Sopot: nie będziemy zatrudniać osób niezaszczepionych

Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Władze Sopotu zapowiedziały, że nie będą zatrudniać osób, które nie są zaszczepione. Jak tłumaczą, nie chcą, by pozwolić, aby którykolwiek z urzędników stanowił zagrożenie dla mieszkańców tego kurortu. Z tego powodu planują podjąć tego typu decyzję.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.08.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę w sprawie prac nad zintegrowanym planem zarządzania Puszczą Białowieską jako obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO. Opracowanie takiego planu będzie m.in. wykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 2018 roku.
Krzysztof Sobczak
26.08.2021
Środowisko Prawo unijne
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Nowe przepisy mają umożliwić podmiotom zobowiązanym do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wykonanie tego obowiązku w 2021 r. oraz latach późniejszych na poziomie wyższym niż obecnie.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.08.2021
Środowisko Małe i średnie firmy

Prezydent podpisał pakiet zmian w procedurze cywilnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Zmiany regulacji dotyczących wnoszenia pism procesowych do sądu, przepisów dotyczących postępowania nakazowego z weksla w sporach przeciwko konsumentom oraz doprecyzowanie regulacji dotyczących uprawnienia do ubiegania się o zwrot kosztów tłumaczenia dokumentów uzasadniających wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu - to m.in. cele nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
Krzysztof Sobczak
26.08.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Od 1 stycznia przyszłego roku wprowadzimy górny próg opłat za gospodarkę odpadową naliczanych metodą wodną - poinformował w czwartek wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. I dodał, że nie powinien on przekraczać 150 zł. Poinformował, że wydał polecenie, aby przygotować przepisy doprecyzowujące tę metodę ustalania przez samorządy opłat za śmieci.
Krzysztof Sobczak
26.08.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Jeśli ktoś ze swego kraju ucieka, należy wszcząć postępowanie w sprawie statusu uchodźcy i w tej procedurze sprawdzić, czy zachodzą przesłanki udzielenia azylu. Twierdzenia rządu, że migranci znajdują się na terytorium Białorusi, więc tam powinni składać wnioski o azyl, są niczym niepoparte, nie mają nic wspólnego z prawem i rzeczywistością - twierdzi prof. Witold Klaus, ekspert w sprawach migracji z Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.08.2021
Prawo karne Prawo unijne
Polska ma obowiązek zapewnić opiekę medyczną oraz żywność, wodę i ubrania dla koczujących na polsko-białoruskiej granicy w poblizu Usnarza Górnego - zdecydował w środę Europejski Trybunał Praw Człowieka w odpowiedzi na wniosek złożony przez grupę polskich prawników. Trybunał nie nakazał jednak wpuszczania migrantów do Polski. Zdaniem MSZ potwierdza to stanowisko polskich władz.
Krzysztof Sobczak
26.08.2021
Administracja publiczna
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła jakość, terminowość doręczania i bezpieczeństwo przesyłek oraz dostępność usług pocztowych realizowanych przez Pocztę Polską S.A. Okazuje się, że jest coraz drożej, ale niekoniecznie lepiej - wciąż występują opóźnienia w dostarczaniu przesyłek, a nie wszyscy mieszkańcy mają odpowiedni dostęp do usług pocztowych.
Agnieszka Matłacz
26.08.2021
Administracja publiczna
Podział na strefy żółte i czerwone, limity w miejscach publicznych – to cały plan rządu walki z rozpoczynającą się czwartą falę pandemii koronawirusa. W tym czasie inne kraje określają precyzyjne wytyczne dla szkół, ograniczenia dla niezaszczepionych, obowiązek szczepień, zasady testowania. Zdaniem ekspertów w Polsce brakuje centrum zarządzania pandemią i solidnej analizy danych.
Jolanta Ojczyk
26.08.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

Ministerstwo i NSA różnią się, gdzie zgłaszać zbywany pojazd

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Samorządowcy domagają się doprecyzowania przepisu dotyczącego zgłaszania zbycia pojazdów. Dochodzi bowiem do sporów kompetencyjnych między starostami o to, czy właściwym jest ten ze względu na miejsce zamieszkania zgłaszającego, czy miejsce rejestracji pojazdu. Ministerstwo Infrastruktury dostrzega problem i obiecuje zmianę, ale nie wskazuje terminu.
Robert Horbaczewski
26.08.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Ważny interes podatnika to czasem za mało, by umorzyć zaległość

Ordynacja Domowe finanse Doradca podatkowy Finanse
By umorzyć podatek, organy podatkowe muszą przeanalizować przesłanki ważnego interesu prywatnego i społecznego, a potem wziąć pod uwagę ten istotniejszy. Darowanie długu, mimo że kluczowe dla podatnika, nie musi mieć jednak znaczenia społecznego. W takim przypadku zaległości umorzyć nie można – do takiego wniosku prowadzi niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.
Krzysztof Koślicki
26.08.2021
Ordynacja Domowe finanse Doradca podatkowy Finanse
W gąszczu przepisów procedury cywilnej zawarto regulacje wskazujące na wymogi formalne i fiskalne pozwu oraz wniosku inicjującego postępowania sądowe. Jeśli pismo nie jest właściwie sporządzone, strona może spodziewać się tego, że sprawie nie zostanie nadany bieg. Które z braków formalnych pozwu są kluczowe dla możliwości nadania mu biegu?
Aleksandra Partyk
26.08.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 25 sierpnia br. oddalił skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Bank S.A. Zdaniem BFG oznacza to zbadanie strony merytorycznej decyzji i uznanie, że decyzja Funduszu nie została wydana z naruszeniem prawa. Swoje wątpliwości co do tego zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
26.08.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse
Nieczęsto zdarza się, że wyroki sądów konstytucyjnych stają się jedną z przyczyn masowych protestów lub trafiają na transparenty ruchów obywatelskich. Nieczęsto też takie wyroki są wydawane z naruszeniem prawa i stają się powodem naruszenia konstytucji przez władzę wykonawczą. Tak ubiegłoroczne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji komentują prof. Andrzej Wróbel (fot.) i dr Michał Ziółkowski,
Michał Ziółkowski Andrzej Wróbel
26.08.2021
Prawo karne Opieka zdrowotna

Tysiące spraw dotyczących kredytów frankowych w sądach

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Z informacji Związku Banków Polskich wynika, że po I półroczu br. w sądach było 58 tysięcy spraw dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego. Pozwów takich wciąż przybywa, bo tylko przez sześć ostatnich miesięcy wpłynęło do sądów 19,7 tys. takich spraw.
Krzysztof Sobczak
25.08.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapowiada odwołanie od kary za wyciek danych osobowych. Rzecznik uczelni podkreśla, że wdrożono już niezbędne zabezpieczenia i zmiany, które nie pozwalają na kopiowanie danych i dostęp spoza terenu uczelni. To pokłosie wycieku, do którego doszło w 2019 r.
Monika Sewastianowicz
25.08.2021
RODO
Do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Zgodnie z zawartą w nim propozycją, nadzór nad Polskim Laboratorium Antydopingowym przejmie minister zdrowia. Ma to zapewnić wymaganą przez międzynarodowe standardy niezależność tej instytucji.
Katarzyna Redmerska
25.08.2021
Rząd w końcu, po 12 latach od zaleceń Unii przyjął Plan dla Chorób Rzadkich. Eksperci nie mają wątpliwości, że zawiera to co najważniejsze, by ponad 2 mln pacjentów mogło liczyć na lepszą opiekę. Wskazują jednak dwa ważne problemy - nie tylko ośrodki eksperckie powinny mieć prawo do robienia badań genetycznych, lekarze rodzinni i specjaliści muszą być szkoleni z diagnozowania takich chorób.
Jolanta Ojczyk
25.08.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Darowizna na rzecz żony warta prawie milion złotych miała na celu udaremnienie możliwości zaspokojenia się wierzyciela z udziału w nieruchomości, dlatego skarga pauliańska Skarbu Państwa okazała się skuteczna - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie. Zwłaszcza, że mąż uzyskał nienależne wynagrodzenie podając się za syndyka masy upadłości spółki należącej do wojewody.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.08.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Projekt Polskiego Ładu przewiduje specjalne zachęty podatkowe dla Polaków, którzy zdecydują się wrócić do kraju i tutaj płacić podatek dochodowy. Z preferencji będzie można korzystać aż przez cztery lata. Trzeba jednak pamiętać, że rozliczając PIT w przyszłym roku, trzeba już będzie uwzględnić tegoroczne, istotne ograniczenie stosowania ulgi abolicyjnej.
Krzysztof Koślicki
25.08.2021
PIT Polski Ład
Coraz częściej sądy uwzględniają wnioski o zabezpieczenie poprzez wstrzymanie spłaty kredytu. Najwięcej prawomocnych postanowień w przedmiocie wstrzymania spłaty kredytu wydaje się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Praktyka w tym zakresie nie jest jednolita, ale na decyzję o przyznaniu zabezpieczenia może wpłynąć to, ile kredytu spłacili kredytobiorcy.
Regina Skibińska
25.08.2021
Budownictwo Kredyty frankowe
Władze Rzeczpospolitej Polskiej z najwyższą uwagą odnoszą się do sytuacji osób znajdujących się na terytorium Białorusi w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań prawno-międzynarodowych. Tak Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało na oświadczenie Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców
Krzysztof Sobczak
24.08.2021
Administracja publiczna
Zniesienie Izby Dyscyplinarnej SN, przekazanie jej właściwości na rzecz dwóch innych izb, zmiana definicji przewinienia dyscyplinarnego oraz niektórych elementów postępowania dyscyplinarnego - to konieczne, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich zmiany w Sądzie Najwyższym. Jego zdaniem przywrócenie konstytucyjnych i europejskich zasad praworządności powinno objąć również Krajową Radę Sądownictwa.
Krzysztof Sobczak
24.08.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ograniczenia, jeśli będą, to tylko regionalne, zależne od liczby zakażeń i zaszczepionych. Jeśli powiat będzie się kwalifikował do strefy czerwonej, ale będzie miał poziom wyszczepialności powyżej średniej, to będzie strefą żółtą. Decyzja o dopuszczeniu trzeciej dawki szczepionki przeciwko Covid-19 dla osób o obniżonej odporności ma być podjęta w ciągu 2-3 dni.
Jolanta Ojczyk
24.08.2021
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Wykorzystywanie mediów społecznościowych w działalności instytucji finansowych, oprócz niewątpliwych korzyści polegających na docieraniu z przekazem informacyjno-marketingowym do szerszego grona odbiorców przy stosunkowo niewielkich nakładach, jest działalnością kreującą również ryzyka prawne i reputacyjne - uważa Komisja Nadzoru Finasowego.
Krzysztof Sobczak
24.08.2021
Rynek i konsument Finanse
Z niepokojem obserwujemy naruszenie fundamentalnych praw osób pozostających w dramatycznej sytuacji bezdomności, głodu i zimna pomiędzy terytorium bezpiecznej i zasobnej Polski a terytorium autorytarnej Białorusi - stwierdza w oświadczeniu w sprawie uchodźców przetrzymywanych siłą na granicy polsko-białoruskiej Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.08.2021
Prawnicy Administracja publiczna
Daniel Witko i Agata Bzdyń - prawnicy współpracujący z Helsińską Fundacją Praw Człowieka skierowali do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wniosek o wydanie środków tymczasowych w sprawie grupy cudzoziemców przetrzymywanych na polsko-białoruskiej granicy. Chodzi o odmowę przyjęcia od nich wniosków o ochronę międzynarodową w Polsce.
Krzysztof Sobczak
24.08.2021
Administracja publiczna Prawo unijne
W przygotowanym przez rząd programie sytuacja systemu opieki zdrowotnej została rzetelnie przedstawiona, w pełni odzwierciedlając problemy, z którymi się borykamy. Nie wystarczy jednak monitorowanie zdarzeń niepożądanych, potrzebne jest ustalenie ich przyczyn i wyciąganie wniosków na przyszłość - mówi dr Anna Gawrońska, ekspert d/s ochrony zdrowia
Józef Kielar
24.08.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Do Sejmu trafił projekt zmian w dwóch ustawach, który przewiduje, że cudzoziemiec zatrzymany po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, zarządzeniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do powrotu z terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Schengen. - To będą przepisy sprzeczne z prawem międzynarodowym
Krzysztof Sobczak
23.08.2021
Administracja publiczna

Ustawa regulująca usługi medialne według unijnych zasad podpisana

Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze
Zapewnienie odbiorcom podstawowych informacji dotyczących dostawców platform wideo, zmiany zasad umieszczania reklam w usługach medialnych, wyeliminowanie treści zabronionych oraz zakaz umieszczania treści nawołujących do przemocy - takie m.in zmiany przewiduje podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii.
Krzysztof Sobczak
23.08.2021
Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski