Prawo.pl
Sąsiad budującego nielegalnie ma prawo ujawnić jego nieprawidłowe postępowanie, jak i wadliwe działania nadzoru budowlanego. Postawa obywatelska nie może być jednak dla niego źródłem zarobku. Domagać się dla siebie pieniędzy można jedynie, gdy jest się pokrzywdzonym, a urzędnicy rażąco złamali przepisy.
Michał Kosiarski
23.09.2023
Nieruchomości
Po potrąceniu zwierzęcia nie można odjechać, zostawiając je bez pomocy. Za naruszenie tego obowiązku grożą sankcje. Przepisy przewidują w takiej sytuacji areszt lub karę grzywny. Jednak to na właścicielu psa lub kota ciąży odpowiedzialność dopilnowania, żeby czworonóg nie znalazł się na drodze. Na uwadze trzeba mieć także kwestię odpowiedzialności posiadacza pojazdu komunikacyjnego. 
Regina Skibińska
23.09.2023
Prawo cywilne
Żołnierze wspierający Straż Graniczną na pograniczu z Białorusią zostali wyposażeni w niektóre uprawnienia, które posiadają funkcjonariusze Straży Granicznej. Analogicznie - mają także takie same obowiązki. Nie mogą zatem przy legitymowaniu obywateli odmówić podania swojego imienia i nazwiska.
Regina Skibińska
23.09.2023
Wojsko
Osoby niepełnosprawne mogą odliczyć wydatki na leki w wysokości ponad 100 zł miesięcznie. Przepisy wymagają, by udowodnić konieczność stosowania medykamentów, jednak nie precyzują, w jaki sposób. Według Ministerstwa Finansów pomocne mogą być wszelkie dowody, w tym m.in. zaświadczenia od lekarzy specjalistów, kserokopie recept oraz zalecenia przyjmowania leków specjalistycznych.
Monika Pogroszewska
23.09.2023
Pacjent PIT Niepełnosprawność
Ośrodki kuratorskie, wzmocnione m.in. ubiegłoroczną ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, są jednymi z tych środków wychowawczych, które - jak podkreślają kuratorzy - działają najskuteczniej. Są też najtańsze i nieizolacyjne. Młodzi ludzie mają w nich szansę nie tylko na resocjalizację, readaptację, ale też na wypracowanie planu życiowego. Tyle że ośrodków przydałoby się więcej, powinny też dostosowywać się do zmieniającej rzeczywistości.
Patrycja Rojek-Socha
23.09.2023
Prawo rodzinne
Prokuratura Rejonowa Katowice-Północ w Katowicach przedstawiła zarzuty sprawcy naruszenia nietykalności cielesnej Posła na Sejm RP. Prokurator przedstawił zatrzymanemu mężczyźnie, który zaatakował wice-przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Borysa Budkę zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej kwalifikowane z art. 217 par 1 Kodeksu karnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.09.2023
Prawo karne
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk zwrócił się do komendanta stołecznego policji nadinsp. Pawła Dzierżaka o zbadanie sprawy interwencji policji 19 września b.r. w Otwocku wobec posłanki Kingi Gajewskiej, ze szczególnym uwzględnieniem istnienia podstaw prawnych do interwencji. Wątpliwości dotyczą czynności podjętych przez funkcjonariuszy, a także zastosowania środków przymusu bezpośredniego wobec posłanki.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.09.2023
Prawo karne
Ponad 100 organizacji i ruchów społecznych z Polski domaga się utrzymania obecnej ochrony prawnej wilka w Europie. 21 września br. przyrodnicy i aktywiści złożyli na ręce przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce stanowisko, w którym sprzeciwiają się planom strzelania do wilka w Unii Europejskiej. „Nie zgadzamy się na antywilczą propagandę. Wilka trzeba chronić, nie zabijać.” – wskazują organizacje.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.09.2023
Środowisko

ZUS: Coraz więcej emerytów i rencistów

Domowe finanse Emerytury i renty
Dziesięć lat temu było ich niecałe 5 mln, dzisiaj ponad 6 mln osób dostaje co miesiąc emeryturę z ZUS. Liczba osób, które zakończyły aktywność zawodową z roku na rok wzrasta. Według najnowszych danych z marca 2023 r. wynika, że emerytury i renty w ZUS pobierało 7 890,4 tys. świadczeniobiorców. Najwyższy odsetek świadczeniobiorców, tj. 77,8 proc. stanowiły osoby pobierające emeryturę. Rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierało 7,2 proc., a rentę rodzinną - 15,1 proc. świadczeniobiorców.
Grażyna J. Leśniak
22.09.2023
Domowe finanse Emerytury i renty

"Ciepłe mieszkanie" także dla najemców mieszkań komunalnych

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
29 września rusza nabór wniosków w ramach 2. edycji programu "Ciepłe mieszkanie" rozszerzonej o najemców lokali komunalnych i wspólnoty mieszkaniowe od 3 do 7 lokali. Podwyższono także kwoty dofinansowania dla beneficjentów. Na realizację programu przeznaczono 1,75 mld zł.
Maria Dec-Kiełb
22.09.2023
Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Szczęśliwie Trybunał w Luksemburgu kolejny raz stanął po stronie frankowiczów, gwarantując im szeroką ochronę w myśl przepisów prokonsumenckich, co pozwoli na przyspieszenie ich procesów i jeszcze poważniejsze zwiększenie ich szans na wygraną w sądach - pisze o najnowszym frankowym rozstrzygnięciu TSUE Marcin Szołajski, radca prawny z Szołajski Legal Group.
Marcin Szołajski
22.09.2023
Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe
Raportowanie ESG, czyli analiza cyklu życia produktu polega na ocenie jego wpływu na środowisko. I to na wszystkich etapach: jeszcze przed wyprodukowaniem, w trakcie użytkowania oraz po okresie użytkowania, gdy trzeba ocenić, jak uciążliwa dla środowiska będzie utylizacja danego produktu. W ciągu najbliższych kilku lat to będzie najważniejszy temat w Europie, bo będzie dotyczył nie tylko ochrony środowiska, ale również bezpieczeństwa ludzi i firm jako całości – mówi Aleksander Myśkow.
Grażyna J. Leśniak
22.09.2023
BHP Spółki Małe i średnie firmy Zarządzanie
ZUS nie chce wejść w spór zbiorowy w sprawie podwyżek pensji dla pracowników o 1200 zł brutto, bo twierdzi, że jako pracodawca nie może zaciągać zobowiązania niemożliwego do spełnienia. Zakład jako urząd zależy bowiem od budżetu państwa. Podobnie zdarza się twierdzić pracodawcom prywatnym. Zdaniem prawników pracodawca nie może unikać rozmów, bo w ten sposób narusza przepisy, podobnie jak nie może powiedzieć, że nic nie może zrobić.
Grażyna J. Leśniak
22.09.2023
Prawo pracy

Kobieta jak rzecz - na dehumanizację są paragrafy

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Kobieta jako dobytek, nieco bardziej wartościowy od zwierząt, ale nadal jako własność mężczyzny, w dodatku bez prawa decydowania - o takich wizjach patriarchatu mówili uczestnicy niedawnej konwencji założycielskiej Fundacji Patriarchat. Prawnicy widzą w tym treści dehumanizacyjne i poniżające, co może być podstawą do drogi sądowej. Wskazują, że fundacja odwołująca się do takiej ideologii, nie powinna zostać przez sąd zarejestrowana.
Patrycja Rojek-Socha
22.09.2023
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Od poniedziałku samorządy mają lepiej używać uwierzytelnionej poczty elektronicznej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie
Od 25 września podmioty publiczne, w tym samorządy terytorialne, są zobowiązane do korzystania z poczty elektronicznej wykorzystującej mechanizmy uwierzytelniania - zgodnie ze standardami określonymi przez ustawę o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Problem w tym, że większość samorządów, przede wszystkim wiejskich, o tym nie wie.
Robert Horbaczewski
22.09.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie

Świadczenia pielęgnacyjnego nie można łączyć z rentą rodzinną

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Zawieszenie prawa do renty rodzinnej skutkuje wstrzymaniem jej wypłaty i eliminacją negatywnej przesłanki wyłączającej nabycie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Zatem nie jest możliwe uzyskanie uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego przy jednoczesnym posiadaniu prawa do innych świadczeń, w tym renty rodzinnej. Innymi słowy nie jest możliwe kumulatywne pobieranie zarówno świadczenia pielęgnacyjnego, jak i renty rodzinnej.
Malwina Pasternak-Janik
21.09.2023
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Jeśli zapis umowny jest w już rejestrze klauzul niedozwolonych, sąd nie musi go każdorazowe badać w postępowaniu indywidualnym, a bank ma taki sam obowiązek informacyjny wobec kredytobiorców, nawet jeśli są oni pracownikami banku – orzekł 21 września Trybunał Sprawiedliwości UE. To bardzo ważny wyrok, który może przyśpieszyć rozpoznawania spraw w sądach.
Regina Skibińska
21.09.2023
Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

GUS: W sierpniu przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wyniosło 7363,57 zł

Domowe finanse Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, wyniosło w sierpniu 2023 roku 7363,57 zł - ogłosił w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tym sektorze było nieco wyższe i wyniosło 7368,97 zł. Na stronie Urzędu opublikowane zostało też obwieszczenie prezesa GUS w tej sprawie.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2023
Domowe finanse Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy

Pracodawca nie zwolni już pracownika szczególnie chronionego, aż do ostatecznego wyroku

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy
Sądy na każdym etapie postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy będą udzielały zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia pracownika podlegającego szczególnej ochronie przez pracodawcę - m.in. związkowca, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - jutro przepis ten wchodzi w życie. Zdaniem prawników, będzie on stanowił karykaturę sądownictwa i spowoduje, że sądy staną się jego mechanicznym wykonawcą.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy
W tym roku 29 września to ostatni dzień, w którym pracodawcy powinni udzielić swoim pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego. To bezwzględny obowiązek wynikający wprost z kodeksu pracy, od którego nie ma odstępstw. Wysłanie pracownika na urlop po tej dacie nie wymaga zgody pracownika – podkreślają prawnicy. I przypominają, że mandatem za niewypełnienie tego obowiązku ukarany może zostać przełożony, a nie firma.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2023
Prawo pracy HR
Banki coraz chętniej zawierają ugody z kredytobiorcami i wielu frankowiczów decyduje się na polubowne zakończenie sporu. Propozycje ugód zwykle nie są dla klientów zbyt korzystne, znacznie więcej mogą oni wywalczyć, decydując się na drogę sądową. Choć zdarzają się ugody bardzo korzystne. Pojawiają się też pierwsi kredytobiorcy, którzy zawarli ugodę z bankiem, a po kilku miesiącach próbują się od niej uwolnić.
Regina Skibińska
21.09.2023
Banki Kredyty frankowe
Nawet jeżeli interwencyjne odebranie zwierząt niosło ze sobą określone koszty, ich zwrot, w postępowaniu administracyjnym, należy się tylko określonym podmiotom. Chodzi tu o: schronisko dla zwierząt, gospodarstwo rolne lub ogrody zoologiczne. Pozostałe jednostki muszą wszcząć w tym celu powództwo cywilne. Do takiego wniosku doszedł niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
21.09.2023
Środowisko Prawo cywilne
Prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami miał trafić do Sejmu do końca 2021 r. Nie wiadomo kiedy trafi. A na konieczność uchwalenia przepisów zwracali uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli oraz Komitet ONZ ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
Beata Dązbłaż
20.09.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Krajowy organ antydopingowy, który publikuje w Internecie dane osobowe sportowca zawodowego na dopingu nie narusza RODO. Wynikająca z tego ingerencja w prawo do ochrony danych może być uzasadniona prewencyjnym celem takiej publikacji – uważa rzecznik generalna Tamara Ćapeta.
Grażyna J. Leśniak
20.09.2023
Administracja publiczna Opieka zdrowotna RODO Prawo europejskie
ChatGPT w odpowiedzi na zapytanie wygenerował nieprawdziwe informacje na temat zainteresowanego. Prośba o ich sprostowanie nie została zrealizowana. Skarżący zarzuca firmie OpenAI m.in. że przetwarza dane w sposób niezgodny z prawem, nierzetelny, a zasady na jakich się to odbywa są nieprzejrzyste. Sprawą zainteresował się Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Robert Horbaczewski
20.09.2023
Nowe technologie RODO
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pierwszym etapem realizacji inwestycji jest uzyskanie warunków zabudowy. Z kolei na podstawie tej decyzji wydawane jest pozwolenie na budowę. Problem pojawia się w momencie, gdy decyzja o warunkach zabudowy zostanie wyeliminowana z obrotu prawnego.
Martyna Sługocka
20.09.2023
Budownictwo
Na zakup, montaż, budowę, uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawnego wymaga natomiast wykonywanie urządzeń wodnych jakimi są np. zbiorniki infiltracyjne.
Robert Horbaczewski
20.09.2023
Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Prezes UOKiK wydał decyzję, w której zakwestionował praktyki spółki Orange Polska. Jedną z nich było pobieranie opłat za połączenia z infoliniami obsługowymi Orange i nju mobile - również, gdy konsument korzystał z oferty, w której ma darmowe rozmowy do sieci komórkowych i stacjonarnych w ramach posiadanego pakietu. Orange ma zwrócić konsumentom nienależnie pobrane opłaty.
Ret
20.09.2023
Rynek i konsument
Ciężko chory frankowicz z reguły nie może liczyć na fory w sądzie. Tak jak inni kredytobiorcy musi czekać w długiej kolejce na wydanie wyroku przez sąd. Choroba nie jest na ogół wystarczającym powodem przyśpieszenia rozpatrzenia jego sprawy. Sędziowie tłumaczą, że po ludzku współczują ciężko chorym kredytobiorcom, ale sprawy rozpatrują według kolejności wpływu. Klient banku może natomiast uzyskać wstrzymanie płatności rat.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.09.2023
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Mimo, iż oskarżonemu nie przywrócono uprawnień do kierowania pojazdami nie oznacza to, że w dalszym ciągu pozostawały one cofnięte. Skoro w dacie czynu środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów został już wykonany w całości, to decyzja administracyjna w zakresie cofnięcia z tego powodu uprawnień nie obowiązywała – orzekł Sąd Najwyższy, uwzględniając kasację Rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść kierowcy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.09.2023
Prawo karne