Prawo.pl
W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie czekają na rozpatrzenie tysiące spraw kredytobiorców Getin Noble Banku. Szybkich rozstrzygnięć tu jednak nie będzie. Znamy pytania, jakie sąd skierował do TSUE. Prawnicy obawiają się, że sprawy skończą się po latach odrzuceniem przez WSA skarg frankowiczów. I wskazują, że sąd mógł zadać więcej pytań - m.in. o to, czy kredytobiorcy mający roszczenia wobec banku, zostali potraktowani zgodnie z prawem UE.
Renata Krupa-Dąbrowska Regina Skibińska
30.01.2023
Banki Kredyty
Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają ustawowo zagwarantowanego prawa do wypoczynku. To jest naruszenie istoty konstytucyjnego prawa do wypoczynku - uważa RPO. Według MRiPS, możliwość uregulowania prawa do odpoczynku dobowego osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w przepisach Kodeksu pracy lub w rozporządzeniu wydanym na jego podstawie pozostaje wątpliwa.
Grażyna J. Leśniak
29.01.2023
Prawo cywilne Prawo pracy
Kancelaria Prezydenta stale monitoruje propozycje w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym. Z dużym optymizmem należy podchodzić do zmian profrekwencyjnych. Prezydent Duda podejmie decyzję po całym procesie legislacyjnym - powiedziała w sobotę Małgorzata Paprocka, minister w Kancelarii Prezydenta o uchwalonej nowelizacji.
Grażyna J. Leśniak
28.01.2023
Samorząd terytorialny Wybory

To już 5 lat od wejścia przepisów RODO

Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy RODO
Obchodzony 28 stycznia Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, kompleksowo regulującego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Aktem tym jest Konwencja 108 Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Grażyna J. Leśniak
28.01.2023
Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy RODO
Plany ustawodawcy w zakresie wprowadzenia tzw. natychmiastowych alimentów wracają regularnie co jakiś czas. Komu jednak miałyby one przysługiwać, w jakiej sytuacji oraz w jakiej wysokości – odpowiadamy w dzisiejszym artykule. Być może regulacje związane z alimentami natychmiastowymi pojawią się jeszcze w 2023 roku w Polsce - pisze adwokat Katarzyna Bórawska.
Katarzyna Bórawska
28.01.2023
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Ograniczenie pracy w handlu w niedziele i święta – z wieloma zresztą wyjątkami, które w tym zakazie tworzą w praktyce znaczne wyłomy – jest powszechnie znane. Jest to także znacznie ograniczone u innych pracodawców. W te dni – a dokładniej w przedziałach czasowych, w których praca kwalifikowana jest jako praca w niedziele i święto – dopuszczalne jest wykonywanie jedynie prac wymienionych w katalogu zawartym w Kodeksie pracy.
Marek Rotkiewicz
28.01.2023
Prawo pracy
W Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy jak co roku włączają się prawnicy - sędziowie, adwokaci, radcy prawni. Można wylicytować trening na ściance wspinaczkowej pod okiem sędziego Pawła Juszczyszyna czy spacery z sędziami Igorem Tuleyą i Piotrem Gąciarkiem ulicami Warszawy, ale też choćby karykatury autorstawa adw. Klaudii Bolesławskiej i jak co roku "Adwokota" namalowanego przez adw. Martynę Kowalską.
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
28.01.2023
Prawnicy

Spadek z Niemiec objęty podwójnym podatkiem

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Jeżeli w chwili otwarcia spadku spadkobierca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium naszego kraju, to spadek otrzymany z Niemiec trzeba opodatkować zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Spadkobierca nie może zaliczyć podatku zapłaconego w Niemczech do długów i ciężarów spadkowych. Problemem jest brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od spadków i darowizn Polski z Niemcami.
Wiesława Moczydłowska
28.01.2023
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Dobra kondycja zwierzęcia wcale nie musi świadczyć o tym, że dalsze jego pozostawanie u aktualnego właściciela lub opiekuna nie zagraża jego życiu lub zdrowiu. W szczególności, gdy właściciel nie zapewnia mu właściwego schronienia przed chłodem, upałem, deszczem lub śniegiem. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
Marek Sondej
28.01.2023
Prawo karne
Rachunki za ogrzewanie to jedna z najwyższych pozycji w domowym budżecie, a już szczególnie po niedawnym wzroście cen nośników energii. Tymczasem z ocieplaniem domów, zwłaszcza starszych, jest u nas bardzo źle. Podstawowy problem to wysokie koszty, bo procedury budowlane nie są skomplikowane. Trudniej jest, gdy wymagający docieplenia budynek jest stary i objęty ochroną konserwatora.
Zofia Jóźwiak
28.01.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo
Federacja Przedsiębiorców Polskich zrezygnowała, ze skutkiem natychmiastowym, z udziału w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznika poinformował o tym Marek Kowalski, przewodniczący FPP. Ma to związek z promowanym przez Adama Abramowicza projektem „Dobrowolnego ZUS”, który FPP uważa za zły, bo grożący zdemolowaniem systemu emerytalnego.
Grażyna J. Leśniak
27.01.2023
Ubezpieczenia społeczne
Giełdy i kantory kryptowalut nie są zobowiązane do wprowadzenia rozwiązań prawno-organizacyjnych, które gwarantują bezpieczeństwo środków klientów - przypomniał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. I dodał, że Komisja Nadzoru Finansowego nie licencjonuje, nie rejestruje ani nie nadzoruje takich instytucji. To reakcja na powoływanie się przez jedną z firm na "współpracę z organami regulacyjnymi".
Krzysztof Sobczak
27.01.2023
Rynek i konsument Finanse
Skierowanie pozwu o ochronę dób osobistych przeciwko sędziemu przez prawomocnie skazanego przestępcę, nie podważa bezstronności sędziego. Gdyby w takich sprawach stosować automatyzm, oskarżeni i skazani zyskaliby nieograniczone narzędzie do blokowania toczących się z ich udziałem postępowań - orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie odmowy odroczenia kary.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.01.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Gdy firma zatrudnia pracowników w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy, to jak rozliczyć urlop na żądanie dla pracownika w systemie równoważnym? Czy ma on prawo do domagania się we wskazanym terminie 32 godzin wolnego? Czy może wnioskować na 8 godzin urlopu (jeden dzień) w dniu, w którym ma zaplanowane 12 godzin pracy? Więcej piszemy w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
27.01.2023
Prawo pracy
Systematyczne gromadzenie danych biometrycznych i genetycznych każdej osoby, której przedstawiono zarzuty, dla celów ich rejestracji policyjnej, jest niezgodne z wymogiem zapewnienia wzmocnionej ochrony w odniesieniu do przetwarzania wrażliwych danych osobowych - stwierdził w wydanym 26 stycznia br. wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
27.01.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja RODO

Emerytura wojskowa nie wchodzi do masy spadkowej, ale trzeba ją opodatkować PIT

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Otrzymanie przez córkę pieniędzy na podstawie przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji tytułem wypłaty przywróconych świadczeń emerytalnych po zmarłej matce, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Takie kwoty trzeba jednak objąć PIT. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wiesława Moczydłowska
27.01.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Za kilka miesięcy zawierając umowę najmu mieszkania, także krótkoterminowego, trzeba będzie przedstawić świadectwo energetyczne. Jego brak będzie zagrożony karą do 5 tys. złotych. Informacja o certyfikacie będzie musiała się również znaleźć w ogłoszeniu o najmie. Najemca nie będzie mógł zrzec się tego obowiązku. Zdaniem ekspertów to całkowicie zbędny i kosztowny wymóg.
Renata Krupa-Dąbrowska
27.01.2023
Nieruchomości

Ustawy przyjęte przez Sejm na wieczornym posiedzeniu 26 stycznia 2023

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wojsko
Zmiany w Kodeksie wyborczym, ustawę o Fundacji rodzinnej, budżet na 2023 rok, przepisy wprowadzające świadczenia za długoletnią służbę dla funkcjonariuszy podległych MSWiA i MON, kolejne przepisy deregulacyjne i szereg istotnych zmian w Kodeksie Postępowania Karnego, Kodeksie Karnym – uchwalił Sejm na wieczornym posiedzeniu 26 stycznia. Posłowie przegłosowali też poprawki Senatu do ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej i uchwali Plan Strategiczny dla wspólnej polityki rolnej UE na lata 2023–2027.
Robert Horbaczewski
26.01.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wojsko
W czwartek, 26 stycznia odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy, która wdroży dwie unijne dyrektywy: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Nowe przepisy przewidują m.in. urlop rodzicielski do 9 tygodni dla każdego z rodziców i urlop opiekuńczy – 5 dni w roku kalendarzowym.
Grażyna J. Leśniak
26.01.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Jeżeli nastąpi wzrost cen ciepła większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r., to przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak by uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła - takie rozwiązanie przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy ograniczającą podwyżki cen ciepła. Przepisy obejmą gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej.
Krzysztof Sobczak
26.01.2023
Rynek i konsument Domowe finanse
Potrzebny jest wzrost stypendiów socjalnych dla studentów i doktorantów - stwierdziła Rada ds. Młodzieży działająca w ramach Narodowej Rady Rozwoju. A Parlament Studentów chce uzależnić system tych świadczeń od najniższego wynagrodzenia krajowego, a nie jak to jest obecnie, od wskaźników określanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Krzysztof Sobczak
26.01.2023
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Niezależnie od tego, z usług którego operatora widz korzysta, zawsze na pozycjach od 1 do 5 będą kanały telewizji publicznej. Taką zasadę miała wprowadzić nowelizacja ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, w którym znalazła się też propozycja zmian w ustawie o radiofonii i telewizji. Sejm już pracuje nad tym projektem, ale posłowie PiS nagle zaproponowali usunięcie tego kontrowersyjnego przepisu.
Krzysztof Sobczak
26.01.2023
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Aż 47 proc. pracowników wybiera swojego pracodawcę na podstawie czasu i godzin oraz elastycznego harmonogramu pracy – wynika z raportu SD Worx, europejskiego dostawcy usług HR. Oznacza to, że nadszedł najwyższy czas, aby podsumować sposób, w jaki firmy podchodzą do kwestii planowania zatrudnienia oraz jak mogą to poprawić.
Grażyna J. Leśniak
26.01.2023
Prawo pracy HR Nowe technologie
Na wszystkich egzaminach maturalnych, z wszystkich przedmiotów, tegoroczne wymagania są obniżone o ok. 20-25 proc. – poinformował w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wyjaśnił, że spowodowane jest to tym, że młodzież uczyła się częściowo zdalnie w czasie pandemii COVID-19. Będą też zmiany dotyczące liczby punktów wymaganych do zaliczenia egzaminu.
Krzysztof Sobczak
26.01.2023
Szkoła i uczeń

PIT z ZUS wkrótce w skrzynce i na PUE

Domowe finanse Emerytury i renty
Ruszyła wysyłka deklaracji podatkowych PIT za 2022 rok. Kilka milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w ubiegłym roku dostawali pieniądze z ZUS. Pierwsza transza – blisko 124 tysięcy dokumentów PIT zostało już przygotowanych do wysyłki. Deklaracje będą wysyłane do końca lutego – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
26.01.2023
Domowe finanse Emerytury i renty

Lasy w Polsce też partyjne, więc wara Unii od nich

Środowisko Administracja publiczna Prawo unijne
W organach Unii Europejskiej toczą się właśnie prace zmierzające do objęcia lasów wspólną polityką. Nic dziwnego, bo wobec obecnych i ciągle narastających zagrożeń ekologicznych międzynarodowa koordynacja w tej sferze wydaje się jak najbardziej zasadna. A polskie władze już ostro protestują. I też nic dziwnego, bo to jedna z dziedzin najbardziej zawładniętych przez partię rządzącą.
Krzysztof Sobczak
26.01.2023
Środowisko Administracja publiczna Prawo unijne
Spowolnienie gospodarcze powoduje wzrost konkurencji na rynku. Większość podmiotów konkuruje ze sobą merytorycznie, jednak bieżąca sytuacja rynkowa powoduje, że niektóre firmy mogą uciekać się do nieuczciwych metod mających na celu wykorzystanie wytworzonych przez konkurentów zasobów. Działania te służą najczęściej wyprzedzeniu rywala „na skróty”.
Justyna Dereszyńska Marcin Wnukowski
26.01.2023
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekaże dodatkowe środki z rezerwy celowej budżetu państwa na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy. Finansowanie zostanie jednak zwiększone tylko w pierwszym półroczu 2023 r. i dlatego zarządzający placówkami zastanawiają się jak podzielić zapowiedziane fundusze i co będzie w drugiej połowie roku.
Beata Dązbłaż
26.01.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Mandat za brak biletu nie wtedy, gdy biletomat był zepsuty

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Pasażer nie odpowiada za brak biletu, jeżeli nie mógł go kupić z powodu awarii biletomatu - orzekł krakowski sąd. Wyjaśnił także, że nie musi płacić ani podwyższonej opłaty przewozowej, ani nawet zwracać przewoźnikowi kosztów biletu. Argumentem w sprawie nie jest też to, że pasażer potencjalnie mógł skorzystać z aplikacji na smartfonie.
Monika Sewastianowicz
26.01.2023
Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Przedsiębiorcy będący podwykonawcami dużych niemieckich firm, lub zamierzający nimi być, muszą prawidłowo wypełniać obowiązki w zakresie prawa pracy, równości czy korzystania ze środowiska. Inaczej mogą mieć kłopoty, bo np. spółka zza Odry nie zechce ich współpracy w przetargu czy innym ważnym kontrakcie. Bo wymaga tego od niej obowiązująca od początku roku niemiecka ustawa.
Zofia Jóźwiak
26.01.2023
Rynek Prawo gospodarcze