- Zapewnimy kasową metodę rozliczania PIT przez przedsiębiorców – głosi umowa koalicyjna. To jedynie zdanie na ten temat.

Podobny zapis znalazł się w programie Platformy Obywatelskiej: „Przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury (kasowy PIT)”. Z zapowiedzi wynika, że kasowe rozliczenie miałoby dotyczyć podatników o przychodach poniżej 2 mln euro.

Co znaczy w praktyce? Obecnie przedsiębiorcy płacą PIT od przychodu należnego, nawet gdy nie dostali zapłaty od kontrahenta.

Zgodnie z art. 14 ustawy o PIT, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Za datę powstania przychodu uważa się co do zasady dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zarejestruj się
Masz już konto na Moje Prawo.pl? Zaloguj się!