Wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego to bezpośrednie wyzwanie dla jedności europejskiego porządku prawnego - oceniła przewodnicząca KE. I dodała, że tylko wspólny porządek prawny daje równe prawa, pewność prawną, wzajemne zaufanie między państwami członkowskimi. Stwierdziła także, że polski trybunał nie jest niezależny. Polemizował z nią premier Mateusz Morawiecki.
Krzysztof Sobczak
19.10.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Handel w niedzielę - nowelizacja z podpisem prezydenta

Rynek i konsument Rynek Prawo gospodarcze
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą uszczelnić zakaz handlu w niedzielę. Nowe przepisy pozwolą na otwarcie w niehandlowe niedziele sklepów, które świadczą też usługi pocztowe, jeśli przychody z tej działalności przekroczą 40 proc. przychodów danej placówki.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Krzysztof Sobczak Renata Krupa-Dąbrowska
19.10.2021
Rynek i konsument Rynek Prawo gospodarcze

Oszuści podszywają się pod skarbówkę

Ordynacja Doradca podatkowy Finanse
Przestępcy w ostatnim czasie coraz częściej udają pracowników urzędów skarbowych i Ministerstwa Finansów. Oszuści m.in. rozsyłają fałszywe oprogramowanie. Resort przestrzega, że otwieranie linków w wiadomościach czy wysyłanie odpowiedzi do nadawcy jest niebezpieczne i może np. spowodować zainfekowanie komputera wirusem.
Krzysztof Koślicki
19.10.2021
Ordynacja Doradca podatkowy Finanse
Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że do programu rehabilitacji po przebyciu COVID-19 będzie można przystąpić nawet do 12 miesięcy od zakończenia leczenia choroby. Dotychczas było na to pół roku. Nowe przepisy, wchodzące w życie we wtorek, mają mają zastosowanie do rozliczania świadczeń rehabilitacji po COVID-19 od 15 października.
Krzysztof Sobczak
19.10.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Ministerstwo Rozwoju i Technologii, pod wpływem krytyki Krajowej Rady Notarialnej oraz Stowarzyszenia Notariuszy RP, wycofuje się z propozycji uzależniającej sporządzenie notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości od posiadania świadectwa energetycznego. Jednak według zapowiedzi resortu, za brak tego dokumentu będzie grozić grzywna. Umowa sprzedaży dojdzie zaś do skutku.
Renata Krupa-Dąbrowska
19.10.2021
Nieruchomości
Oprócz przygotowywanego zaostrzenia kar za przestępstwa i wykroczenia drogowe, bezpieczeństwo ma poprawić większa liczba fotoradarów. Do pół tysiąca już działających dołączy ponad 100 w nowych lokalizacjach, z czego 39 będzie mierzyć odcinkowo średnią prędkość, a 30 - monitorować wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Według inspekcji drogowej to się sprawdza.
Robert Horbaczewski
19.10.2021
Prawo karne Administracja publiczna
Nie każdy działacz opozycji antykomunistycznej został zdekonspirowany, więc nie zawsze istnieją dowody zatrzymań, protokoły przesłuchań, akty oskarżenia i wyroki sądowe. Tym samym brak w zasobach IPN dokumentów dotyczących działalności w zorganizowanych strukturach opozycji nie oznacza, że jej nie prowadzono. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
Dorian Lesner
19.10.2021
Administracja publiczna
Rząd polski podważył jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej, jaką jest praworządność, więc będzie ostro reagować - wynika z raportu Komisji Europejskiej na temat praworządności - wyjaśnia zastępca kierownika Wydziału Politycznego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce radca Rafał Szyndlauer.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.10.2021
Prawo unijne
Polska przestrzega prawa Unii Europejskiej i uznaje jego prymat nad krajowymi ustawami – stosownie do wspólnych dla nas wszystkich zobowiązań, wynikających z Traktatu o Unii Europejskiej. Polska pozostaje lojalnym członkiem Unii Europejskiej - napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do przywódców państw UE w reakcji na niepokoje związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.
Krzysztof Sobczak
18.10.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Od 1 lipca w całej Unii Europejskiej działa tzw. unijny certyfikat Covid. Zaświadczenie obowiązujące we wszystkich krajach UE potwierdza zaszczepienie przeciw Covid-19, przejście choroby lub aktualny, negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Do tej pory jednak Polacy zaszczepieni za granicą nie mogli wygenerować paszportu. To się zmieni od wtorku 19 października.
Krzysztof Sobczak Jolanta Ojczyk
18.10.2021
Koronawirus szczepienia
Rząd wykroczył poza ograniczenia praw jednostki zakreślone w rozporządzeniu Prezydenta RP o stanie wyjątkowym, które dotyczą zakazu przebywania w ustalonym czasie i w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach. Zamiast uszczegółowić te ograniczenia, rząd je poszerzył - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I dodaje, że w efekcie doszło do naruszenia konstytucyjnych zasad wydawania rozporządzeń.
Krzysztof Sobczak
18.10.2021
Administracja publiczna
W czasie lockdownu ukarano mandatami i karami administracyjnymi dziesiątki restauracji, kawiarni, hoteli czy obiektów turystycznych lub miejsc rozrywkowych, które zdecydowały się działać mimo zakazu wynikającego z pandemii. Północna Izba Gospodarcza twierdzi, że kary administracyjne były nielegalne przedsiębiorcy będą wytaczać sanepidowi, policji i Skarbowi Państwa.
Renata Krupa-Dąbrowska
18.10.2021
Rynek Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Właścicielowi przysługuje odszkodowanie w uzgodnionej z organem wysokości. Jeśli do tego nie dojdzie, odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.
Dorian Lesner
18.10.2021
Samorząd terytorialny Drogi Budownictwo
Błędy dużo kosztują, a policjanci nadal - także te niewielkie popełniają. Problem wynika nie tyle z przepisów co m.in. z braku szkoleń. W ostatnim czasie kilka spraw dotyczyło potrącenia lub próby potrącenia funkcjonariuszy przez uciekających kierowców. Eksperci nie mają wątpliwości, w tego typu sprawach, choć każdą trzeba badać indywidualnie, policjant ma podstawy do użycia broni.
Patrycja Rojek-Socha
18.10.2021
Prawo karne Policja
Rozpoczęły się dyskusje nad rozszerzeniem Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Nowe prawa mają odpowiadać na wyzwania współczesności i dotyczyć m.in. środowiska, cyfrowego samostanowienia i sztucznej inteligencji. Ogólnoeuropejska inicjatywa ma zapewnić egzekwowanie tych postulatów, a Polska jest jednym z pierwszych krajów, które do niej dołączyły.
Regina Skibińska
18.10.2021
Prawo unijne
Jesienne "kaszle" i "katarki" coraz mocniej doskwierają rodzicom. Dzieci we wrześniu żwawo wróciły do szkół, teraz gromadnie zalegają w domowych pieleszach. A przy okazji "sprzedają" wirusy dorosłym. Służba zdrowie "chora" na covid - więc ledwie zipie i to nie tylko publiczna. Także w placówkach prywatnych łatwiej wyzdrowieć niż dostać się do lekarza.
Patrycja Rojek-Socha
17.10.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Jeśli zapowiadana nowelizacja ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia w zakresie kontroli instalacji gazowych będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., ucierpią na tym nie tylko przedsiębiorcy z branży alternatywnego zasilania pojazdów gazem LPG i CNG, ale też 2,5 miliona ich kontrahentów - uważa Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.
Jolanta Ojczyk
17.10.2021
Prawo gospodarcze
Regulacje, które wdrażamy, sprawdzają się w praktyce, dzięki zmianie przepisów na polskich drogach umiera rocznie o kilkaset osób mniej - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Według niego także prowadzone przez jego rząd inwestycje w infrastrukturze drogowej służą ograniczeniu wypadków. Tymczasem systematyczny spadek liczby wypadków drogowych w Polsce ma miejsce od około 20 lat.
Krzysztof Sobczak
17.10.2021
Prawo karne Administracja publiczna

Błąd mecenasa może się odbić nie tylko na mocodawcy

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Osoby wykonujące prawniczy zawód zaufania publicznego muszą zachować szczególną staranność. Podejmowane przez nich działania wywierają bowiem skutki wobec osób, które korzystają z ich usług. Konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków mogą odczuć nie tylko w sferze odpowiedzialności cywilnej, ale też dyscyplinarnej.
Dorian Lesner
16.10.2021
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Organizacje pozarządowe ze szczególną uwagą powinny zapoznać się z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która nakłada na nie nowy obowiązek wskazywania swoich beneficjentów rzeczywistych. W przypadku jego niedopełnienia muszą liczyć się z sankcjami pieniężnymi wynoszącymi nawet 1 mln złotych.
Klaudia Jędrzejczyk
16.10.2021
Administracja publiczna Finanse RODO
Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do Ministerstwa Finansów o pilną zmianę prawa. Powodem są skargi obywateli. Chodzi o instrumentalne traktowanie postępowań karnych skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Problem pozostaje wciąż nierozwiązany - i to mimo korzystnego dla podatników wyroku NSA.
Krzysztof Koślicki
16.10.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Rozróżnienie na flagę państwową i narodową wprowadza projekt nowej ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Ta pierwsza ma być wywieszana przed siedzibą urzędów w czasie trwania sesji rady. Będzie też nowy wzór herbu państwowego. Zmiany będą kosztować jednostki samorządu terytorialnego oraz administrację publiczną ponad 131 mln zł. Będą miały na to 10 lat.
Robert Horbaczewski
16.10.2021
Administracja publiczna
Perspektywa dziecka nadal nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w przepisach i systemie wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem. Brakuje m.in. jednolitych standardów, specjalistów w zakresie psychiatrii i psychologii, jest nadmierna biurokracja. Nadal też nie wprowadzono postulowanego przez organizacje zajmujące się prawami dziecka systemu rejestracji śmierci dziecka.
Patrycja Rojek-Socha
16.10.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Członkowie Lotnej Brygady Opozycji, organizującej happeningi podczas miesięcznic smoleńskich, nie mogą zbliżać się do Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w czasie, gdy odbywają się tam uroczystości. To środek zapobiegawczy w sprawie o…naruszenie miru domowego. Wszystko po to, by - jak podkreśla prokurator - zapobiec mataczeniu.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
16.10.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Przepisy dyrektywy nie kolidują z przepisami krajowymi, które w odniesieniu do umów konsumenckich decydują o nieważności zawartych w umowie zapisów waloryzacyjnych i w ich miejsce wprowadzają odwołanie umowy do oficjalnego kursu wymiany ogłaszanego przez państwo – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Polskiej praktyki orzeczniczej ten wyrok raczej nie zrewolucjonizuje.
Regina Skibińska
16.10.2021
Kredyty frankowe Nieruchomości
Rząd planuje w 2022 r. przeznaczyć na dopłaty do prądu ok. 1,5 mld zł. Nowym dodatkiem energetycznym mają być objęte gospodarstwa domowe najbardziej wrażliwe na ubóstwo energetyczne, których miesięczne dochody nie przekraczają 1 tys. 563 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1 tys. 115 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Krzysztof Sobczak
15.10.2021
Pomoc społeczna
Zastępca krajowego rzecznika dyscyplinarnego sędziów postawił sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek zarzut dyscyplinarny dotyczący m.in. kwestionowania prawidłowości wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ma jej za złe, że powołała się w uzasadnieniu na wyrok ETPC, podczas gdy wydawany przez nią wyrok zapadł wcześniej. Tym samym rzecznik przyznaje, że gdyby uzasadnienie napisała wcześniej, powołanie się na strasburski trybunał byłoby w porządku.
Krzysztof Sobczak
15.10.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w piątek, że zgodnie z rekomendacją Europejskiej Agencji Leków rozważane jest wprowadzenie trzeciej, przypominającej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla osób powyżej 18 roku życia. To już kolejny sygnał z MZ w tej sprawie. O podaniu trzeciej dawki mówił też minister zdrowia Adam Niedzielski i to już w perspektywie najbliższych dwóch tygodni.
Agnieszka Matłacz
15.10.2021
Koronawirus szczepienia
Kiedy budowa dobiega końca trzeba zadbać jeszcze o załatwienie formalności końcowych. Inwestorowi, który je zaniedba, grożą surowe konsekwencje, ponieważ popełnia samowolę budowlaną. Rodzaj formalności zależy od rodzaju inwestycji, jaką się zrealizowało. Nie zawsze jest potrzebna decyzja administracyjna. Czasami wystarczy zawiadomienie.
Renata Krupa-Dąbrowska
15.10.2021
Budownictwo
Rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnych dzieci lub osób dorosłych muszą oddać świadczenie pielęgnacyjne po śmierci osoby, na którą to świadczenie pobierali. W ten sposób wielu z dnia na dzień zostaje bez środków do życia. Według resortu rodziny, mogą wystąpić o zasiłek dla bezrobotnych. Tyle, że nawet jeśli będą mieli do niego uprawnienia i zarejestrują się jako bezrobotni, to pieniądze i tak dostaną w następnym miesiącu.
Grażyna J. Leśniak
15.10.2021
Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski