Prawo.pl
W ramach projektowania inwestycji konieczne jest przewidzenie terenu biologicznie czynnego, którego wielkość będzie odpowiadała wielkości określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub w przepisach powszechnie obowiązujących.
Martyna Sługocka
25.03.2023
Środowisko Budownictwo
Jeśli nabywca psa dostrzegł u niego chorobę, to powinien wystąpić z odpowiednimi roszczeniami, a nie uciekać się do obraźliwego wpisu na forum internetowym o pseudohodowli – orzekł Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. - Słowa te stawiają powoda jako hodowcę w złym świetle, w sposób ewidentny naruszają dobre imię – podkreślił sąd, i zasądził na rzecz powoda tysiąc złotych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.03.2023
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Samochód używany do celów osobistych w Katarze sprowadzony do Polski z zamiarem używania go w takim samym celu, w jakim był używany na terytorium państwa trzeciego, może korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego po spełnieniu łącznie kilku warunków. Podatnik musi jednak udowodnić ich spełnienie. A eksperci zalecają ostrożność przy podejmowaniu takich decyzji.
Wiesława Moczydłowska
25.03.2023
Domowe finanse Akcyza
Już obecnie służby w wielu miejscach na świecie eksperymentują z robotami o cechach ludzkich lub zwierzęcych. Tak było np. w Nowym Jorku. Atak na takie roboty może być traktowany jako atak na policję, a pośrednio także na państwo i istnieją argumenty, żeby roboty policyjne, podczas wykonywania swoich czynności, podlegały prawnej ochronie. Ale symulacja gwałtu na robocie-lalce nie jest uznana za czyn zabroniony, choć moralnie dwuznaczny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.03.2023
Prawo karne Nowe technologie
Rodzice dzieci do lat 4 zaczęli aktywnie szukać w mediach społecznościowych informacji o przysługującej im – jako grupie uprzywilejowanej - pracy zdalnej, której, jak sądzą, pracodawca nie będzie mógł im odmówić. Snują już nawet plany rezygnacji ze żłobka czy przedszkola, by zająć się dzieckiem w domu. Prawnicy jednak ostrzegają: pracodawca może nie zgodzić się na pracę zdalną.
Grażyna J. Leśniak
25.03.2023
Prawo pracy

Prof. Adamus: Inteligencja może przestać być atrybutem homo sapiens

Nowe technologie Prawo gospodarcze Szkolnictwo wyższe
Chat GPT jako forpoczta sztucznej inteligencji przebojem wszedł do naszego życia. Na razie ta aplikacja jest jeszcze trochę nieporadna, niemniej bardzo szybko się uczy, a to dopiero początek jej rozwoju - pisze prof. Rafał Adamus z Uniwersytetu Opolskiego. I dodaje, że coraz bardziej pilną sprawą staje się stworzenie krajowych i międzynarodowych ram prawnych dla stosowania tej technologii.
Rafał Adamus
25.03.2023
Nowe technologie Prawo gospodarcze Szkolnictwo wyższe
Skutki potrącenia łosia, dzika czy sarny mogą być dotkliwe nie tylko dla zwierzęcia, ale też kierowcy auta i pasażerów. Finansowe konsekwencje takiego zdarzenia też mogą być dolegliwe, o ile posiadacz pojazdu nie ma polisy AC, gdyż w większości przypadków nie ma podmiotu, który odpowiada za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzę.
Regina Skibińska
25.03.2023
Środowisko Prawo cywilne
Na początku marca Komisja Europejska zakazała korzystania z aplikacji swoim pracownikom na telefonach, które zawierają poufne dane. Podobne decyzje podjęte zostały też w USA i Kanadzie, a także w Łotwie i wielu innych krajach. Teraz dołączyła do nich Francja. Przyczyną jest zagrożenie przekazywaniem danych chińskiemu rządowi. Polskie władze żądają od KE uzasadnienia tego zakazu używania dla służbowych telefonach europosłów.
Krzysztof Sobczak
24.03.2023
Administracja publiczna RODO
16 lutego br. została opublikowana opinia Rzecznika Generalnego TSUE, który uznał, że banki nie mogą pobierać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia przez sąd umów o kredyt indeksowany. Rada Przedsiębiorczości zwraca uwagę na groźne skutki możliwego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Renata Krupa-Dąbrowska
24.03.2023
Banki Kredyty frankowe
Po raz kolejny Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega klientów przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości w celu wyłudzenia danych. Apelujemy o to, żeby nie klikać w podejrzane linki, ani nie pobierać załączników niewiadomego pochodzenia – apeluje ZUS w opublikowanym w piątek komunikacie.
Grażyna J. Leśniak
24.03.2023
Ubezpieczenia społeczne
Hakerzy znajdują coraz to doskonalsze sposoby na wyłudzanie danych osobowych. Były już metody na Sanepid, kuriera, rachmistrza spisowego, ostatnio nastąpił wysyp e-maili i sms-ów z informacjami o zablokowanym dostępie do platformy zakupowej lub banku. Takich prób doświadczyło już 40 proc. Polaków, a 15 proc. padło ich ofiarą – jak wynika z badań serwisu ChronPESEL.pl.
Renata Krupa-Dąbrowska
24.03.2023
Nowe technologie RODO
Wyroby chłonne, po części dofinansowane przez NFZ, także pieluchomajtki dla najmniejszych dzieci, w zależności od sklepu medycznego czy apteki różnią się cenami. W rezultacie pacjenci muszą szukać miejsca, gdzie cena jest dla nich najkorzystniejsza, ale i często sporo dopłacają do tych produktów. MZ dostrzega ten problem i zapowiada uporządkowanie cen na rynku wyrobów chłonnych oraz zmniejszenie za nie odpłatności pacjentów.
Beata Dązbłaż
24.03.2023
Pacjent Opieka zdrowotna

Niekonstytucyjny brak prawa do odliczenia połowy dopłaconych w 2023 r. składek zdrowotnych

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Ministerstwo Finansów potwierdza, że przedsiębiorcy opłacający za 2022 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie mogą zaliczyć do kosztów połowy składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku zmiany od 1 stycznia 2023 r. formy opodatkowania na zasady ogólne. Zdaniem prawników, to jest nierówne traktowanie obywateli wobec prawa, czyli naruszenie Konstytucji.
Grażyna J. Leśniak
24.03.2023
PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Wbrew swoim intencjom polskie władze wywołały w Unii Europejskiej proces, którego skutkiem jest postawienie na wyższym poziomie standardów dotyczących praworządności – mówi prof. Maciej Taborowski z Instytutu Nauk Prawnych PAN. I dodaje, że możliwe opcje dla polskich władz to dostosowanie się do tych zasad, albo powolne marginalizowanie Polski w Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
24.03.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, tak zwana ustawa lex pilot stanowi niedopuszczalną na gruncie prawa polskiego i międzynarodowego ingerencję w wolność wypowiedzi, obejmująca wolność otrzymywania i przekazywania informacji. Stanowi też niebezpieczną formę faworyzowania telewizji publicznej nad innymi, komercyjnymi mediami przez organy państwowe. I może wpłynąć negatywnie na wynik wyborów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.03.2023
Wybory Ochrona konkurencji
Dopiero 1 lipca, a nie w kwietniu tego roku, wejdą w życie poprawki do nowelizacji ustawy o VAT dotyczące m.in. ryczałtu od najmu – tak postanowiła sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Doprecyzowano, że małżeństwa będą korzystać z podwyższonego limitu przychodów z najmu, powyżej którego płaci się podwyższoną stawkę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.03.2023
Podatki i opłaty lokalne
Rząd chce wykorzystać 5 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej na nieoprocentowaną pożyczkę na realizację dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia. Kwota pożyczki do 24 marca 2023 r. zostanie przekazana jednorazowo na rachunek Funduszu Solidarnościowego. Rozporządzenia w tej sprawie zostało już przekazane do podpisu premiera.
Grażyna J. Leśniak
23.03.2023
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

Pomoc przy aborcji karana jak pomoc samobójcy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Pomocnictwo w przerywaniu ciąży jest karane, ale kobieta, która dokonuje aborcji - nie. Tak jak pomocnictwo przy popełnianiu samobójstwa, sam sprawca nie podlega odpowiedzialności karnej, ale ten kto dostarcza mu truciznę – już tak. Nie cichną echa wyroku w sprawie aktywistki Justyny Wydrzyńskiej. Wyrok był poprawny, choć sądowi zabrakło empatii – przyznają prawnicy. Ale nie oznacza to, że prawo polskie nie jest sprzeczne z prawami człowieka.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.03.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Pracownik wyjechał w podróż służbową krajową o godz. 7:00 w poniedziałek, wrócił we wtorek o 20:00. W poniedziałek miał zapewniony obiad (zaprosił go kontrahent pracodawcy), we wtorek śniadanie w hotelu oraz na koszt pracodawcy nabył obiad w ramach posiłku profilaktycznego z zakresu bhp (wykonywał tego dnia pracę uzasadniającą obowiązek zapewnienia takiego posiłku). W jaki sposób naliczyć mu diety za podróż służbową?
Marek Rotkiewicz
23.03.2023
Prawo pracy

Woda kapie w tej samej cenie, a w budżetach spółek wodociągowych widać dno

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Brak podwyżek opłat za wodę i ścieki cieszy mieszkańców, ale potęguje straty spółek wodnokanalizacyjnych i hamuje ich rozwój. Wody Polskie wyjątkowo bowiem godzą się na korektę taryf. Samorządowcy domagają się powrotu do zasady, że to rady gmin decydują o taryfach. Z inicjatywą ustawodawczą wyszedł w tym kierunku Senat.
Robert Horbaczewski
23.03.2023
Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Rząd chce zmienić rozporządzenie o świadectwie pracy, by nakazać pracodawcom podawanie liczby dni pracy zdalnej okazjonalnej wykorzystanych przez pracownika w roku, w którym kończy pracę u pracodawcy. Zamierza w ten sposób uściślić nieprecyzyjny przepis w ustawie, który wejdzie w życie 7 kwietnia. Nie ma jednak ku temu delegacji ustawowej.
Grażyna J. Leśniak
23.03.2023
Prawo pracy

Będzie nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych. Rząd rozpatrzy projekt ustawy

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych został dziś skierowany pod obrady Rady Ministrów - poinformowało w środę Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt przewiduje również możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego, o co oni zabiegali od lat.
Grażyna J. Leśniak
22.03.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
W ciągu ostatnich 4 lat utrwaliła się gorsza sytuacja kobiet na rynku pracy w porównaniu z mężczyznami. Kobiety są mniej aktywne zawodowo, mniej zarabiają i często dotyka je dezaktywizacja. Główną tego przyczyną są obowiązki rodzinne, stanowiące 32 proc. wszystkich przyczyn bierności zawodowej kobiet, które dla mężczyzn stanowią tylko 3 proc. – wynika z raportu „Kobiety, rynek pracy i równość płac” przygotowanego przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet.
Grażyna J. Leśniak
22.03.2023
Rynek Prawo pracy Rynek pracy
Do tej pory w ramach programu wsparcia budowy instalacji fotowoltaicznych w budynkach wielorodzinnych, zarządcy i właściciele budynków wielorodzinnych złożyli 512 wniosków o dofinansowanie opiewających w sumie na kwotę ponad 31,7 mln zł. Wartość planowanych inwestycji wynosi 79,8 mln zł.
Renata Krupa-Dąbrowska
22.03.2023
Nieruchomości Energetyka
Obywatel, który zalogował się na swój profil na stronie internetowej www.podatki.gov.pl uzyskał dostęp do szczegółowych danych innego przedsiębiorcy. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta więc o działania w tej sprawie Ministra Finansów i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podkreśla, że skala naruszenia prywatności może być bowiem większa.
Krzysztof Sobczak
22.03.2023
CIT PIT Administracja publiczna RODO
Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył karę w wysokości nieco ponad 1,5 tys. zł na wspólnotę mieszkaniową bo stwierdził kilka uchybień w działalności administratora. Min. zabrakło zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych, nie zawiadomiono o tym naruszeniu osób, których dane dotyczą, a przetwarzanie danych członków tej wspólnoty powierzono bez pisemnej umowy.
Krzysztof Sobczak
22.03.2023
RODO
Raiffeisen Bank International dokonał bezprawnie jednostronnej zmiany umowy o kredyt hipoteczny w zakresie nowych numerów kont do spłaty i obsługi kredytów. W efekcie konsumenci byli zdezorientowani - nie wiedzieli, na który rachunek wpłacać pieniądze, co powodowało opóźnienia w spłacie rat, a w niektórych sytuacjach wszczęcie windykacji względem kredytobiorców. Prezes UOKiK nałożył na bank karę w wysokości ponad 3,1 mln zł.
Krzysztof Sobczak
22.03.2023
Prawo cywilne Rynek i konsument
Kupienie sobie oświadczenia o możliwości zamieszkania pod określonym adresem, potrzebnego do zawarcia umowy najmu okazjonalnego, nie nastręcza żadnego problemu. Gorzej, gdy faktycznie trzeba będzie z tego adresu skorzystać - takie oświadczenie nie daje na ogół żadnych uprawnień do tego, by się pod wskazany w nim adres przeprowadzić.
Monika Sewastianowicz
22.03.2023
Prawo cywilne Budownictwo
Podanie substancji odurzającej osobie obcej bez jej wiedzy i zgody jest przestępstwem. I o takie przewinienie jest podejrzany prokurator prokuratury rejonowej, który w pokoju hotelowym w czasie szkolenia doprowadził swoją koleżankę do stanu zagrażającego jej zdrowiu. Dlatego Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej utrzymał w mocy postanowienie o dalszym zawieszeniu go w czynnościach służbowych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.03.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Nie milkną echa opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 lutego 2023 r., zgodnie z którą w przypadku uznania przez sąd, że umowa kredytu powiązanego z walutą obcą była nieważna od dnia jej podpisania, to bankom nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu udostępnienia kapitału, natomiast takie wynagrodzenie nie jest wykluczone dla konsumenta.
Piotr Mikołajczyk
22.03.2023
Prawo cywilne Kredyty frankowe