Prawo.pl
To, co wydaje się prawidłowe na gruncie ekonomii, nie zawsze będzie uzasadnione w świetle przepisów prawa ochrony konsumenta. Taki jednoznaczny wniosek wypływa z aktualnego orzecznictwa TSUE oraz sądów krajowych w sprawach „frankowych”. Wypowiedzi przedstawicieli polskiego sektora finansowego, dotyczące możliwości kwestionowania WIBOR-u w umowach kredytów złotówkowych, kompletnie ignorują tę regułę – pisze Piotr Pląska, radca prawny, w odpowiedzi na polemikę.
Piotr Pląska
19.10.2023
Banki Kredyty
Eksperci ubezpieczeniowi apelują, aby nie zwlekać ze zgłoszeniem szkody – są na to aż 3 lata, ale po czasie trudniej właściwie określić wysokość odszkodowania. Do najczęstszych błędów popełnianych przez zgłaszających szkodę kierowców należą m.in. pozyskanie niepełnych danych od sprawcy kolizji oraz brak dokumentacji zdjęciowej.
Ret
18.10.2023
Ubezpieczenia
Po stronie włodarzy miast jest organizacyjne przygotowanie wyborów tak, żeby wyborcy mogli w godnych warunkach oddać głos, aby nie stać w kolejkach - powiedziała Magdalena Pietrzak, szefowa KBW. Zastrzegła, że sytuacje związane z kolejkami do głosowania zostaną przeanalizowane.
Robert Horbaczewski
18.10.2023
Samorząd terytorialny Wybory
W ciągu pierwszego miesiąca od uruchomienia aplikacji e-paragony 2.0 pobrało ją już blisko 20 tys. Polaków. Pojawiają się też pierwsze kasy pozwalające na wystawianie paragonów elektronicznych i przekazywanie ich do aplikacji przez HUB paragonowy - informuje Ministerstwo Finansów. HUB to nowa platforma uruchomiona przez ministerstwo, która umożliwia klientom otrzymanie paragonu elektronicznego na telefon, zamiast papierowego wydruku z kasy.
Monika Pogroszewska
18.10.2023
VAT
Padł rekord frekwencji podczas wyborów do Sejmu i Senatu, ale nie przyczynił się do niego darmowy dowóz na wybory. Obywatele, którzy chcieli głosować, woleli pójść do lokali wyborczych albo dojechać własnym transportem. W wielu gminach nie wpłynął ani jeden wniosek o darmowy dowóz. Skorzystało z niego niewielu, a samorządy liczą koszty.
Maria Dec-Kiełb
18.10.2023
Samorząd terytorialny Wojsko
Ministerstwo Zdrowia chce finansować z funduszy europejskich m.in. poprawę dostępności gabinetów ginekologicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jednak nie planuje, aby standardy, które zostaną wypracowane i opisane, miały formę obowiązującego aktu prawnego. Powstać ma jedynie poradnik, z którego będą mogły skorzystać placówki medyczne. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa natomiast, że konieczne jest zapisanie standardów w postaci aktów prawnych.
Beata Dązbłaż
17.10.2023
Pacjent Niepełnosprawność
Polak z Kresów, Ukrainiec uciekający przed wojną, Żyd w Izraelu, a nawet co dwudziesty Japończyk może mieć dylemat, które obywatelstwo wybrać. W wielu przypadkach nie może mieć podwójnego obywatelstwa, a nawet innego dokumentu pośrednio podkreślającego więź z krajem przodków.
Michał Kosiarski
17.10.2023
Administracja publiczna
Deweloper będzie musiał urządzić plac zabaw nawet, gdy planuje budowę tylko jednego bloku. Inwestorzy i eksperci ostrzegają, że proponowane rozwiązanie uderzy w małych inwestorów. Nie będą oni w stanie sprostać narzuconym wymogom. Nowe regulacje będą też miały wpływ na ceny mieszkań. Taki może być efekt wejścia w życie przepisów o patodeweloperce. Eksperci apelują o przesunięcie o pół roku wejścia w życie nowych uregulowań.
Renata Krupa-Dąbrowska
17.10.2023
Budownictwo
Na przełomie maja i czerwca 2023 roku liczba osób fizycznych w ubezpieczeniu zdrowotnym gwałtowanie spadła o 632,6 tys. ubezpieczonych – z 16 951,7 tys. osób w maju do 16 319,1 tys. osób w czerwcu. Jak ustalił serwis Prawo.pl, to efekt nie uwzględnienia osób, które zgodnie ze zmianą przepisów zostały wyłączone z obowiązku opłacania za nie składek na ubezpieczenie zdrowotne przez budżet państwa. Nie wiadomo jednak dlaczego ZUS wykazał to dopiero w czerwcu, skoro zmienione przepisy obowiązują od 1 stycznia br.
Grażyna J. Leśniak
17.10.2023
Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne
W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. Ta regulacja znajduje zastosowanie do każdej sprawy cywilnej, w tym także do sprawy o podział majątku wspólnego, która rozpoznawana jest w trybie nieprocesowym. Ugoda może zostać zawarta zarówno w ramach toczącego się postępowania, jak i poza nim - pisze prof. Małgorzata Wojciechowicz.
Małgorzata Wojciechowicz
17.10.2023
Prawo cywilne Domowe finanse
To największa frekwencja wyborcza w dziejach III RP. Z danych, które spłynęły z 70 proc. komisji wyborczych wynika, że wynosi ona już ponad 73 proc. Najwyższa frekwencja jest w województwie mazowieckim, wielkopolskim i łódzkim, najniższa w opolskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim.
Robert Horbaczewski
16.10.2023
Wybory
Podczas rozpoczynającego się posiedzenia plenarnego Parlament Europejski będzie debatował nad europejską inicjatywą obywatelską „Europa wolna od futer”, która ma na celu doprowadzenie do zakazu hodowli i zabijania zwierząt wyłącznie w celu produkcji futer na terenie UE. Pod apelem w tej sprawie podpisało się ponad 1,5 mln Europejczyków. Debata w Parlamencie Europejskim odbędzie się w czwartek.
Inga Stawicka
16.10.2023
Rynek Prawo unijne
Protesty przeciwko ważności wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nadanie w tym terminie protestu w polskiej placówce pocztowej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Monika Sewastianowicz
16.10.2023
Wybory

WSA: Pozbawienie stypendium tylko za zgodą rencistki

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Organ uznał, że nabycie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy stanowi przeszkodę do posiadania statusu osoby bezrobotnej oraz korzystania ze związanych z tym świadczeń. Pozbawił więc rencistkę prawa do stypendium z tytułu uczestnictwa w studiach podyplomowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i podkreślił, że decyzja w sprawie stypendium mogła zostać zmieniona jedynie za zgodą rencistki.
Dorian Lesner
16.10.2023
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Ostatnimi czasy na temat umów kredytowych konsumenckich, w szczególności indeksowanych i denominowanych do walut obcych, napisano dużo, jeśli nie prawie wszystko. Co cieszyć może istotnie, wzrosła świadomość konsumentów dotycząca przysługujących im praw, jak również powszechnej praktyki uznawania przez sądy zawartych umów za nieważne bądź nieistniejące. Niemniej również przedsiębiorcy w relacjach z bankami nie są pozbawieni ochrony - pisze Krzysztof Granat, radca prawny.
Krzysztof Granat
16.10.2023
Banki Kredyty
17 października zaczną obowiązywać nowe unijne przepisy dotyczące obecności mikrocząsteczek polimerów syntetycznych, potocznie nazywanych również mikroplastikiem. Ma ono szczególnie istotne znaczenie dla konsumentów, bo do tej kategorii zalicza się także brokat - również ten zawarty w kosmetykach do makijażu. Po upływie okresów przejściowych firmy będą musiały wycofać tego typu produkty ze sprzedaży.
Inga Stawicka
16.10.2023
Rynek i konsument Prawo unijne

Duże partie zyskują na metodzie d'Hondta

Samorząd terytorialny Wybory
Metoda przeliczenia mandatów według systemu d’Hondta jest korzystniejsza dla silnych komitetów. Premiuje zwycięzców, co ułatwia stworzenie stabilnej większości parlamentarnej, ale jednocześnie ma wadę - ogranicza proporcjonalność wyborów. Przy tej metodzie lider listy nie zawsze otrzymuje mandat wyborczy.
Marek Sondej
16.10.2023
Samorząd terytorialny Wybory
Wyborca ma prawo odmówić przyjęcia którejś z kart do głosowania, natomiast komisja obwodowa nie może pytać, które karty wydać. Takie działanie jest niedopuszczalne – wskazuje Państwowa Komisja Wyborcza w niedzielnym komunikacie.
Robert Horbaczewski
15.10.2023
Wybory
Zarówno w wyborach do Sejmu, jak i Senatu, ważnym głosem jest karta, na której wstawiono znak „x” przy nazwisku dokładnie jednego kandydata. Głosem nieważnym jest natomiast, co do zasady, brak wskazania jakiegokolwiek kandydata, ale też wybór więcej niż jednego nazwiska. Ważność referendum liczona jest od kart wrzuconych do urny. Przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wyborami.
Robert Horbaczewski
15.10.2023
Wybory
Surowsze kary za prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środki odurzających, a od 14 marca 2024 r. możliwość utraty pojazdu przez pijanego kierowcę to nie jedyne przykre konsekwencje jazdy po alkoholu. Poważne skutki niesie także spowodowanie szkody przez pijanego kierowcę. Nawet jeśli będzie on miał polisę OC, to finalnie będzie musiał pokryć wyrządzone przez siebie straty.
Regina Skibińska
14.10.2023
Prawo karne Prawo cywilne

Wysokość świadczenia wspierającego uzależniona od skali, ale nie wiadomo jakiej

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Wciąż nie wiadomo według jakiej skali będzie oceniany poziom potrzeby wsparcia osoby z niepełnosprawnością, która będzie chciała starać się o świadczenie wspierające. Tymczasem jest ona kluczowa dla ustawy o świadczeniu wspierającym, bo to ocena w ramach skali może zadecydować o tym, czy ustawa spełni swoją rolę, czy jej założenia są chybione – zwracają uwagę eksperci. Podkreślają, że zapis o skali powinien być umieszczony w samej ustawie, a nie rozporządzeniu.
Beata Dązbłaż
14.10.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Od kilku miesięcy obowiązują ostrzejsze przepisy dotyczące świadectw energetycznych. Za brak przekazania dokumentu najemcy lub kupującemu mieszkanie grozi grzywna do 5 tys. zł. Nikt się jednak karą nie przejmuje, bo istnieje ona tylko na papierze. Kupujący i najemcy poświadczają w umowach, że świadectwo otrzymali, co nie jest najczęściej prawdą. Masowo kupuje się też generowane przez boty świadectwa w internecie. Ich jakość jest jednak praktycznie zerowa.
Renata Krupa-Dąbrowska
14.10.2023
Nieruchomości Energetyka
Pacjent, który przyjedzie na szpitalny oddział ratunkowy (SOR), a nie będzie wymagał pilnej pomocy, będzie mógł być od razu przekierowany do podstawowej opieki zdrowotnej, bez konieczności kontaktu z lekarzem dyżurnym SOR. Od 1 stycznia 2024 roku przy SOR-ach obowiązkowo powinna działać nocna i świąteczna opieka zdrowotna (NiŚOZ). Na oddziale ratunkowym mają być przyjmowani tylko pacjenci wymagający pilnej pomocy.
Katarzyna Nocuń
14.10.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie
Matka w trakcie rozprawy rozwodowej nie może rozliczyć się na preferencyjnych zasadach, nawet jeśli faktycznie samotnie wychowuje dziecko. Warunkiem skorzystania z ulgi jest uzyskanie prawomocnego orzeczenia sądu o rozwiązaniu małżeństwa. Nie ma znaczenia, że rozprawa ciągnie się od czterech lat i nie widać terminu jej zakończenia – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Monika Pogroszewska
14.10.2023
PIT
Po lekturze wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nasuwa się konkluzja o niezgodnym z RODO przetwarzaniu przez Polski Związek Łowiecki (PZŁ) określonych kategorii danych osobowych ponad 130 tysięcy polskich myśliwych. Na nich spoczywa teraz ciężar dowodu dotyczący wykazania szkody związanej z bezprawnym przetwarzaniem danych przez PZŁ – pisze dr Bartosz Bacia, radca prawny.
Bartosz Bacia
14.10.2023
RODO
Standardy Ochrony Małoletnich to narzędzie, które ma pomagać w walce z przemocą wobec dzieci. Ostatnie historie tak jak np. dramatyczna historia Kamilka nie mają prawa się wydarzać. Ustawodawca bardzo jasno sprzeciwia się przemocy wobec dzieci i dlatego za niewdrożenie standardów przewidziane są kary - mówi Prawo.pl Monika Horna-Cieślak, adwokatka. Nowe przepisy omówi również podczas X Kongresu Edukacja i Rozwój.
Monika Sewastianowicz
14.10.2023
Zarządzanie oświatą
O północy zakończyła się kampania wyborcza i kampania referendalna. Od tej chwili, aż do zakończenia głosowania w niedzielę, zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej w jakiejkolwiek formie: zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych. Zabronione jest również prowadzenie kampanii referendalnej. Nie wolno podawać wyników sondaży, także tych przedwyborczych.
Katarzyna Nocuń
14.10.2023
Wybory
Wyborców uprawnionych do głosowania jest 29 mln 91 tys. 533 osoby, z tego 12 792 osoby to liczba wyborców głosujących korespondencyjnie, a z kolei 41 314 osób to liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika. Ponadto wydano 369 757 zaświadczeń o prawie do głosowania. Liczba członków obwodowych komisji wyborczych wynosi 262 641 osób, natomiast okręgowych komisji wyborczych - 345 osób - poinformował w piątek przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.
kn/pap
13.10.2023
Wybory
Mężowie zaufania, realizując swoje uprawienia, mogą rejestrować wyłącznie czynności komisji....
Robert Horbaczewski
13.10.2023
Samorząd terytorialny RODO Wybory
Do 15 października 2023 r. można zgłaszać publikacje z zakresu ochrony praw osób pokrzywdzonych przestępstwem lub wiktymologii, a także przykłady praktycznych działań związanych z taką pomocą. Laureaci konkursu organizowanego przez Fundację Pomocy Ofiarom Przestępstw otrzymają nagrodę im. Ewy Bieńkowskiej.
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.10.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości