Zgodnie z projektem, mianem diagnosty laboratoryjnego będzie mogła się tytułować osoba, która jest magistrem analityki laboratoryjnej, medycyny laboratoryjnej a także lekarzem ze specjalnością w zakresie mikrobiologii lekarskiej. Diagnostą pozostanie też magister biologii, biotechnologii. 

Czytaj w LEX: Etyka zawodowa diagnosty laboratoryjnego >

Diagnostą laboratoryjnym pozostanie biolog

Definicja tego, kto będzie się tytułował mianem diagnosty laboratoryjnego pozostaje najbardziej kontrowersyjną, gdyż nie zmienia nic w tym zakresie. Dziś w laboratoriach diagnostami mogą absolwenci medycyny laboratoryjnej, którą studiuje się na uczelniach medycznych, jak i biolodzy. Środowisko diagnostów od dawna nie zgadzało się z tym podejściem. - Diagnostą powinna być osoba po studiach skończonych na kierunku medycznym, bo takie przygotowanie gwarantuje m.in. wysoką jakość badań laboratoryjnych. Mikrobiologa jest zaledwie fragmentem diagnostyki. To tak jakby fizyk miałby zostać lekarzem radiologiem- mówi Elżbieta Puacz, była szefowa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Czytaj w LEX: Diagnosta laboratoryjny – procedura uzyskiwania tytułu specjalisty >

Niemniej jednak, aby zapewnić wysoki poziom wykształcenia  wszystkich  diagnostów, rząd chce nałożyć na nich obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego W tym celu diagnosta, zgodnie z założeniami do projektu ustawy, miałby otrzymać 6 dodatkowych dni urlopu.

 

Diagnosta laboratoryjny będzie pracował na pełen etat

Rząd chce określić w projektowanej ustawie o diagnostach minimalne normy zatrudnienia w laboratorium. Zgodnie z projektem w jednostce miałby pracować w pełnym wymiarze czasu pracy kierownik laboratorium oraz przynajmniej dwóch diagnostów. To ma gwarantować wysoką jakość badań. -Jakość badań w największym stopniu zagwarantowałoby zobowiązanie każdego laboratorium do tego aby badania nie były zdalnie autoryzowane przez diagnostę. Czyli powinny być wyeliminowane sytuacje, w których technik robi badanie a diagnosta zdalnie je autoryzuje - wskazuje Elżbieta Puacz. O tym rozwiązaniu rządowy projekt ustawy milczy.  Wskazuje natomiast, że kierownikiem laboratorium będzie mogła być osoba z tytułem zawodowym w jednej z dziedzin medycyny. Co więcej, będzie ona mogła pracować tylko w jednym laboratorium.

Czytaj w LEX: Zasady postępowania kontrolnego prowadzonego w laboratoriach diagnostycznych przez samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych >

Poza tym  rząd planuje mocą ustawy o medycynie laboratoryjnej wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu ich samorządu zawodowego. Jego organem ma się stać Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Rząd planuje przyjąć projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej w IV kwartale tego roku.

Sprawdź w LEX:

Czy jedna osoba może być pielęgniarką oddziałową i epidemiologiczną, po pół etatu na każde z tych stanowisk? >

Jak rozumieć podpis na gruncie przepisów ws. standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych? >

Czy barwienie preparatu jest wykonywaniem badania cytologicznego? >

Czy pracownie mają obowiązek udostępniania bezpłatnie wyników badań w nich wykonywanych? >