasem w przypadku podejrzenia wykorzystywania przez pracowników L4 w sposób niewłaściwy, nie mogą zlecić nawet kontroli.
Grażyna J. Leśniak
13.03.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Bank surowo ukarany za narzucanie niedozwolonych opłat

Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty
Deutsche Bank Polska zapłaci ponad 5,7 mln zł kara za to, że jednostronnie zmienił postanowienia dotyczące wysokości opłat za zaświadczenia o historii spłaty kredytów lub pożyczek hipotecznych, pomimo że postanowienia te miały charakter abuzywny. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał to za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.
Krzysztof Sobczak
13.03.2023
Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty
Konwencja Haska przewiduje wyjątek od natychmiastowego powrotu uprowadzonego przez rodzica dziecka do kraju, w którym wcześniej mieszkało, w momencie kiedy samo się temu sprzeciwi. Dlatego ważne jest wysłuchanie dziecka. Problem jednak w tym, że nie ma wspólnych europejskich standardów wysłuchania dzieci, choćby w zakresie wieku, od którego można byłoby to robić - mówi sędzia Joanna Guttzeit z Berlina.
Patrycja Rojek-Socha
13.03.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami bez wyższego świadczenia i bez prawa do wyrównania

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Świadczenie pielęgnacyjne zostało zwaloryzowane kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą od 1 stycznia 2023 r., a wzrost płacy minimalnej od 1 lipca zostanie uwzględniony przy kolejnej waloryzacji, przypadającej na dzień 1 stycznia 2024 r. - twierdzi MRiPS. Zdaniem prawników, beneficjenci świadczenia powinni otrzymać dodatkową waloryzację. To wymaga jednak dodatkowego przepisu.
Grażyna J. Leśniak
13.03.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop policjanta przyznawany jest przez wypłatę. A także w decyzji o odmowie przyznania albo w postanowieniu - orzekł NSA i dodał, że Trybunał Konstytucyjny wskazał jak liczyć to świadczenie. Tymczasem na zgłoszony przez skarżącego wniosek, Komendant Główny Policji zwykłym pismem poinformował, iż na obecnym etapie brak jest normy prawnej umożliwiającej rozpoznanie jego żądania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.03.2023
Policja Prawo pracy

Ekologia kontra ekologia, czyli fotowoltaika pod rezerwatem

Środowisko Prawo gospodarcze Energetyka
Jeszcze nie wybrnęliśmy z legislacyjnego pata z ustawą dotyczącą odległości budynków mieszkalnych od wiatraków, a już pojawiają się propozycje prawnego uregulowania budowy farm fotowoltaicznych. I pytania, czy czerpanie energii ze światła może zaburzyć działalność agroturystyczną i ochronę przyrody. W Białowieży trwa właśnie spór o budowę farmy w otulinie parku narodowego.
Zofia Jóźwiak
13.03.2023
Środowisko Prawo gospodarcze Energetyka

Prof. Uścińska: Emerytura w zamian za składki lepsza niż "dobrowolny ZUS"

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Dziś na rynku komercyjnym nie ma w Polsce żadnego produktu porównywalnego z dożywotnią emeryturą z ZUS w zamian za składki - pisze prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Uważa, że przedsiębiorcy korzystają z wyjątkowego uprawnienia - samodzielnie określają, od jakiej kwoty chcą opłacać składki, niezależnie od faktycznego przychodu. Oznacza to, że mogą płacić znacznie mniej, bo pozostali ubezpieczeni płacą składki proporcjonalnie do wysokości swego wynagrodzenia.
Gertruda Uścińska
13.03.2023
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Najem okazjonalny z zasady ma lepiej zabezpieczać interesy najemcy i wynajmującego. Ma to gwarantować forma zawieranej umowy, dobrowolne poddanie się egzekucji oraz wskazanie przez najemcę lokalu, do którego wyprowadzi się, gdy coś pójdzie nie tak. Przez "pomysłowych" przedsiębiorców ten wymóg staje się fikcją - oferują zakup deklaracji. A to może skutkować eksmisją na bruk.
Monika Sewastianowicz
13.03.2023
Prawo cywilne Rynek i konsument

Ulga rehabilitacyjna nie dla każdego opiekuna osoby niepełnosprawnej

Prawo cywilne Domowe finanse Emerytury i renty PIT Prawo pracy
Nie każda, nawet bliska osoba, mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Nie każda też osoba niepełnosprawna sama może rozliczyć tę ulgę. W pierwszym przypadku na przeszkodzie stanąć może zbyt wąski stopień pokrewieństwa, co zdaniem prawników należałoby zmienić, w drugim – wysokość dochodów osoby niepełnosprawnej i forma, według której jest opodatkowania.
Grażyna J. Leśniak
11.03.2023
Prawo cywilne Domowe finanse Emerytury i renty PIT Prawo pracy
Pracownikom samorządowym ustawowo zagwarantowano nagrody i dodatki specjalne, w tym dodatek za wieloletnią pracę, do której dolicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia, w tym okres służby wojskowej. Każdy pracownik musi pamiętać, że na powrót do pracy ma tylko 30 dni. Przepisy różnicą jego sytuację w zależności od tego, czy wraca do poprzedniego pracodawcy czy podejmuje pracę u innego.
Marek Sondej
11.03.2023
Samorząd terytorialny Prawo pracy
Księgi wieczyste są rejestrem publicznym kluczowym dla rynku nieruchomości. Każdy, kto postępuje zgodnie z treścią tych ksiąg, jest chroniony przez prawo. Nawet, gdyby rzeczywistość była inna, niż treść wpisów. Nie oznacza to, że treść ksiąg wieczystych jest nieomylna. Oczywiście może zdarzyć się, że stan prawny nieruchomości będzie inny, niż ten, który ujawniono w księdze wieczystej.
Konrad Dyda
11.03.2023
Prawo cywilne Nieruchomości

Sztuczna inteligencja tworzy, ale czy to legalne?

Nowe technologie Prawo gospodarcze
Sztuczna inteligencja to kolejne narzędzia informatyczne o coraz większych możliwościach. I coraz częściej słyszy się też o twórczości intelektualnej czy artystycznej AI. A w tle usłyszeć można pytanie szeptane w coraz bardziej zaniepokojonym tonie, zarówno przez jej zwolenników, jak i krytyków: czy to wszystko jest w ogóle legalne - piszą adwokat Krzysztof Czyżewski i Katarzyna Jedynak-Gierada, aplikant rzecznikowski.
Katarzyna Jedynak-Gierada Krzysztof Czyżewski
11.03.2023
Nowe technologie Prawo gospodarcze
Po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącym archiwów prasowych, każdorazowo należy wyważyć relacje pomiędzy fundamentalnymi wartościami, czyli prawem do prywatności a wolnością wypowiedzi i prawem do informacji. Możemy założyć, że wszystkie archiwa pozostawimy w niezmienionej formie, ale mogą pojawić się nakazy usunięcia danych – w konkretnych przypadkach.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.03.2023
Prawo cywilne Nowe technologie RODO
Zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym wprowadzone w ubiegłym roku poważnie ograniczyły możliwość korzystania z telefonów przez osoby pozbawione wolności - co najmniej raz w tygodniu prawo do rozmowy z adwokatem i co najmniej raz w tygodniu na inne potrzeby. Większość dyrekcji więzień i aresztów potraktowała zapis dosłownie, ustalając liczbę dozwolonych połączeń tygodniowo na jedno.
Krzysztof Sobczak
11.03.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Jeśli rodzice wykonują obowiązek alimentacyjny w stosunku do swojego pełnoletniego niepełnosprawnego dziecka, to mają prawo do ulgi prorodzinnej. Nie ma przy tym znaczenia wiek dziecka ani otrzymywanie przez dziecko zasiłku pielęgnacyjnego. Bez znaczenia są także przychody dziecka z tytułu umowy o pracę. Potwierdziła to właśnie, w odpowiedzi na pytanie podatniczki, skarbówka.
Wiesława Moczydłowska
11.03.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Jeśli spadkobiercy mieli świadomość długów obciążających spadek wcześniej niż w dacie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, to odpowiadają za długi zmarłego. Uczestnicy sprawy oparli się wyłącznie na zaświadczeniach o niezaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi i decyzji o ustaleniu wysokości zobowiązań podatkowych. Pominęli przy tym zupełnie decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego o zabezpieczeniu majątkowym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.03.2023
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wycofało się z pomysłu, aby uchylić przepis ustawy covidowej dotyczący przedłużania ważności orzeczeń w stanie epidemii i zagrożenia epidemicznego. To oznacza, że na razie nic się nie zmienia i przedłużenie orzeczeń o niepełnosprawności dalej obowiązuje.
Beata Dązbłaż
10.03.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego dla ojców to zmiana, która w założeniu ma wesprzeć rodziców w Polsce w równym podziale obowiązków wychowawczych oraz pomóc matkom w powrotach na rynek pracy. Ponad połowa respondentów badania Pracuj.pl zgadza się z opinią, że budowanie kariery jest trudniejsze dla matek niż dla ojców, a 1/3 dostrzega zjawisko „kary za macierzyństwo”.
Grażyna J. Leśniak
10.03.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Polskie prawo prasowe przewiduje zakaz publikowania wizerunku i innych danych osobowych świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych. Zakaz ten nie będzie skuteczny, jeśli nie będzie skutecznie wzmacniany przez normy etyczne wiążące dziennikarzy, a w pogoni za sensacją w relacjach medialnych nie zastąpi należna ofiarom przestępstw empatia - pisze prof. Cezary Kulesza z Uniwersytetu w Białymstoku.
Cezary Kulesza
10.03.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
RPO wystąpił do Ministerstwa Zdrowia w sprawie składki zdrowotnej. Chciał wiedzieć, czy obciążenie obywateli obowiązkiem jej finansowana w całości właściwie wpisuje się w ciążący na władzy publicznej konstytucyjny nakaz zapewnienia ochrony zdrowia. MZ nie podziela opinii, że zmiany wprowadzone ustawą Polski Ład doprowadziły do stanu niekonstytucyjności uregulowania składki zdrowotnej lub prawnego systemu publicznej opieki zdrowotnej.
Grażyna J. Leśniak
10.03.2023
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Rząd nie planuje wydłużać po raz kolejny ważności bonu turystycznego. Oznacza to, że za miesiąc nie będzie można pobrać bonu już z PUE ZUS. Przepisy dają jednak prawo do opłacenia nim zaliczki np. na tegoroczne kolonie, obóz, czy pobyt w hotelu. Okazuje się też, że wciąż jeszcze nie zostało zrealizowanych tysiące bonów.
Renata Krupa-Dąbrowska
10.03.2023
Pomoc społeczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski