Zmiany w Polskim Ładzie spowodują chaos w interpretacjach podatkowych

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Podatkowa część Polskiego Ładu czeka już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Większość przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku. Wtedy też pojawi się problem z wydawanymi obecnie interpretacjami podatkowymi. Przyjmuje się, że chronią one podatników do czasu zmiany brzmienia przepisów – tymczasem "ład" zmienia większość norm dotyczących PIT i CIT.
Krzysztof Koślicki
03.11.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Bank Pocztowy i Plus Bank dołączyły do instytucji prawidłowo rozliczających się z konsumentami, którzy przed terminem spłacili pożyczki - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I przypomniał, że w takiej sytuacji kredytodawca musi zwrócić proporcjonalną część – obliczoną metodą liniową - wszystkich pobranych opłat, w tym m.in. prowizji.
Krzysztof Sobczak
02.11.2021
Rynek i konsument Finanse
Sąd Najwyższy uznał, że obciążenie lokatorów długami dewelopera rażąco narusza porządek prawny państwa. Właściciele lokali zostali pozbawieni możliwości wyłącznego dysponowania swoim prawem. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględniła zatem skargę Prokuratora Generalnego i uchyliła wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku. Przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.11.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Budownictwo
Od wtorku obowiązuje nowelizacja rozporządzenia dotycząca warunków, jakie muszą spełniać hulajnogi elektryczne. Przewiduje ona m.in., że konstrukcja hulajnogi elektrycznej powinna ograniczać rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewniać możliwość skutecznego hamowania.
Krzysztof Sobczak
02.11.2021
Administracja publiczna
Ujawnienie w księdze wieczystej przeniesienia hipoteki w związku ze zbyciem wierzytelności bankowej dokonanym przed nowelizacją ustawy z 2019 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, wymagało zgody właściciela nieruchomości. Ale tylko wtedy, gdy przewidziano ją w oświadczeniu o ustanowieniu hipoteki - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.11.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Najem krótkoterminowy - ma być centralny rejestr, branża chce też licencji

Rynek i konsument Małe i średnie firmy Nieruchomości
Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce uregulować najem na doby. Na razie ma ogólne założenia, z których wynika, że planuje stworzyć centralny rejestr usług hotelarskich. Dla branży to za mało i domaga się wprowadzenia licencji. Jej numer byłby niezbędny do rejestracji mieszkania na takich platformach rezerwacyjnych, jak Booking czy Airbnb. Dzięki temu ma zniknąć szara strefa i wszyscy płaciliby podatek.
Renata Krupa-Dąbrowska
02.11.2021
Rynek i konsument Małe i średnie firmy Nieruchomości
Nawet o 10 lat może zostać obniżony powszechny wiek emerytalny, gdy w życie wejdzie emerytura stażowa w kształcie zaproponowanym przez „S”. Nie będzie to jednak przywilej dla osób nisko opłacanych i spracowanych, które wymóg minimalnej emerytury spełnią tuż przed 60. rokiem życia. Będzie to raczej skazanie siebie na niższe świadczenie, a w przypadku kobiet – wręcz na ubóstwo w przyszłości.
Grażyna J. Leśniak
02.11.2021
Domowe finanse Emerytury i renty

WSA: Cmentarze komunalne w gestii radnych, rzadko burmistrza

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Potrzeba wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy gminnych nie jest z reguły kwestią naglącą. Burmistrz nie może zatem bez powodu wyręczać w tej sprawie rady gminy - podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Dodał, że regulamin jako akt prawa miejscowego należy formalnie ogłosić, a nie tylko podać do wiadomości mieszkańców.
Marek Sondej
02.11.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Za tydzień do Sejmu ma trafić projekt ustawy w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - poinformował wicemarszałek Sejmu i przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki. Dodał, że będzie to całościowa, kolejna próba reformowania wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem od środy 3 listopada Komisja Europejska zacznie naliczać Polsce kary za niezawieszenie Izby.
Krzysztof Sobczak
01.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Wciąż niewielu z nas myśli o sporządzeniu testamentu. Często nie zdajemy sobie w ogóle sprawy, kto odziedziczy majątek po naszej śmierci i żyjemy w mylnym przekonaniu, że dobrze zabezpieczyliśmy interesy osób, na których nam zależy. Brakuje też świadomości na temat dziedziczenia długów, a instytucja zachowku powoduje czasem więcej szkody niż pożytku.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
01.11.2021
Prawo cywilne Prawnicy Domowe finanse
Organizacja pogrzebu wiąże się z wieloma wydatkami. Dlatego warto pamiętać o tym, że można dostać zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek przysługuje członkowi rodziny, pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, a także osobie obcej, jeżeli pokryli koszty pogrzebu.
Grażyna J. Leśniak
01.11.2021
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Są osoby, które za życia swój pogrzeb planują w najdrobniejszych szczegółach – od stroju, po projekt nagrobka. Większość jednak o tych sprawach nie myśli, pozostawiając podejmowanie decyzji najbliższym. To może się zemścić – w skrajnych przypadkach skończy się utratą grobu lub przeniesieniem rodzinnego sporu na wokandę sądową.
Monika Sewastianowicz
01.11.2021
Prawo cywilne Prawo rodzinne Administracja publiczna

Od niektórych spadków trzeba zapłacić podwójny podatek

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Od spadków płaci się podatek od spadków i darowizn. Daninę trzeba rozliczyć w ciągu miesiąca od przyjęcia spadku. Najbliższa rodzina ma prawo do zwolnienia z podatku. O spadku należy jednak zawiadomić w ciągu sześciu miesięcy urząd skarbowy. Specjalnego podejścia wymagają spadki zagraniczne – tu może się pojawić konieczność dwukrotnego zapłacenia podatku.
Krzysztof Koślicki
01.11.2021
Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Obowiązujące do końca października dotychczasowe ograniczenia związane z pandemią, w tym brak obowiązku noszenia maseczek na wolnym powietrzu, zostały przedłużone do końca listopada. Na cmentarzu nie musimy więc zakrywać nosa i ust, ale minister zdrowia w związku z dniem Wszystkich Świętych apeluje, by w dużych skupiskach ludzi, w czasie odwiedzania grobów bliskich, zakładać maseczki.
Agnieszka Matłacz
31.10.2021
Koronawirus a prawo
W Polsce działa już 69 krematoriów, a kolejne są w budowie i wreszcie pojawiła się nadzieja na uregulowanie ich działania. Rządowy projekt ustawy o cmentarzach przewiduje uporządkowanie kwestii kremacji, także w aspekcie ochrony środowiska, ale nie przewiduje pochówków ekologicznych, ani nie wprowadza możliwości rozrzucania prochów na polach pamięci.
Regina Skibińska
31.10.2021
Administracja publiczna
Wprowadzenie centralnego rejestru grobów i miejsc spoczynku, rejestru cmentarzy oraz wprowadzenie elektronicznej karty zgonu – to główne ze zmian, jakie zakłada projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Jego konsultacje właśnie się zakończyły. Zmiany mają zapewnić lepszą ochronę grobów i cmentarzy, usprawnić zarządzanie przestrzenią oraz uprościć procedury.
Agnieszka Matłacz
30.10.2021
Sąd polecił przywrócić grupie "14 Kobiet z Mostu" zgodę na zgromadzenie 11 listopada pomiędzy rondem Dmowskiego a Błoniami Stadionu Narodowego. To skutek prawomocnego uchylenia zgody na organizację zgromadzenia cyklicznego Marsz Niepodległości. Szef stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz zapowiada natomiast, że mimo decyzji dwóch sądów, przemarsz 11 listopada odbędzie się planową trasą.
Agnieszka Matłacz
30.10.2021
Samorząd terytorialny
Wprowadzenie nowego modelu organizacji i zarządzania opieką onkologiczną, który ma usprawnić organizację systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii dorosłych - to cel skierowanego przez Ministerstwo Zdrowia do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.
Krzysztof Sobczak
30.10.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Rodzina nie musi oddawać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych emerytury, gdy świadczeniobiorca żył w chwili jej odbioru. Nie należą się jej natomiast te świadczenia, które wpłynęły na konto już po śmierci uprawnionego lub gdy któryś z domowników odebrał je za niego. Natomiast bliscy nie mogą liczyć na 13-te lub 14-te świadczenie zmarłego.
Grażyna Ordak
30.10.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Rada gminy podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego, który nie złożył w terminie oświadczenia majątkowego. Tłumaczył się bólem kręgosłupa i zwolnieniami lekarskimi. Wynikało z nich jednak, że mógł się poruszać. Tym samym niedochowanie terminu świadczyło o nieostrożności, a niezłożenie oświadczenia wynikało z jego winy.
Dorian Lesner
30.10.2021
Samorząd terytorialny
Aż 20 tysięcy różnego typu rur odprowadza do polskich rzek ścieki, wody opadowe i roztopowe - wynika ze spisu dokonanego przez Wody Polskie. Z tego prawie jedna trzecia nie ma stosownych pozwoleń wodnoprawnych lub nie można ustalić właściciela. Nie wiadomo też, co one do rzek wpuszczają. Wody Polskie chcą to sprawdzić i liczą na pomoc samorządów, ale ich kompetencje w tym zakresie są ograniczone.
Robert Horbaczewski
30.10.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Osoby naprawiające pojazdy po wypadkach coraz częściej mówią o cięciu przez ubezpieczycieli kosztorysów z warsztatów. W tej sytuacji bardzo przydałaby się instytucja niezależnego rzeczoznawcy w procesie likwidacji szkód z komunikacyjnego OC. Kilka lat temu postulat taki zgłaszał Rzecznik Finansowy, ale Ministerstwo Finansów uznało, że nie ma potrzeby zmieniać obecnych regulacji.
Regina Skibińska
30.10.2021
Ubezpieczenia
Rzecznik generalny TSUE nie bez powodu zadał pytanie: czy każda forma interakcji międzyludzkiej, w której ujawniane są informacje o innych osobach, niezależnie od sposobu ich ujawniania, ma podlegać dość uciążliwym przepisom RODO. Obecne podejście do RODO stopniowo przekształca je bowiem w jedne z najbardziej lekceważonych ram prawnych w prawie Unii - twierdzi dr Mirosław Gumularz.
Mirosław Gumularz
30.10.2021
RODO
Samo faktyczne wykonywanie opieki nad spadkodawcą to za mało, by skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Konieczne jest wcześniejsze sporządzenie testamentu i umowy o opiekę poświadczoną notarialnie. Opieka taka musi trwać minimum dwa lata - potwierdza najnowsza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Wiesława Moczydłowska
30.10.2021
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Prezydent podpisał ustawę znoszącą formalności związane z budową domu do 70 m kw. Ustawa stanowi, że budynki takie powinny być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane, a budowa ma być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.
Renata Krupa-Dąbrowska Jolanta Ojczyk
29.10.2021
Budownictwo Polski Ład
Zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku. Sejm odrzucił w piątek wczorajszą poprawkę Senatu dotyczącą wydłużenia okresu vacatio legis. Zmiany trafią teraz do podpisu prezydenta. Dotyczą one m.in. obliczania składki zdrowotnej i wyższej kwoty wolnej od podatku.
Krzysztof Koślicki
29.10.2021
CIT PIT Polski Ład
Czternaste emerytury i renty mają trafić do ponad 9 mln emerytów i rencistów. Większość osób otrzyma je w listopadzie, ale już dziś pierwsze przelewy trafiły na konta uprawnionych. Są też osoby, które na dodatkowe pieniądze będą musiały poczekać nawet do stycznia przyszłego roku. Tzw. czternastka wyniesie 1250,88 zł brutto i będzie wypłacana z urzędu - to znaczy, że nie trzeba składać żadnego wniosku w tej sprawie.
Agnieszka Matłacz
29.10.2021
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W nocy z 30 na 31 października zmieniamy czas z zimowego na letni. W niedzielę nad ranem wskazówki zegarów przesuniemy z godz. 3.00 na 2.00, co dla większości osób oznacza sen dłuższy o godzinę, ale o godzinę dłużej będą też pracować zatrudnieni tej nocy pracownicy.
Agnieszka Matłacz
29.10.2021
Prawo pracy
Dokładnie dwa miesiące temu minister zdrowia zapowiedział, że przy wzroście zakażeń wrócą ograniczenia regionalne. Obecnie czerwonymi strefami powinny być już dwa województwa, tymczasem rząd przedłuża aktualnie obowiązujące ograniczenia do końca listopada. Zdaniem ekspertów brak jakichkolwiek działań sprawi, że Polska będzie przodować w rankingu zgonów nadmiarowych.
Jolanta Ojczyk
29.10.2021
Koronawirus a prawo
Okoliczność, że pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego nie przekraczają wysokości maksymalnej granicy określonej w ustawie o kredycie konsumenckim nie wyłącza oceny przez sąd, czy postanowienia określające te koszty są niedozwolone. Przy czym prowizja nie jest świadczeniem głównym - taki jest sens uchwał, które zapadły w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego 26 i 27 października br.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.10.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski