Nowa umowa rezerwacyjna ma lepiej chronić nabywców mieszkań

Prawo cywilne Rynek i konsument Budownictwo
Uchwalona niedawno nowa ustawa deweloperska wprowadza istotną zmianę dotyczącą zasad i trybu zawierania oraz treści umowy rezerwacyjnej. Stanie się ona nową umową nazwaną, podczas gdy dotychczas nie była uregulowana w prawie i funkcjonowała jako umowa nienazwana prawa cywilnego, którą zawierano zgodnie z zasadą swobody umów. Skutkiem zmiany będzie lepsza pozycja nabywcy.
Piotr Jarzyński
02.09.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Budownictwo
Zdarzają się przypadki, gdy banki mimo prawomocnych wyroków i odfrankowienia umowy wzywają klientów do zapłaty rat. Zmusza to kredytobiorców to podejmowania dodatkowych czynności. Nierzadko konieczne jest wzywanie banku do zaprzestania pobierania rat w wyższej wysokości oraz wydania nowego harmonogramu uwzględniającego zmniejszone saldo kredytu.
Regina Skibińska
02.09.2021
Budownictwo Kredyty frankowe
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku mocy i spełnienie unijnych limitów emisyjności, a także wprowadzenie zmian w naliczaniu opłaty mocowej, korzystnych dla odbiorców o stabilnym profilu zużycia energii - to cele obowiązującej od środy nowelizacji ustawy o rynku mocy. Dzięki niej już od października będą niższe rachunki dla przemysłu.
Krzysztof Sobczak
01.09.2021
Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Wnioski o 500 plus do ZUS i przez internet - rząd przyjął projekt ustawy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podczas gdy dotychczas robiły to gminy. A wnioski można będzie składać tylko przez internet.
Robert Horbaczewski
01.09.2021
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna
Fundusz Sprawiedliwości w aktualnym kształcie nie spełnia swoich zadań i stał się osobistym rezerwuarem środków na wydatki ugrupowania politycznego sprawującego kontrolę nad Ministerstwem Sprawiedliwości. To sądy powinny mieć możliwość zasądzania świadczeń na wybrane przez siebie organizacje pożytku publicznego, realizujące zadania związane z pomocą pokrzywdzonym
Krzysztof Sobczak
01.09.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Żołnierz i pogranicznik na granicy, zanim przystąpi do pracy, składa przysięgę na wierność Konstytucji RP. Przysięga ta mówi, że jest on zobowiązany udzielić pomocy stosownej do przepisów obowiązujących w tym kraju, wynikających z Konwencji Genewskiej i art. 56 Konstytucji. W związku z tym nie udawajmy, że taki żołnierz nie popełnia przestępstwa umyślnego - mówi prof. Monika Płatek,
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.09.2021
Prawo karne Prawnicy Administracja publiczna
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oddaliła skargę kasacyjną przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który nałożył karę finansową na stację TVN. Powodem był film uznany za reklamę, a nie wskazanie sponsorskie. Przepisy dotyczące kar są nieprecyzyjne, a w programie nie było bezpośredniej zachęty do zakupu biżuterii spółki Apart.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.09.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Operaty szacunkowe nie zawsze są rzetelne. Najczęstsze błędy rzeczoznawców majątkowych to porównywanie ze sobą nieruchomości, które zbyt różnią się lokalizacją, powierzchnią czy standardem. Potem takie wyceny uchylają sądy. Wkrótce wejdze w życie nowa ustawa, ale nie ustanawia ona standardów zawodowych dla tej profesji. Wystarczyć mają normy środowiskowe.
Renata Krupa-Dąbrowska
01.09.2021
Kończymy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych analizę prawną podstaw, na których odbywają się wycieczki młodzieży izraelskiej do Polski - poinformował wiceminister w tym resorcie Paweł Jabłoński. I dodał, że po jej zakończeniu, które nastąpi jeszcze we wrześniu, będą proponowane dalsze działania. Mają one dotyczyć zarówno organizacji wycieczek jak i treści przekazywanych uczestnikom.
Krzysztof Sobczak
31.08.2021
Szkoła i uczeń

Firmy boją się czwartej fali i chcą paszportów covidowych

Spółki Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus szczepienia
Rząd zapowiada, że po nadejściu czwartej fali pandemii decyzje o obostrzeniach będzie podejmował na podstawie liczby zakażeń i procenta wyszczepienia w danym powiecie. I choć konkretnych przepisów wciąż nie ma, firmy już się martwią, bo mogą tego nie przetrwać. Na odszkodowanie od państwa też nie bardzo mogą liczyć. Blokują je dwa wnioski czekające na rozpatrzenie w TK.
Renata Krupa-Dąbrowska
31.08.2021
Spółki Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus szczepienia
Żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej nie zezwalają na dostarczenie leków afgańskim uchodźcom przebywającym na białoruskiej granicy, tłumacząc, że takie mają rozkazy. Rozkaz nie zawsze jednak zwalnia z odpowiedzialności karnej - nie, jeżeli w grę wchodzi umyślne popełnienie przestępstwa. Jest też przepis, który zwalnia żołnierza z odpowiedzialności za dokonanie czynu zabronionego będącego wykonaniem rozkazu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Monika Sewastianowicz
31.08.2021

Nowa ustawa ma podnieść rangę parków narodowych

Środowisko Administracja publiczna
Podkreślenie rangi parków narodowych w ochronie dziedzictwa przyrodniczego kraju, ale także ochrona dziedzictwa kulturowego - to główne cele ustawy, nad którą pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jak podkreśla minister Michał minister Kurtyka, park narodowy pozostanie najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce.
Krzysztof Sobczak
30.08.2021
Środowisko Administracja publiczna
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała w poniedziałek, że jej przewodniczacy Witold Kołodziejski wysłał do operatorów telewizyjnych zgodę na wpis do rejestru programu „TVN24” na koncesji Discovery Communications Benelux B.V. Z komunikatu KRRiT wynika, że nie jest to oczekiwana przez tę stację koncesja, ale decyzja pozwoli TVN24 na nadawanie w oczekiwaniu na koncesję.
Krzysztof Sobczak
30.08.2021
Administracja publiczna
Od 31 sierpnia strażnicy gminni i miejscy będą mogli karać mandatami osoby kierujące hulajnogami elektrycznymi oraz innymi urządzeniami transportu osobistego. Mandat do 500 zł strażnicy będą mogli wymierzyć za poruszanie się zbyt szybko po chodniku lub drodze dla pieszych, a także za nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu.
Robert Horbaczewski
30.08.2021
Prawo karne Administracja publiczna
Ceny suplementów diety marki Solgar były ustalane w wyniku porozumienia ograniczającego konkurencję. Oznacza to, że konsumenci przez wiele lat przepłacali za te produkty - uznał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I nałożył na firmę karę w wysokości ponad 1,2 mln zł. Ukarał również dwie osoby zarządzające spółką, które były osobiście odpowiedzialne za funkcjonowanie zmowy.
Krzysztof Sobczak
30.08.2021
Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Automatyczny zwrot pozwu to surowy rygor

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Zdarza się, że pismo inicjujące postępowanie nie jest sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeśli w takim przypadku autorem pozwu jest profesjonalny pełnomocnik, powinien on liczyć się z automatycznym zwrotem pisma. Prawnicy zwracają jednak uwagę na mankamenty tej regulacji.
Aleksandra Partyk
30.08.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka, medycy rzadko inicjują procedurę „Niebieskiej Karty”. RPO napisał w tej sprawie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Rzecznik pyta,  jakie działania do tej pory podjął minister, by te statystyki zmienić. Dopytuje także o pomoc psychologiczną dla ofiar przemocy domowej.
Katarzyna Redmerska
30.08.2021
PZU i inne towarzystwa ubezpieczeniowe narzucają koszty napraw w szkodach z ubezpieczenia OC według warunków finansowych obowiązujących w tzw. sieci preferowanej. Warsztaty nienależące do tej sieci mówią o zaniżonych stawkach i zarzucają ubezpieczycielom ograniczanie konkurencji. Sprawą interesuje się UOKiK i rzecznicy - finansowy oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
Regina Skibińska
30.08.2021
Ochrona konkurencji Ubezpieczenia
Ponad 42 tysięcy osób podpisało petycję Rzecznika Małych i Średnich przedsiębiorców przeciw negatywnym zmianom podatkowym w Polskim Ładzie. Projekt zakłada, że kwota wolna od podatku wyniesie 30 tysięcy złotych. Będzie dostępna dla osób rozliczających PIT według zasad ogólnych. Przedsiębiorcy składkę zdrowotną będą płacić od dochodu.
Krzysztof Koślicki
28.08.2021
CIT PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Pouczenia w sądzie - cytaty z ustaw nie rozjaśniają zawiłości prawa

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Nie każdy biegle radzi sobie w meandrach przepisów prawa. Gdy w toku sprawy cywilnej pojawiają się trudności i strona nie dysponuje rozeznaniem w zakresie czynności, które powinna podjąć, może liczyć na uzyskanie wsparcia od sądu. Pouczenia powinny być jednak właściwie redagowane, by odpowiednio i przystępnie tłumaczyły zawiłości przepisów i procedury.
Aleksandra Partyk
28.08.2021
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Swojej marki trzeba pilnować - odzyskanie praw do znaku trudne i bardzo kosztowne

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Ważą się losy prawa do znaku towarowego Ekipy – okazało się, że ktoś uprzedził znanych youtuberów, wszczynając procedurę rejestracji zarówno w Polsce, jak i przed unijnym urzędem. Choć w przypadku takiego procederu możliwe jest udowodnienie, że ktoś działał w złej wierze, to będzie to żmudne i kosztowne. Jest więcej takich sytuacji, problemy miał nawet znany piłkarz Neymar.
Monika Sewastianowicz
28.08.2021
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Raport końcowy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego jest informacją publiczną. Zarówno ustawa Prawo lotnicze, jak i wydane na jej podstawie rozporządzenie w sprawie trybu pracy tego gremium nie zakłada ograniczeń w tym zakresie. Natomiast unijne prawo stanowi wprost, że raport podaje się do publicznej wiadomości w możliwie najkrótszym terminie.
Dorian Lesner
28.08.2021
Administracja publiczna
Ceny mieszkań rosną, a mimo to nie brakuje chętnych na nie. Dziś na rynku nieruchomości rządzą sprzedający, a nie nabywcy. By „wycisnąć” jak najwięcej z mieszkania, ci pierwsi potrafią zerwać umowę z dnia na dzień, dochodzi też do licytacji: kto da więcej. Kupujący starają się zabezpieczyć przed tego typu praktykami. Nie zawsze jednak skutecznie.
Renata Krupa-Dąbrowska
28.08.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Budownictwo
Najnowsza interpretacja podatkowa stwierdza, że tylko alimenty dla dzieci zwolnione są z podatku dochodowego – bez względu na wartość świadczeń. Jeśli wypłaty przeznaczone są dla byłych żon, mężów, lub innych osób, i przekraczają 700 złotych miesięcznie, trzeba liczyć się z koniecznością zapłacenia daniny. Wartość ta budzi wątpliwości - nie była zmieniana od 2007 roku.
Krzysztof Koślicki
28.08.2021
Domowe finanse PIT
W pandemii do notariuszy coraz częściej wpływają prośby o przyjazd do domu klienta, a nawet do szpitala w celu np. sporządzenia pełnomocnictwa czy testamentu. Co więcej, z powodów zdrowotnych, często liczy się czas. Ci jednak, którzy są przekonani, że należy to do powinności notariuszy, mylą się. Zgodnie z przepisami i orzecznictwem SN miejscem dokonywania czynności notarialnych jest kancelaria.
Patrycja Rojek-Socha
28.08.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Sejmik Województwa Lubelskiego podtrzymał stanowisko w sprawie LGBT. Za uchyleniem było 14 radnych, przeciw – 17. Zwolennicy anulowania uchwały z 2019 roku mówili o możliwości utraty środków z UE. Marszałek województwa zapewnił, że nie ma takiego zagrożenia. 19 sierpnia taką samą decyzję podjął sejmik województwa małopolskiego.
Krzysztof Sobczak
27.08.2021
Administracja publiczna

RPO: Ograniczone prawo do obrony w postępowaniu przyspieszonym

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W postępowaniu przyspieszonym, z uwagi na szybkość postępowania przyjęto, że oskarżony będzie ograniczony w swobodnym wyborze obrońcy, pomimo że zasady rzetelnego procesu wymagają, aby miał on zagwarantowane faktyczne prawo do obrony - zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I podkreśla, że chodzi o jedno najistotniejszych przejawów praw wynikających z Konstytucji RP,
Krzysztof Sobczak
27.08.2021
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Przygotowanie pisma do urzędu wcale nie musi być wyzwaniem, a mimo to często nastręcza trudności. Jak skomponować pismo, jakich słów użyć i jak informować o sprawie? Akcja Masz Głos Fundacji Batorego 31 sierpnia organizuje bezpłatne webinarium „Ja i urząd. Jesteśmy w kontakcie”.
Robert Horbaczewski
27.08.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Niech Trybunał Konstytucyjny powie jak podać uchodźcom lekarstwa

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Nieporadność w radzeniu sobie z kryzysem na granicy premier tłumaczy koniecznością obrony świętego polskiego terytorium i koniecznością przestrzegania obowiązującego prawa. Nie brzmi to wiarygodnie w ustach szefa rządu, który osiągnął szczyty w manipulowaniu prawem, czy wręcz w jego łamaniu.
Krzysztof Sobczak
27.08.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Proponowane w ramach Polskiego Ładu zmiany w opodatkowaniu sprzedaży samochodów poleasingowych mogą doprowadzić do wzrostu cen pojazdów używanych – zwłaszcza tych młodszych niż dziesięcioletnie. Może to przyczynić się także do zwiększenia liczby pojazdów sprowadzanych z zagranicy. Ciekawa może być też sytuacja dotycząca cen samochodów elektrycznych.
Krzysztof Koślicki
27.08.2021
PIT Finanse Polski Ład
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski