Ceny suplementów diety marki Solgar były ustalane w wyniku porozumienia ograniczającego konkurencję. Oznacza to, że konsumenci przez wiele lat przepłacali za te produkty - uznał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I nałożył na firmę karę w wysokości ponad 1,2 mln zł. Ukarał również dwie osoby zarządzające spółką, które były osobiście odpowiedzialne za funkcjonowanie zmowy.
Krzysztof Sobczak
30.08.2021
Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Automatyczny zwrot pozwu to surowy rygor

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Zdarza się, że pismo inicjujące postępowanie nie jest sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeśli w takim przypadku autorem pozwu jest profesjonalny pełnomocnik, powinien on liczyć się z automatycznym zwrotem pisma. Prawnicy zwracają jednak uwagę na mankamenty tej regulacji.
Aleksandra Partyk
30.08.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka, medycy rzadko inicjują procedurę „Niebieskiej Karty”. RPO napisał w tej sprawie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Rzecznik pyta,  jakie działania do tej pory podjął minister, by te statystyki zmienić. Dopytuje także o pomoc psychologiczną dla ofiar przemocy domowej.
Katarzyna Redmerska
30.08.2021
PZU i inne towarzystwa ubezpieczeniowe narzucają koszty napraw w szkodach z ubezpieczenia OC według warunków finansowych obowiązujących w tzw. sieci preferowanej. Warsztaty nienależące do tej sieci mówią o zaniżonych stawkach i zarzucają ubezpieczycielom ograniczanie konkurencji. Sprawą interesuje się UOKiK i rzecznicy - finansowy oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
Regina Skibińska
30.08.2021
Ochrona konkurencji Ubezpieczenia
Ponad 42 tysięcy osób podpisało petycję Rzecznika Małych i Średnich przedsiębiorców przeciw negatywnym zmianom podatkowym w Polskim Ładzie. Projekt zakłada, że kwota wolna od podatku wyniesie 30 tysięcy złotych. Będzie dostępna dla osób rozliczających PIT według zasad ogólnych. Przedsiębiorcy składkę zdrowotną będą płacić od dochodu.
Krzysztof Koślicki
28.08.2021
CIT PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Pouczenia w sądzie - cytaty z ustaw nie rozjaśniają zawiłości prawa

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Nie każdy biegle radzi sobie w meandrach przepisów prawa. Gdy w toku sprawy cywilnej pojawiają się trudności i strona nie dysponuje rozeznaniem w zakresie czynności, które powinna podjąć, może liczyć na uzyskanie wsparcia od sądu. Pouczenia powinny być jednak właściwie redagowane, by odpowiednio i przystępnie tłumaczyły zawiłości przepisów i procedury.
Aleksandra Partyk
28.08.2021
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Swojej marki trzeba pilnować - odzyskanie praw do znaku trudne i bardzo kosztowne

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Ważą się losy prawa do znaku towarowego Ekipy – okazało się, że ktoś uprzedził znanych youtuberów, wszczynając procedurę rejestracji zarówno w Polsce, jak i przed unijnym urzędem. Choć w przypadku takiego procederu możliwe jest udowodnienie, że ktoś działał w złej wierze, to będzie to żmudne i kosztowne. Jest więcej takich sytuacji, problemy miał nawet znany piłkarz Neymar.
Monika Sewastianowicz
28.08.2021
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Raport końcowy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego jest informacją publiczną. Zarówno ustawa Prawo lotnicze, jak i wydane na jej podstawie rozporządzenie w sprawie trybu pracy tego gremium nie zakłada ograniczeń w tym zakresie. Natomiast unijne prawo stanowi wprost, że raport podaje się do publicznej wiadomości w możliwie najkrótszym terminie.
Dorian Lesner
28.08.2021
Administracja publiczna
W pandemii do notariuszy coraz częściej wpływają prośby o przyjazd do domu klienta, a nawet do szpitala w celu np. sporządzenia pełnomocnictwa czy testamentu. Co więcej, z powodów zdrowotnych, często liczy się czas. Ci jednak, którzy są przekonani, że należy to do powinności notariuszy, mylą się. Zgodnie z przepisami i orzecznictwem SN miejscem dokonywania czynności notarialnych jest kancelaria.
Patrycja Rojek-Socha
28.08.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Najnowsza interpretacja podatkowa stwierdza, że tylko alimenty dla dzieci zwolnione są z podatku dochodowego – bez względu na wartość świadczeń. Jeśli wypłaty przeznaczone są dla byłych żon, mężów, lub innych osób, i przekraczają 700 złotych miesięcznie, trzeba liczyć się z koniecznością zapłacenia daniny. Wartość ta budzi wątpliwości - nie była zmieniana od 2007 roku.
Krzysztof Koślicki
28.08.2021
Domowe finanse PIT
Ceny mieszkań rosną, a mimo to nie brakuje chętnych na nie. Dziś na rynku nieruchomości rządzą sprzedający, a nie nabywcy. By „wycisnąć” jak najwięcej z mieszkania, ci pierwsi potrafią zerwać umowę z dnia na dzień, dochodzi też do licytacji: kto da więcej. Kupujący starają się zabezpieczyć przed tego typu praktykami. Nie zawsze jednak skutecznie.
Renata Krupa-Dąbrowska
28.08.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Budownictwo
Sejmik Województwa Lubelskiego podtrzymał stanowisko w sprawie LGBT. Za uchyleniem było 14 radnych, przeciw – 17. Zwolennicy anulowania uchwały z 2019 roku mówili o możliwości utraty środków z UE. Marszałek województwa zapewnił, że nie ma takiego zagrożenia. 19 sierpnia taką samą decyzję podjął sejmik województwa małopolskiego.
Krzysztof Sobczak
27.08.2021
Administracja publiczna

RPO: Ograniczone prawo do obrony w postępowaniu przyspieszonym

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W postępowaniu przyspieszonym, z uwagi na szybkość postępowania przyjęto, że oskarżony będzie ograniczony w swobodnym wyborze obrońcy, pomimo że zasady rzetelnego procesu wymagają, aby miał on zagwarantowane faktyczne prawo do obrony - zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I podkreśla, że chodzi o jedno najistotniejszych przejawów praw wynikających z Konstytucji RP,
Krzysztof Sobczak
27.08.2021
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Przygotowanie pisma do urzędu wcale nie musi być wyzwaniem, a mimo to często nastręcza trudności. Jak skomponować pismo, jakich słów użyć i jak informować o sprawie? Akcja Masz Głos Fundacji Batorego 31 sierpnia organizuje bezpłatne webinarium „Ja i urząd. Jesteśmy w kontakcie”.
Robert Horbaczewski
27.08.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Niech Trybunał Konstytucyjny powie jak podać uchodźcom lekarstwa

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Nieporadność w radzeniu sobie z kryzysem na granicy premier tłumaczy koniecznością obrony świętego polskiego terytorium i koniecznością przestrzegania obowiązującego prawa. Nie brzmi to wiarygodnie w ustach szefa rządu, który osiągnął szczyty w manipulowaniu prawem, czy wręcz w jego łamaniu.
Krzysztof Sobczak
27.08.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Proponowane w ramach Polskiego Ładu zmiany w opodatkowaniu sprzedaży samochodów poleasingowych mogą doprowadzić do wzrostu cen pojazdów używanych – zwłaszcza tych młodszych niż dziesięcioletnie. Może to przyczynić się także do zwiększenia liczby pojazdów sprowadzanych z zagranicy. Ciekawa może być też sytuacja dotycząca cen samochodów elektrycznych.
Krzysztof Koślicki
27.08.2021
PIT Finanse Polski Ład
Obowiązująca od soboty nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie osób nielegalnie przekraczających granicę powoduje, że wynikające z Konwencji Genewskiej i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP prawo cudzoziemców do ubiegania się w Polsce o ochronę międzynarodową stało się fikcją - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
26.08.2021
Administracja publiczna Prawo unijne

Sopot: nie będziemy zatrudniać osób niezaszczepionych

Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Władze Sopotu zapowiedziały, że nie będą zatrudniać osób, które nie są zaszczepione. Jak tłumaczą, nie chcą, by pozwolić, aby którykolwiek z urzędników stanowił zagrożenie dla mieszkańców tego kurortu. Z tego powodu planują podjąć tego typu decyzję.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.08.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę w sprawie prac nad zintegrowanym planem zarządzania Puszczą Białowieską jako obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO. Opracowanie takiego planu będzie m.in. wykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 2018 roku.
Krzysztof Sobczak
26.08.2021
Środowisko Prawo unijne
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Nowe przepisy mają umożliwić podmiotom zobowiązanym do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wykonanie tego obowiązku w 2021 r. oraz latach późniejszych na poziomie wyższym niż obecnie.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.08.2021
Środowisko Małe i średnie firmy

Prezydent podpisał pakiet zmian w procedurze cywilnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Zmiany regulacji dotyczących wnoszenia pism procesowych do sądu, przepisów dotyczących postępowania nakazowego z weksla w sporach przeciwko konsumentom oraz doprecyzowanie regulacji dotyczących uprawnienia do ubiegania się o zwrot kosztów tłumaczenia dokumentów uzasadniających wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu - to m.in. cele nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
Krzysztof Sobczak
26.08.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Od 1 stycznia przyszłego roku wprowadzimy górny próg opłat za gospodarkę odpadową naliczanych metodą wodną - poinformował w czwartek wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. I dodał, że nie powinien on przekraczać 150 zł. Poinformował, że wydał polecenie, aby przygotować przepisy doprecyzowujące tę metodę ustalania przez samorządy opłat za śmieci.
Krzysztof Sobczak
26.08.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Jeśli ktoś ze swego kraju ucieka, należy wszcząć postępowanie w sprawie statusu uchodźcy i w tej procedurze sprawdzić, czy zachodzą przesłanki udzielenia azylu. Twierdzenia rządu, że migranci znajdują się na terytorium Białorusi, więc tam powinni składać wnioski o azyl, są niczym niepoparte, nie mają nic wspólnego z prawem i rzeczywistością - twierdzi prof. Witold Klaus, ekspert w sprawach migracji z Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.08.2021
Prawo karne Prawo unijne
Polska ma obowiązek zapewnić opiekę medyczną oraz żywność, wodę i ubrania dla koczujących na polsko-białoruskiej granicy w poblizu Usnarza Górnego - zdecydował w środę Europejski Trybunał Praw Człowieka w odpowiedzi na wniosek złożony przez grupę polskich prawników. Trybunał nie nakazał jednak wpuszczania migrantów do Polski. Zdaniem MSZ potwierdza to stanowisko polskich władz.
Krzysztof Sobczak
26.08.2021
Administracja publiczna
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła jakość, terminowość doręczania i bezpieczeństwo przesyłek oraz dostępność usług pocztowych realizowanych przez Pocztę Polską S.A. Okazuje się, że jest coraz drożej, ale niekoniecznie lepiej - wciąż występują opóźnienia w dostarczaniu przesyłek, a nie wszyscy mieszkańcy mają odpowiedni dostęp do usług pocztowych.
Agnieszka Matłacz
26.08.2021
Administracja publiczna
W gąszczu przepisów procedury cywilnej zawarto regulacje wskazujące na wymogi formalne i fiskalne pozwu oraz wniosku inicjującego postępowania sądowe. Jeśli pismo nie jest właściwie sporządzone, strona może spodziewać się tego, że sprawie nie zostanie nadany bieg. Które z braków formalnych pozwu są kluczowe dla możliwości nadania mu biegu?
Aleksandra Partyk
26.08.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo i NSA różnią się, gdzie zgłaszać zbywany pojazd

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Samorządowcy domagają się doprecyzowania przepisu dotyczącego zgłaszania zbycia pojazdów. Dochodzi bowiem do sporów kompetencyjnych między starostami o to, czy właściwym jest ten ze względu na miejsce zamieszkania zgłaszającego, czy miejsce rejestracji pojazdu. Ministerstwo Infrastruktury dostrzega problem i obiecuje zmianę, ale nie wskazuje terminu.
Robert Horbaczewski
26.08.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Ważny interes podatnika to czasem za mało, by umorzyć zaległość

Ordynacja Domowe finanse Doradca podatkowy Finanse
By umorzyć podatek, organy podatkowe muszą przeanalizować przesłanki ważnego interesu prywatnego i społecznego, a potem wziąć pod uwagę ten istotniejszy. Darowanie długu, mimo że kluczowe dla podatnika, nie musi mieć jednak znaczenia społecznego. W takim przypadku zaległości umorzyć nie można – do takiego wniosku prowadzi niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.
Krzysztof Koślicki
26.08.2021
Ordynacja Domowe finanse Doradca podatkowy Finanse
Podział na strefy żółte i czerwone, limity w miejscach publicznych – to cały plan rządu walki z rozpoczynającą się czwartą falę pandemii koronawirusa. W tym czasie inne kraje określają precyzyjne wytyczne dla szkół, ograniczenia dla niezaszczepionych, obowiązek szczepień, zasady testowania. Zdaniem ekspertów w Polsce brakuje centrum zarządzania pandemią i solidnej analizy danych.
Jolanta Ojczyk
26.08.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Nieczęsto zdarza się, że wyroki sądów konstytucyjnych stają się jedną z przyczyn masowych protestów lub trafiają na transparenty ruchów obywatelskich. Nieczęsto też takie wyroki są wydawane z naruszeniem prawa i stają się powodem naruszenia konstytucji przez władzę wykonawczą. Tak ubiegłoroczne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji komentują prof. Andrzej Wróbel (fot.) i dr Michał Ziółkowski,
Michał Ziółkowski Andrzej Wróbel
26.08.2021
Prawo karne Opieka zdrowotna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski