Za dalszymi pracami nad projektem opowiedziały się PiS, KO, Polska 2050-TD, PLS-TD i Lewica.

Jak wskazują autorzy projektu - w przepisach brakuje mechanizmu transparentnego ustalania kwoty bazowej dla nauczycieli w ustawie budżetowej, a także stawek wynagrodzenia zasadniczego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. - W obu przypadkach, tj. w treści uzasadnienia ustawy budżetowej oraz w treści uzasadnienia rozporządzenia płacowego nauczycieli, nie wskazuje się argumentów na rzecz przyjęcia kwoty bazowej w określonej wysokości, ani nie wskazuje się argumentów na rzecz przyjęcia określonych stawek wynagrodzenia zasadniczego - wskazują autorzy projektu.

 

Podwyżki dla nauczycieli 2024 r.>

 

Obiektywne kryterium - przeciętne wynagrodzenie

Stąd pomysł, by jako obiektywne kryterium przyjąć stawkę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

- Proponowana zmiana polega na zastąpieniu dotychczasowego arbitralnego i nietransparentnego mechanizmu określania kwoty bazowej (a tym samym kwot średniego wynagrodzenia) przez parlament i stawek wynagrodzenia zasadniczego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, konstrukcją wynagrodzeń nauczycielskich ustalonych w oparciu o kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej
- wyjaśniają autorzy.

Czytaj też w LEX: Wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe >

Według ZNP należy zapisać w Karcie Nauczyciela (art. 30 ust. 3), że średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

  • nauczyciela stażysty – 90 proc.,
  • nauczyciela kontraktowego – 100 proc.,
  • nauczyciela mianowanego – 125 proc.,
  • nauczyciela dyplomowanego – 155 proc.


– przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, ustalanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39).

- W sytuacji występowania ustabilizowanego wzrostu gospodarczego, jaki obecnie występuje w Polsce, wprowadzenie mechanizmu ustalania wynagrodzeń nauczycielskich w oparciu o kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, podniesie status zarobkowy nauczycieli do poziomu krajowego – przynajmniej w odniesieniu do najwyższej stawki wynagrodzenia zasadniczego, a w przypadku średniego wynagrodzenia w odniesieniu do stawki nauczyciela kontraktowego - wynika z uzasadnienia do projektu.

Czytaj też w LEX: Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli >

  

Nowość
Nowość

Krzysztof Gawroński, Stefan Kwiatkowski

Sprawdź  

Pensje wzrosną, ale raczej nie w ten sposób

Choć Sejm zajmie się projektem, szanse na jego uchwalenie są niewielkie - nie wiadomo jeszcze o ile wzrosną nauczycielskie pensje w przyszłym roku, choć podwyżkę obiecuje większość ugrupowań, które weszły do Sejmu, w tym Prawo i Sprawiedliwości. - Jednym z najważniejszych zadań Koalicji będzie wspieranie zawodów kluczowych dla funkcjonowania państwa i przyszłości naszych dzieci. Strony Koalicji potwierdzają pilną potrzebę podwyżek dla nauczycieli, pracowników służby publicznej, w tym administracji, sądów i prokuratury. Niskie zarobki wypychają z zawodu ludzi zapewniających ciągłość działania naszego państwa oraz edukację dzieci i młodzieży. Powstrzymamy i odwrócimy ten proces. Stosowne akty prawne zapewniające podwyżki zostaną przedłożone w ciągu pierwszych stu dni rządów - wynika z umowy koalicyjnej. Donald Tusk, lider KO obiecywał nauczycielom 30 proc. podwyżki, Lewica zapowiadała coroczną waloryzację płac w całej budżetówce.

Polecamy szkolenie online: Początek roku 2024 - kalendarz obowiązków dyrektora i organu prowadzącego w zakresie spraw finansowych, administracyjnych i kadrowych >

 

W projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. zakładano wzrost wynagrodzeń nauczycieli o około 12,3 proc., w przyszłym roku tabela wynagrodzeń minimalnych ma - wg tego projektu - kształtować się następująco:

  •     pensja nauczyciela początkującego - 4 143,87 zł brutto (obecnie 3690 zł brutto),
  •     pensja nauczyciela mianowanego -  4 368,47 zł brutto (obecnie 3890 zł brutto),
  •     pensja nauczyciela dyplomowanego - 5 109,65 zł brutto (obecnie 4550 zł brutto).

Czytaj też w LEX: Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli od 1.09.2024 r. >