Przyjęty przez rząd projekt podatkowej części Polskiego Ładu przewiduje złagodzenie zasad dotyczących korzystania z ryczałtowego opodatkowania dochodów zagranicznych. Pierwsza wersja przepisów przewidywała konieczność posługiwania się zagranicznym certyfikatem rezydencji, co w wielu wypadkach mogłoby być niemożliwe. Po naszej publikacji resort pozwolił, by zamiast certyfikatu można było używać także z innych dokumentów.
Krzysztof Koślicki
13.09.2021
PIT Polski Ład
Koronawirus sporo zmienił w stylu życia ludzi oraz codziennym funkcjonowaniu firm. Poskutkowało to przy okazji rozwojem nowych metod wyłudzeń w ubezpieczeniach. Fałszywe zgłoszenia dotyczą kradzieży i uszkodzenia maseczek, ale przestępcy nie ograniczają się do tak banalnych wyłudzeń. Ubezpieczyciele próbują z tym walczyć, jednak nie zawsze są skuteczni.
Regina Skibińska
13.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Rynek Ubezpieczenia
Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym, także w odniesieniu do wpisu hipoteki, może zostać wzruszone - jako przesłanka rozstrzygnięcia w innej sprawie cywilnej niż sprawa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym - tak postanowił w uchwale trzyosobowy skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.09.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Swobodne i niczym nieograniczone delegowanie sędziów przez ministra narusza kompetencje Prezydenta RP do powoływania sędziów i powinno zostać uznane za niekonstytucyjne - ocenił Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek w stanowisku dla Trybunału Konstytucyjnego.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.09.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Samodzielne roszczenie o zapłatę ubezpieczenia na życie przez spadkobiercę byłoby możliwe i weszłoby w skład spadku, gdyby zdarzeniem ubezpieczeniowym nie była śmierć - orzekł Sąd Najwyższy. I dodał, że gdy roszczenie powstaje dopiero po zgonie ubezpieczonego, to nie może przysługiwać wcześniej, a tym samym nie może przysługiwać następcy prawnemu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.09.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne
Mamy dobrą wiadomość - po publikacji Prawo.pl resort finansów zmienił proponowane przepisy o uldze dla klasy średniej w Polskim Ładzie. Od stycznia przyszłego roku z nowej preferencji skorzystają także twórcy i artyści, którzy stosują 50-proc. autorskie koszty uzyskania przychodów. Z odliczenia nie skorzystają jednak zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych – zleceniach i o dzieło.
Krzysztof Koślicki
11.09.2021
Domowe finanse PIT Polski Ład
We własnym lokum nie wszystko wolno, a burzenie i stawianie ścian działowych oraz nośnych to nie tylko problem techniczny, ale też wiele kwestii prawnych. Przepisy nie na wszystko bowiem pozwalają. Od tego też, czy planuje się przebudowę, czy remont zależy rodzaj wymaganych formalności, albo całkowity ich brak. Bywa, że o losach ściany decyduje sąd.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.09.2021
Budownictwo

Spadek dla upadłego konsumenta to dodatkowy problem

Prawo cywilne Prawo rodzinne Domowe finanse
Powołanie do spadku wpływa na przebieg procedury insolwencyjnej prowadzonej w stosunku do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Okazać się może, że będący nie tylko w przymusowym położeniu, ale dodatkowo pogrążony w żałobie upadły, napotka kolejne perturbacje - tym razem w prowadzonym wobec niego postępowaniu upadłościowym
Konrad Forysiak
11.09.2021
Prawo cywilne Prawo rodzinne Domowe finanse
Ubezpieczona posyłała chore dziecko do przedszkola i jednocześnie pobierała zasiłek z tytułu sprawowania nad nim osobistej opieki. ZUS zażądał zwrotu pieniędzy. Wiązało się to też z uznaniem, że składki były opłacane w kwocie niższej od należnej i ustaniem dobrowolnego ubezpieczenia. Zgoda na ich opłacenie po terminie stanowiłaby przyzwolenie na niepożądane i bezprawne zachowania
Dorian Lesner
11.09.2021
Ubezpieczenia społeczne
Straż Graniczna nie może odmawiać przyjmowania od cudzoziemców wniosków o ochronę międzynarodową - stwierdza w opublikowanym właśnie raporcie Helsińska Fundacja Praw Człowieka. I podkreśla, że w przypadku wystąpienia przez cudzoziemca z wnioskiem o ochronę, powinno zostać wszczęte postępowanie uchodźcze,
Krzysztof Sobczak
10.09.2021
Administracja publiczna
Tworzenie warunków do pełnego wdrożenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych to cel umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, którego celem jest opracowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Umowa została podpisana w piątek 10 września br. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.
Krzysztof Sobczak
10.09.2021
Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Po dużych szkodach samochody często są naprawiane i wracają na drogi, mimo że jazda nimi nie zawsze jest bezpieczna. Jest szansa, że to się zmieni. W biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców trwają prace nad propozycją zmian przepisów. Według założeń, powrót do ruchu drogowego uszkodzonego pojazdu powinien być uzależniony od przedstawienia opinii rzeczoznawcy samochodowego.
Regina Skibińska
10.09.2021
Rynek i konsument
Senat poparł w czwartek uchwaloną na wniosek prezydenta Andrzeja Dudy ustawę o usługach płatniczych, której celem, na prośbę NBP, jest zobowiązanie sprzedawców przyjmujących płatności bezgotówkowe do przyjmowania zapłaty w gotówce. Gdy wejdzie ona w życie, sklep nie będzie mógł odmówić klientowi zapłaty gotówką za zakupy.
Renata Krupa-Dąbrowska
09.09.2021
Rynek i konsument Rynek Ochrona konkurencji
Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Krzysztof Sobczak
09.09.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Miasta powyżej 20 tys. mieszkańców będą miały obowiązek opracowania planu adaptacji do zmian klimatu, a w budżetach obywatelskich co najmniej 30 proc. środków będą musiały wyodrębnić na działania proekologiczne – przewiduje projekt ustawy, która ma wzmocnić klimatyczny wymiar polityki miejskiej. Samorządowcy przyznają, że działania są potrzebne, ale mają wątpliwości,
Robert Horbaczewski
09.09.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Poczta Polska chętnie sprawdza, czy firmy zarejestrowały odbiorniki RTV. Nie ma znaczenia, czy faktycznie korzysta się z telewizora lub radia w hotelu albo w służbowym samochodzie. I tak płacić trzeba. A kary potrafią być słone - sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przedsiębiorca ma małe szanse na wygraną w sądzie.
Renata Krupa-Dąbrowska
09.09.2021
Spółki Małe i średnie firmy Finanse
Dom jednorodzinny do 70 mkw. wolno będzie postawić na działce o powierzchni już 500 mkw., czyli dwukrotnie mniejszej niż pierwotnie zakładano. Urzędnik nie sprawdzi czy zgłoszenie budowy domu jest zgodne z miejscowym planem oraz warunkami technicznymi. Takie propozycje uproszczeń zawiera projekt noweli prawa budowlanego, który wczoraj przyjął rząd. Dziś trafił on do Sejmu.
Renata Krupa-Dąbrowska
08.09.2021
Budownictwo Polski Ład
Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości nie ulegną już taktyce polskiego rządu polegającej na grze na zwłokę. Polski rząd otrzymał ultimatum, że albo zawiesi działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, albo dojdzie na nałożenia na Polskę sankcji finansowych - twierdzi prof. Dariusz Adamski z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Krzysztof Sobczak
08.09.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Straż Graniczna będzie karać za naruszenie zakazów stanu wyjątkowego

Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Straż Graniczna będzie mogła karać mandatami za naruszenie niektórych obostrzeń wynikających z wprowadzenia stanu wyjątkowego, m.in. brak dokumentu tożsamości, bezprawne przebywanie w strefie lub fotografowanie infrastruktury granicznej i funkcjonariuszy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt nowelizacji stosownego rozporządzenia.
Robert Horbaczewski
08.09.2021
Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sprawie o zapłatę, dotyczącą umowy kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego. Według Prokuratora Generalnego, Sąd Okręgowy w Radomiu wydał nakaz zapłaty, nie weryfikując legalności zapisów w umowie kredytowej.
Agnieszka Matłacz
08.09.2021
Prokuratura Kredyty frankowe
Sąd Apelacyjny w Gdańsku powziął wątpliwość, czy pełnomocnik ustanowiony przez członków spółdzielni mieszkaniowej może zastępować więcej niż jednego członka tej spółdzielni w sytuacji, gdy członkowie ci należą do różnych grup członkowskich. Sugeruje Sądowi Najwyższemu, że jeden pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego członka spółdzielni.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.09.2021
Prawo cywilne
Fundacje mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale odpowiedzialność członków zarządu fundacji jest ograniczona. Mogą jednak pojawić się sytuacje, kiedy poniosą oni odpowiedzialność, o czym warto pamiętać zarówno przy sprawowaniu funkcji członka zarządu fundacji, jak również wchodząc z fundacją w relacje gospodarcze - pisze Dawid Feliszek.
Dawid Feliszek
08.09.2021
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Przy okazji przygotowywanej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, mającej zaostrzyć kary za przestępstwa i wykroczenia drogowe, rząd chce rozwiązać problem ściągania wymierzonych grzywien. Proponuje, w przypadku kilku wykroczeń, wprowadzić 10-procentową bonifikatę, jeśli ukarany zapłaci grzywnę „na drodze”.
Robert Horbaczewski
08.09.2021
Prawo karne Administracja publiczna
Pracownicy Inspekcji Handlowej sprawdzą ceny jabłek, borówek, ziemniaków i kapusty. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zlecił kolejną kontrolę dotyczącą cen owoców i warzyw. Dzięki temu będzie wiadomo ile na tych produktach zarabiają rolnicy i pośrednicy, a ile sieci handlowe.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.09.2021
Rynek i konsument
Mikro, małe i średnie firmy, które chcą kupić lub licencjonować oprogramowanie oraz usługi do wdrożenia innowacji procesowych, mogą ubiegać się o nawet 255 tys. zł w ramach konkursu "Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację" - podała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór wniosków rozpoczyna się 20 września.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.09.2021
Rynek i konsument Nowe technologie
Rzecznik Praw Obywatelskich nie dostrzega podstaw prawnych do kwestionowania zasadności stanu wyjątkowego, ale ma poważne wątpliwości wobec niemożności relacjonowania przez media sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, a także ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej. Podkreśla, że rolą środków społecznego przekazu jest informowanie obywateli o tego typu problemach.
Krzysztof Sobczak
07.09.2021
Administracja publiczna
Deweloperzy masowo budują "mikroapartamenty" o powierzchni 10 - 15 metrów kwadratowych, choć nowe mieszkanie nie może być w Polsce mniejsze niż 25 mkw. Jakim cudem? Omijają prawo. Oficjalnie są to lokale użytkowe. Podejmowano próby ukrócenia tego typu praktyk, ale spełzły one na niczym. Sami deweloperzy postulują zniesienie ograniczenia co do powierzchni lokalu.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.09.2021
Rynek i konsument Budownictwo
Nowelizacja procedury cywilnej z 2019 r. dała sędziom możliwość sygnalizowania stronom, w jakim kierunku idzie sprawa. Jednak rozwiązanie, które miało być rewolucją i motywacją do ugód, w praktyce się nie sprawdziło. Część sędziów nie wie jak je stosować, inni obawiają się posądzenia o stronniczość. Teraz resort sprawiedliwości chce ich do tego zachęcić i doprecyzować, co mogą powiedzieć.
Patrycja Rojek-Socha
07.09.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Prezydent zapowiada weto do "lex TVN"

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Prezydent mówił o tym wprost, że w tym kształcie jest gotów zawetować ustawę o radiofonii i telewizji – powiedział szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot. Stwierdził też, że przed uchwaleniem tej ustawy sygnalizował politykom większości rządzącej, że Andrzej Duda nie podpisze jej w takim kształcie.
Krzysztof Sobczak
06.09.2021
Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Sejm nie uchylił stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
W poniedziałek wieczorem, przy poparciu posłów z partii Kukiz 15 i Konfederacji, Sejm utrzymał w mocy rozporządzenie prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. Koalicja Obywatelska była za uchyleniem rozporządzenia – ale nie udało jej się do tego zebrać bezwzględnej większości. PSL wstrzymało się od głosu.
Krzysztof Koślicki
06.09.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski