Sejm nie uchylił stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
W poniedziałek wieczorem, przy poparciu posłów z partii Kukiz 15 i Konfederacji, Sejm utrzymał w mocy rozporządzenie prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. Koalicja Obywatelska była za uchyleniem rozporządzenia – ale nie udało jej się do tego zebrać bezwzględnej większości. PSL wstrzymało się od głosu.
Krzysztof Koślicki
06.09.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Cudzoziemcy przebywający w polskich ośrodkach dla uchodźców nie cierpią głodu, nie można więc tak uzasadniać tragedii rodziny, której dwoje dzieci zmarło po zjedzeniu trujących grzybów. Jest natomiast problem z edukacją w tym zakresie, ale też podwyższona powinna być stawka żywieniowa w tych placówkach - mówi dr Hanna Machińska, zastępca rzecznika praw obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
06.09.2021
Administracja publiczna
Straż Graniczna i policja poinformowały, że osoby udające się na nabożeństwa do kościołów lub cerkwi znajdujących się na obszarze objętym stanem wyjątkowym nie muszą w tym celu się ubiegać o pisemne zezwolenie od Straży Granicznej. Zgodnie z rozporządzeniami o stanie wyjątkowym, na terenie nim objętym mogą przebywać tylko stali mieszkańcy i osoby tam pracujące.
Krzysztof Sobczak
06.09.2021
Administracja publiczna
Premier i minister spraw wewnętrznych i administracji zdradzili ile wyniesie odszkodowanie dla firm ze strefy przygranicznej za straty wywołane stanem wyjątkowym. Państwo zapewni rekompensatę w wysokości 65 proc. udokumentowanego przychodu uzyskiwanego w ostatnich 3 miesiącach. Pieniądze wypłacą wojewodowie. Jeszcze w tym tygodniu ma być gotowy projekt ustawy.
Renata Krupa-Dąbrowska
06.09.2021
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Sąd Najwyższy dał do zrozumienia, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie podejmie uchwały odpowiadającej na pytania dotyczące kredytów frankowych. Sądy powinny teraz podejmować zawieszone w oczekiwaniu na uchwałę postępowania. Sąd Najwyższy będzie zapewne wydawał kolejne uchwały "trójkowe" i "siódemkowe", a do rozstrzygnięcia pozostało wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.
Regina Skibińska
06.09.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe
W 2020 r. wykryto w Polsce ponad 23 tys. przypadków wyłudzeń odszkodowań. Udaremniono nienależne wypłaty na prawie 401 mln złotych. Prawie 7 tys. przypadków dotyczyło ubezpieczeń na życie, większość - ponad 16 tys., ubezpieczeń majątkowych. Sprawcom udaje się wyłudzić odszkodowanie zaledwie w kilkunastu procentach prób. Większość podejmowanych działań to usiłowania, których skutki są skutecznie blokowane.
Regina Skibińska
06.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Rynek Finanse Ubezpieczenia

Bez zmian w spółkach wodnych, zaleje nas... woda

Samorząd terytorialny Środowisko
W wielu miejscach Polski - potop, bo rowy melioracyjne nie wytrzymują. Co do zasady, za ich utrzymanie powinny odpowiadać spółki wodne. Nie wywiązują się jednak z tego obowiązku, bo jest ich za mało i nie mają odpowiednich środków ani narzędzi prawnych. A kolejne zmiany w prawie wodnym pomniejszają ich rolę. Skutek jest taki, że w czasie suszy pola i łąki przypominają pustynie, a po gwałtownych opadach - jak ostatnio - jeziora.
Robert Horbaczewski
06.09.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Nowe, odrębne postępowanie dla konsumentów, niewiele poprawi ich pozycję w sporach z przedsiębiorcami. Sprawi jedynie, że szybciej przedstawią wszystkie dowody w sprawie, co jest już normą w postępowaniach pomiędzy firmami. Może się jednak okazać, że ten przepis jest niekonstytucyjny. Za to odciążenie sądów okręgowych, może sprawić, że do rejonowych wpłynie o wiele więcej spraw i... postępowania się wydłużą.
Jolanta Ojczyk
06.09.2021
Prawo cywilne
Aby dobrze rozstrzygnąć sprawęw w sądzie rodzinnym, musimy umieć rozmawiać z dziećmi, osobami chorymi psychicznie lub uzależnionymi. Nie każdy sędzia ma takie kompetencje i nie sądzę, aby każdy mógł nauczyć się tego na szkoleniach – mówi Dorota Hildebrand– Mrowiec, sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu, prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.
Monika Sewastianowicz
06.09.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Nowy mechanizm usuwania cudzoziemców z polskiego terytorium znalazł się w projekcie zmian ustawy o cudzoziemcach. Proponowane przepisy w sposób radykalny naruszają prawa cudzoziemca do ubiegania się zarówno o ochronę międzynarodową, jak i krajową. Eliminują one drugą instancję odwoławczą, a mają wejść w życie następnego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.09.2021

SN: Firma nie może konsumentowi narzucać lokalizacji sądu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Zapis w umowie określający właściwość sądu według miejsca działalności przedsiębiorcy umożliwia swego rodzaju „manipulowanie” właściwością miejscową i skierowanie sprawy do sądu korzystniej dla siebie położonego. Pozbawia też konsumenta dogodności polegającej na prowadzeniu procesu przed sądem miejsca jego zamieszkania, w zależności od tego, jakie miejsce wskaże jako miejsce płatności
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.09.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Od początku ogłoszenia stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią wydano już ponad 100 pozwoleń na wjazd do strefy objętej ograniczeniami związanymi z rozporządzeniem - poinformowała rzecznik Straży Granicznej ppor. Anna Michalska. Od wprowadzenia stanu wyjątkowego w czwartek po południu na tym terenie mogą przebywać tylko mieszkańcy
Krzysztof Sobczak
05.09.2021
Administracja publiczna

MS: Już 35 proc. e-rozpraw w sądach

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Ostatnie lata w wymiarze sprawiedliwości i instytucjach z nim związanych to prawdziwa rewolucja cyfrowa. Już 35 proc. wszystkich postępowań sądowych jest prowadzonych elektronicznie - infromuje Ministerstwo Sprawiedliwości. I podkreśla, że z powodzeniem wprowadza wspólny elektroniczny system dla sądownictwa, coraz bardziej rezygnując z dokumentów papierowych.
Krzysztof Sobczak
04.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Spełniły się obawy ekspertów, że rządowy program Profilaktyka 40 plus, nie spełni pokładanych w nim nadziei, bo został źle przygotowany. Zawiera za mało badań, nie przewiduje konsultacji z lekarzem i dopuszcza dublowanie diagnostyki wykonanej już wcześniej pacjentowi. Na ponad 20 mln osób w tej grupie, na badania zapisło się na razie... 200 tysięcy.
Beata Lisowska
04.09.2021
Pacjent Opieka zdrowotna
Niewątpliwym jest, że nagłe zjawiska i zmiany pogodowe mogą być przyczyną powstawania szkód w mieniu. Tegoroczne nawałnice zbierały żniwa, uszkadzając zwłaszcza budynki czy samochody, stojące na parkingach lub w garażach podziemnych. Jednak uzyskanie odszkodowania w takim przypadku może być wyzwaniem - pisze radca prawny Anna Kuprewicz.
Anna Kuprewicz
04.09.2021
Środowisko Prawo cywilne
Resort finansów chce walczyć z szarą strefą, więc projekt Polskiego Ładu przewiduje ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy będą przyjmować płatności kartą. Korzyści mają dotyczyć podatku dochodowego i VAT. Zdaniem ekspertów, zachęty mogą jednak być zbyt małe. Przy okazji znacząco obniżone będą także limity dla płatności gotówkowych.
Krzysztof Koślicki
04.09.2021
Ordynacja CIT PIT VAT Finanse Polski Ład
Kupujący i sprzedający grzyby powinni wiedzieć, że nie każdy jadalny okaz może być przedmiotem umowy sprzedaży. Z przepisów wynika, które z nich są dopuszczone do obrotu. Na zamkniętej liście 47 pozycji trudno jednak szukać niektórych rarytasów, choć niewykluczone, że w przyszłości wykaz grzybów podlegających obrotowi zostanie zmodyfikowany.
Aleksandra Partyk
04.09.2021
Środowisko Opieka zdrowotna
Kodeks daje odpowiednie narzędzia do karania za jazdę „na podwójnym gazie” – zamiast lansować kolejne nowele zaostrzające kary, potrzeba porządnego egzekwowania już obowiązujących przepisów. Grzywna nie musi być niska, a prace społecznie użyteczne mogą być bardzo pouczające, nawet dla celebryty. Walki z plagą pijanych kierowców nie da się natomiast wygrać bez zmiany mentalności.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
04.09.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
W związku z kryzysem migracyjnym na granicy z Białorusią Straż Graniczna w komunikatach prasowych zaczęła używać nowego pojęcia: „udaremnienie nielegalnego przekroczenia granicy”. To przekaz niejasny i nieprecyzyjny, ponieważ ani ustawa o ochronie granicy państwowej, ani ta o straży granicznej nie definiują, ani nie zawierają takiego pojęcia.
Robert Horbaczewski
04.09.2021
Prawo karne Administracja publiczna
Policjanci będą egzekwować przepisy obowiązujące na terenach objętych stanem wyjątkowym - poinformował w piątek rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka. I przypomniał, że osobom, które będą naruszać te przepisy będzie grozić kara aresztu, a także grzywny, a sprawy zgodnie z ustawą o stanie wyjątkowym podlegają rozpatrzeniu w trybie przyspieszonym.
Krzysztof Sobczak
03.09.2021
Administracja publiczna Policja

Spór o status "nowych" sędziów blokuje uchwałę w sprawie kredytów frankowych

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Może to być węzeł gordyjski, w efekcie którego nie doczekamy się w najbliższych latach ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii frankowej. Sędziowie Sądu Najwyższego wybrani przez neoKRS wyrażają żal z tego powodu, ale twierdzą, że kompromis był potrzebny, aby załagodzić spór w Sądzie Najwyższym. Z drugiej strony, podjęcie uchwały groziłoby jeszcze większym chaosem prawnym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.09.2021
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Na warunki zabudowy dla domów o powierzchni do 70 mkw. będzie się czekało tylko 30 dni, a straszakiem dla urzędników mają być kary w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Takie są ambitne założenia Polskiego Ładu. Dla urzędników i prawników to termin nierealny. Niewielu inwestorów otrzyma decyzję w tym czasie, ale nie oznacza to, urzędnicy zapłacą kary. Da się je spokojnie ominąć.
Renata Krupa-Dąbrowska
03.09.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo Polski Ład

Nowelizacja KPA sankcjonuje bezprawie z okresu PRL

Prawo cywilne Administracja publiczna
Czekająca na wejście w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego w praktyce oznacza zalegalizowanie wszystkich przypadków naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji administracyjnych w okresie PRL-u. Tym samym prowadzi do zalegalizowania komunistycznego bezprawia en bloc w sferze administracyjnoprawnej - twierdzą Krzysztof Wiktor i Radosław Wiśniewski
Krzysztof Wiktor Radosław Wiśniewski
03.09.2021
Prawo cywilne Administracja publiczna
W czwartek, 2 września, Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie, na kolejnym posiedzeniu niejawnym, nie podjęła uchwały w odpowiedzi na sześć pytań zadanych przez Pierwszą Prezes SN. Podczas tego posiedzenia Sąd Najwyższy skierował pytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE o sposób powoływania sędziów. Tym samym sprawy wszczęte nawet w 2014 roku nadal nie będą rozstrzygnięte,
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.09.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na okres 30 dni w przygranicznym pasie, czyli na części województwa podlaskiego i lubelskiego. Rozporządzenie zostało opublikowane, ale musi też trafić do Sejmu, który może je odrzucić kwalifikowaną większością. Posiedzenie zwołano na poniedziałek. Ale stan wyjątkowy obowiązuje od momentu publikacji.
Krzysztof Sobczak
02.09.2021
Administracja publiczna
W sprawie dotyczącej pobicia dwóch mężczyzn przez funkcjonariuszy policji w trakcie interwencji doszło do naruszenia zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania - stwierdził w wydanym w czwartek wyroku Europejski Trybunał Praw Człowieka. I podkreślił, że w Polsce nie przeprowadzono solidnego śledztwa, ani nie wyciągnięto wniosków z tego zdarzenia.
Krzysztof Sobczak
02.09.2021
Prawo karne Prokuratura Policja
Aby uzyskać pożyczkę na spłatę długów, kobieta na kilka godzin wpisała się do rejestru przedsiębiorców. Gdy później wystąpiła do sądu o uznanie umowy w sprawie tej pożyczki za nieważną, sąd odmówił i nie przyznał jej ochrony prawnej wynikającej ze statusu konsumenta, bo umowę zawierała jako przedsiębiorca. RPO składa do Sądu Najwyższego kasację w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
02.09.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Małe i średnie firmy
Zapraszanie na badania i wykorzystywanie ich wyników, aby nakłonić konsumentów do zakupu materacy – to sposób działałania spółki Millenium Medica. Prezes UOKiK nakazał natychmiastowe zaprzestanie tych praktyk i nałożył kary w łącznej wysokości prawie 280 tys. zł, w tym 50 tys. zł za udzielanie nieprawdziwych informacji podczas postępowania. Firma ma też zawiadomić konsumentów, że mogą dochodzić roszczeń w sądzie.
Krzysztof Sobczak
02.09.2021
Rynek i konsument
Od 1 września na opakowaniach żarówek i innych produktów oświetleniowych nie będzie już widoczne charakterystyczne oznaczenie A++. Zgodnie z najnowszymi normami unijnymi zostały wprowadzone nowe klasy oraz etykiety energetyczne, które mają poprawić efektywność energetyczną i wspomóc konsumentów w zmniejszeniu rachunków za energię.
Krzysztof Sobczak
02.09.2021
Środowisko Rynek i konsument
Nie wiadomo jeszcze, jakie restrykcje dotkną mieszkańców terenów, które zostaną objęte zapowiadanym stanem wyjątkowym - a te mogą być daleko idące, obejmować choćby kontrolę korespondencji czy blokadę internetu. To też prawdopodobnie kolejne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej - choć przynajmniej z realną i szybszą ścieżką do odzyskania choć części strat.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Monika Sewastianowicz Renata Krupa-Dąbrowska
02.09.2021
Prawo cywilne Administracja publiczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski