Prawo.pl

ZUS chętnie idzie do sądu, a wygraną po latach ubezpieczony nic już... nie ugra

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Tylko niewielka liczba ubezpieczonych, odwołujących się od niekorzystnych decyzji ZUS, otrzymuje decyzje uwzględniające ich roszczenie. Większość trafia do sądów pracy, a skarżący muszą nastawić się na batalię trwającą kilka lat. Także dlatego, że ZUS coraz częściej odwołuje się od wyroków, w których sąd I instancji zmienił jego decyzję. Tylko w 2022 r. Zakład zaskarżył 33 proc. takich wyroków. Po kilku latach czekania na rozstrzygnięcie, wiele spraw dezaktualizuje się, gdy wreszcie zapada wyrok.
Grażyna J. Leśniak
03.03.2023
Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Podwójny podatek od zagranicznych spadków i darowizn zostanie na dłużej

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Ministerstwo Finansów nie widzi potrzeby zmian przepisów dotyczących podatku od spadków i darowizn. Podwójne opodatkowanie świadczeń z zagranicy pozostanie więc sprawą nierozwiązaną. W rezultacie część podatników będzie musiała zapłacić podwójną daninę – za granicą i w Polsce. To duży problem. Poza granicami naszego kraju żyje już około 21 mln osób polskiego pochodzenia.
Krzysztof Koślicki
03.03.2023
Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Możliwość pracy zdalnej jest dziś dla pracowników jednym z decydujących czynników podczas wyboru pracodawcy. Choć wprowadzenie do Kodeksu pracy regulacji było postulowane zarówno przez pracodawców, jak i pracowników, to nowe przepisy budzą sporo kontrowersji. Skomplikowane regulacje oraz dodatkowe koszty, które obciążą pracodawców mogą spowodować, że praca zdalna podzieli los swojej poprzedniczki – telepracy - pisze dr Paweł Łuczak.
Paweł Łuczak
02.03.2023
Prawo pracy
Organizacje ochrony przyrody muszą mieć prawo skierowania sprawy i zbadania planu urządzenia lasu na drodze sądowej, zwłaszcza jeżeli zmiany wiążą się z dużą ingerencją. To jedna z istotniejszych tez wydanego dziś przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku, który uwzględnił skargę Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Z rozstrzygnięcia są zadowolone zwłaszcza organizacje proekologiczne.
Inga Stawicka
02.03.2023
Środowisko Prawo unijne
Nieumyślne błędy pracowników kancelarii odpowiedzialnych za wysyłkę korespondencji doprowadziły do wycieku z firmy danych osobowych. Jednak nie powiadomiono o tym na czas Urzędu Ochrony Danych Osobowych, za co jego prezes nałożył karę w wysokości 100 tys. zł. Decyzję tę potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny. - Błędy pracowników nie mogą uzasadniać opóźnienia zawiadomienia - podkreśla UODO.
Krzysztof Sobczak
02.03.2023
Prawo gospodarcze RODO
Pracodawcy poszukujący odpowiedzi na pytania, jak wdrożyć u siebie w organizacji pracę zdalną zgodnie z nowymi, wchodzącymi w życie 7 kwietnia, przepisami Kodeksu pracy, mogą posiłkować się odpowiedziami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na najczęściej kierowane do niego pytania przedsiębiorców. Z kolei PIP na swoim kanale na YouTube publikuje filmiki, w których pracownicy inspekcji opowiadają o nowych przepisach.
Grażyna J. Leśniak
02.03.2023
Prawo pracy
Każdy profesjonalny pełnomocnik ma nie tylko uprawnienie, ale i obowiązek prawny złożenia wniosku o wyłączenie sędziego, gdy jest to uzasadnione. Nie możemy ignorować prawa europejskiego, bo czyniąc tak, przekraczamy akceptowalną granicę koniunkturalizmu, pędzimy do zguby. A wyroki Trybunału Konstytucyjnego w kwestii prawa Unii Europejskiej są wyrazem prawniczego nihilizmu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.03.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sądy mają problem ze sprawami, które teoretycznie powinny być umorzone ze względu na przedawnienie karalności czynu, a toczą się, bo wstrzymano je z powodu covid. W ocenie sędziów to rozwiązanie może być niekonstytucyjne choćby dlatego, że nie wiadomo, jak długo będzie obowiązywać. Sprawą ma się zająć Trybunał Konstytucyjny, bo pytanie prawne skierował do niego Sąd Rejonowy w Jarosławcu.
Patrycja Rojek-Socha
02.03.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Rząd najwyraźniej upiera się, że urzędnicy nie strajkują

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Policja
Od 9 lat w Trybunale Konstytucyjnym leży wniosek „Solidarności” o zbadanie konstytucyjności przepisu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, który pozbawia prawa do strajku wszystkich zatrudnionych w administracji publicznej. Rząd nie zamierza jednak z niego zrezygnować i w niezmienionym kształcie wpisał taką regulację do projektu ustawy, nad którym trwają obecnie prace.
Grażyna J. Leśniak
02.03.2023
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Policja
Urząd odmówił wpisania do polskich akt stanu cywilnego aktu urodzenia dziecka z małżeństwa jednopłciowego z Wlk. Brytanii. W precedensowym wyroku z 2018 r. Naczelny Sad Administracyjny uznał, że doszło do dyskryminacji dziecka-obywatela RP i zwrócił sprawę USC. Urząd wpisał ten akt urodzenia do rejestru, co zaskarżył prokurator. 27 lutego 2023 r. NSA oddalił skargę kasacyjną prokuratury jako pozbawioną uzasadnionych podstaw.
Krzysztof Sobczak
02.03.2023
Administracja publiczna
Najpierw tarcza antycovidowa wstrzymała wiosną 2020 r. bieg przedawnienia karalności czynów i wykonania kary w sprawach o przestępstwa. Miesiąc później go "odwieszono", a w połowie 2021 r. ponownie... wstrzymano i to z wskazaniem na daty wsteczne. Może to spowodować ogromne problemy - prawnicy mają wątpliwości, jak liczyć terminy przedawnienia. Mówią o fuszerce legislacyjnej, która narusza gwarancje konstytucyjne.
Patrycja Rojek-Socha
01.03.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Już 7 kwietnia br. wejdzie w życie długo wyczekiwana, ale i budząca wiele dyskusji nowelizacja Kodeksu pracy, uwzględniająca m.in. nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Każda firma, w której pracownicy wykonują pracę poza jej siedzibą, będzie zobowiązana wdrożyć rozwiązania i stosowną dokumentację dla wypełnienia obowiązków wymaganych Kodeksem.
Grażyna J. Leśniak
01.03.2023
Prawo pracy BHP
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na interpelację zaznacza, że nowe przepisy mają skutecznie chronić odbiorców przed nadmiernie wysokimi rachunkami za prąd. Ma się do tego przyczynić m. in. wprowadzenie ceny maksymalnej, dzięki czemu przedsiębiorstwa energetyczne nie będą mogły stosować wobec odbiorców dodatkowych opłat, co zdarzało się wcześniej.
Inga Stawicka
01.03.2023
Pomoc społeczna Energetyka
Z dniem 1 marca br. wchodzi w życie ustawa z 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych, która wprowadza m.in. zmiany w programie Mieszkanie bez wkładu własnego. Skorzystać z tego będzie mogła grupa co najmniej trzech osób fizycznych, które są stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej. Prezydent podpisał ustawę 12 grudnia ubr.
Krzysztof Sobczak
01.03.2023
Prawo cywilne Budownictwo
W środę, 1 marca, rusza wypłata pierwszej transzy wypłat zwaloryzowanych emerytur i rent. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że coroczna waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości wypłat.
Grażyna J. Leśniak
01.03.2023
Domowe finanse Emerytury i renty

Zleceniobiorca nie potrzebuje stażu pracy, by dostać emeryturę

Prawo cywilne Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Staż pracy nie ma znaczenia przy ustalaniu prawa do emerytury. Jest potrzebny tylko do ustalenia kapitału początkowego. O wysokości emerytury decydują wszystkie okresy opłacania składek z tytułu wykonywania umowy zlecenia - przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Do uzyskania emerytury nie jest zatem wymagane posiadanie określonego okresu ubezpieczenia.
Grażyna J. Leśniak
01.03.2023
Prawo cywilne Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Prezes spółdzielni mieszkaniowej z Olsztyna przesiedział osiem miesięcy w areszcie. Sąd uwolnił go od odpowiedzialności za domniemaną korupcję, bo oskarżenia były niezasadne. A następnie zasądził odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd wymiaru sprawiedliwości. Prokurator Generalny wniósł kasację, a po jej bezskuteczności – skargę nadzwyczajną. Milion 680 tys. zadośćuczynienia – to zdaniem prokuratora – niesprawiedliwość.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.03.2023
Prawo karne
Wchodzą w życie rozwiązania, które mają chronić odbiorców ciepła przed niekontrolowanym wzrostem wysokości rachunków w ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy. Jedną z istotnych zmian jest wprowadzenie maksymalnej ceny dostawy ciepła. Z kolei przedsiębiorstwa energetyczne będą mogły ubiegać się o rekompensaty. Jednocześnie muszą jednak stosować taryfy najkorzystniejsze dla odbiorcy.
Inga Stawicka
01.03.2023
Pomoc społeczna
Zarządca wspólnoty nie ma prawa pobierać jakiejkolwiek „opłaty administracyjnej za założenie deklaracji do CEEB”, bo w przepisach ustawy nie przewidziano żadnego wynagrodzenia za wykonanie tego obowiązku – przyznaje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Zdaniem ekspertów, zarządca nie może obciążać też wspólnoty opłatą za to, że np. złożył wniosek o rekompensatę źródeł ciepła, skoro zobowiązywała go do tego ustawa.
Robert Horbaczewski
01.03.2023
Nieruchomości
Wynajmujący lub sprzedający mieszkanie za niecałe dwa miesiące będzie musiał posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Dla wielu to niepotrzebny wydatek. Mają więc patent, jak zaoszczędzić. Wystarczy na klatce schodowej postawić figurę świętego lub urządzić kapliczkę. Prawnicy przestrzegają przed naciąganiem prawa, ale przyznają, że w tym zakresie jest ono mocno nieprecyzyjne.
Renata Krupa-Dąbrowska
01.03.2023
Nieruchomości
Ulgę na internet można odliczyć w PIT za 2022 rok. Podatnicy mieli możliwość skorzystania z niej po raz pierwszy w rozliczeniach za 2005 rok. Chociaż wielokrotnie rozważano zniesienie tej ulgi i 1 stycznia 2013 roku nastąpiło jej ograniczenie, cały czas można z niej korzystać - jednak tylko przez dwa lata.
Krzysztof Koślicki
28.02.2023
Domowe finanse PIT
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy niedawno już po raz trzeci odrzuciło listę kandydatów przedłożoną przez polski rząd na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Po raz drugi podstawą decyzji było niespełnienie przez żadnego z kandydatów wymogów do pełnienia urzędu sędziego ETPC. To kompromitacja Polski na arenie międzynarodowej - ocenia Rada Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Krzysztof Sobczak
28.02.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Archiwalne artykuły prasowe, dostępne na stronie internetowej, nie są "aktualne", można więc żądać usunięcia z nich danych na podstawie prawa do bycia zapomnianym - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten wyrok zmienia zasady działania mediów, jest groźny dla prasy i może wywoływać u wydawców efekt mrożący - ocenia prof. Grzegorz Sibiga.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.02.2023
Administracja publiczna RODO
W środę 1 marca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Ma ona zagwarantować, że do końca 2023 r. odbiorców ciepła nie dotkną podwyżki wyższe, niż wyznaczone w nowych przepisach. Z kolei przedsiębiorstwa otrzymają wyrównania - muszą jednak złożyć wnioski.
Inga Stawicka
28.02.2023
Pomoc społeczna
W ostatnich latach znacznie zwiększyła się częstotliwość błędów w paskach płac. Obecnie tylko co trzeci specjalista zajmujący się listami płac (33 proc.) deklaruje jej dokładność powyżej 90 procent – wynika z najnowszego raportu firmy ADP. Przed 2020 r. odsetek ten wynosił 52 proc.
Grażyna J. Leśniak
28.02.2023
Rynek Prawo pracy
Od wtorku z telefonów służbowych będzie usuwana zainstalowana już aplikacja TikTok, a także blokowana możliwość korzystania z niej - poinformował kanadyjski resort spraw zagranicznych. Biały Dom nakazał w poniedziałek agencjom rządowym wyeliminowanie w ciągu 30 dni chińskiej aplikacji Tik Tok z federalnych urządzeń i systemów. Także Komisja Europejska zabrania używania TikToka na telefonach służbowych.
Krzysztof Sobczak
28.02.2023
Nowe technologie RODO Prawo unijne
1 marca 2023 roku tracą skuteczność deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK złożone przed tą datą. Gdy deklarację o rezygnacji - do 28 lutego 2023 r. - złożyła osoba, która nie jest już pracownikiem, także jej deklaracja o rezygnacji traci skuteczność 1 marca 2023 r. Uczestnik PPK może jednak, kiedy zechce, ponownie złożyć deklarację o rezygnacji, a następnie wrócić do oszczędzania w PPK.
Anna Puszkarska
28.02.2023
Domowe finanse Prawo pracy PPK
Rośnie liczba samobójstw popełnianych w pracy. To poważny problem dla pracodawców, bo nie mają prawa szczegółowo pytać pracowników o stan zdrowia, ale odpowiadają za bhp w miejscu pracy. Szef powinien zatem dbać o dobrostan pracowników i obserwować. A gdy pracownik targnie się na życie w firmie albo z powodu pracy, to kłopoty w pierwszej kolejności będzie miał… pracodawca.
Grażyna J. Leśniak
28.02.2023
Prawo pracy BHP
Dla zastosowania szczególnej ochrony radnego niezbędne jest wykazanie związku przyczynowego między wykonywaniem przez niego mandatu i rozwiązaniem stosunku pracy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W rozpatrywanej sprawie przyczyną zwolnienia pracownika była reorganizacja zakładu. Według sądu, decyzja rady miasta w tym zakresie nie jest uznaniowa.
Marek Sondej
28.02.2023
Samorząd terytorialny Prawo pracy
Suplementy diety będą musiały zniknąć z półek w pobliżu "okienek" w aptekach, a także kas na stacjach benzynowych i w marketach. Za naruszenie przepisów opierających się na nieprecyzyjnych definicjach i przy braku kryteriów stosowanych podczas kontroli ma grozić od 10 tys. zł do 1 mln zł. W dodatku w konsekwencji proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian, w sklepach łatwiej będzie reklamować leki OTC niż suplementy diety - zauważają eksperci. 
Inga Stawicka Katarzyna Nocuń
28.02.2023
Pacjent Rynek i konsument Farmacja
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski