Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 stycznia 2022 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego doprecyzowuje ona m.in., że zachowanie kierowcy podczas kontroli drogowej odnosi się do kierującego pojazdem silnikowym i motorowerem, a nie jak do tej pory kierującego pojazdem.

Gdy więc kontrolujący daje polecenie lub sygnał do zatrzymania pojazdu silnikowego lub motoroweru, kierujący tym pojazdem:

  1. zatrzymuje pojazd;
  2. trzyma ręce na kierownicy;
  3. na polecenie kontrolującego:
  • a) wyłącza silnik pojazdu,
  • b) włącza światła awaryjne,
  • c) umożliwia dokonanie identyfikacji pojazdu, w szczególności przez udostępnienie kontrolującemu komory silnika oraz innych miejsc w pojeździe.

Przepisy rozporządzenia odnoszą się nie tylko do kierowcy, ale też i pasażerów, którzy mogą wysiadać lub zsiadać z kontrolowanego pojazdu lub motoroweru za zezwoleniem kontrolującego.

 


Kontrolę drogową może przeprowadzać policjant, ale także umundurowany strażnik gminny lub miejski, umundurowany strażnik leśny oraz funkcjonariusz Straży Parku, a także osoby działające w imieniu zarządcy drogi. Wszystkie osoby poza policjantami muszą mieć specjalne upoważnienie do kontroli drogowej.

Warto też pamiętać, że nieumundurowany policjant może nas zatrzymać do kontroli drogowej wyłącznie na obszarze zabudowanym.

NOWE WZORY DOKUMENTÓW: