Prawo.pl
Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości niemal 52 tys. złotych na spółdzielnię mieszkaniową za niezgłoszenie organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych oraz za niezawiadomienie o naruszeniu osoby, której dane dotyczą. Nakazał również administratorowi zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych podmiotu tych danych.
Renata Krupa-Dąbrowska
04.04.2023
Nieruchomości
Projekt ustawy o corocznej 14. emeryturze czeka na przyjęcie przez rząd. Potem zostanie skierowany do Sejmu. Zarówno wysokość dodatkowego świadczenia, jak i termin jego wypłaty zostaną ustalone elastycznie - będzie o tym każdego roku decydowała Rada Ministrów.
Inga Stawicka Agnieszka Matłacz
04.04.2023
Emerytury i renty
Pomimo zwiększenia funduszu wynagrodzeń i przywrócenia funduszu nagród, realnie zmalała wysokość wynagrodzeń służby cywilnej. Ma to swoje konsekwencje. Na jeden nabór wpłynęło średnio prawie dwa razy mniej ofert niż rok wcześniej. Coraz więcej naborów kończy się też nieobsadzeniem stanowiska – wynika ze sprawozdania szefa służby cywilnej za 2022 rok.
Robert Horbaczewski
04.04.2023
Administracja publiczna Służba cywilna
Postępowania spadkowe w Polsce w wielu przypadkach trwają przez wiele długich lat, co często odbija się na masie spadkowej. W celu eliminacji takich niekorzystnych sytuacji, ustawodawca projektuje wprowadzenie zmian w zakresie prawa spadkowego, a część z nich ma dotyczyć ograniczenia kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia z ustawy - pisze adwokat Katarzyna Bórawska.
Katarzyna Bórawska
04.04.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Pracodawcy, którzy do 7 kwietnia nie zdążą zakończyć konsultacji ze związkami zawodowymi, nie podpiszą porozumienia i nie zdążą przyjąć regulaminu pracy zdalnej, nie muszą wstrzymywać się z wprowadzeniem kodeksowej pracy zdalnej. Zdaniem prawników, mogą skorzystać z pracy okazjonalnej, porozumień indywidualnych z pracownikami, a nawet wydać polecenie wykonywania pracy zdalnej w stanie zagrożenia epidemicznego.
Grażyna J. Leśniak
04.04.2023
Prawo pracy BHP
Chcemy przygotować takie rozwiązanie, które będzie wypośrodkowane, tzn. będzie cały czas utrzymywało komfort korzystania z niego - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Odniósł się w ten sposób do procederu wystawiania recept przez internet, dzięki czemu można w kilkanaście minut uzyskać każdy lek. Nie podał jeszcze szczegółów projektowanych rozwiązań.
Krzysztof Sobczak
03.04.2023
Zawody medyczne Farmacja
Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) rozpozna sprawę dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w obszarze prawa podatkowego. Chodzi o sprawę Rafała Kowalskiego, którego polskie prawo zmusiło do podpisania z partnerem umowy pożyczki i zapłacenia wysokiego podatku. Polskie sądy oddaliły skargę - sprawa trafiła do ETPCz dając tym samym nadzieję na zmianę sytuacji par osób tej samej płci z Polski.
Monika Sewastianowicz
03.04.2023
PIT Doradca podatkowy

Kierownictwo MS na czele obrony polskich lasów przed Unią Europejską

Środowisko Administracja publiczna Prawo unijne
Powołany został komitet społeczny, którego zadaniem jest zebranie 100 tys. podpisów pod projektem ustawy mającej na celu obronę polskich lasów i rozpoczynamy zbiórkę podpisów – zapowiedział w poniedziałek w Rzeszowie wiceminister sprawiedliwości (Solidarna Polska) Marcin Warchoł (fot.). W sobotę taką samą deklarację złożył w Zamościu wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.
Krzysztof Sobczak
03.04.2023
Środowisko Administracja publiczna Prawo unijne
Obywatele mają wątpliwości co do przetwarzania swych danych w aplikacji umożliwiającej elektroniczną opłatę za przejazd po płatnych drogach - alarmował Rzecznik Praw Obywatelskich. - W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych - odpowiedział Rzecznikowi Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.
Krzysztof Sobczak
03.04.2023
RODO
Co trzeci pracujący Polak (34 proc.) rozważa zmianę pracy w tym roku. Powodem jest brak podwyżek wyrównujących inflację albo przepracowanie – wynika z najnowszego badania Blue Colibri. Niemal co druga osoba boi się poprosić o podwyżkę u obecnego pracodawcy i deklaruje, że pracuje za dużo. Z drugiej strony kryzys sprawia, że bardziej szanujemy swoją pracę.
Grażyna J. Leśniak
03.04.2023
Rynek Prawo pracy
Przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek oraz wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany paliwem gazowym, będą mogli korzystać z preferencyjnych stawek za gaz – przypomina ZUS. I wyjaśnia, w jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek w sprawie skorzystania z tego przywileju.
Grażyna J. Leśniak
03.04.2023
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse
W 2022 r. odnotowano niemal dwukrotny skok średniej rocznej ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym - wynika z raportu przedstawionego przez Urząd Regulacji Energetyki. To pierwszy tak znaczący wzrost od siedmiu lat. O 22 proc. podrożała również średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.
Inga Stawicka
03.04.2023
Energetyka
Oskarżenie Justyny Wydrzyńskiej o przestępstwo jest próbą ukarania jej przez władze za słuszną działalność i pracę na rzecz dostępu do bezpiecznej aborcji. Zarzuty przeciwko niej powinny zostać natychmiast wycofane - stwierdza Amnesty International. Organizacja zbiera podpisy pod petycją: Stań w obronie Justyny wspierającej osoby potrzebujące aborcji!
Krzysztof Sobczak
03.04.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Od 1 kwietnia piekarnie i cukiernie mogą skorzystać z obniżonych stawek na gaz. Cena maksymalna - 200 zł 17 gr za MWh - będzie obowiązywać do grudnia 2023 r. Do skorzystania z niższych stawek trzeba jednak spełnić szereg warunków, a także składać odpowiednie oświadczenia. Przypominamy, w jaki sposób skorzystać z nowych przepisów.
Inga Stawicka
03.04.2023
Pomoc społeczna Małe i średnie firmy
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po raz kolejny zwróciło się do lekarzy i lekarzy dentystów z apelem o powstrzymanie się od stosowania tych metod leczenia. - Ze względu na ciągły brak naukowych dowodów potwierdzających skuteczność leczenia środkami homeopatycznymi - czytamy w ogłoszonym pod koniec marca stanowisku. Jest w nim też mowa o niekorzystnym działaniu prawa o produktach leczniczych.
Krzysztof Sobczak
03.04.2023
Opieka zdrowotna Farmacja

Andrzej Olaś: Zarzut potrącenia, czyli nowe życie starej instytucji prawnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
W nowelizacji z 2019 roku polski prawodawca po raz pierwszy podjął próbę systemowego unormowania instytucji zarzutu potrącenia od strony formy, wymogów co do treści, ograniczeń dowodowych oraz terminu na podjęcie tej czynności w postępowaniu. Niestety, wysoce niedoskonale  – mówi dr hab. Andrzej Olaś z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I zauważa, że instytucja ta stała się obecnie popularna w związku ze sporami o umowy kredytowe.
Krzysztof Sobczak
03.04.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Pracodawca nie może sam, w prawie wewnątrzzakładowym, obniżyć dolnej granicy wskazującej na obecność alkoholu w organizmie pracownika. Musi uznać za brak obecności alkoholu w organizmie, gdy zawartość nie osiąga lub nie prowadzi do osiągnięcia wartości właściwych dla stanu po użyciu alkoholu, tj. od 0,2 promila we krwi albo od 0,1 mg w wydychanym powietrzu.
Grażyna J. Leśniak
03.04.2023
Prawo pracy
Rząd potwierdza, że większość budowanych corocznie mieszkań realizowanych jest w zgodzie z obowiązującymi przepisami i normami społecznymi. Ale zdarzają się czarne deweloperskie owce, które dążąc do zmaksymalizowania zysku wyciskają z inwestycji jak najwięcej powierzchni do sprzedaży. Dlatego proponuje rozwiązania, po których mieszkania będą jeszcze trudniej dostępne i droższe.
Rafał Dębowski
01.04.2023
Nieruchomości
Prokurator Generalny wnosi do Sądu Najwyższego więcej skarg nadzwyczajnych, ale zdaniem sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, lepszej jakości są skargi nadzwyczajne Rzecznika Praw Obywatelskich. Ważne zarzuty wobec Prokuratora Generalnego to także kierowanie skarg nadzwyczajnych po przegranych kasacjach oraz skargi przeciwko obywatelom, co nie było celem tej instytucji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.04.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Żadne przepisy nie definiują, kto jest odpowiedzialny za szkody w uprawach i płodach rolnych spowodowanych przez zwierzęta łowne w sytuacji, gdy jest utworzony obwód łowiecki, natomiast nie ma ani dzierżawcy, ani zarządcy. A problem narasta. Marszałkowie województw domagają się pilnej interwencji ustawodawcy w tej sprawie.
Maria Dec-Kiełb
01.04.2023
Samorząd terytorialny Prawo cywilne
Do listy opłat, które wzrosną, obok ciepła i prądu możemy dopisać wodę i ścieki. Do mieszkańców trafiają już pierwsze zawiadomienia o nowych, wyższych taryfach, inne gminy czekają na decyzję regulatora. Tylko do końca stycznia do przedstawicielstw Wód Polskich wpłynęło ponad 800 wniosków o zmianę dotychczasowych taryf. Szacujemy, że łączny koszt eksploatacji lokalu, w zależności od lokalizacji i metrażu może wzrosnąć od 20 do nawet 100 proc.
Mariusz Łubiński
01.04.2023
Nieruchomości
Okazuje się, że opodatkować można właściwie wszystko - np. kapelusze i brodę. Dziwnych danin w różnych krajach było, i jest, całkiem sporo. Rumunia chce podatku od magii, ale czarownice nie muszą mieć kas fiskalnych. Wenecja postanowiła opodatkować cień. W Anglii w XIV w. pobierano natomiast... podatek od życia. W dziwnych pomysłach Polska nie jest, niestety, wyjątkiem.
Krzysztof Koślicki
01.04.2023
Domowe finanse Doradca podatkowy
Przychody ze sprzedaży rybek akwariowych stanowią przychody z działalności rolniczej i są zwolnione z opodatkowania PIT. Warunek stanowi tu jednak brak zaliczenia prowadzonej działalności do działów specjalnych produkcji rolnej. Potwierdza to jedna z ostatnich interpretacji podatkowych wydana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Malwina Pasternak-Janik
01.04.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Nie odstajemy, niestety, od krajów zachodnich, jeśli chodzi o problemy ze zdrowiem psychicznym lekarzy i wypalenie zawodowe. U nas istnieje obawa, że skala problemu jest jeszcze większa, bo mamy bardziej niż na Zachodzie rozbudowaną biurokrację i niedomagający system publiczny – mówi w rozmowie z Prawo.pl lek. Jakub Kosikowski, p.o. rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej.
Beata Dązbłaż
01.04.2023
Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Cztery miesiące więzienia za bicie psa siekierą

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sąd nie miał wątpliwości, że oskarżony spowodował dotkliwe cierpienia psa, bił go siekierą, spowodował rany głowy, łap, wyciągnął pod las i porzucił. Znęcanie się nad psem nastąpiło bez żadnych przyczyn. To nieracjonalne zachowanie pod wpływem alkoholu, którego nawet sprawca nie pamiętał, było dodatkowo obciążające. Sąd ukarał mężczyznę karą czterech miesięcy pozbawienia wolności, nawiązką i przepadkiem zwierzęcia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.04.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Minister edukacji rozważa wprowadzenie odgórnego zakazu używania telefonów w szkole, rekomenduje to też Rada Dzieci i Młodzieży. Zakaz miałby dotyczyć zarówno lekcji, jak i przerw. Z pomysłu nie są zadowoleni niektórzy rodzice - obawiają się, że będą mieli utrudniony kontakt z dziećmi. A prawo oświatowe pozwala w statucie szkoły określić "przestrzeganie warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych".
Monika Sewastianowicz
01.04.2023
Szkoła i uczeń Nowe technologie Zarządzanie oświatą

Waloryzacja świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych dwa razy w roku – RPO pisze do rządu

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami jest waloryzowane raz w roku - w styczniu – zgodnie ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tymczasem z powodu wysokiej inflacji minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w 2023 roku dwa razy – w styczniu i w lipcu. Przepisy regulujące tryb waloryzacji świadczenia nie przewidują dwukrotnej podwyżki w ciągu roku, dlatego powinny zostać zmienione - uważa RPO.
Grażyna J. Leśniak
31.03.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Świadczenie emerytalne dla sołtysów w wysokości 10 proc minimalnego wynagrodzenia za pracę za jedną pełną kadencję, następnie po 3 proc. za kolejne, nie więcej jak 19 procent tego wynagrodzenia. Także subkonto dla sołectwa. To propozycje Senatu. Senat wycofał się z propozycji nadania sołectwu odrębnej osobowości prawnej i wypłaty sołtysom wynagrodzenia za pełnioną funkcję.
Robert Horbaczewski
31.03.2023
Samorząd terytorialny Wybory
Rząd chce ukrócić patodeweloperkę. Od dłuższego czasu pracuje nad nowymi przepisami, które mają poprawić standard mieszkań oraz uniemożliwić obchodzenie przepisów. Planuje m.in. zakazać budowy mikrokawalerek. Problem nie leży jednak w budowaniu i sprzedaży lokali usługowych, ale w dokonywaniu nielegalnej zmiany sposobu użytkowania tego typu lokali, braku kontroli i stosowania sankcji przez organy nadzoru budowlanego.
Renata Krupa-Dąbrowska
31.03.2023
Budownictwo
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w piśmie skierowanym do Naczelnego Sądu Administracyjnego wyraził zaniepokojenie kwestionowaniem kompetencji i podważaniem niezależności organu. To pokłosie sprawy związanej z nałożeniem kary na spółkę Morele.net, która - choć obroniła się przed sądem pierwszej instancji - została uchylona po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej w NSA.
Inga Stawicka
31.03.2023
RODO