Czytaj także: Prezydent podpisał ustawę zaostrzającą kary za wykroczenia drogowe>>

Od 1 stycznia 2022 roku łatwej będzie stracić prawo jazdy. W nowym taryfikatorze punktów karnych pojawiło się aż 12 nowych wykroczeń, za które kierowca dostanie 15 punktów karnych. A pięć punktów można otrzymać już za jedno wykroczenie drogowe. Nową maksymalną karą 15 punktów karnych obwarowane zostały takie wykroczenia, jak:

 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym,
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym,
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,
 •  nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu.

Nowością, jest także to, że czas obecności punktów karnych na koncie kierowcy od 1 września 2022 roku został wydłużony z roku do dwóch lat i liczy się on dopiero od daty opłacenia mandatu za te wykroczenia.
 

Punkty karne można sprawdzić w komisariacie

Informacje o liczbie punktów karnych można otrzymać na dwa sposoby: osobiście w najbliższym komisariacie policji oraz online. Co ważne kierowca może sprawdzić tylko swoje punkty karne. Policja nie udziela takich informacji telefonicznie lub mailowo. Pofatygować się do komendy trzeba więc osobiście. Wcześniej trzeba przygotować dokument, który potwierdzający tożsamość na przykład dowód osobisty lub paszport.

W komisariacie można otrzymać też zaświadczenie z informacją o liczbie punktów karnych na swoim koncie, czyli zaświadczenie o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Taki dokument może wymagany pracodawcę, który udostępnia służbowy samochód.

O ile informację ustną o punktach karnych można uzyskać bezpłatnie, to już za zaświadczenie o liczbie punktów karnych trzeba zapłacić - 17 zł za zaświadczenie. Opłatę można wnieść kasie urzędu gminy lub miasta, na terenie której jest komisariat lub też przelać na konto urzędu. Potwierdzenie wpłaty lub przelewu trzeba przedstawić przed uzyskaniem zaświadczenia.

 


Liczbę punktów karnych można sprawdzić online

Liczbę punktów karnych można też sprawdzić online w portalu obywatel.gov.pl. Aby uzyskać potrzebne dane konieczne jest zalogowanie się przez swój profil zaufany. Informacje o liczbie punktów karnych można pobrać w formacie PDF i wydrukować. Taki wydruk ma charakter informacyjny – nie jest to dokument urzędowy. Oznacza to, że sąd albo urząd może nie uznać takiego dokumentu na przykład jako dowód w sprawie (takie urzędowe zaświadczenia o punktach karnych można otrzymać jedynie w komisariacie policji). 

Baza danych ewidencji kierowców jest aktualizowana raz dziennie, więc wyświetlona informacja może się zmienić. W razie wątpliwości lepiej sprawdzić swoje punkty karne jeszcze raz, na przykład następnego dnia.