Prawo.pl
Przysługujące konsumentowi prawo do skorzystania, w wypadku przedterminowej spłaty kredytu na zakup nieruchomości, z obniżki całkowitego kosztu kredytu nie obejmuje kosztów niezależnych od okresu obowiązywania umowy - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zastrzegł, że konsument może domagać się jedynie obniżenia odsetek oraz kosztów zależnych od okresu obowiązywania umowy kredytu.
Krzysztof Sobczak
10.02.2023
Prawo cywilne Finanse Prawo unijne
ZUS podał, że w 2022 roku zarejestrowano w całym kraju aż 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, co stanowi wzrost o 6,7 proc. rok do roku. Jednym z czynników może być upowszechnienie teleporad. Jak się okazuje, obecnie łatwość pobierania L4 osiągnęła w naszym kraju nowy, niespotykany dotąd poziom. Zwolnienie możemy kupić przez internet, podobnie jak żywność, środki higieny czy sprzęt RTV.
Grażyna J. Leśniak
09.02.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Kobiety obwinione o blokowanie Marszu Niepodległości w 2017 r. we Wrocławiu mogły stać wzdłuż ulicy, przy krawężniku i wyrażać swoje poglądy, ale weszły na jezdnię - stwierdził Sąd Najwyższy oddalając kasację Rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść. Izba Karna SN nie zgodziła się z poglądem, że obwinione realizowały gwarantowane konstytucyjnie prawo do wyrażania, w pokojowy sposób, swojego stanowiska w debacie publicznej.
Krzysztof Sobczak Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.02.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Dodatek osłonowy będzie wypłacany do końca 2023 r.

Środowisko Pomoc społeczna Dodatek osłonowy
Cześć gmin ze względu na spiętrzenie zadań nie dało rady wypłacić dodatku osłonowego na czas. Sejm uchwalił przepisy, które przesuwają termin wypłaty do 31 grudnia 2023 r. Nowy termin uwzględnia też rozstrzygnięcia, jakie będą zapadać w postępowaniu administracyjnym. Na gminy nałożono też nowy obowiązek informacyjny. Na wypłatę dodatku zarezerwowano w tym roku kwotę 500 mln zł.
Robert Horbaczewski
09.02.2023
Środowisko Pomoc społeczna Dodatek osłonowy
W 2021 roku z urlopu rodzicielskiego skorzystał tylko co setny ojciec. Niemniej, jak z wynika z najnowszego badania Pracuj.pl, aż 85 proc. pracujących rodziców dobrze ocenia nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza dodatkowy, 9-tygodniowy urlop rodzicielski dla ojców. Zmiana ta ma szansę przełożyć się na realne wsparcie matek i odciążenie ich w części obowiązków.
Grażyna J. Leśniak
09.02.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Niektóre dni są lepsze, inne gorsze, ale poniedziałki mają naprawdę złą opinię wśród ludzi aktywnie pracujących. Czy jest to opinia powszechna? Z badania InterviewMe wynika, że aż 75 proc. Polaków nie lubi poniedziałków, a 67 proc. respondentów popiera pomysł skrócenia tygodnia pracy do 4 dni. Środa to z kolei dzień, w którym większość (27 proc.) pracujących Polaków deklaruje największą produktywność.
Grażyna J. Leśniak
09.02.2023
Rynek Prawo pracy
Centralna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych i technologii asystujących dla osób z niepełnosprawnościami ma działać w ramach programu PFRON. W zeszłym tygodniu Rada Nadzorcza zatwierdziła program. Na razie wiadomo, że zakupiono sprzęt za 200 mln zł, który znajduje się w magazynie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Ełku. Nie jest znana lista, gdyż RARS dokonywał zakupów pod klauzulą tajności.
Beata Dązbłaż
09.02.2023
Pacjent
Można zaprzysięgać ławników Sądu Najwyższego w partiach, ale nie można uzależnić przyjęcia ślubowania od jakichkolwiek warunków - uważa wybrany przez Senat na nową kadencję ławnik - prof. Uniwersytetu Łódzkiego Jarosław Płuciennik. I dodaje, że podważenie przez I Prezes SN nieskazitelności jego charakteru, narusza jego dobra osobiste. Przypomina, że jako kandydat na ławnika został prześwietlony przez odpowiednie służby Senatu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.02.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Kodeks pracy nie zobowiązuje wprost do zachowania trzeźwości w miejscu pracy. Nie ma go ani w obowiązkach dotyczących bhp, ani w tych odnoszących się do pracownika. Choć doktryna i orzecznictwo uznają, że wymóg ten można zaliczyć do podstawowych obowiązków pracownika, to część prawników uważa, że powinien zostać wpisany do kodeksu. Może nawet wprost jako przesłanka do zwolnienia dyscyplinarnego.
Grażyna J. Leśniak
09.02.2023
Prawo pracy

Przepisów wymagających pilnej poprawy przybywa coraz szybciej

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse Prawo unijne
Rozwody, mediacje, kontakty z dzieckiem, opodatkowanie darowizn, wgląd na konta i blokowanie rachunków bankowych przez skarbówkę, składka zdrowotna przedsiębiorców, prawo holdingowe, budowy domów do 70 mkw., data ważności recept – to tylko niektóre kwestie wymagające pilnej poprawy. Takich wadliwych przepisów jest mnóstwo. Wskazujemy je w raporcie „Poprawmy prawo”.
Krzysztof Koślicki
09.02.2023
Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse Prawo unijne
Sejm odrzucił 14 poprawek Senatu do noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma odblokować fundusze dla Polski z unijnego Krajowego Planu Odbudowy. Wśród nich m.in. takie, które do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych sędziów miały uprawniać Izbę Karną SN. Teraz czas na ruch prezydenta, jeśli podpisze, dyscyplinarkami sędziowskimi zajmie się Naczelny Sąd Administracyjny.
Krzysztof Sobczak Patrycja Rojek-Socha
08.02.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Zastraszanie, przemoc fizyczna i słowna, podtapianie (waterboarding), pobicia do utraty przytomności – to niektóre z nieprawidłowości, do jakich miało dojść w zakładzie karnym w Barczewie - wynika z wizytacji w tym zakładzie, jaką przeprowadzili pracownicy Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, działającego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Prokuratura wszczęła, a Służba Więzienna prowadzi kontrolę.
Krzysztof Sobczak
08.02.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu - to cel rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu działań w tym zakresie. Od 8 lutego obowiązuje rozporządzenie wprowadzające elastyczne terminy stosowania przez rolników nawozów naturalnych.
Krzysztof Sobczak
08.02.2023
Środowisko Prawo gospodarcze
Policjanci z pododdziałów zwartych nie są wyposażeni w dobrze widoczne indywidualne znaki identyfikacyjne, np. numery służbowe. Rzecznik praw obywatelskich uważa, że utrudnia to identyfikację np. tych funkcjonariuszy, którzy podczas demonstracji przekraczają uprawnienia służbowe. Interweniował w tej sprawie u premiera i ministra i od tego ostatniego dowiedział się, że obecne regulacje prawne są wystarczające.
Krzysztof Sobczak
08.02.2023
Prawo karne Policja

UOKiK zarzuca Auchan i Intermarche nadużywanie przewagi kontraktowej

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej dwóm dużym sieciom: Auchan i SCA PR Polska (Intermarche). Dotyczą one przede wszystkim nieuzasadnionego pobierania opłat od dostawców produktów rolno-spożywczych oraz zmian zasad współpracy w trakcie jej trwania.
Inga Stawicka
08.02.2023
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Ostanie trzy lata to okres wielu dynamicznych zmian na rynku pracy, które znacząco wpływały na sposób prowadzania biznesu. Opublikowana właśnie nowelizacja kodeksu pracy ma głównie na celu unormowanie i zabezpieczenie osób pracujących zdalnie. Za tym pójdą kolejne rozwiązania, zmieniające obraz zatrudnienia w Polsce - twierdzą eksperci.
Grażyna J. Leśniak
08.02.2023
Prawo pracy
Reforma edukacji położyła większy nacisk na wolontariat - cel był szczytny, uczniowie mieli uczyć się empatii i uczestniczyć w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Zachętą miały być dodatkowe punkty na świadectwie. Wątpliwości budzi natomiast to, co konkretnie ma być jako wolontariat traktowane - dochodzi do absurdów, punkty na świadectwie można dostać na podstawie zaświadczenia od własnej babci.
Monika Sewastianowicz
08.02.2023
Zarządzanie oświatą
Unijna strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030 zakłada, że w drugiej połowie 2023 r. powstanie europejska karta osoby z niepełnosprawnością, która będzie uznawana we wszystkich krajach UE. Na razie, pilotażowo wdrożono ją w ośmiu europejskich krajach. W styczniu zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące tego dokumentu.
Beata Dązbłaż
08.02.2023
Pomoc społeczna Prawo unijne Niepełnosprawność
Nietrafne stanowisko RIO w Kielcach w zakresie finansowania OSP wzbudziło niepokój w gminach. Stanowiska tego nie należy uwzględniać w praktyce finansowania OSP przez gminy i nie dotyczy ono wszystkich gmin w Polsce. Artykuł 10 ustawy o ochotniczych strażach nie wyczerpuje zakresu i sposobów finansowania ochotniczej straży pożarnej przez gminy – uważa dr Dariusz P. Kała, z Kancelarii Prawnej „LexKała”.
Dariusz Kała
08.02.2023
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Sąsiad bezprawnie zasiedział trzy działki oszukując sąd cywilny. Mimo że znał właściciela i jego wnuki od dzieciństwa, i z nimi razem chodził do szkoły. Sąd karny uznał winę mężczyzny, skazał na rok więzienia w zawieszeniu i nakazał naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody w całości poprzez wpłacenie solidarnie na rzecz pokrzywdzonych 156,4 tys. złotych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.02.2023
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W 2022 roku ustawodawca pobił kolejny rekord w tworzeniu prawa

Prawnicy Doradca podatkowy Administracja publiczna
Rok 2022 był rekordowy pod względem liczby zmian w prawie. Opublikowano 127 532 nowe akty prawne (w 2021 – 119 617). Przynajmniej raz zmieniono 25 191 aktów (w 2021 – 21 043), co daje wzrost liczby zmienionych aktów aż o 19,7 proc. Najczęściej zmieniana była ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - aż 32 razy. Legislacyjny ekspres komplikuje życie przedsiębiorcom, ale także zwykłym obywatelom.
Jacek Jasionek Krzysztof Koślicki
08.02.2023
Prawnicy Doradca podatkowy Administracja publiczna
Pracownicy, którzy zmienią pracę w trakcie roku kalendarzowego, będą mogli skorzystać u nowego pracodawcy z 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej. I to nawet wtedy, gdy cały przysługujący im w roku kalendarzowym limit wykorzystali w poprzednim miejscu. Zdaniem prawników, to błąd ustawodawcy, bo nie wprowadził ograniczenia na wzór urlopu na żądanie. Brak też podstawy prawnej do wpisania liczby wykorzystanych dni do świadectwa pracy.
Grażyna J. Leśniak
08.02.2023
Prawo pracy
Prawomocna decyzja prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma być wiążąca dla sądu orzekającego o naruszeniu interesu konsumentów w postępowaniu grupowym. Eksperci wskazują, że tak znaczące poszerzenie kompetencji urzędu to krok za daleko i postulują usunięcie propozycji z projektu. Podkreślają też, że tego typu zmiana powinna być najpierw szeroko przedyskutowana.
Inga Stawicka
08.02.2023
Rynek i konsument Spółki Prawo gospodarcze
Nierzetelne działania, błędna interpretacja przepisów i nieprawidłowa organizacja pracy - to główne przyczyny, dla których prywatyzacja lokali komunalnych jest przeprowadzana niezgodnie z obowiązującymi przepisami - stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. I zwróciła uwagę, że lokale komunalne są wciąż prywatyzowane bez przetargu.
Robert Horbaczewski
07.02.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo

Przepisy o kodeksowej pracy zdalnej zostały opublikowane

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca pracę zdalną i możliwość kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 21 lutego 2023 roku, a przepisy o pracy zdalnej wejdą w życie 7 kwietnia.
Grażyna J. Leśniak
07.02.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Organizmy uzyskane w wyniku zastosowania in vitro technik lub metod mutagenezy, które były tradycyjnie wykorzystywane do różnych zastosowań in vivo, i których bezpieczeństwo zostało już dawno potwierdzone w odniesieniu do tych zastosowań, są wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy dotyczącej GMO - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
07.02.2023
Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne
Uchwaloną przez sejm tzw. ustawą deregulacyjną mają zająć się senackie komisje Budżetu i Gospodarki Narodowej. Organizacje przedsiębiorców ostrzegają, że może mieć ona negatywny wpływ na rynek mieszkaniowy w Polsce z uwagi na wyśrubowane normy dotyczące współczynnika parkingowego.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.02.2023
Rynek i konsument Nieruchomości
Brak przepisów pozwalających na należyty nadzór nad firmami przechowującymi dokumentację prowadzi do naruszenia praw osób starszych zabiegających o emeryturę w należnej wysokości - alarmuje RPO. Rzecznik Praw Obywatelskich podzielił się ustaleniami z badania skargi obywatelki, która przez wiele lat nie była w stanie uzyskać swojej dokumentacji pracowniczej z upadłego zakładu.
Grażyna J. Leśniak
07.02.2023
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Renta rodzinna – nie tylko dla wdowy i wdowca

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Prawo do renty rodzinnej przysługuje zarówno wdowie, jak i wdowcowi. Trzeba jednak spełniać określone warunki, żeby otrzymać rentę po zmarłym – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O rentę rodzinną mogą wystąpić także dzieci zmarłego rodzica, a w niektórych sytuacjach także wnuki i rodzeństwo.
Grażyna J. Leśniak
07.02.2023
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Wprowadzone do Kodeksu pracy przepisy o możliwości dokonywania prewencyjnej kontroli trzeźwości i na obecność środków działających podobnie do alkoholu wprost umożliwiły ustalenie wewnętrznych zasad sprawdzania wyrywkowego pracowników pod kątem alkoholu i podobnie działających substancji. Jeżeli pracodawca zasad takich nie wprowadzi, nie będzie mógł przeprowadzać takich kontroli.
Marek Rotkiewicz
07.02.2023
Prawo pracy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski