Od 15 lutego 2024 r. w systemie Twój e-PIT (w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl) na podatników czekają przygotowane przez skarbówkę zeznania za 2023 r.:

 • PIT 28 - rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej i z najmu,
 • PIT-36 - rozliczenie działalności gospodarczej według skali (stawek 12 i 32 proc.),
 • PIT-36L - rozliczenie działalności gospodarczej stawką liniową 19 proc.,
 • PIT-37 - rozliczenie m.in. przychodów z umowy o pracę, umówi zlecenie i o dzieło (według skali podatkowej),
 • PIT-38 - rozliczenie przychodów kapitałowych, np. z giełdy, 
 • oświadczenie PIT-OP - oświadczenie, dzięki któremu emeryci i renciści rozliczający PIT za pośrednictwem ZUS przekazują 1,5 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego,
 • informacja PIT-DZ - informacja o dzieciach uprawniających do ulgi dla dużych rodzin 4+.

Czytaj również: 60 tys. złotych wolne od podatku wprowadzi chaos w rozliczaniu PIT >>

 

Ministerstwo zachęca do rozliczeń elektronicznych

- Zachęcamy wszystkich podatników do rozliczania podatków drogą elektroniczną. W tym roku po raz pierwszy usługa Twój e-PIT jest adresowana także do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, również tych z zawieszoną działalnością gospodarczą - mówi Marcin Łoboda, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

Zaznaczył, że Ministerstwo Finansów spodziewa się kolejnego rekordu w rozliczeniach elektronicznych za 2023 r. W poprzednim roku 94 proc. podatników rozliczyło się w ten sposób. Nadal jednak będzie można składać zeznania w formie papierowej. Ministerstwo nie planuje ograniczać tej możliwości. Nadal też można składać zeznania podatkowe przez stronę e-Deklaracje.

Zaś w rozliczeniu za 2024 r. ministerstwo planuje udostępnić aplikacja e-Urząd Skarbowy na telefon, by z usługi Twój e-PIT można było skorzystać na smartfonach.

Szef Kas poinformował, że w zeszłym roku podatnicy otrzymali w sumie 27 mld zł zwrotu nadpłaconego PIT, co wynikało ze zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Według niego w tym roku będzie to zdecydowanie mniejsza kwota. 

Jakie możliwości mają podatnicy

Termin rozliczenia się za 2023 r. upływa 30 kwietnia 2024 r. Do tego czasu można:

 • zaakceptować bez zmian zeznanie przygotowane przez fiskusa - ale dotyczy to tylko druków PIT-37 i PIT-38, lub
 • wprowadzić zmiany w systemie Twój e-PIT - przedsiębiorcy będą musieli uzupełnić dane o m.in. wysokość przychodów i kosztów uzyskania przychodów, a wszyscy podatnicy o przysługujące im ulgi, które nie zostały automatycznie wykazane w systemie Twój e-PIT, lub 
 • rozliczyć się samodzielnie, np. na druku papierowym – wówczas dla urzędu skarbowego decydujące jest zeznanie złożone samodzielnie, lub
 • nie robić niczego – ale tylko w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38, które zostaną automatycznie zaakceptowane z upływem 30 kwietnia br.

Co ważne, udostępnione w usłudze Twój e-PIT zeznania PIT-36, PIT-36L i PIT-28 nie zostaną automatycznie zaakceptowane. Trzeba je uzupełnić i zaakceptować. Tylko zeznania PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane.

- Osoba rozliczająca się na formularzach PIT-37 i PIT-38 może odrzucić zeznanie w usłudze Twój e-PIT i złożyć je samodzielnie. Jeśli tego nie zrobi, zostanie ono automatycznie zaakceptowane z upływem ustawowego terminu rozliczenia. W przypadku przedsiębiorców jest inaczej. Muszą oni uzupełnić część informacji, których KAS nie posiada, a następnie zaakceptować i wysłać elektronicznie zeznanie w usłudze Twój e-PIT - wyjaśnia Sylwia Zdebiak, dyrektor Departamentu Relacji z Klientami w Ministerstwie Finansów.

Do usługi Twój e-PIT można zalogować się na trzy sposoby:

 • przez login.gov.pl: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną,
 • używając aplikacji mObywatel,
 • wpisując dane podatkowe: PESEL (NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z deklaracji za 2021 r., kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2022 r. i kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za 2021 r.

- Zachęcamy do korzystania z nowoczesnych sposobów logowania. Po pierwsze, w ten sposób podatnik unika konieczności poszukiwania danych podatkowych za poprzednie okresy. Po drugie, dostaje dostęp do wszystkich funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorcy znajdą tam np. usługę rozliczenia, która ułatwi prawidłowe wypełnienie PIT-36 - mówi Sylwia Zdebiak.

Przedsiębiorcy muszą uzupełnić dane

Jak informuje Ministerstwo Finansów, we wszystkich formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa. 

- W przypadku przedsiębiorców, na tym etapie wdrożenia, usługa może nie być w pełni przydatna, ponieważ będą musieli uzupełnić większość danych. Wynika to z faktu, że administracja skarbowa ma informacje o wpłaconych przez nich m.in. zaliczkach, ale nie o wysokości osiąganych przez nich przychodów czy ponoszonych kosztów - mówi Grzegorz Grochowina, szef Zespołu Zarządzania Wiedzą w Departamencie Podatkowym w KPMG w Polsce.

Według MF podatnik, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, musi samodzielnie uzupełnić dane dotyczące:

 • przychodów,
 • kosztów uzyskania przychodów (tylko w PIT-36 i PIT-36L - w PIT-28 nie odlicza się kosztów),
 • składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym również składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ulg i odliczeń. 

Pomóc ma w tym przygotowany przez MF specjalny kreator. - Proste pytania i czytelne objaśnienia pomogą uzupełnić zeznanie krok po kroku - mówi Sylwia Zdebiak.

 


Kto chce ulgę, musi o to zadbać

Osoby rozliczające się na drukach PIT-37 (np. z umowy o pracę) czy PIT-38 (np. przychody z giełdy) nie muszą co do zasady nic uzupełniać. Nawet jeśli nic nie zrobią, 30 kwietnia ich zeznanie zostanie automatycznie uznane za złożone. Jednak jeśli chcą skorzystać z ulg i preferencji, nie mogą zdać się na skarbówkę. 

- Zeznanie przygotowane przez KAS nie zawiera większości ulg podatkowych. Jeśli podatnik chce je uwzględnić, to ma dwie możliwości: zalogować się do usługi Twój e-PIT i dodać dane o ulgach albo złożyć zeznanie podatkowe poza usługą Twój e-PIT, uwzględniając przy tym kwotę ulg. Ponadto, nawet jeśli administracja skarbowa wykazała w zeznaniu ulgi, to i tak warto je dokładnie sprawdzić, ponieważ w systemie Twój e-PIT także możliwe są nieaktualne dane. Może się np. zdarzyć, że Twój e-PIT przypisze podatnikowi ulgę na dziecko, które skończyło w ciągu roku 18 lat, i ulga przysługuje tylko za część roku. – wyjaśnia Grzegorz Grochowina.

Według danych Ministerstwa Finansów, Twój e-PIT rozlicza automatycznie ulgę na dzieci, ale nie na wszystkie. Co do zasady uwzględnia ulgę, gdy została wykazana w zeznaniu za poprzedni rok oraz dzieci urodzone w trakcie 2023 r. Nie ma natomiast preferencji na dzieci pełnoletnie, powyżej 18. roku życia. Przypomnijmy, że rodzice mogą skorzystać z ulgi na dziecko do 25. roku życia, jeżeli ono się uczy lub studiuje w Polsce albo za granicą. Jednak w takiej sytuacji rodzice muszą sami wprowadzić kwotę ulgi do zeznania. 

– Jeżeli podatnik chce skorzystać z innych ulg czy odliczeń, np. z odliczenia darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, użytkowanie internetu czy wpłat na IKZE – uzupełnia te dane w udostępnionym zeznaniu podatkowym samodzielnie – tłumaczy Ministerstwo Finansów. Skarbówka nie ma bowiem danych, jaką kwotę podatnik przeznaczył np. na cele rehabilitacyjne bądź na termomodernizację własnego domu.

Skarbówka przygotowuje indywidualne zeznania podatkowe, nawet jeśli w poprzednim roku ktoś rozliczał się wspólnie z małżonkiem. Samotnych rodziców fiskus również rozlicza tak, jakby preferencja im nie przysługiwała.

Jeżeli więc ktoś chce skorzystać z preferencji – rozliczenia z małżonkiem lub jako samotny rodzic – to musi zmienić zeznanie przygotowane przez skarbówkę. Wystarczy się zalogować do systemu i zaznaczyć odpowiednią opcję albo złożyć zeznanie poza usługą Twój e-PIT.

Korekta możliwa elektronicznie, ale nie zawsze

Jeśli już po złożeniu zeznania podatnik zorientuje się, że popełnił błąd, powinien jak najszybciej go naprawić, składając korektę.

- Za 2023 rok w usłudze Twój e-PIT można złożyć korektę zeznań, bez względu na to, czy pierwotną wersję zeznania złożono w usłudze Twój e-PIT, czy też w innej formie - informuje resort finansów.

Zaznacza jednocześnie, że za lata 2018-2022 nie można było w usłudze Twój e-PIT składać zeznań z działalności gospodarczej. To oznacza, że nie można też skorygować zeznań z działalności gospodarczej za te lata. Usługa Twój e-PIT nie udostępnia zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-36L z działalności gospodarczej za lata wcześniejsze od 2023 r.