Prawo.pl
Rzecznik Finansowy występując ze skargą nadzwyczajną w obronie kredytobiorcy nie uzasadnił, w jaki sposób postępowanie sądowe przeprowadzone przez sąd powszechny i wydany wyrok miały naruszyć podstawowe zasady i gwarancje konstytucyjne, składające się na klauzulę demokratycznego państwa prawa – orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i odrzuciła skargę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.03.2023
Prawo cywilne Finanse
Podatnicy, którzy przez minimum trzy lata mieszkali i pracowali za granicą, mogą skorzystać z ulgi na powrót i przez cztery lata od powrotu do kraju nie płacić podatku dochodowego. Ich roczne przychody objęte ulgą nie mogą jednak przekraczać kwoty 85 528 zł. Z ulgi po raz pierwszy można skorzystać w rozliczeniu PIT za 2022 rok.
Wiesława Moczydłowska
10.03.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Działamy w interesie młodych ludzi, którym obiecuje się, że uzyskają takie same możliwości zawodowe, jak inni absolwenci - tak Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, tłumaczy korespondencję z Komisją Europejską w sprawie kierunków lekarskich otwieranych na kolejnych uczelniach. Jak zaznacza, w przyszłości może się okazać, że ich dyplom nie jest rozpoznawany w państwach UE, albo daje mniejsze możliwości w kraju.  
Katarzyna Nocuń
10.03.2023
Opieka zdrowotna Zawody medyczne Zarządzanie
Prawo do dwóch dni wolnego dla honorowego dawcy krwi: w dniu donacji i dzień później wpisano do rządowego projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Doprecyzowano w nim także przepisy dotyczące prawa do dnia wolnego w przypadku osób pracujących w trybie zmianowym. Projekt w poniedziałek skierowano do konsultacji społecznych.
Katarzyna Nocuń
09.03.2023
Prawo pracy Opieka zdrowotna
Środki zapisane na subkoncie w ZUS podlegają podziałowi i wypłacie w razie m. in. śmierci ubezpieczonego. Tak, jak to ma miejsce w przypadku środków zgromadzonych na rachunku w OFE – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli ktoś posiada subkonto, to może wskazać osoby uprawnione do środków zapisanych na subkoncie po swojej śmierci. W każdym czasie można też zmienić swoją wcześniejszą dyspozycję.
Grażyna J. Leśniak
09.03.2023
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Sfinansowanie z funduszu sołeckiego organizacji spotkań integracyjnych, w tym zakupów artykułów spożywczych, z których będą przygotowane posiłki, uzależnione jest od tego, czy dana impreza jest dostępna dla ogółu mieszkańców i czy jej tematykę można powiązać z wykonywaniem zadań własnych gminy – wyjaśnia Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie.
Robert Horbaczewski
09.03.2023
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Emeryci domagają się niezwłocznego podjęcia przez Sejm prac nad senackim projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która ma przywrócić emerytom urodzonym także w innym niż 1953 roku, pełną podstawę obliczenia emerytur pod warunkiem, że prawo do emerytury wcześniejszej zrealizowali na podstawie wniosku złożonego przed 1 stycznia 2013 r., a powszechny wiek emerytalny osiągnęli już po 31 grudnia 2012 r.
Grażyna J. Leśniak
09.03.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
Systemy, w których wychowankowie to nie tylko gracze wyszkoleni przez dany klub, ale także ci, którzy zostali wyszkoleni przez inne kluby z tej samej ligi krajowej, są niezgodne ze swobodą przepływu pracowników - stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Maciej Szpunar. I dodał, że ustalone przez UEFA zasady dotyczące wychowanków klubów piłkarskich są częściowo niezgodne z prawem Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
09.03.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Gdy portale sprzedające bilety na koncerty piszą: cena „od 100 zł”, to na końcowym etapie zamówienia może się okazać, że nawet za najtańszy klient zapłaci więcej, bo serwis doliczy obowiązkową opłatę. Prezes UOKiK postawił spółce eBilet zarzut wprowadzania konsumentów w błąd co do rzeczywistej ceny oferowanych biletów. A spółki Eventim i Ticketmaster otrzymały wezwanie do zmiany praktyk.
Krzysztof Sobczak
09.03.2023
Rynek i konsument
Związki zawodowe mogą szybko poszerzyć swoją obecność w prywatnych firmach. Czasem wystarczy zmiana związkowego statutu i przekonanie do wstąpienia w swoje szeregi zaledwie jednego pracownika u konkretnego przedsiębiorcy. Sprzyja temu orzecznictwo sądowe, które ułatwia rozwój tzw. międzyzakładowych organizacji związkowych i nabywanie przez nie takich samych uprawnień, jakie mają organizacje zakładowe.
Michał Kosiarski
09.03.2023
Prawo pracy

Samopomoc sąsiedzka - kolejna wersja projektu

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Ośrodek pomocy społecznej nie będzie musiał badać, czy osoba, która chce świadczyć usługi sąsiedzkie, podoła zdrowotnie temu zadaniu. Kandydata będzie oceniać jedynie pod względem psychofizycznym. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uwzględniło część zastrzeżeń zgłaszanych m.in. przez samorządy. Punktem spornym jest, kto i ile ma płacić za te usługi, jeśli sąsiad nie zechce ich wykonywać za „dziękuję”.
Robert Horbaczewski
09.03.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Kierownictwo KAS: Nie ma potrzeby, by kontroli podatkowych było więcej

Finanse publiczne Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Mamy ponad 90 proc. skuteczności. Taki wynik jest efektem tego, że KAS inwestuje w infrastrukturę pozwalającą na gromadzenie i przetwarzanie dużych zbiorów danych w celu podniesienia efektywności działań analitycznych KAS – mówią serwisowi Prawo.pl Bartosz Zbaraszczuk (na zdjęciu), szef Krajowej Administracji Skarbowej i Anna Chałupa, zastępca szefa KAS.
Krzysztof Koślicki
09.03.2023
Finanse publiczne Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna

Senat też za ustawą o świadczeniu dla rodzin poległych mundurowych

Domowe finanse Policja Ubezpieczenia społeczne Wojsko
Senat przyjął w środę jednogłośnie ustawę o świadczeniu pieniężnym dla rodzin mundurowych, którzy polegli na służbie. Miesięczne świadczenie przysługiwać będzie małżonkom, dzieciom i rodzicom poległych funkcjonariuszy i żołnierzy. Za ustawą głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2023
Domowe finanse Policja Ubezpieczenia społeczne Wojsko
Zamiast restrykcyjnych zakazów należałoby zadbać o edukację, chociażby umieszczając w podręcznikach do biologii treści dotyczące odpowiedniego odżywiania się i zbilansowanej diety - pisze Warsaw Enterprise Institute, komentując propozycję wprowadzenia zakazu sprzedaży napojów energetyzujących. Taki projekt do Sejmu wnieśli posłowie Prawa i Sprawiedliwości.
Monika Sewastianowicz
08.03.2023
Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą
Wspieranie kobiet na stanowiskach kierowniczych nadal nie jest priorytetem biznesowym dla większości organizacji - wynika z nowego, globalnego badania Women in Leadership. Według respondentów, przy obecnym tempie zmian od parytetu płci wciąż dzielą nas dekady. Badanie potwierdza też istnienie barier strukturalnych oraz nieświadomych uprzedzeń utrudniających awans kobiet.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2023
Rynek Prawo pracy Spółki

Przez mZUS można wnioskować o rodzinny kapitał opiekuńczy i żłobkowe

Pomoc społeczna Domowe finanse Administracja publiczna
Przez aplikację mobilną mZUS można wnioskować nie tylko o 500 plus i wyprawkę szkolną. Od 7 marca, aplikacja umożliwia także składanie wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) oraz dofinansowanie do żłobka. Korzystanie z funkcjonalności skraca formalności, bo większość informacji uzupełniana jest automatycznie.
Robert Horbaczewski
08.03.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse Administracja publiczna
Kobiety w ciąży oraz pracujące mamy należą do szczególnej grupy pracowników. Podlegają ochronie w pracy zawodowej, mają także dodatkowe prawa i przywileje wynikające z Kodeksu pracy. Regulacje te ułatwiają łączenie aktywności na polu zawodowym z życiową rolą mamy.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2023
Prawo pracy
Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował polskiemu rządowi skargi Macieja Nabrdalika i Macieja Moskwy. Chodzi o brutalne zatrzymanie przez żołnierzy Wojska Polskiego fotoreporterów w okolicach granicy polsko-białoruskiej. Skarga dotyczy naruszeń popełnionych podczas samego zatrzymania, nieludzkiego traktowania i pogwałcenia prywatności skarżących, jak i pozbawienia ich skutecznej drogi sądowej.
Krzysztof Sobczak
08.03.2023
Prokuratura Policja Wojsko
Praca zdalna może być wykonywana naprzemiennie z pracą w zakładzie pracy. Wykonywana jest według wszystkich reguł dotyczących pracy zdalnej, z zachowaniem nałożonych na pracodawcę obciążeń, m.in. obowiązku rozliczania kosztów prądu i używania własnych narzędzi pracownika. Istotne są ustalenia dotyczące proporcji między pracą zdalną a pracą w stałym miejscu. W żaden sposób nie są one narzucone czy ograniczone przez ustawodawcę.
Marek Rotkiewicz
08.03.2023
Prawo pracy
Pohukiwania polskiego rządu o niewykonaniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zasad ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków oraz możliwości zaskarżania przez organizacje społeczne planów urządzenia lasu, to kolejna szkodliwa bitwa rządu z Unią. Jedyne, do czego może ona doprowadzić, to kolejne kary nałożone na Polskę. A unijne reguły wymagają, by sądy już teraz stosowały się do tego orzeczenia.
Krzysztof Sobczak
08.03.2023
Środowisko Prawo unijne
Zdarzają się sytuacje, gdy pomimo prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu powiązanego z walutą obcą, banki odmawiają wydania tzw. listu mazalnego, pozwalającego na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Nie oznacza to, że kredytobiorcy nie uda się wykreślić hipoteki z księgi wieczystej.
Regina Skibińska
08.03.2023
Banki Kredyty frankowe

Ponad 13 tysięcy mandatów za brak paragonu

Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Niemal jedna czwarta kontroli w trybie tzw. nabyć sprawdzających zakończyła się nałożeniem mandatów karnych. Ich łączna kwota wyniosła w ubiegłym roku 18 milionów złotych. Takie dane serwis Prawo.pl uzyskał w rozmowie z kierownictwem Krajowej Administracji Skarbowej. Głównym celem kontroli ma być jednak prewencja – nie chodzi o nakładanie kar i mandatów.
Krzysztof Koślicki
08.03.2023
Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Wniesiony pod koniec grudnia do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz innych ustaw, przewidywał kary za m.in. informowanie o możliwości przerwania ciąży. Złożyła go jako projekt obywatelski, poparty około 150 tys. podpisów, Fundacja Życie i Rodzina. We wtorek Sejm odrzucił go w pierwszym czytaniu.
Krzysztof Sobczak
07.03.2023
Prawo karne Opieka zdrowotna
We wtorek w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która implementuje unijną dyrektywę dotyczącą m.in. walki ze zmowami cenowymi oraz zakresu uprawnień kontrolnych organów krajowych. Do projektu posłowie wnieśli trzy poprawki i ponownie skierowali go do komisji gospodarki i rozwoju.
Grażyna J. Leśniak
07.03.2023
Rynek i konsument Spółki Prawo gospodarcze
Wprowadzamy szereg rozwiązań wspierających kobiety, poprawiających ich sytuację, ułatwiających łączenie życia zawodowego i rodzinnego – wskazała we wtorek, w przededniu Dnia Kobiet, Marlena Maląg, szefowa MRiPS. Ich wprowadzenie wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego dwóch unijnych dyrektyw. Termin ich implementacji upłynął na początku sierpnia 2022 roku.
Grażyna J. Leśniak
07.03.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Aż 71,13 proc. kobiet zmieniłoby pracę, gdyby dowiedziały się o niesprawiedliwej luce płacowej w ich firmie – wynika z najnowszego raportu ADP. W Polsce od ponad 100 lat obowiązują prawa kobiet, jednak wciąż wiele aspektów na rynku pracy wymaga poprawy. W corocznym rankingu Gender Equality Index 2022 nasz kraj zajmuje dopiero 21. miejsce na 28 państw Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
07.03.2023
Rynek Prawo pracy Rynek pracy
Rządowe agendy skupiają się głównie na zabezpieczaniu wewnętrznych systemów państwowych, zapominając przy tym o obywatelach. Do tego brakuje głównie konkretnych działań profilaktycznych i edukacyjnych oraz procedur zgłaszania przestępstw. Takie są wnioski Najwyższej Izby Kontroli z przeglądu działań państwa w zakresie zapobiegania i zwalczania skutków cyberprzestępczości.
Inga Stawicka
07.03.2023
Administracja publiczna Nowe technologie
Polska pod względem szans kobiet i mężczyzn na współczesnym rynku pracy znajduje się wciąż poniżej średniej unijnej. Z najnowszego badania Pracuj.pl wynika, że 68 proc. pań uważa, że kobiety w Polsce ogólnie są dziś w lepszej sytuacji zawodowej, niż 10 lat temu. Aż 62 proc. deklaruje, że w ich firmach przedstawiciele obu płci mają równe szanse na awanse i podwyżki.
Grażyna J. Leśniak
07.03.2023
Rynek Prawo pracy Rynek pracy
UOKiK w 2022 roku wszczął 97 postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz dotyczących uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone, a także 203 postępowania wyjaśniające. Wydał 58 decyzji, w których nałożył łącznie ponad 102 mln zł sankcji pieniężnych. Podejmował również działania miękkie: wystosował 363 wystąpienia do przedsiębiorców z zakresu ochrony konsumentów.
Krzysztof Sobczak
07.03.2023
Rynek i konsument

Ruszył zmodernizowany System Informacyjny Schengen

Administracja publiczna Prawo unijne
7 marca ruszył zmodernizowany System Informacyjny Schengen. SIS został odnowiony, uzupełniony o nowe wpisy, zaktualizowane dane i usprawnione opcje. Zmiany pozwolą m.in. na identyfikowanie w SIS obywateli państw trzecich, którzy w Unii Europejskiej przebywają nielegalnie i otrzymali decyzję nakazującą im powrót do kraju pochodzenia.
Agnieszka Matłacz
07.03.2023
Administracja publiczna Prawo unijne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski