Prawo.pl
Konfederacja Lewiatan z niepokojem odnotowuje wzrost aktywności użytkowników internetu, korzystających ze stron internetowych umożliwiających tworzenie profili pracodawców i wyrażanie na nich anonimowych opinii oraz ocen. Wymiana opinii na temat danego pracodawcy powinna umożliwiać potencjalnym kandydatom do pracy dostęp do wiarygodnych informacji o warunkach pracy, atmosferze pracy czy kulturze organizacyjnej. Jednak często wypowiedzi wykraczają poza krytykę oraz obiektywną ocenę.
Grażyna J. Leśniak
15.09.2023
Prawo pracy Rynek pracy
Praktyka administracyjna polegająca na każdorazowym odmawianiu przyznania dodatku do renty z tytułu niezdolności do pracy również ojcom i pomijaniu w ten sposób konsekwencji, jakie należy wyciągnąć z wyroku wydanego w 2019 r., w którym Trybunał Sprawiedliwości UE uznał przyznanie tego dodatku wyłącznie matkom za dyskryminujące, naraża tych ojców na podwójną dyskryminację – orzekł w czwartek TSUE.
Grażyna J. Leśniak
15.09.2023
Ubezpieczenia społeczne Prawo europejskie

Dr Łuczak: Wzrost płacy minimalnej będzie silnym ciosem dla rynku pracy

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
W roku 2024 płaca minimalna, podobnie jak w obecnym, wzrośnie dwukrotnie od stycznia i od lipca. Podwyżka będzie miała charakter rekordowy, bo sięgnie odpowiednio ponad 20 proc. w stosunku do 2023 r. Choć pozornie pracownicy powinni się cieszyć, bo ich wynagrodzenie wzrośnie, to nie można mieć złudzeń, iż tak duża zmiana nie pozostanie bez znaczenia dla rynku pracy - pisze dr Paweł Łuczak.
Paweł Łuczak
15.09.2023
Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
Rzecznik Praw Obywatelskich reaguje na doniesienia mediów, w tym Prawo.pl, o niewłaściwej obsłudze frankowiczów Getin Noble Bank S.A. w upadłości przy zgłaszaniu wierzytelności poprzez system teleinformatyczny Krajowego Rejestru Zadłużonych. Brakuje bowiem odpowiednich formularzy. RPO zwrócił się więc do ministra sprawiedliwości z wnioskiem o wyjaśnienie i rozważenie ewentualnych zmian.
Renata Krupa-Dąbrowska
15.09.2023
Prawo gospodarcze Banki Kredyty frankowe
Nowelizacja ustawy o obronie Ojczyzny zmienia przepisy dotyczące kwalifikacji wojskowej osób z poważnymi niepełnosprawnościami. Nowe regulacje pozwalają na uprzednie dostarczenie dokumentów wskazujących na stan zdrowia, co pozwoli na zwolnienie z obowiązku osobistego stawiennictwa. O zmianę przepisów apelowali od lat opiekunowie osób ze znaczną niepełnosprawnością oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.
Robert Horbaczewski
15.09.2023
Samorząd terytorialny Wojsko Niepełnosprawność
To już przesądzone. Do kosza trafi ustawa o Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, zawierająca ważne wrzutkwi do innych przepisów. Sejm w tej kadencji nie planuje już bowiem żadnych posiedzeń, a na jego akceptację wciąż czekają senackie poprawki do tej ustawy. Mieszkańcy wielu bloków dalej będą więc więcej płacić za prąd. Na pół gwizdka będzie też działać lex deweloper. Natomiast politycy PiS powinni przestać chwalić się ułatwieniami w budowie domów powyżej 70 mkw., bo nie zadbali, by zakończyć prace nad tymi rozwiązaniami na czas. 
Renata Krupa-Dąbrowska
15.09.2023
Budownictwo Energetyka

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych i starych zasadach

Pomoc społeczna Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Ustawa o świadczeniu wspierającym, która wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku, wprowadzi zmiany w funkcjonowaniu świadczenia pielęgnacyjnego. Odtąd będzie można je pobierać na starych lub nowych zasadach. Natomiast osoba z niepełnosprawnością, która skończy 18 lat, będzie pobierać nowe świadczenie wspierające.
Beata Dązbłaż
15.09.2023
Pomoc społeczna Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Gmina, która rozpoczęła procedurę uchwalania strategii według starych przepisów kontynuuje ten proces według tych samych zasad. Natomiast, po 31 grudnia 2025 r. plan nie będzie musiał uwzględniać ustaleń zawartych w strategii (może je pomijać). Z kolei, gdy gmina posiada obowiązującą strategię rozwoju gminy, nie będzie musiała aktualizować dokumentu do czasu, aż okres jego obowiązywania się nie skończy.
Iwona Nowacka
15.09.2023
Samorząd terytorialny Nieruchomości Ład Przestrzenny

Prof. Męcina: Płace w budżetówce powinny wzrosnąć co najmniej o 20 proc.

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Finanse Zarządzanie oświatą
Ogromne kontrowersje w projekcie budżetu na 2024 rok wzbudza podejście rządu do wynagrodzeń w sferze budżetowej. Propozycja 6,6 proc. wzrostu płac jest niewystarczająca i oznacza dalszy realny spadek wynagrodzeń pracowników budżetówki – podkreśla prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
Jacek Męcina
14.09.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Finanse Zarządzanie oświatą

Dr Lasocki: Emerytury stażowe – obiecanka z długim stażem

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Rządzący próbują lepić świadczenie dla spracowanych na tzw. ogólnym stażu emerytalnym, który się do tego nie nadaje. Bo emerytura powszechna ma być dla każdego, a stażówki dla osób szczególnie spracowanych. Dzisiejsi 40-latkowie osiągający zarobki nieprzekraczające przeciętnego wynagrodzenia o skorzystaniu ze stażówek będą mogli zapomnieć – mówi dr Tomasz Lasocki.
Grażyna J. Leśniak
14.09.2023
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W ostatnich tygodniach pojawiła się informacja o wniesieniu powództwa przeciwko spółkom zrzeszonym wokół projektu OpenAI, w tym spółce Microsoft. Postępowanie jest prowadzone przed sądem w USA. Sprawa została zainicjowana przez rzekomo poszkodowanych działaniem narzędzi udostępnionych przez OpenAI, jak ChatGPT. Powództwo dotyczy zarzutu pozyskiwania i wykorzystywania danych osobowych i własności intelektualnej - piszą Artur Piechocki oraz Katarzyna Gorzkowska z kancelarii APLAW.
Artur Piechocki Katarzyna Gorzkowska
14.09.2023
Nowe technologie RODO
Zapowiedź PiS wprowadzenia emerytur stażowych ze stażem dla kobiet 38 lat i mężczyzn – 43 lata, i uzależnienie prawa do niej od odprowadzonych składek oznacza, że ktoś, kto doświadczył patologii polskiego rynku pracy, poczeka na emeryturę do 60/65 roku życia. Zdaniem naukowca-specjalisty z zakresu ubezpieczeń społecznych, dzisiejsi 40-latkowie osiągający zarobki nieprzekraczające przeciętnego wynagrodzenia, mogą zapomnieć skorzystaniu ze stażówek.
Grażyna J. Leśniak
14.09.2023
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
15 września wchodzą w życie przepisy, które umożliwią sprzedawcom wystawianie e-paragonów przy użyciu platformy Ministerstwa Finansów. Od 14 września wszyscy zainteresowani mogą pobrać na swój telefon ministerialną aplikację e-paragony, a dzień później resort ma uruchomić swój HUB paragonowy. Nowe rozwiązanie będzie dobrowolne dla sprzedawców.
Monika Pogroszewska
14.09.2023
Ordynacja VAT
Na liście leków bezpłatnych dla dzieci są prawie wszystkie refundowane antybiotyki. Jednak lekarze przepisują je pełnopłatnie, jeśli nie są w stanie potwierdzić wskazań refundacyjnych, a do tego potrzebne jest dodatkowe badanie. Lista wydaje się obszerna, ale ponad połowa leków na niej umieszczonych może dotyczyć pojedynczych przypadków wykorzystania w grupie poniżej 18 lat - komentują eksperci.
Beata Dązbłaż Katarzyna Nocuń
14.09.2023
Pacjent Farmacja
Tranzycję prawną utrudniają przestarzałe przepisy, ale wiele też zależy od podejścia sędziego. Pomocne mogłoby być stworzenie kodeksu dobrych praktyk, który uświadamiałby sędziom, jak prowadzić tego typu sprawy – przedstawiał procedury, uwrażliwiał na stosowany język, pomagał w sprawnym wydaniu orzeczenia bez zwiększania obciążenia psychicznego dla wszystkich stron - mówi sędzia Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek z Sądu Okręgowego w Łodzi.
Monika Sewastianowicz
14.09.2023
Wymiar sprawiedliwości
Parlament Europejski zatwierdził w środę nowe prawo mające na celu zwiększenie wykorzystania zrównoważonych paliw, takich jak zaawansowane biopaliwa lub wodór, w sektorze lotniczym. Chodzi o część pakietu "Gotowi na 55", czyli planu UE zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku.
Patrycja Rojek-Socha
13.09.2023
Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło w środę, że rozstrzygnięto wszystkie przetargi na laptopy dla czwartoklasistów. Dostępna jest także lista zawierającą wszystkie 73 regiony i modele laptopów, które zostały wybrane w każdym z nich. Sprzęt trafi do uczniów klas czwartych w całej Polsce najpóźniej 40 dni od podpisania umów.
Krzysztof Koślicki
13.09.2023
Szkoła i uczeń
Wyposażone w czujniki toalety, które gromadzą dane dotyczące zdrowia, mogą zostać zhakowane, co grozi ujawnieniem wrażliwych informacji. Dlatego powinny podlegać przepisom dotyczącym wyrobów medycznych, a nie zwykłych urządzeń konsumenckich - podkreślają specjaliści od bezpieczeństwa danych na łamach pisma „arXiv”. To podniosłoby cenę inteligentnych toalet - zastrzegają producenci.
kn/pap
13.09.2023
RODO
Prawie 8 na 10 (78,9 proc.) międzynarodowych firm w Polsce jest zaangażowanych w transformację cyfrową, co stawia nasz kraj na czele Europy razem z Wielką Brytanią (89 proc.), Włochami (86,1 proc.) i Francją (79,8 proc.). Co stoi za tym sukcesem? Ponad połowa rodzimych przedsiębiorstw (52,3 proc.) oraz 71,4 proc. firm międzynarodowych, działających na terenie Polski, podejmuje decyzję o digitalizacji ze względu na swoich pracowników – wynika z badania „The Perfect Match” przeprowadzonego przez europejskiego dostawcę usług kadrowo-płacowych SD Worx.
Grażyna J. Leśniak
13.09.2023
Prawo pracy Nowe technologie Małe i średnie firmy
Łatwiej będzie wybudować garaże, parkingi oraz zainstalować panele słoneczne. Od środy, 13 września, niektóre rodzaje inwestycji będą zwolnione z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej. Nie obyło się jednak bez wpadki. Nowela zawiera źle skonstruowane przepisy przejściowe. W sztuczny i nieuzasadniony sposób segregują one inwestorów. Części z nich pozbawiają możliwości skorzystania z nowych uregulowań.
Renata Krupa-Dąbrowska
13.09.2023
Środowisko Budownictwo

Chorobowe wypłacane tylko przez ZUS może zwiększyć ryzyko nadużywania L4

Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Zasiłek chorobowy płacony przez ZUS od pierwszego dnia nieobecności pracownika mikroprzedsiębiorcy to jeden ze stu konkretów Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem prawników, jego realizacja będzie wymagać zasadniczej zmiany formuły kontroli zwolnień lekarskich przez ZUS. Dziś to rozwiązanie jest ryzykowne zważywszy na to, że ZUS ma problemy z kontrolowaniem L4.
Grażyna J. Leśniak
13.09.2023
Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Zdecydowana większość pracowników (89 proc.) uważa, że wdrażanie nowych technologii jest korzystne dla ich firmy. Jednocześnie według ponad połowy (59 proc.) zarząd i kadra wyższego szczebla decydują się na ich adopcję zbyt wolno – wynika z badania EY. W efekcie dla 52 proc. ankietowanych rozwiązania, które mogłyby ułatwić im pracę, stają się przestarzałe, kiedy w końcu trafiają do organizacji.
Grażyna J. Leśniak
12.09.2023
Prawo pracy Nowe technologie Małe i średnie firmy
Miejsce postojowe naziemne jest wydzielone za pomocą namalowanych białych linii oraz numeracji, a jego przydział stanowi prawo przynależne mieszkańcom do zakupionych lokali mieszkalnych. W przypadku dalszej odsprzedaży takiego miejsca, prawa do jego korzystania nie traktuje się jako klasycznego prawa majątkowego, w wyniku czego pojawiają się wątpliwości związane z jego opodatkowaniem.
Malwina Pasternak-Janik
12.09.2023
PIT
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmuje się klauzulami abuzywnymi w kredytach frankowych. Rozstrzygnięcie trybunału będzie miało znaczenie dla postępowań, w których prezes UOKiK nie wydał decyzji, czy dany warunek umowny jest klauzulą niedozwoloną czy też nie. Wyroku można się spodziewać na początku przyszłego roku.
Marcin Szołajski
12.09.2023
Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe
Zarządzanie absencją chorobową pracowników to temat złożony. Jej kilkunastoprocentowy poziom w przedsiębiorstwach często stanowi duży problem organizacyjny, spadek produktywności i niższe obroty finansowe. Niektóre polskie firmy zaczęły zatrudniać osoby na stanowisko menedżera ds. absencji chorobowej. Eksperci wskazują na zalety tego rozwiązania: odpowiednie podejście do zarządzania L4 może przełożyć się na prawidłowe funkcjonowanie organizacji, w tym poprawę kondycji finansowej firmy.
Grażyna J. Leśniak
12.09.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o europejskim indywidualnym produkcie emerytalnym, którego celem jest m.in.: zapewnienie obywatelom Unii Europejskiej nowych możliwości oszczędzania na emeryturę, umożliwienie inwestowania transgranicznego, a także przenoszenia przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE.
Grażyna J. Leśniak
12.09.2023
Emerytury i renty Prawo europejskie

Rząd podzielony w kwestii płacy minimalnej na 2024 r. – ministrowie chcą pieniędzy na podwyżki

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Mimo że resort rodziny i polityki społecznej dał tylko siedem dni ministerstwom na zgłaszanie uwag do projektu rozporządzenia w sprawie płacy minimalnej na 2024 r., to konsultacje nie zakończyły się. Związki zawodowe chcą większego jej wzrostu, a ministrowie zgodnie twierdzą, że potrzebują dodatkowych pieniędzy, bo z tych, co mają dostać, nie będą w stanie sfinansować podwyżek. Wygląda na to, że rząd sam padł ofiarą znacznych podwyżek płacy minimalnej.
Grażyna J. Leśniak
12.09.2023
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Syndyk Getin Noble Bank składa masowo wnioski o zawieszenie postępowań sądowych o unieważnienie umów kredytów frankowych. Są już pierwsze rozstrzygnięcia sądów. Na razie większość odmawia zawieszenia tych postępowań. Prawnicy nie mają jednak wątpliwości, że jednomyślności w sądach nie będzie i część z nich zaakceptuje prośbę syndyka. Dla frankowiczów nie będzie to dobra wiadomość - nawet kilka lat mogą czekać na odwieszenie swojej sprawy.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.09.2023
Banki Kredyty frankowe
18 września 2023 r. ma nastąpić wdrożenie pełnej wersji systemu ZONE. Tymczasem samorządowcy, w ramach protestu, odesłali już do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego ponad pół tysiąca terminali mobilnych, które miały im ułatwić pracę w terenie. Przekonują, że nie uzgodniono z nimi m.in. kosztów, które poniosą w związku z dodatkową inwentaryzacją budynków i źródeł ciepła. Nie wiedzą też dokładnie, za co odpowiadają.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński Robert Horbaczewski
12.09.2023
Samorząd terytorialny Środowisko
Niektórzy seniorzy i rodzice dzieci muszą pofatygować się jeszcze raz do lekarza po receptę uprawniającą do bezpłatnego leku. Jeśli lekarz wystawił receptę zanim pacjent otrzymał prawo do darmowych leków, to farmaceuta nie powinien wydać leku bezpłatnie. To, że pacjent: senior lub rodzice dziecka, realizują ją już po wejściu w życie przepisów o darmowych lekach lub po przekroczeniu określonego wieku, nie ma znaczenia. Kluczowa jest bowiem data wystawienia recepty.
Katarzyna Nocuń
12.09.2023
Pacjent Finansowanie zdrowia