Prawo.pl
5 procent wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października br. – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Taki sam wynik odnotowano w poprzednim miesiącu, w tym samym czasie spadła natomiast o 3,8 tys. osób liczba bezrobotnych – informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Grażyna J. Leśniak
09.11.2023
Prawo pracy Rynek pracy

Rządowy program ma rozwiązać także problem luki czynszowej

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości
Rząd przyjął program rozwoju najmu społecznego oraz mieszkalnictwa wspomaganego „Mieszkanie, praca, społeczność" na lata 2024-2030. Celem programu jest wzmacnianie poziomu integracji społecznej osób i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i wprowadzenie kompleksowego systemu wsparcia w obszarze mieszkaniowym, zawodowym i społecznym.
Robert Horbaczewski
09.11.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości
Na koniec maja 2023 r. cudzoziemców wykonujących pracę było 982,9 tys. W tej liczbie 385,2 tys. stanowili cudzoziemcy realizujący umowy cywilnoprawne – podał GUS. Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,4 proc., a w stosunku do stycznia 2022 r. wzrósł o 1,2 p. proc. Obcokrajowcy wykonujący pracę w maju 2023 r. pochodzili z ponad 150 państw.
Grażyna J. Leśniak
09.11.2023
Prawo pracy Rynek pracy
Pozwany, będący osobą bliską zmarłej współwłaścicielki, miał skuteczne wobec powódki prawo do korzystania z nieruchomości. A wynikało ono z udostępnienia mu jej części do korzystania przez współwłaścicielkę, która miała tytuł do używania całej nieruchomości – orzekł Sąd Najwyższy i oddalił skargę dotyczącą wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.11.2023
Prawo cywilne
Rentę planistyczną płacą nieliczni właściciele nieruchomości. Zdecydowana większość do perfekcji opanowała sposoby jej unikania. Miała to zmienić reforma planistyczna, ale tak się nie stało. Ostatecznie Ministerstwo Rozwoju i Technologii wycofało się z propozycji "wskrzeszania" renty. Nie oznacza to jednak, że zmiany nie są potrzebne. Swoje postulaty mają prawnicy. 
Renata Krupa-Dąbrowska
09.11.2023
Samorząd terytorialny Finanse Nieruchomości

Publiczny grosz nie dla pracowników z Rosji

Zamówienia publiczne Prawo pracy Ukraina
Przedsiębiorcy zasadniczo mogą zatrudniać Rosjan, a także nawiązywać z nimi współpracę B2B. Muszą jednak uważać, gdy korzystają z państwowych pieniędzy, biorąc udział w procedurach zamówień publicznych jako oferenci albo podwykonawcy. Unijne sankcje spowodowały, że publiczne środki nie powinny trafiać do podmiotów wrogich Ukrainie. Zamawiający mają wręcz obowiązek to kontrolować.
Michał Kosiarski Grażyna J. Leśniak
09.11.2023
Zamówienia publiczne Prawo pracy Ukraina
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie będzie rozpatrywał skargi sołtysów w sprawie świadczenia sołeckiego w wysokości 300 zł. Prezes KRUS odmówił już przyznania świadczenia ponad 2,7 tys. wnioskodawcom. Większość sołtysów kieruje skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych właściwych dla ich miejsca zamieszkania.
Robert Horbaczewski
09.11.2023
Samorząd terytorialny
Odchudzenie podstawy programowej w szkołach deklarują wszystkie partie – żadna jednak nie podaje szczegółów, jak to zrobić. Eksperci są zgodni, szkole nie potrzeba kolejnej rewolucji, konieczne są konsultacje z prawdziwego zdarzenia, angażujące wszystkie środowiska zainteresowane edukacją.
Monika Sewastianowicz
09.11.2023
Zarządzanie oświatą
Szpital może odmówić wykonania procedury medycznej, jeśli pacjent całkowicie ubezwłasnowolniony wyraźnie się jej sprzeciwia. W takiej sytuacji zgoda przedstawiciela ustawowego nie wystarczy i musi ją wydać sąd opiekuńczy. Bez zgody sądu lekarze obawiają się konsekwencji prawnych i odmawiają wykonania zabiegu, co może prowadzić do powikłań zdrowotnych zagrażających życiu i zdrowiu pacjenta ubezwłasnowolnionego.
Beata Dązbłaż
09.11.2023
Pacjent
Obowiązek wymiany przeciekającego kaloryfera w mieszkaniu własnościowym ciąży na spółdzielni mieszkaniowej, ponieważ w myśl art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarządza nieruchomościami, które do niej należą. Koszty wymiany kaloryfera pokrywa się z opłat wpłacanych przez członków spółdzielni.
Katarzyna Niemiec
08.11.2023
Nieruchomości
Honorowi dawcy krwi otrzymali we wtorek dostęp do zakładki "Moje krwiodawstwo" po zalogowaniu na Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Okazało się jednak, że większość regionalnych centrów krwiodawstwa nie wprowadziła do nich danych, a tam gdzie dane się pojawiły np. z regionalnego centrum w Białymstoku, to nie zawsze zgadzały się ilości oddanej krwi przez danego krwiodawcę. W środę zakładka "Moje krwiodawstwo" została usunięta.
Katarzyna Nocuń
08.11.2023
Pacjent
Pod koniec 2022 roku kobiety stanowiły zaledwie 15,5 proc. członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych w Polsce. Ich udział spadł o 0,7 punktów procentowych w porównaniu z 2021 rokiem. Aż 74,2 proc. spółek spoza największych indeksów GPW w ogóle nie ma kobiet w zarządzie, a 46,9 proc. w radzie nadzorczej - wynika z raportu „Kobiety w spółkach giełdowych. Indeks Fundacji Liderek Biznesu.”
Grażyna J. Leśniak
08.11.2023
Prawo pracy Spółki
Minister rozwoju i technologii podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Nowe przepisy usuwają m.in. wątpliwości interpretacyjne dotyczące sposobu obliczania powierzchni objętych projektem. W zakresie powierzchni zabudowy wskazuje wprost, że nie wlicza się do niej również loggii. 
Ret
08.11.2023
Budownictwo

ZUS: Jak zdobyć dokumenty brakujące do emerytury

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Jeśli ktoś planuje przejście na emeryturę, ale brakuje mu zaświadczeń sprzed lat, wtedy emerytura będzie niższa niż wtedy, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma komplet danych – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Szczególnie dotyczy to dokumentów potwierdzających, że dana osoba pracowała przed 1999 rokiem.
Grażyna J. Leśniak
08.11.2023
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Do pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy stosujemy przepisy ustawy o czasie pracy kierowców, a dopiero w zakresie nią nieuregulowanym kodeks pracy. Kierowca samochodu osobowego nie jest ponadto objęty przepisami rozporządzenia 561, co oznacza, że zastosowanie w zakresie jego odpoczynków tygodniowych znajdzie wyłącznie ustawa o czasie pracy kierowców. Odpoczynek będzie musiał zostać w konsekwencji zapewniony w całości na przestrzeni tygodnia kalendarzowego i nie ma możliwości, by „przechodził” w części na kolejny tydzień.
Marek Rotkiewicz
08.11.2023
Prawo pracy
Przybywa frankowiczów z Getin Noble Bank, którym udaje się wywalczyć w sądzie wstrzymanie spłaty rat kredytu. Nie jest to jednak reguła. Wciąż bowiem sądy orzekają różnie. Powodem rozbieżności jest interpretacja przepisów prawa upadłościowego. Poza tym, syndyk zaskarża postanowienia korzystne dla kredytobiorców. 
Renata Krupa-Dąbrowska
08.11.2023
Banki Kredyty frankowe
Od 10 grudnia wszystkie jednostki samorządu terytorialnego muszą posiadać adres do doręczeń elektronicznych oraz odbierać i doręczać korespondencję przychodzącą na ten adres. Samorządowcy domagają się podjęcia przez Ministerstwo Cyfryzacji pilnych działań usprawniających wdrożenie nowego modelu doręczeń elektronicznych. Może się okazać, że usługa nie zadziała np. w systemie teleinformatycznym, który wykorzystują powiatowe urzędy pracy.
Robert Horbaczewski
08.11.2023
Samorząd terytorialny E-doręczenia
Przygraniczne gminy i powiaty województw podkarpackiego i lubelskiego otrzymają na rozwój łącznie 500 mln zł - przewiduje rządowy „Program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023-2030”, który wszedł w życie 31 października 2023 r. Pieniądze będą mogły przeznaczyć m.in na budowę dróg, inwestycje wodno-kanalizacyjne, odnawialne źródła energii, budowę bazy turystycznej i promocję relacji dobrosąsiedzkich.
Robert Horbaczewski
07.11.2023
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Budownictwo
Prawie 820 mln zł wyniosła na koniec lipca br. maksymalna kwota zadłużenia aktywnego płatnika. Średni dług wzrósł natomiast z 27 tys. zł do 28 tys. zł - wynika z danych ZUS. Zdaniem ekspertów, warto pomyśleć nad systemowymi ograniczeniami dla aktywnych dłużników, którzy przekraczają ustalony poziom zadłużenia. Rozłożenie należności na raty nie rozwiązuje problemu. Potrzebne są działania nie tylko w obszarze ubezpieczeń społecznych, ale i kompleksowe regulacje przeciwdziałające m.in. zatorom płatniczym.
Grażyna J. Leśniak
07.11.2023
Ubezpieczenia społeczne Finanse
Użytkowanie hulajnóg elektrycznych rodzi nowe rodzaje szkód i czasem nie jest oczywiste, kto ponosi za nie odpowiedzialność. Szkody wyrządzane przez hulajnogi elektryczne wiążą się nie tylko ze zdarzeniami drogowymi, co jeszcze komplikuje dochodzenie odszkodowania.
Regina Skibińska
07.11.2023
Prawo cywilne

Hinc: Składka zdrowotna - powrót do starych zasad jest możliwy

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Składka na ubezpieczenie zdrowotne musi przestać być podatkiem zdrowotnym, od którego trzeba jeszcze zapłacić podatek dochodowy. Powinna na powrót stać się składką ubezpieczeniową, która uwzględnia ekwiwalentność świadczeń – mówi Przemysław Hinc, doradca podatkowy. Jak twierdzi, nie ma przeszkód, by przywrócić ją w kształcie sprzed Polskiego Ładu, i to nawet już w rozliczeniu za rok 2023.
Grażyna J. Leśniak
07.11.2023
Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Ośrodki pomocy społecznej będą zasypane pytaniami o nowe świadczenia

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepełnosprawność
Duże zmiany we wsparciu osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, które od nowego roku wprowadzi ustawa o świadczeniu wspierającym powodują, że ośrodki pomocy społecznej przygotowują się na napływ masy pytań. Choćby o to czy korzystniejsze będzie świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna, czy też świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo wiele zależy od indywidualnej sytuacji rodziny – podkreślają prawnicy.
Beata Dązbłaż
07.11.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepełnosprawność
Zaocznie i nakazowo niesłusznie ukarano kobietę grzywną, która w mieście nie zakryła ust i nosa maseczką w czasie pandemii Covid-19. Sąd pominął przepis kodeksu wykroczeń, który mówi, że jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia wykroczenia, stosuje się ustawę nową. I ma to zastosowanie także do nowych regulacji rozporządzeń – stwierdził Sąd Najwyższy i wydał wyrok uniewinniający.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.11.2023
Prawo karne
Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła kreator wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Interaktywny formularz umożliwi wygenerowanie i wypełnienie wniosku ORD-IN. Zapisany wniosek użytkownik może podpisać elektronicznie i przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres ePUAP/KIS/wnioski, jako załącznik do pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym albo wydrukować i przesłać pocztą.
Monika Pogroszewska
06.11.2023
Prawo gospodarcze
Tolerancja, otwartość na innych i budowanie różnorodności to bez wątpienia niezwykle ważne kwestie. Szczególnie biorąc pod uwagę nowe zjawiska na rynku pracy, takie jak m.in. walka o talenty, wzrastająca liczba pracujących w Polsce obcokrajowców czy zmiany demograficzne. Czy jesteśmy gotowi na pracę w różnorodnym środowisku? Badania Pracuj.pl jednoznacznie wskazują, że tak.
Grażyna J. Leśniak
06.11.2023
Prawo pracy Rynek pracy
Sąd Najwyższy uniewinnił obywatela, który na transparencie umieścił wulgarne słowo, gdyż jego czyn nie był społecznie szkodliwy, a wolność słowa chroni także opinie przesadzone, drażniące, a nawet odpychające. Tym samym uznał za słuszną kasację Rzecznika Praw Obywatelskich, który twierdził, że nie doszło do wykroczenia, a mężczyzna brał udział w debacie publicznej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.11.2023
Prawo karne
Polskie przepisy przewidują, że producentom podróbek w Polsce grozi zarówno odpowiedzialność karna, jak i cywilna – to jednak nie wystarcza, by odstraszyć od tego procederu. Firmy mogą więc bronić się w przypadku naruszenia, ale wyrządzonych szkód często nie daje się już odwrócić. Problem tkwi również w tym, że konsumenci wciąż chętnie sięgają po podróbki – zwłaszcza, że są one coraz lepszej jakości. Czasem wynika to jednak z nieświadomości.
Inga Stawicka
06.11.2023
Prawo gospodarcze Własność przemysłowa

Składka zdrowotna - łatwiej było zepsuć system, niż go teraz naprawić

Finanse publiczne PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Programy wyborcze ugrupowań politycznych, które po wyborach mają sejmową większość i będą tworzyć przyszły rząd, zawierają jednoznacznie negatywną ocenę zasad opłacania składki zdrowotnej, wprowadzonych podatkowym Polskim Ładem. Pytanie, jakie dziś zadają sobie przedsiębiorcy dotyczy nie tylko tego, jaką składkę będą płacić, ale także - od kiedy. Prawnicy nie mają wątpliwości, że naprawienie systemu nie będzie proste ani szybkie. Realnie w grę może wchodzić dopiero 2025 rok.
Grażyna J. Leśniak
06.11.2023
Finanse publiczne PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Prawo do zapoznania się z pracą konkursową na stanowisko referendarza sądowego ma tylko jej autor. Stanowi ona bowiem dokument wewnętrzny sądu związany z organizacją konkursu i nie jest udostępniana jako informacja publiczna - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Marek Sondej
06.11.2023
Prawnicy

Miasta powinny stać się ważnym graczem w budowie mieszkań

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości
Prowadzenie aktywnej polityki mieszkaniowej, szczególnie przez średnie i małe miasta położone poza obszarami metropolitarnymi, może być ważnym narzędziem, które zatrzyma proces wyludniania się miast – uważają eksperci z Obserwatorium Polityki Miejskiej. Jeśli miasta chcą walczyć o swoją przyszłość, powinny stać się znaczącym graczem w obszarze mieszkalnictwa.
Maria Dec-Kiełb
06.11.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości