Prawo.pl
Z jednej strony walczymy o zachowanie prywatności, z drugiej zaś upubliczniamy informacje z naszego życia prywatnego i zawodowego w portalach społecznościowych, nie dając przestępcom nawet szans na zmanipulowanie nas – podkładamy się sami. Obecnie dosłowną miarą wpływu na drugiego człowieka jest informacja o nim i to właśnie ta wiedza jest największym zagrożeniem dla prywatności - pisze Urszula Graetzer, prawnik w zespole korporacyjnym i prawa IT DSK Kancelaria.
Urszula Graetzer
21.10.2023
Nowe technologie RODO
Wraz z zakończeniem najmu lub dzierżawy strony umowy przede wszystkim powinny się rozliczyć – zwłaszcza w zakresie płatności czynszu, nakładów na przedmiot najmu lub kosztów związanych z jego naprawą bądź remontem. Konieczne jest także zapewnienie właścicielowi możliwości swobodnego wykonywania swoich uprawnień w stosunku do nieruchomości lub ruchomości oddanej w najem lub w dzierżawę.
Konrad Dyda
21.10.2023
Budownictwo
Warunek uzyskania podwyższonego wynagrodzenia za przekroczenie określonej liczby godzin pracy nie może stawiać pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w mniej korzystnej sytuacji – orzekł TSUE. Zdaniem prawników orzeczenie wiele zmienia w dotychczas stosowanej praktyce. Dzięki niemu zapewnione będzie równe traktowanie pracowników w zakresie wynagrodzenia za pracę wykonywaną ponad określony w umowie o pracę wymiar.
Grażyna J. Leśniak
21.10.2023
Prawo pracy Prawo europejskie
Wojskowe pojazdy to codzienność na przygranicznych drogach na Podlasiu, a wiele z nich porusza się pod drogach bez tablic rejestracyjnych albo z zakrytymi tablicami. Jeśli taki pojazd wyrządzi szkodę albo gdy wojskowi z auta zachowają się w sposób kontrowersyjny, to trudno jest ustalić, kto ponosi odpowiedzialność.
Regina Skibińska
21.10.2023
Ubezpieczenia Wojsko
Po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej i podarowaniu udziałów w nieruchomości żonie przez męża, okres 5 lat liczony jest od daty nabycia nieruchomości przez podatniczkę wraz z małżonkiem do wspólności ustawowej małżeńskiej, a nie od daty nabycia przez nią udziału w nieruchomości. Sprzedając nieruchomość przed upływem 5 lat od darowizny udziałów, nie płaci ona podatku dochodowego. Potwierdza to skarbówka i eksperci.
Wiesława Moczydłowska
21.10.2023
PIT Nieruchomości
Podczas piątkowego briefingu prasowego minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował o złożeniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o ocenę konstytucyjności unijnych przepisów dotyczących zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych od 2035 r. Zdaniem ministra mogą one być sprzeczne z polską Konstytucją i naruszać zasadę jednomyślności w sprawach dotyczących energetyki.
Inga Stawicka PAP
20.10.2023
Prawo gospodarcze Prawo europejskie
Od 20 października strażnicy miejscy będą mogli ukarać osoby jeżdżące rowerem czy hulajnogą bez uprawnień mandatem w wysokości do 200 zł. Jeśli taka sprawa trafi do sądu, to kara grzywny może sięgnąć nawet 1500 zł. Strażnik miejski będzie mógł również wystawić mandat za naruszenie zakazu jazdy rowerem czy e-hulajnogą wzdłuż drogi dla pieszych czy po przejściu dla pieszych.
Agnieszka Matłacz
20.10.2023
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie biegnącego wypowiedzenia umowy o pracę jest wynikiem swobodnie podjętej decyzji przez pracodawcę i skutkuje możliwością pełnej odmowy dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy. Pracodawca może przy tym w sposób wiążący pracownika odwołać to zwolnienie. Okres zwolnienia jest okresem zatrudnienia, za który przysługuje wynagrodzenie.
Marek Rotkiewicz
20.10.2023
Prawo pracy
Rzecznik Praw Pacjenta nie posiada informacji o rozstroju zdrowia lub innych dolegliwościach u osób, które otrzymały szczepionkę przeciwko Covid z serii wskazanej w raporcie NIK jako wadliwa. Gdyby okazało się, że nadzór państwa rzeczywiście nie zadziałał, do dochodzenia odszkodowania może wystarczyć sama obawa o zdrowie - zauważają prawnicy. Jednak według GIF do takiej sytuacji nie doszło, a szczepionki z wadą jakościową nigdy nie trafiły do Polski.  
Regina Skibińska
20.10.2023
Pacjent Koronawirus szczepienia
W czwartek, 19 października, Sąd Najwyższy otworzył drogę do unieważnienia umowy kredytowej frankowiczom, którzy są w konflikcie ze współkredytobiorcami m.in. rozwiedzionym małżeństwom. Przesądził bowiem, że pozwu nie muszą składać wszyscy kredytobiorcy. Wystarczy, że zrobi to tylko jeden z nich. Uchwała Sądu Najwyższego rozwiąże problem legitymacji czynnej w wielu sprawach frankowych.
Renata Krupa-Dąbrowska
19.10.2023
Banki Kredyty frankowe
To, co wydaje się prawidłowe na gruncie ekonomii, nie zawsze będzie uzasadnione w świetle przepisów prawa ochrony konsumenta. Taki jednoznaczny wniosek wypływa z aktualnego orzecznictwa TSUE oraz sądów krajowych w sprawach „frankowych”. Wypowiedzi przedstawicieli polskiego sektora finansowego, dotyczące możliwości kwestionowania WIBOR-u w umowach kredytów złotówkowych, kompletnie ignorują tę regułę – pisze Piotr Pląska, radca prawny, w odpowiedzi na polemikę.
Piotr Pląska
19.10.2023
Banki Kredyty
Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych może korzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do tego programu, jeżeli jego miesięczne wynagrodzenie, osiągane z różnych źródeł, nie przekracza 1,2-krotności płacy minimalnej. Jeżeli pracuje w kilku miejscach, sam musi sprawdzać, czy nie przekroczy limitu.
Anna Puszkarska
19.10.2023
Prawo pracy PPK
Eksperci ubezpieczeniowi apelują, aby nie zwlekać ze zgłoszeniem szkody – są na to aż 3 lata, ale po czasie trudniej właściwie określić wysokość odszkodowania. Do najczęstszych błędów popełnianych przez zgłaszających szkodę kierowców należą m.in. pozyskanie niepełnych danych od sprawcy kolizji oraz brak dokumentacji zdjęciowej.
Ret
18.10.2023
Ubezpieczenia
Po stronie włodarzy miast jest organizacyjne przygotowanie wyborów tak, żeby wyborcy mogli w godnych warunkach oddać głos, aby nie stać w kolejkach - powiedziała Magdalena Pietrzak, szefowa KBW. Zastrzegła, że sytuacje związane z kolejkami do głosowania zostaną przeanalizowane.
Robert Horbaczewski
18.10.2023
Samorząd terytorialny Wybory
W ciągu pierwszego miesiąca od uruchomienia aplikacji e-paragony 2.0 pobrało ją już blisko 20 tys. Polaków. Pojawiają się też pierwsze kasy pozwalające na wystawianie paragonów elektronicznych i przekazywanie ich do aplikacji przez HUB paragonowy - informuje Ministerstwo Finansów. HUB to nowa platforma uruchomiona przez ministerstwo, która umożliwia klientom otrzymanie paragonu elektronicznego na telefon, zamiast papierowego wydruku z kasy.
Monika Pogroszewska
18.10.2023
VAT
Padł rekord frekwencji podczas wyborów do Sejmu i Senatu, ale nie przyczynił się do niego darmowy dowóz na wybory. Obywatele, którzy chcieli głosować, woleli pójść do lokali wyborczych albo dojechać własnym transportem. W wielu gminach nie wpłynął ani jeden wniosek o darmowy dowóz. Skorzystało z niego niewielu, a samorządy liczą koszty.
Maria Dec-Kiełb
18.10.2023
Samorząd terytorialny Wojsko
Ministerstwo Zdrowia chce finansować z funduszy europejskich m.in. poprawę dostępności gabinetów ginekologicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jednak nie planuje, aby standardy, które zostaną wypracowane i opisane, miały formę obowiązującego aktu prawnego. Powstać ma jedynie poradnik, z którego będą mogły skorzystać placówki medyczne. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa natomiast, że konieczne jest zapisanie standardów w postaci aktów prawnych.
Beata Dązbłaż
17.10.2023
Pacjent Niepełnosprawność
Deweloper będzie musiał urządzić plac zabaw nawet, gdy planuje budowę tylko jednego bloku. Inwestorzy i eksperci ostrzegają, że proponowane rozwiązanie uderzy w małych inwestorów. Nie będą oni w stanie sprostać narzuconym wymogom. Nowe regulacje będą też miały wpływ na ceny mieszkań. Taki może być efekt wejścia w życie przepisów o patodeweloperce. Eksperci apelują o przesunięcie o pół roku wejścia w życie nowych uregulowań.
Renata Krupa-Dąbrowska
17.10.2023
Budownictwo
Na przełomie maja i czerwca 2023 roku liczba osób fizycznych w ubezpieczeniu zdrowotnym gwałtowanie spadła o 632,6 tys. ubezpieczonych – z 16 951,7 tys. osób w maju do 16 319,1 tys. osób w czerwcu. Jak ustalił serwis Prawo.pl, to efekt nie uwzględnienia osób, które zgodnie ze zmianą przepisów zostały wyłączone z obowiązku opłacania za nie składek na ubezpieczenie zdrowotne przez budżet państwa. Nie wiadomo jednak dlaczego ZUS wykazał to dopiero w czerwcu, skoro zmienione przepisy obowiązują od 1 stycznia br.
Grażyna J. Leśniak
17.10.2023
Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne
Polak z Kresów, Ukrainiec uciekający przed wojną, Żyd w Izraelu, a nawet co dwudziesty Japończyk może mieć dylemat, które obywatelstwo wybrać. W wielu przypadkach nie może mieć podwójnego obywatelstwa, a nawet innego dokumentu pośrednio podkreślającego więź z krajem przodków.
Michał Kosiarski
17.10.2023
Administracja publiczna
W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. Ta regulacja znajduje zastosowanie do każdej sprawy cywilnej, w tym także do sprawy o podział majątku wspólnego, która rozpoznawana jest w trybie nieprocesowym. Ugoda może zostać zawarta zarówno w ramach toczącego się postępowania, jak i poza nim - pisze prof. Małgorzata Wojciechowicz.
Małgorzata Wojciechowicz
17.10.2023
Prawo cywilne Domowe finanse
To największa frekwencja wyborcza w dziejach III RP. Z danych, które spłynęły z 70 proc. komisji wyborczych wynika, że wynosi ona już ponad 73 proc. Najwyższa frekwencja jest w województwie mazowieckim, wielkopolskim i łódzkim, najniższa w opolskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim.
Robert Horbaczewski
16.10.2023
Wybory
Podczas rozpoczynającego się posiedzenia plenarnego Parlament Europejski będzie debatował nad europejską inicjatywą obywatelską „Europa wolna od futer”, która ma na celu doprowadzenie do zakazu hodowli i zabijania zwierząt wyłącznie w celu produkcji futer na terenie UE. Pod apelem w tej sprawie podpisało się ponad 1,5 mln Europejczyków. Debata w Parlamencie Europejskim odbędzie się w czwartek.
Inga Stawicka
16.10.2023
Rynek Prawo europejskie
Protesty przeciwko ważności wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nadanie w tym terminie protestu w polskiej placówce pocztowej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Monika Sewastianowicz
16.10.2023
Wybory

WSA: Pozbawienie stypendium tylko za zgodą rencistki

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Organ uznał, że nabycie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy stanowi przeszkodę do posiadania statusu osoby bezrobotnej oraz korzystania ze związanych z tym świadczeń. Pozbawił więc rencistkę prawa do stypendium z tytułu uczestnictwa w studiach podyplomowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i podkreślił, że decyzja w sprawie stypendium mogła zostać zmieniona jedynie za zgodą rencistki.
Dorian Lesner
16.10.2023
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Ostatnimi czasy na temat umów kredytowych konsumenckich, w szczególności indeksowanych i denominowanych do walut obcych, napisano dużo, jeśli nie prawie wszystko. Co cieszyć może istotnie, wzrosła świadomość konsumentów dotycząca przysługujących im praw, jak również powszechnej praktyki uznawania przez sądy zawartych umów za nieważne bądź nieistniejące. Niemniej również przedsiębiorcy w relacjach z bankami nie są pozbawieni ochrony - pisze Krzysztof Granat, radca prawny.
Krzysztof Granat
16.10.2023
Banki Kredyty

Kosmetyki z brokatem mają zniknąć z półek

Rynek i konsument Prawo europejskie
17 października zaczną obowiązywać nowe unijne przepisy dotyczące obecności mikrocząsteczek polimerów syntetycznych, potocznie nazywanych również mikroplastikiem. Ma ono szczególnie istotne znaczenie dla konsumentów, bo do tej kategorii zalicza się także brokat - również ten zawarty w kosmetykach do makijażu. Po upływie okresów przejściowych firmy będą musiały wycofać tego typu produkty ze sprzedaży.
Inga Stawicka
16.10.2023
Rynek i konsument Prawo europejskie

Duże partie zyskują na metodzie d'Hondta

Samorząd terytorialny Wybory
Metoda przeliczenia mandatów według systemu d’Hondta jest korzystniejsza dla silnych komitetów. Premiuje zwycięzców, co ułatwia stworzenie stabilnej większości parlamentarnej, ale jednocześnie ma wadę - ogranicza proporcjonalność wyborów. Przy tej metodzie lider listy nie zawsze otrzymuje mandat wyborczy.
Marek Sondej
16.10.2023
Samorząd terytorialny Wybory
Wyborca ma prawo odmówić przyjęcia którejś z kart do głosowania, natomiast komisja obwodowa nie może pytać, które karty wydać. Takie działanie jest niedopuszczalne – wskazuje Państwowa Komisja Wyborcza w niedzielnym komunikacie.
Robert Horbaczewski
15.10.2023
Wybory
Zarówno w wyborach do Sejmu, jak i Senatu, ważnym głosem jest karta, na której wstawiono znak „x” przy nazwisku dokładnie jednego kandydata. Głosem nieważnym jest natomiast, co do zasady, brak wskazania jakiegokolwiek kandydata, ale też wybór więcej niż jednego nazwiska. Ważność referendum liczona jest od kart wrzuconych do urny. Przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wyborami.
Robert Horbaczewski
15.10.2023
Wybory