Prawo.pl
Kompetencje szkół w zakresie regulowania ubioru uczniów są niejasne - uważa rzecznik praw obywatelskich. Wątpliwości - jego zdaniem - rodzą m.in. wymagania co do elementów wyglądu ucznia lub uczennicy, które przez część osób są oceniane jako nadmierne ograniczenie ich wolności. RPO prosi kuratorów oświaty w całej Polsce o stanowisko oraz informację o takich skargach i ich rozpatrzeniu.
Monika Sewastianowicz
04.02.2023
Szkoła i uczeń

Nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne nie zawsze do zwrotu

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Osoby, które pobrały świadczenie pielęgnacyjne za okres, w którym nie były do niego uprawnione i z tego tytułu muszą je zwrócić, a te, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej bądź zdrowotnej, mogą skorzystać z odpowiednich ulg w spłacie należności. A jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, to organ, który wydał decyzję w sprawie zwrotu, może umorzyć kwotę nienależnie pobranego świadczenia.
Grażyna J. Leśniak
04.02.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Kierownik urzędu stanu cywilnego nie może modyfikować żądania strony. Jeżeli wniosek dotyczył sprostowania wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa, wadliwe będzie rozważanie przez organ, czy wzmianka może być unieważniona i odsyłanie jej na drogę sądową - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Tym bardziej że dane ze wzmianki podlegają sprostowaniu.
Marek Sondej
04.02.2023
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Coraz częściej do sądów trafiają sprawy o uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami. Zazwyczaj takie wnioski są uwzględniane, ale bywa, że wniosek podlega oddaleniu. Jak zauważają prawnicy, dla oceny zasadności wniosku znaczenie ma w szczególności to, czy dziecko chce kontaktów i czy w czasie spotkań ma odpowiednio zabezpieczone potrzeby.
Aleksandra Partyk
04.02.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Klauzula sumienia chroni lekarza przed sytuacją, gdy musiałby wykonać aborcję, mimo że jest sprzeczna z jego poglądami. Przepisy miały też chronić kobiety i umożliwić im terminację ciąży wtedy, gdy są ku temu legalne przesłanki. Tyle że to tylko teoria, bo o ile klauzula ma się dobrze, o tyle prawa pacjentek już nie do końca.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
04.02.2023
Prawo karne Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Właściciel lub władający nieruchomością nadal będzie miał obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym na ścianie frontowej budynku lub na ogrodzeniu. Nie będzie już musiał jej podświetlać – zakłada uchwalona przez Sejm ustawa deregulacyjna. Posłowie postanowili też, że od rady gminy będzie zależało, jakie informacje, oprócz numeru porządkowego, znajdą się na tabliczce.
Robert Horbaczewski
04.02.2023
Samorząd terytorialny
Po orzeczeniu rozwodu pomiędzy małżonkami ustaje ustrój wspólności majątkowej i od tego czasu byli już małżonkowie są współwłaścicielami (w częściach ułamkowych) wspólnych rzeczy, w tym nieruchomości zakupionej za środki wypłacone przez bank na postawie umowy kredytu. Jednak postępowanie w sprawie podziału majątku nie rozwiązuje problemu kredytu hipotecznego.
Katarzyna Kozak
04.02.2023
Banki Kredyty frankowe
Grożenie ujawnieniem zniesławiających zdarzeń drugiej osobie jest przestępstwem zagrożonym karą do trzech lat więzienia. Jednak w wypadku oskarżonego sąd ograniczył się do wymierzenia kary grzywny za stosowanie bezprawnej groźby wobec księdza, która miała zmusić go do zaniechania składania zawiadomień do prokuratury. W ten sposób oskarżony chciał pomóc swojej siostrze.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.02.2023
Prawo karne

Podwójny limit ulgi dla niepełnosprawnych małżonków za wydatki na auto

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Niepełnosprawność
Małżonkowie, którzy mają orzeczenia o niepełnosprawności, oboje mogą skorzystać z odliczenia wydatków na samochód w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Prawo to przysługuje im nawet w przypadku, gdy w dowodzie rejestracyjnym samochodu jest wymienione tylko jedno z nich. Konieczne jest jednak pozostawanie we wspólności majątkowej małżeńskiej.
Wiesława Moczydłowska
04.02.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Niepełnosprawność
Zapewnienie bezpieczeństwa i troska o zdrowie wszystkich Polaków to priorytety dla rządu. Na samą Narodową Strategię Onkologiczną na lata 2020-2030 przeznaczymy 5,1 mld zł - powiedział w piątek w Gliwicach premier Mateusz Morawiecki. I zapowiedział konkurs dla szpitali onkologicznych, które otrzymają aż 2,5 mld zł dofinansowania z Funduszu Medycznego.
Krzysztof Sobczak
03.02.2023
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Podatniku, uważaj na uproszczenia!

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
To nie trudnych przepisów podatkowych należy się bać. Nasze obawy powinny wzbudzać przede wszystkim wszelkiego rodzaju uproszczenia, łagodzenia, likwidacje barier administracyjnych i rządowe „wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Polek i Polaków”. Taką smutną tezę potwierdzają działania ustawodawcy. Nagminne staje się również nakładanie dodatkowych obowiązków podatkowych pod hasłem nowelizacji innych ustaw.
Krzysztof Koślicki
03.02.2023
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Podatnikiem VAT jest podmiot, który podejmuje aktywność wykraczającą poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Jeżeli w związku ze sprzedażą działek będących we współwłasności małżeńskiej właściciel nie będzie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jak wskazuje niedawno opublikowana interpretacja podatkowa, nie będzie zobowiązany do dokonania rozliczenia VAT w związku ze sprzedażą.
Malwina Pasternak-Janik
03.02.2023
Domowe finanse VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Zaproszenia pod fałszywym pretekstem, wprowadzanie w błąd co do nagród, utrudnianie odstąpienia od umowy – zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów takie nieuczciwe praktyki mogła stosować firma Med Professional. Prezes Urzędu zdecydował o wszczęciu postępowanie przeciw tej spółce, a kara finansowa grozi także osobie nią zarządzającej.
Krzysztof Sobczak
03.02.2023
Rynek i konsument
Trybunał Sprawiedliwości UE ustawicznie daje wyraz dbałości o interesy konsumentów, tak zbiorowe, jak i indywidualne, prezentując jednocześnie merytoryczną krytykę działań przedsiębiorców wprowadzających nieuczciwe klauzule umowne do swoich wzorców. Jaki będzie zatem wyrok w sprawie polskiej, która wprost dotyczy umowy kredytu frankowego? - zastanawia się adwokat dr Kacper Rożek.
Kacper Rożek
03.02.2023
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Celem ministra zdrowia powinno być zaplanowanie i przeprowadzenie kompleksowych zmian systemu ochrony zdrowia. Zdecydowanie popieram ideę połączenia zdrowia i spraw społecznych, rozwój zasobów opieki ambulatoryjnej i długoterminowej oraz gruntowną modernizację szpitalnictwa w zakresie infrastruktury i funkcji – uważa Marcin Pakulski, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
Józef Kielar
03.02.2023
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Niektóre zawody wykluczone z ulgi podatkowej dla seniorów

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Osoby osiągające przychody na podstawie kontraktów menedżerskich i umów o podobnym charakterze, przychody z praw autorskich, artyści, architekci i programiści, pracownicy służb mundurowych, osoby, które pracowały w uciążliwych warunkach, jak górnicy, a także młodsi emeryci, nie skorzystają z zerowego PIT dla seniorów. Powstaje pytanie, czy takie zróżnicowanie jest sprawiedliwe społecznie i ma racjonalne uzasadnienie.
Wiesława Moczydłowska
03.02.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Powrót do biur i miejsc pracy sprawił, że pracownicy zaczęli rozmawiać między sobą i łatwiej było im zorientować się, że w czasie pandemii znaleźli się w grupie osób, które pracodawca pominął przy wypłacie premii rocznej, nagrody albo nie wysłał na szkolenie, na którym byli pozostali członkowie zespołu. Teraz ich sprawy o odszkodowania, a nawet o zadośćuczynienie, trafiają do sądów pracy. Zdaniem prawników, takich spraw może być coraz więcej.
Grażyna J. Leśniak
03.02.2023
Prawo pracy
Najpierw wielka miłość, potem wielki kredyt i na końcu burzliwe rozstanie - coraz częściej jednym z problemów przy rozwodach Polaków są kredyty frankowe. I nie chodzi jedynie o to, jak pozbyć się długu, ale też, kto ewentualnie ma go dalej spłacać i jak w takich warunkach rozliczyć się z byłym małżonkiem. Z sytuacji korzystają też banki - oferując tym, którzy mieszkanie przejmują, nową umowę i nową, często wyższą, ratę.
Renata Krupa-Dąbrowska Patrycja Rojek-Socha
03.02.2023
Prawo rodzinne Banki Kredyty frankowe
Tylko w IV kwartale 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 111 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W całym 2022 r. tych kontroli było 429,9 tys. W konsekwencji, w ostatnich trzech miesiącach ub.r. wydanych zostało 7,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (od stycznia do grudnia - 23,8 tys.) na kwotę 7 107,3 tys. zł (w 2022 r. - 21 989,8 tys. zł) – poinformował ZUS.
Grażyna J. Leśniak
02.02.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Obrót nieruchomościami rolnymi jest w Polsce istotnie ograniczony. Za wyjątkiem gruntów o powierzchni do 0,3 ha, ich nabywcą może być wyłącznie rolnik indywidualny, pod warunkiem, że gospodaruje na obszarze nie większym niż 300 ha. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej, KOWR oraz dzierżawca może wykonać przysługujące mu prawo pierwokupu.
Marek Sondej
02.02.2023
Środowisko Prawo cywilne
Ministerstwo Rozwoju i Technologii razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiły nabór wniosków o dofinansowanie fotowoltaiki. Wnioski mogą od 1 lutego 2023 r. składać właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych, czyli spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, a także samorządy mające w zasobach budynki wielorodzinne.
Krzysztof Sobczak
02.02.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo
O 5 proc. w ciągu roku spadła liczba pracodawców, którzy poszukiwali pracowników za pośrednictwem urzędów pracy. W 2022 roku zaoferowano tam o 12,5 proc. miejsc pracy mniej niż w 2021 roku. Najwięcej podmiotów rekrutujących i propozycji pracy było w województwie mazowieckim i śląskim. Najczęściej szukano pracowników w usługach administrowania i działalności wspierającej, przetwórstwie przemysłowym oraz handlu.
Grażyna J. Leśniak
02.02.2023
Rynek Prawo pracy
Czekająca na wejście w życie nowelizacja ustawy antylichwiarskiej, która wprowadza m.in. nadzór KNF nad firmami pożyczkowymi, budzi wiele emocji przede wszystkim w środowisku tych instytucji i może mieć znaczący wpływ na dostępność pożyczek dla wielu podmiotów korzystających z usług instytucji pożyczkowych - piszą Marcin Wnukowski i Patrycja Pacholczak, Squire Patton Boggs Krześniak sp.k.
Marcin Wnukowski Patrycja Pacholczak
02.02.2023
Rynek i konsument Finanse
Wyrównanie emerytury zaniżonej na skutek błędu organu jest możliwe tylko za trzy lata wstecz. Według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmiana przepisów i wydłużenie tego okresu jest niezasadne. Do tego dochodzi problem ze złożeniem skargi kasacyjnej, bo barierą jest sposób obliczania wartości przedmiotu zaskarżenia. W sprawach o mniej niż 10 tys. zł skarżący ma zamkniętą drogę do Sądu Najwyższego.
Grażyna J. Leśniak
02.02.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
Wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa stają się coraz większym problemem. Nie wiadomo, czy od przeniesienia prawa własności trzeba naliczać VAT – zwłaszcza, gdy wcześniej nieruchomość była wykorzystywana dla celów działalności rolniczej podlegającej VAT. Naczelny Sąd Administracyjny skierował w tej sprawie pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Wiesława Moczydłowska
02.02.2023
VAT Administracja publiczna Prawo unijne
Prawo antymonopolowe nie zabrania posiadania przez przedsiębiorcę pozycji dominującej, niedozwolone jest jednak jej nadużywanie - przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, informując o wszczęciu postępowania antymonopolowego w sprawie podwyżek opłat na autostradzie A4. Urząd sprawdzi, czy nie mamy do czynienia z cenami nadmiernie wygórowanymi.
Krzysztof Sobczak
01.02.2023
Zmiany dotyczące nowego projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zawierać ma pakiet regulacji mających na celu walkę z "patodeweloperką".Jesteśmy na końcowym etapie prac nad projektem rozporządzenia, który ma temu przeciwdziałać - poinformował w środę minister rozwoju Waldemar Buda.
Krzysztof Sobczak
01.02.2023
Administracja publiczna Budownictwo
Uchwała, która w listopadzie ubiegłego uchyliła zawieszenie w obowiązkach warszawskiego sędziego Igora Tuleyi, jest ostateczna - poinformował Sąd Najwyższy. SN nie uwzględnił bowiem wniosku Tuleyi o wyłączenie dwóch sędziów, którzy podjęli tamtą uchwałę. Postanowienie w tej sprawie, które wydał sędzia Marek Siwek, opublikowano w środę na stronie internetowej Sądu Najwyższego.
Krzysztof Sobczak
01.02.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie naruszyła zbiorowe prawa pacjenta, informując o tym, że po 31 marca kontynuowanie leczenia w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych będzie wstrzymane - uważa rzecznik praw pacjenta, który poinformował w środę o wszczęciu postępowania wobec tej placówki. Szpital Uniwersytecki ma przygotować oświadczenie w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
01.02.2023
Pacjent Finansowanie zdrowia
Do Biura RPO napisał obywatel, który skarży się na malejącą opłacalność oszczędzania w Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego po reformie Polskiego Ładu. Jego zdaniem, można mówić o niedotrzymaniu warunków umowy ze strony państwa. Decyzję o zainwestowaniu w IKZE ludzie podejmowali bowiem kilka lat przed tymi zmianami, zachęcani możliwością zmniejszenia podatku i ze świadomością, że nie można wycofać się z niej przed upływem 5 lat.
Grażyna J. Leśniak
01.02.2023
Domowe finanse Emerytury i renty PIT Polski Ład