Wyroki Trubunału Konstytucyjnego - nawet wadliwe – stwarzają obowiązek posłuszeństwa ich treści. Zatem teraz rząd, parlament i prezydent – jeśli chcą  być posłuszni TK - mają tylko takie możliwości: albo zmiana Traktatu, albo zmiana Konstytucji, albo wypowiedzenie Traktatu. Czwartej możliwości nie ma - twierdzi prof. Ewa Łętowska.
Krzysztof Sobczak
08.10.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Najnowsze interpretacje podatkowe potwierdzają możliwość zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego do całej kwoty wydatkowanej na zakup nowej nieruchomości wraz z miejscem postojowym. Prawo to zależy jednak od tego, czy miejsce postojowe jest przynależne do lokalu mieszkalnego.
Krzysztof Kaźmierski
08.10.2021
Domowe finanse PIT
Oszuści nie porzucili metody „na rachmistrza” i nawet po zamknięciu Narodowego Spisu Powszechnego starają się wyłudzić w ten sposób dane osobowe. Pytają m.in. o dane z dowodów osobistych lub do logowania w banku. Ofiar szukają wśród spóźnialskich, którzy nie spisali się w terminie i teraz nerwowo, w obawie przed karą szukają kontaktu z jakimkolwiek rachmistrzem. Częściej trafią na oszustów.
Renata Krupa-Dąbrowska
08.10.2021
Samorząd terytorialny
W przepisach Kodeksu postępowania cywilnego przewidziano regulację pozwalającą na wydanie na posiedzeniu niejawnym wyroku, jeśli powództwo jest oczywiście bezzasadne. Sąd nie ma wówczas obowiązku doręczenia pozwanemu odpisu pozwu, może od razu przystąpić do wyrokowania. Czasami jednak wątpliwości może budzić to, czy określone żądanie powoda jest bezzasadne w stopniu oczywistym.
Aleksandra Partyk
08.10.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Złożenie korekty deklaracji podatkowej nie uchroni przed karą

Prawo karne Ordynacja Doradca podatkowy Polski Ład
Przy okazji reformy podatków dochodowych w Polskim Ładzie resort finansów postanowił także zmienić przepisy dotyczące kar z kodeksu karnego skarbowego. Przyjęte przez Sejm zmiany spowodują, że niemożliwe stanie się uniknięcie kar za nieprawidłowe rozliczenia po złożeniu korekty deklaracji, w sytuacji gdy urząd rozpocznie już postępowanie przygotowawcze.
Krzysztof Koślicki
08.10.2021
Prawo karne Ordynacja Doradca podatkowy Polski Ład
Reprezentujący Polskę w czwartek na posiedzeniu Rady UE w Luksemburgu wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta (na zdjęciu) zablokował unijne „Konkluzje dotyczące strategii Unii Europejskiej na rzecz praw dziecka”. Jako uzasadnienie podano obawy przed wprowadzeniem do polskiego prawa małżeństw homoseksualnych i adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.
Krzysztof Sobczak
07.10.2021

Ukarany za handel w niedzielę - RPO składa kasację

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Lokalny przedsiębiorca prowadzący kilka sklepów został ukarany przez sąd 2 tys. złotych grzywny za handel w niedzielę. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że kara jest krzywdząca i broni ukaranego. Do Sądu Najwyższego trafiła jego kasacja w tej sprawie. Według Rzecznika sąd źle interpretuje przepisy.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.10.2021
Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Część skazanych unika stawienia się do odbycia kary, mimo przesłanego przez sąd wezwania. Teraz sytuacja może ulec zmianie, bo Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by sądy od razu wydawały polecenie zatrzymania i doprowadzenia do aresztu śledczego. A, że w dobie pandemii sporo spraw rozpatrywanych jest bez udziału oskarżonego, może on nie wiedzieć, że został skazany, na ile i kiedy trafi do więzienia.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
07.10.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie, gdy w składzie orzekającym są neo-sędziowie, stoją przed nierozwiązywalnym dylematem, diabelską alternatywą, do której władza nigdy nie powinna była dopuścić: czy narazić się na postępowanie dyscyplinarne czy zadbać o stabilność wydawanego wyroku. Miecz w postaci możliwości podważenia wyroku wisi nad każdą taką sprawą – mówi prof. Ewa Łętowska.
Jolanta Ojczyk
07.10.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Obecnie można podważyć ważność pozwolenia na budowę tylko w ciągu 5 lat, a następnie przez 30 lat wolno wystąpić jedynie o stwierdzenie, że zostało wydane z naruszeniem prawa. Ale nawet jeżeli do tego faktycznie doszło, to i tak pozostanie ono w obrocie prawnym. Skarżący będzie mógł ubiegać się co najwyżej o odszkodowanie. Pozwolenia ponad 30-letnie są już nie do ruszenia.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.10.2021
Administracja publiczna Budownictwo
Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE oddaliła w środę wniosek Polski o uchylenie postanowienia z 14 lipca 2021 roku, którym nakazano natychmiastowe zawieszenie stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To oznacza, że powinnno ono być wykonane. W tle jest perspektywa kar za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tej decyzji.
Krzysztof Sobczak
06.10.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomoga to formy bezzwrotnego wsparcia. Środki na ich wypłatę uczelnie otrzymują co miesiąc z budżetu państwa na podstawie planu określonego na początku każdego roku kalendarzowego. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało broszurę dotyczącą wsparcia finansowego dla studentów.
Monika Sewastianowicz
06.10.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta

MF wyróżniło największych podatników CIT za 2020 rok

Ordynacja CIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Firmy i podatkowe grupy kapitałowe, które zapłaciły największy podatek CIT w 2020 roku, odebrały wyróżnienia z rąk ministra finansów Tadeusza Kościńskiego. Resort co roku prezentuje listę dużych podatników CIT. Wśród podatników indywidualnych najwyższy podatek zapłacił ING Bank Śląski.
Krzysztof Koślicki
06.10.2021
Ordynacja CIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Według rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE Henrika Saugmandsgaarda Oe w ściśle określonych warunkach państwo członkowskie Unii Europejskiej może wprowadzić kontrole na swoich granicach, które są wewnętrznymi granicami strefy Schengen, na dłużej niż sześć miesięcy. Zdaniem Rzecznika nie można tego robić wielokrotnie.
Krzysztof Sobczak
06.10.2021
Administracja publiczna Prawo unijne
Orzeczenia wydawane przez osoby powołane na urząd sędziego z rażącym naruszeniem podstawowych norm dotyczących ustroju i funkcjonowania rozpatrywanego systemu sądownictwa należy uznawać za niebyłe - wynika z ogłoszonego w środę wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok dotyczy sędziego SN Aleksandra Stępkowskiego, ale też wszystkich sędziów powołanych w tym trybie.
Krzysztof Sobczak
06.10.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Osoby, które zarejestrowały się w loterii szczepionkowej od 6 do 12 września, mają w środę szansę na wygraną w wielkim finale loterii, zaplanowanym na 6 października. Do wygrania dwie nagrody po 1 mln zł każda oraz dwa samochody toyota C-HR.
Monika Sewastianowicz Agnieszka Matłacz Renata Krupa-Dąbrowska
06.10.2021
Koronawirus szczepienia

Karniści i cywiliści krytycznie o kolejnych zmianach w prawie

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Z najwyższym niepokojem przyjmujemy proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w prawie karnym, nawiązujące do rozwiązań z 1969 roku, charakterystycznych dla państwa totalitarnego. Wyrażamy głębokie zaniepokojenie stanem prawa procesowego cywilnego oraz postępującą dekompozycją systemu wymiaru sprawiedliwości. To stanowiska przyjęte podczas zjazdów katedr prawa karnego i cywilnego.
Krzysztof Sobczak
06.10.2021
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Nowa ustawa o cmentarzach ma uregulować kwestię dochowywania zmarłych w sytuacji, gdy ktoś już pochowany w grobowcu umarł na chorobę zakaźną – potrzebna będzie na to zgoda Sanepidu. Jednak przepis jest mało precyzyjny i może wydłużyć procedury związane z organizacją pogrzebu oraz – w niektórych przypadkach – uniemożliwić pochowanie krewnego w rodzinnym grobowcu.
Monika Sewastianowicz
06.10.2021
Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Zapomoga zdrowotna wypłacana nauczycielom z funduszu zdrowotnego jest zwolniona z podatku dochodowego do określonej kwoty w skali roku, jeżeli została przyznana z powodu zdarzenia losowego lub długotrwałej choroby. Według przepisów o PIT z zapomogi zwolnione są świadczenia do wysokości 6000 zł.
Monika Sewastianowicz
06.10.2021
Pomoc społeczna
Sąd Okręgowy w Olsztynie odrzucił zażalenie pierwszej prezes Sądu Najwyższego na swoje wcześniejsze orzeczenie i już prawomocnie wstrzymał wykonanie decyzji Izby Dyscyplinarnej o zwieszeniu w orzekaniu sędziego Pawła Juszczyszyna. Zdaniem sądu, sędzia powinien wrócić do pracy w swoim sądzie.
Krzysztof Sobczak
05.10.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Łatwiejsze umawianie wizyt w urzędzie skarbowym

Ordynacja Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów upraszcza zasady umawiania wizyt w urzędach skarbowych. Najszybszym i najprostszym sposobem pozostaje rezerwacja internetowa. Pojawił się jednak nowy formularz i wyszukiwarka spraw. Teraz wystarczą tylko cztery kroki i spotkanie z urzędnikiem skarbówki zostanie umówione.
Krzysztof Koślicki
05.10.2021
Ordynacja Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy
Policjant już wkrótce będzie mógł nie tylko nakazać sprawcy przemocy domowej natychmiastowe opuszczenie mieszkania, ale także zakazać mu zbliżania się i kontaktowania z osobami, które krzywdził. Możliwe będzie też zakazanie mu, przykładowo, wchodzenia do szkoły czy miejsca pracy, w których przebywają. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości ma wkrótce trafić do opiniowania.
Patrycja Rojek-Socha
05.10.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Listy do podatników będą teraz pisać maszyny

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Od 5 października obowiązują nowe zasady komunikacji między podatnikami a skarbówką. Fiskus może teraz wysyłać pisma, które przygotuje automat. Generowana automatycznie korespondencja nie będzie musiała być podpisana przez urzędnika. Z jednej strony to uproszczenie, jednak – jak zaznaczają eksperci – może to skomplikować procedury
Krzysztof Koślicki
05.10.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

WSA: Do scalenia i wymiany gruntów rolnych też trzeba dwojga

Prawo cywilne Kodeks postępowania administracyjnego
Instytucja scalania gruntów nie służy korygowaniu błędnych wpisów w ewidencji gruntów, nie zastępuje też innych procedur, których koszt wdrożenia obciąża właściciela nieruchomości. Uczestników postępowania scaleniowego musi być również co najmniej dwóch. Tak orzekł w niedawnym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Marek Sondej
05.10.2021
Prawo cywilne Kodeks postępowania administracyjnego
Europejski Trybunał Praw Człowieka właśnie zakomunikował przyjęcie skargi Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska dotyczącej odmowy udostępnienia informacji dotyczącej spotkań prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał zadaje pytanie, czy taka ingerencja w wolność wypowiedzi była konieczna i jako wzór standardu wskazuje swoje orzeczenie dotyczące Węgier.
Krzysztof Sobczak
04.10.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO
W 2021 roku przekazania 1 procenta należnego podatku, wynikającego z rozliczenia za 2020 r., na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonało 15,3 milionów podatników. Najwięcej pieniędzy trafiło do fundacji „Zdążyć z pomocą” - niemal 195 milionów złotych. Ministerstwo Finansów w poniedziałek przedstawiło podsuwanie tegorocznej akcji 1 procenta.
Krzysztof Koślicki
04.10.2021
Domowe finanse PIT
Karę w wysokości 200 tys. zł ma zapłacić Spółka Enrex Energy. której przedstawicile nie zostawiali konsumentom podpisanych w ich domach umów na sprzedaż prądu lub gazu. Zdanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, taka praktyka utrudniała konsumentom dokładne zapoznanie się z warunkami kontraktu i ewentualne odstąpienie od niego.
Krzysztof Sobczak
04.10.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument

PKO BP proponuje frankowiczom ugody, ale to na razie wyjątek

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Brak uchwały Sądu Najwyższego w sprawach frankowych hamuje i tak nieduży zapał banków do proponowania ugód kredytobiorcom. Nie pomogą nawet kierowane do banków zachęty przewodniczącego KNF. Na drogę sądową wstąpiło mniej niż 10 proc. kredytobiorców posiadających kredyty walutowe. Prowadzenie spraw sądowych jest dla banków nadal tańsze niż zmiana warunków wszystkich umów kredytu.
Regina Skibińska
04.10.2021
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Minister zdrowia Adama Niedzielski unieważnił konkurs na wybór realizatorów zadania pn. „Centra Wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym” w 2021 roku. Resort tłumaczy, że konkurs został unieważniony, bo żadna z ofert nie spełniała postanowionych oczekiwać.
Katarzyna Redmerska
04.10.2021
Opieka zdrowotna
Na osiedlach willowych jak grzyby po deszczu wyrastają hotele robotnicze. Są to domy jednorodzinne często nielegalnie przerobione na ten cel. Ich właściciele świetnie zarabiają, a sąsiedzi są bezradni. Trudno jest udowodnić, że 30 nowych sąsiadów, nie jest dużą rodziną a dom jednorodzinny to nie willa, ale budynek zamieszkania zbiorowego.
Renata Krupa-Dąbrowska
04.10.2021
Budownictwo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski