W przypadku zbiórki internetowej darczyńcą jest każdy wpłacający za pośrednictwem portalu, a nie założyciel zbiórki. Dopiero jeśli kwota darowizn od jednego darczyńcy przekroczy kwotę wolną, to obdarowany jest zobowiązany do składania zeznania podatkowego z tytułu otrzymanej darowizny i zapłaty podatku. Potwierdza to skarbówka i eksperci.
Wiesława Moczydłowska
18.06.2022
Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Państwa członkowskie Unii Europejskiej zatwierdziły w piątek polski Krajowy Plan Odbudowy. Oznacza to możliwość przystąpienia do realizacji projektów finansowanych z tych funduszy. Komisja Europejska konsekwentnie zastrzega jednak, że KPO zakłada wdrożenie reformy sądownictwa do końca czerwca i dopiero to otworzy w lipcu drogę do wniosku o pieniądze.
Krzysztof Sobczak
17.06.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą od 17 czerwca br. uzależniać wysokość stawki ubezpieczeniowej m.in. od liczby punktów karnych, jaką posiada ubezpieczający. Zmiany są efektem znowelizowanego Prawa o ruchu drogowym, którego przepisy w większości weszły w życie z początkiem roku.
Monika Sewastianowicz
17.06.2022
Administracja publiczna
Inspekcja weterynaryjna od 1 lipca będzie miała większy nadzór nad przemieszczaniem zwierząt domowych. Ma bliżej współpracować ze służbą celną, aby pozyskiwać informacje o przemieszczanych gatunkach i państwach, z których są przywożone zwierzęta. Dziś nikt nie wie, jaka liczba zwierząt domowych została przewieziona do Polski w związku z wojną na Ukrainie.
Maria Dec-Kiełb
17.06.2022
Administracja publiczna Ukraina
Kobieta została obciążona długiem mieszkaniowym, który powstał, gdy była dzieckiem i mieszkała w lokalu z matką. Skargę nadzwyczajną w tej sprawie skierował do Sądu Najwyższego Rzecznik Praw Obywatelskich, który uważa, że w świetle prawa nie powinna ona ponosić za to odpowiedzialności. - Wydając nakaz zapłaty sąd nie sprawdził, że w okresie powstania długu była ona niepełnoletnia - zwraca uwagę RPO.
Krzysztof Sobczak
17.06.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Brak szkoleń, brak wiedzy, brak czasu i umiejętności miękkich, zbyt niskie stawki - to główne bolączki instytucji kuratora dla dziecka pokrzywdzonego przestępstwem. Zgodnie z przepisami, jest on powoływany w szczególnie trudnych sprawach, np. gdy dochodzi do wykorzystywania seksualnego czy przemocy ze strony jednego z rodziców. Prawnicy podkreślają, że konieczne są zmiany.
Patrycja Rojek-Socha
17.06.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Od 17 czerwca 2022 roku zakłady ubezpieczeń będą mogły uwzględniać mandaty i punkty karne przy ustalaniu składek za komunikacyjne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dla osób nagminnie popełniających wykroczenia drogowe to zła wiadomość, natomiast kierowcy jeżdżący przepisowo mogą zyskać na nowych przepisach.
Regina Skibińska
17.06.2022
Drogi Ubezpieczenia
Operatorzy telekomunikacyjny będą mieli obowiązek blokować smsy oraz połączenia głosowe pochodzące od oszustów internetowych podszywających się pod inne osoby lub instytucje w celu wyłudzenia danych lub pieniędzy. Ponadto dostawcy poczty elektronicznej muszą wdrożyć konkretne mechanizmy bezpieczeństwa. Za łamanie tych obowiązków będą wysokie kary.
Renata Krupa-Dąbrowska Jolanta Ojczyk
16.06.2022
Nowe technologie
Stali, a do tego odpowiednio przygotowani pracownicy zastąpić mają w dużej mierze tych „dorywczych”, którzy wynajmowani są dziś przez firmy pogrzebowe – takie m.in. zmiany w zatrudnieniu w przedsiębiorstwach funeralnych przewiduje nowelizacja Prawa Pogrzebowego. Branża funeralna czeka na nowelizację ustawy, która pozwoli jej na lepsze i bardziej profesjonalne działanie.
Andrzej Mazurowski
16.06.2022
Prawo pracy BHP Prawo gospodarcze
Organizacja procesji na Boże Ciało nie podlega takim samym procedurom, jak - dajmy na to - organizacja Marszu Niepodległości. Choć w istocie również jest to przemarsz ulicami miasta, to z władzami samorządowymi trasę procesji się jedynie uzgadnia, bo tego rodzaju uroczystości zwolnione są z wymogów ustawy - Prawo o zgromadzeniach.
Monika Sewastianowicz
16.06.2022
Jeżeli lotnisko, na którym miała mieć miejsce przesiadka, znajduje się w kraju członkowskim UE, a port wylotu i przylotu są poza terenem Unii Europejskiej, to pasażer nie może ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot. Takie wnioski płyną z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który niedawno zapadł w tej sprawie.
Regina Skibińska
16.06.2022
Prawo unijne
Program "Za życiem" nie ogranicza się do jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. złotych. Pozwala też skorzystać z opieki wytchnieniowej, czy pierwszeństwa w dostępie do specjalistów. Aby skorzystać z uprawnień na mocy ustawy i programu, konieczne jest zaświadczenie od lekarza, które potwierdzi ciężką i nieodwracalną niepełnosprawność lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.
Beata Dązbłaż
16.06.2022
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
Rząd Izraela podjął decyzję o odwołaniu wszystkich wycieczek szkolnych do Polski. Przyczyną jest spór o to, czy towarzyszący Izraelczykom oficerowie ochrony mogą mieć przy sobie broń. Rzecznik MSZ potwierdził, że polski rząd nie zgadza się na powrót do dotychczasowych zasad, czyli wycieczek młodzieży żydowskiej z udziałem uzbrojonych służb izraelskich.
Krzysztof Sobczak
15.06.2022
Administracja publiczna Policja

Ustawa pod Centralny Port Komunikacyjny uchwalona- zmiany uderzą w wywłaszczanych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nieruchomości
Rząd przyjął przepisy dotyczące wywłaszczania z nieruchomości. Wysokość odszkodowania za nieruchomość będzie powiązana z jej aktualną, a nie przewidywaną wartością rynkową. Przeciwko nowym przepisom protestują już mieszkańcy Baranowa, gdzie buduje się Centralny Port Komunikacyjny. Ich zdaniem po zmianie dostaną niewiele - jest tylko po to, by państwo mogło na nich zarobić.
Renata Krupa-Dąbrowska
15.06.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nieruchomości
Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad przepisami upraszczającymi przekształcanie starych biurowców, galerii handlowych oraz innych obiektów niemieszkalnych w budynki mieszkalne. W ten sposób chce zlikwidować chociaż częściowo lukę mieszkaniową. Po tym bowiem, jak do Polski przyjechało 3 miliony uchodźców wojennych, dramatycznie brakuje mieszkań.
Renata Krupa-Dąbrowska
15.06.2022
Budownictwo Ukraina
Obecny dworek z parkiem, chociaż nawiązuje do historycznego budynku i wpisuje się harmonijnie w pozostałości układu przestrzennego zespołu dworko-parkowego, posiada jednak nową substancję i konstrukcję, nie jest autentyczny. Pozostawienie go w rejestrze zabytków stanowiłoby niebezpieczny precedens, przeróbek i zniszczenia pierwotnych rozwiązań, uznanych za wartościowe - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.06.2022
Administracja publiczna Budownictwo
Ministerstwo Sprawiedliwości chce, aby informacje istotne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, np. o chorobach przewlekłych, właściwościach nieruchomości mogły być pozyskiwane przez internet czy telefon. Obecnie mogą być przedstawiane tylko na papierze, co jest uciążliwe i niepraktyczne. To, co jednak będzie dobre dla ubezpieczycieli, nie musi być korzystne dla ich klientów.
Jolanta Ojczyk
15.06.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.
Krzysztof Koślicki
14.06.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Polskim Ładzie z poprawką Senatu, którą niespodziewanie poparł Sejm, przywracającą wspólne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach sprzed 2021 r. Zgodnie z propozycją izby wyższej, ten sposób opodatkowania będzie miał zastosowanie także do opieki naprzemiennej. Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 lipca 2022 r.
Krzysztof Sobczak
14.06.2022
Pomoc społeczna PIT
Prezydent Andrzej Duda podpisał zmiany w ustawie obniżającej PIT z 17 do 12 proc. Chodzi też o podniesienie wysokości procentowej podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego i zmiany we wspólnym rozliczaniu się samotnego rodzica z dzieckiem. Kwota wolna pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł.
Krzysztof Koślicki
14.06.2022
CIT PIT Rachunkowość Polski Ład
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa ochrony środowiska, wdrażającą dyrektywy dotyczące wspólnych metod oceny hałasu w Unii Europejskiej oraz metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku. Wprowadzenie zmian uwzględniających najnowszą wiedzę w tym zakresie, ma korzystnie wpłynąć na zdrowie ludzi.
Krzysztof Sobczak
14.06.2022
Środowisko BHP Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Konieczność obrony społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści to główny przekaz listu otwartego podpisanego przez 46 ambasadorów i dyplomatów akredytowanych w Polsce. Wskazują szczególnie na konieczność działań w obszarach takich jak edukacja, zdrowie, kwestie społeczne, obywatelstwo, administracja publiczna oraz uzyskiwanie oficjalnych dokumentów.
Krzysztof Sobczak
14.06.2022
Administracja publiczna
Wynikająca z ustawy o obronie Ojczyzny możliwość zgłoszenia się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zapewnia pierwszeństwo przy powołaniu do służby zawodowej, co wielu osobom może wydać się atrakcyjne, m.in. z uwagi na emeryturę wojskową. Jeśli jednak nie będzie tej służby 25 lat, finalnie może skończyć z emeryturą wypłacaną przez ZUS.
Grażyna J. Leśniak
14.06.2022
Emerytury i renty Prawo pracy
Wakacje kredytowe można ocenić pozytywnie, choć oczywiście mają one charakter bardzo krótkofalowy, doraźny i tak naprawdę nie rozwiązują istoty problemu, czyli drożejącego oprocentowania kredytu. Jest to swoiste kupowanie czasu i odkładanie problemu na później. Rządzący liczą bowiem, że w 2024 r. sytuacja ulegnie poprawie, a Rada Polityki Pieniężnej zacznie obniżać stopy procentowe, dzięki czemu problem rozwiąże się sam.
Tomasz Konieczny
14.06.2022
Budownictwo Finanse
Od 17 czerwca zakłady ubezpieczeń uzyskają dostęp do informacji o mandatach i punktach karnych. Możliwe to będzie za pośrednictwem narzędzi Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dla tych, którzy często popełniają wykroczenia, może to oznaczać drastyczną podwyżkę wysokości składki OC. Ubezpieczyciele mogą też interesować się, kto jeździ autem służbowym.
Robert Horbaczewski
14.06.2022
Prawo karne

Sąd: Rolowanie kredytu nieuczciwą praktyką

Rynek i konsument Domowe finanse
Rolowanie kredytu, czyli spłacanie starych nowymi, jest nieuczciwą praktyką rynkową - taki wniosek płynie z wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z 9 czerwca br.. Sprawa rozpatrywana była z powództwa Rzecznika Finansowego przeciwko KIM Finance sp. z o.o. Rzecznik uważa, że to przełomowe orzeczenie.
Krzysztof Sobczak
13.06.2022
Rynek i konsument Domowe finanse
Koszty wszystkich zdarzeń drogowych Polsce w 2021 r. (wypadków i kolizji) wyniosły 39,3 mld zł - wynika z danych opracowanych przez działającą przy Ministerstwie Infrastruktury Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Koszty społeczne wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce w 2021 r. spadły o 17,3 mld zł (spadek o 31 proc.) w porównaniu do 2018 roku, w którym koszty te wyniosły 56,6 mld zł.
Krzysztof Sobczak
13.06.2022
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącej zautomatyzowania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Nowe przepisy mają umożliwić podatnikom załatwianie spraw online. System e-Urząd Skarbowy ma zastąpić dotychczas wykorzystywany przez KAS Portal Podatkowy.
Krzysztof Koślicki
13.06.2022
Rachunkowość Doradca podatkowy
Tworzenie, pozyskiwanie i zamieszczanie w internecie fałszywych opinii o swoich produktach i usługach zarzuca dwóm firmom Urząd Ochrony Konkurencji. Zdaniem Urzędu, to może wprowadzać w błąd i prowadzić do decyzji zakupowych, których klienci nie podjęliby, gdyby zdawali sobie sprawę, że te opinie są wymyślone i kupione.
Krzysztof Sobczak
13.06.2022
Rynek i konsument Nowe technologie

Ceny energii szaleją - bez działań osłonowych zdrożeją usługi komunalne

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów
Galopujące ceny prądu i paliw uderzają w finanse samorządów. Niektóre już podwyższają ceny biletów transportu miejskiego i czynsz w lokalach komunalnych. Z szacunków Związku Miast Polskich wynika, że ostatnie podwyżki cen prądu mogą kosztować samorządy i sektor gospodarki komunalnej nawet 5 mld zł. Samorządy domagają się od rządu działań osłonowych i pilnej nowelizacji.
Robert Horbaczewski
13.06.2022
Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski