Wtorek, 28 listopada, będzie kolejnym dniem obrad pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji. Jak wynika z harmonogramu obrad, rozpoczną się one o godz. 12 od głosowań, m.in. nad powołaniem nowego Rzecznika Praw Dziecka oraz członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (Państwowej Komisji ds. pedofilii).

Sejmowe komisje poparły kandydaturę

Jedyną kandydatką na stanowisko RPD jest Monika Horna-Cieślak, zgłoszona przez KO, Lewicę, PSL i Polskę 2050 - Trzecią Drogę. To adwokatka, finalistka konkursu Rising Stars - Prawnicy liderzy jutra, organizowanego przez Wolters Kluwer.
Kandydatami na członka Państwowej Komisji ds. Pedofilii są: prawniczka Karolina Bućko, zgłoszona przez posłów z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL- Trzeciej Drogi oraz Polski 2050- Trzeciej Drogi, a także Kacper Świtkiewicz ze Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności
w Oświacie. Wczoraj kandydaturę prawniczki poparły sejmowe komisje. 

Czytaj też: Sejmowe komisje poparły kandydaturę Moniki Horny-Cieślak na Rzecznika Praw Dziecka

W planach finasowanie in vitro 

W harmonogramie obrad Izby niższej znalazło się również głosowanie nad powołaniem i wyborem składu sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach. Posłowie będą również głosować nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu noweli ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wprowadzającego finansowanie procedury in vitro. Wniosek o odrzucenie podczas debaty w ub. tygodniu złożył klub Konfederacji. Zgodnie z projektem, minister zdrowia miałby opracować, wdrożyć, zrealizować i sfinansować program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe. Corocznie z budżetu miałoby być przeznaczane na realizację programu nie mniej niż 500 mln zł.

W przypadku nieprzyjęcia wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu jeszcze we wtorek trafi on do Komisji zdrowia; zgodnie z harmonogramem w środę przewidziano w Sejmie drugie czytanie projektu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział w ub. tygodniu, że w środę możliwe jest przyjęcie projektu ustawy o finansowaniu in vitro.

Czytaj: Inicjatywa obywatelska "Tak dla in vitro" - Sejm zajmie się projektem

 

Niedziela handlowa na 10 grudnia 

Podczas wtorkowego posiedzenia Sejm ma się zająć sprawozdaniem komisji o rządowym i poselskim projektach ustaw, które przenoszą tegoroczną tzw. niedzielę handlową z 24 grudnia, czyli Wigilii, na 10 grudnia.

Czytaj: W tym roku niedziela handlowa 10 grudnia zamiast 24 - we wtorek pierwsze czytanie projektu

Następnie Sejm przystąpi do pierwszych czytań projektów trzech uchwał, wniesionych przez KO, powołujących trzy sejmowe komisje śledcze. Pierwszy projekt ma na celu powołanie "Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań" podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. Pierwotnie głosowanie miało się odbyć tą drogą z powodu pandemii COVID-19, ostatecznie głosowanie odbyło się tradycyjnie.

Drugi projekt uchwały dotyczy "powołania Komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców" na terytorium Polski od 1 stycznia 2019 r. do 20 listopada 2023 r. Trzeci projekt dotyczy powołania "Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystywaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celnoskarbowej w okresie od dn. 16 listopada 2015 r. do dn. 20 listopada 2023 r.".

Wtorkowe obrady mają się zakończyć - zgodnie z harmonogramem - ok. godziny 1 w nocy.

 

Duża szansa na przyjęcie projektu w sprawie podwyżek dla pielęgniarek

W środę obrady mają się rozpocząć o godz. 9 od debaty nad obywatelskim projektem noweli ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projekt dotyczy podwyższenia wskaźnika, na podstawie którego oblicza się najniższe wynagrodzenia dla poszczególnych zawodów medycznych.

Projekt ma na celu zmniejszenie dysproporcji pomiędzy gwarantowanymi najniższymi wynagrodzeniami zasadniczymi pracowników należących do grupy stażystów, lekarzy i lekarzy dentystów bez specjalizacji oraz grupy pozostałych zawodów medycznych związanych bezpośrednio z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Marszałek Hołownia zapowiedział w ub. tygodniu, że "jest ogromna szansa" na przyjęcie przez Sejm obywatelskiego projektu ustawy o podwyżkach dla pielęgniarek czy diagnostów laboratoryjnych.

Czytaj: Pensje pielęgniarek - projekt skierowany do pierwszego czytania w Sejmie​ >>

Również w środę Sejm ma głosować nad odwołaniem członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. Zgodnie z obowiązującą ustawą powołującą komisję, jej członków powołuje i odwołuje Sejm. 31 sierpnia, na ostatnim posiedzeniu Sejm IX kadencji powołał 9 członków komisji ds. zbadania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Wszyscy zostali zgłoszeni przez PiS, opozycja nie przedstawiła swoich kandydatów i nie wzięła udziału w głosowaniu.


Marszałek Sejmu zapowiadał, że posiedzenie Sejmu może być kontynuowane w dniach 6 i 7 grudnia - w następną środę i czwartek. (is/PAP)