Tymczasowy areszt to anachronizm z czasów, w których tylko izolacja podejrzanego umożliwiała przeprowadzenie postępowania przygotowawczego przez organy śledcze. W tej chwili, w dobie tak naprawdę wszechobecnego nadzoru, chociażby elektronicznego, nad naszym życiem, całość faktów jest już ustalona w postępowaniu przygotowawczym przed aresztowaniem - ocenia Tymon Kulczycki,
Andrzej Mazurowski
16.09.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Nowelizacja kpa obowiązuje - tysiące starych decyzji administracyjnych nie do podważenia

Wymiar sprawiedliwości Kodeks postępowania administracyjnego Nieruchomości
Od dziś nie wolno podważyć ważności setek tysięcy decyzji administracyjnych z czasów PRL-u. Wchodzi bowiem w życie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Dotyczy ona nie tylko decyzji reprywatyzacyjnych, o których tak ostatnio głośno - także na arenie międzynarodowej, ale wszystkich wydanych przed 16 września 1991 r., od komunalizacyjnych i uwłaszczeniowych, po nadanie orderów.
Renata Krupa-Dąbrowska
16.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Kodeks postępowania administracyjnego Nieruchomości
Niezapraszanie przedstawicieli ugrupowania parlamentarnego do programów publicystycznych nadawanych w telewizji publicznej stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii i rozpowszechniania informacji z art. 10 Konwencji - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 31 sierpnia 2021 r. Rozpatrywana przez Trybunał sprawa dotyczyła Włoch, ale zarzut ten może dotyczyć również Telewizji Polskiej.
Katarzyna Warecka
16.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Propozycja niby niewielkiej zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, to zdaniem wielu sędziów podstawa do tego, by sądy mogły nadużywać posiedzenia niejawnego. By rozprawa była jawna, strona będzie musiała, i to w pierwszym piśmie procesowym, złożyć wniosek o wysłuchanie na niej. Ratunkiem będą też przepisy szczególne, ale sędziowie nie mają wątpliwości, że czasowe odejście od rozpraw jawnych zostanie z sądami na stałe.
Patrycja Rojek-Socha
16.09.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
W ramach Polskiego Ładu resort finansów chce zachęcić do ujawnienia dochodów, które wcześniej nie były wykazane w rozliczeniach PIT. Dzięki specjalnym przepisom o abolicji będzie można skorzystać z preferencyjnej, niższej stawki podatku. Pomysł nie jest zły, jednak – zdaniem ekspertów – przepisy trzeba doprecyzować. Bo ich obecna wersja może okazać się dotkliwą w skutkach pułapką.
Krzysztof Koślicki
16.09.2021
Ordynacja Domowe finanse PIT Polski Ład
Wszystkie osoby, bez względu na orientację seksualną i niezależnie od miejsca zamieszkania, korzystają w Polsce z prawnej ochrony – takie stanowisko Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Anna Schmidt w odpowiedzi przesłanej Komisji Europejskiej ws. uchwał samorządów odnoszących się do "ideologii LGBT". KE blokuje fundusze unijne dla samorządów, które przyjęły tzw. uchwały anty LGBT.
Krzysztof Sobczak
15.09.2021
Prawo unijne
Sugerowana przez opozycję i część mediów możliwość Polexitu to coś czego absolutnie nigdy nie planowaliśmy, nigdy o tym nie mówiliśmy. To po prostu nie ma odzwierciedlenia w faktach. Wiążemy przyszłość Polski jednoznacznie z przynależnością do Unii Europejskiej - poinformowano po środowym posiedzeniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
15.09.2021
Prawo unijne
Ułatwienia w tworzeniu nowych rodzin zastępczych, wyższe wynagrodzenia, a także zmiany w kierunku deinstytucjonalizacji pieczy, w tym wprowadzenie zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych - to najważniejsze założenia projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Projekt jest obecnie w konsultacjach.
Krzysztof Sobczak
15.09.2021
Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Zarząd województwa małopolskiego powołał pełnomocnika i radę do spraw równego traktowania i praw rodziny. Jest to odpowiedź na pismo Komisji Europejskiej z 14 lipca, w którym unijni urzędnicy ostrzegają przed możliwością wstrzymania funduszy, jeśli sejmik nie uchyli deklaracji w sprawie LGBT. A sejmik podtrzymał swoją wcześniejszą uchwałę w tej sprawie. Podobne stanowiska prezentują inne województwa.
Robert Horbaczewski
15.09.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo unijne
Prawo do niezawisłego sądownictwa, prawo do równości przed prawem – każdy, w całej Europie, musi mieć możliwość powoływania się na te prawa, niezależnie od tego, czy należy do większości czy do mniejszości - stwierdziła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I podkreśliła, że wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE są wiążące i wykonywane w każdym państwie członkowskim Unii.
Krzysztof Sobczak
15.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła tryb przygotowań do korespondecyjnych wyborów na prezydenta w 2020 roku, nie negując jednocześnie samej idei takiego głosowania - stwierdził w środę w Sejmie prezes Marian Banaś. Poinformował, że Izba skierowała w tej sprawie doniesienia do prokuratury, ale została poinformowana, że postępowania nie będzie. Według NIK premier i ministrowie złamali prawo.
Krzysztof Sobczak
15.09.2021
Administracja publiczna Wybory
Przepisy proponowane w nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP naruszałyby obowiązki Polski określone w prawie międzynarodowym oraz jej zobowiązania w ramach OBWE - ocenia Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR ). I zaleca sznaczącą modyfikację projektu ustawy lub rezygnację z niego.
Krzysztof Sobczak
15.09.2021
Administracja publiczna
Długi alimentacyjne przekraczają już 10 mld zł, a z zapłatą alimentów zalega ponad 251 tys. osób - wynika z badania przeprowadzonego przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor i Stowarzyszenie Dla Naszych Dzieci. Ponad połowa rodziców, którzy opiekują się dziećmi i nie otrzymują alimentów, ocenia, że mają one zdecydowanie gorsze warunki do nauki niż ich rówieśnicy.
Agnieszka Matłacz
15.09.2021
Prawo rodzinne Szkoła i uczeń
Ponad 3 proc. zdarzeń drogowych powodują w Polsce kierowcy z zagranicy. W 2020 r. byli sprawcami 12,7 tys. wypadków i kolizji - zdecydowanie mniej niż rok wcześniej. W przypadku zdarzenia z kierowcą z zagranicy szkodę trzeba zgłosić do polskiego korespondenta ubezpieczyciela sprawcy, a gdy go nie ma, do PZU albo Warty.
Regina Skibińska
15.09.2021
Prawo cywilne Drogi Policja
Pełnomocnicy też ludzie, więc pisma procesowe piszą różnie. Zdarza się, że są obszerne, a wniosków dowodowych trzeba się w nich doszukiwać. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje więc rozwiązanie - wnioski dowodowe mają być wyraźnie wyodrębnione, a nie tylko zawarte w uzasadnieniu. W przeciwnym razie sąd ma ich nie brać pod uwagę. Prawnicy alarmują, że taki formalizm uderzy w obywateli.
Patrycja Rojek-Socha
15.09.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaproponuje modyfikację mechanizmu rozliczania niewykorzystanych pieniędzy z kart pre-paid w prawie telekomunikacyjnym. Propozycja została z życzliwością przyjęta przez ministerstwo cyfryzacji, które zapewnia, że stosowna poprawka zostanie dodana w procesie legislacyjnym.
Krzysztof Sobczak
14.09.2021
Rynek i konsument
Społeczności LGBTIQ w Polsce i na Węgrzech doświadczają dyskryminacji - uznała we wtorek większość posłów Parlamentu Europejskiego. I wezwała w związku z tym organy Unii Europejskiej do wszczęcia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zastosowania środków sądowych i narzędzi budżetowych przeciwko tym dwóm panstwom.
Krzysztof Sobczak
14.09.2021
Samorząd terytorialny Prawo unijne
Ograniczenia wprowadzone w związku ze stanem wyjątkowym w praktyce zawieszają wolność mediów w pasie przygranicznym oraz prawo społeczeństwa do pozyskiwania rzetelnych informacji o toczących się tam działaniach służb państwa - stwierdza w opublikowanej we wtorek analizie Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
Krzysztof Sobczak
14.09.2021
Administracja publiczna
W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Taka m.in. zmiana ma znaleźć się w znowelizowanym pakiecie ustaw chroniących prawa konsumenta, na skutek wdrożenia unijnej dyrektywy Omnibus.
Krzysztof Sobczak
14.09.2021
Rynek i konsument
Nowojorski sąd w precedensowym wyroku orzekł, że seria sitodruków Andy'ego Warhola z serii Prince stworzona z fotografii specjalizującej się w portretach znanych ludzi Lynn Goldsmith, jest zasadniczo podobna do tej fotografii, a więc nie kwalifikuje się, jako dozwolony użytek. To dobry przykład dla analizy zagadnień związanych z wykorzystaniem utworu chronionego w przekształcający sposób
Judyta Papp
14.09.2021
Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Sejm na razie nie wraca do lex TVN

Nowe technologie Prawo gospodarcze
Podczas rozpoczynającego się w środę trzydniowego posiedzenia Sejm nie zajmie się odrzuconą przez Senat nowelizacją ustawy medialnej, nazywanej lex TVN. Jak poinformował we wtorek Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu i szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, nie ma takiego punktu w porządku tego posiedzenia.
Krzysztof Sobczak
14.09.2021
Nowe technologie Prawo gospodarcze

Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Domowe finanse VAT Rachunkowość Finanse
Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.
Krzysztof Koślicki
14.09.2021
Domowe finanse VAT Rachunkowość Finanse
Wiele kobiet na forach internetowych pyta, dlaczego lekarz ginekolog odmawia im drugiej cesarki. Zgodnie jednak ze standardami opieki okołoporodowej cięcie może być wykonywane tylko wtedy, gdy jest niezbędne. A przebycie jednego nie jest wskazaniem do drugiego, o ile nie istnieją stałe i niezmienne powody, np. wada wzroku.
Jolanta Ojczyk
14.09.2021
Pacjent Opieka zdrowotna
Uprawniony do zachowku powołany do dziedziczenia ponosi odpowiedzialność za zapisy zwykłe i polecenia tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej wartość tego udziału spadkowego - taka uchwałę podjął Sąd Najwyższy. I dodał, że podstawą do obliczenia należnego uprawnionemu zachowku jest udział spadkowy z uwzględnieniem także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili,
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.09.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Jedną z dobrych stron pandemii jest spadek przestępczości, również skazanych w więzieniach było w 2020 r. najmniej od lat. COVID-19 nie wpłynął jednak na areszty - ich liczba nadal wzrasta, w dodatku są często zbyt długie i stosowane w sprawach mniejszego kalibru. Obrońcy mówią o "szastaniu" aresztami przez sędziów - z wygodnictwa i obawy przed konsekwencjami innej decyzji.
Patrycja Rojek-Socha
14.09.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Schab zarządził natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego Piotra Gąciarka (fot.). Jak poinformowano w poniedziałek w komunikacie sądu, czas przerwy w orzekaniu został określony na miesiąc. To kolejna taka decyzja po przerwie zarządzonej w ubiegłym tygodniu wobec sędziego Adama Synakiewicza z Sądu Okregowego w Częstochowie.
Krzysztof Sobczak Patrycja Rojek-Socha
13.09.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ambasadorzy RP w obronie członkostwa w Unii

Administracja publiczna Prawo unijne
Polska jest i pozostanie członkiem Unii Europejskiej. Wystąpienie z Unii Europejskiej, w postaci np. wstrzymania płacenia składek to w ocenie Konferencji Ambasadorów - pomysły, których konsekwencją byłby upadek gospodarzy i polityczny państwa. Ale też mógłby to być wniosek Rady Ministrów, zgoda wyrażona w formie ustawy zwykłej i decyzja Prezydenta, czyli procedura przewidziana w art. 50 TUE.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.09.2021
Administracja publiczna Prawo unijne
Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 i 15 lipca 2021 r.stwierdzające, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezależnego organu sądowego, są uzasadnione. Natomiast reakcja polskiego rządu w tej sprawie jest całkowicie niewystarczająca - stwierdziło Europejskie Stowarzyszenie Sędziów. I zachęca KE do twardego kursu w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
13.09.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Chcesz zainwestować w akcje lub obligacje korporacyjne? Sprawdź kondycję finansową spółki, której papiery zamierzasz kupić. Nie wierz na słowo sprzedawcy czy doradcy – wymagaj dokumentów potwierdzających ich oświadczenia i analizuj ich treść - radzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.
Krzysztof Sobczak
13.09.2021
Rynek i konsument Domowe finanse

Nowe dowody - pierwsze gminy testują czytniki linii papilarnych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Do kilkuset urzędów gmin w Polsce trafiły już czytniki linii papilarnych, które umożliwią wydawanie dowodów osobistych z odciskami palców – poinformował Janusz Cieszyński pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Wciąż jednak nie ma ustalonego terminu, od kiedy będą wydawane nowe dowody.
Robert Horbaczewski
13.09.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski