Prawo.pl
Księgi wieczyste to jeden z najważniejszych rejestrów publicznych – zwłaszcza dla wszystkich zainteresowanych obrotem nieruchomościami. Warto pamiętać, że można je nie tylko przeglądać w internecie, ale również otrzymać dokumenty online. Wystarczy zalogować się na odpowiedniej stronie internetowej. Księgi wieczyste są jawne, a więc każdy ma prawo zapoznać się z ich treścią.
Konrad Dyda
06.01.2023
Nieruchomości
Pozycja pokrzywdzonego w przepisach ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich uległa pewnym zmianom względem poprzedniego stanu prawnego. Przepisy wymagają jednak modyfikacji, a ponadto organy stosujące prawo powinny zwracać uwagę na osobę pokrzywdzonego - wskazuje dr Paweł Czarnecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, społeczny kurator sądowy w sprawach nieletnich.
Aleksandra Partyk
06.01.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Po raz pierwszy w wypadkach drogowych zginęło mniej niż 2 tys. osób rocznie. Mniej było też rannych, zatrzymano mniej pijanych kierowców i piratów drogowych – wynika ze wstępnych danych Komendy Głównej Policji za 2022 rok. Czy to tylko efekt zaostrzenia w ubiegłym roku przepisów dotyczących wykroczeń drogowych? Eksperci twierdzą, że przyjęcie takiej oceny byłoby uproszczeniem.
Robert Horbaczewski
06.01.2023
Prawo karne Administracja publiczna

Nie będzie dodatku do emerytury dla honorowych dawców krwi

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Resort rodziny i polityki społecznej uważa, że za altruistyczną postawę się nie płaci - krwiodawstwo w swojej idei jest honorowe i dobrowolne. Wymiar świadczeń emerytalnych jest ściśle związany z wysokością składek odprowadzanych do systemu ubezpieczeń społecznych przez pracownika w całym okresie jego aktywności zawodowej oraz z długością okresu ich opłacania. Zdaniem prawników, propozycja dodatku wypacza system.
Grażyna J. Leśniak
06.01.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

UOKiK sprawdzi "cud cenowy" na stacjach paliw

Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w czwartek o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie cen rynkowych paliw. Prezes Urzędu Tomasz Chróstny zaznaczył, że wystąpił już do przedsiębiorców z żądaniem szczegółowych informacji. Podkreślił, że rygor postępowania daje UOKiK dostęp do wiarygodnych informacji.
Krzysztof Sobczak
05.01.2023
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Kontrole i działania prewencyjne dla sektora budowlanego, kontrole zagrożeń środowiska pracy chemicznymi czynnikami oraz wzmożony nadzór nad zakładami pracy – to priorytety Państwowej Inspekcji Pracy na 2023 rok. PIP planuje 60 tys. kontroli, a różnymi formami działań prewencyjnych chce objąć co najmniej 35 tys. podmiotów, m.in. pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów i studentów.
Grażyna J. Leśniak
05.01.2023
Prawo pracy BHP

Węgiel do gmin dojeżdża powoli i nie zawsze taki, jaki powinien

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Węgiel
Dystrybucja preferencyjnego węgla idzie jak po grudzie. Jest wiele gmin, które otrzymały zaledwie 30 proc. tego co powinny otrzymać do końca 2022 roku, w województwie mazowieckim nawet tylko 15 procent. Inne gminy otrzymują nie ten asortyment, który chciały. Gminy powiatu tomaszowskiego w lubelskim od nowego roku zostały zaskoczone zmianą dostawcy.
Robert Horbaczewski Maria Dec-Kiełb
05.01.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Węgiel
Za celowe i pożądane Rada Ministrów uznała zmiany w systemie ograniczeń egzekucji – nie tylko z punktu widzenia wierzycieli i zwiększenia efektywności egzekucji, także z perspektywy zasad równości i sprawiedliwości społecznej. Mimo to projekt Komisji do Spraw Petycji, który zmienia kwoty wolne od potrąceń w egzekucji z wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego i rachunku SKOK, nie jest przedmiotem prac legislacyjnych.
Grażyna J. Leśniak
05.01.2023
Prawo cywilne Prawo pracy
Kolegium Związków Zawodowych ORLEN-ENERGA zwróciło się do RPO o interwencję w sprawie naruszenia praw reprezentowanych przez nie pracowników. Władze spółki utworzyły nową funkcję – rzecznika ds. etyki, który ma stać na straży przestrzegania kodeksu etyki spółki. W zasadach wyboru i funkcjonowania rzeczników jest wymóg, by wybrani kandydaci zawiesili członkostwo partyjne lub związkowe, składając jednocześnie oświadczenie o bezstronności.
Grażyna J. Leśniak
04.01.2023
Prawo pracy Spółki
Ponieważ cena „prądu budowlanego” jest wyższa niż dostarczanego na potrzeby gospodarstw domowych, pojawiło się pytanie o ochronę przed jej wzrostem osób budujących domy. Ministerstwo klimatu i środowiska wyjaśnia, że ustawa rozszerzyła definicję odbiorcy uprawnionego o odbiorcę energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Krzysztof Sobczak
04.01.2023
Rynek i konsument Budownictwo
W najbliższych miesiącach dużo uwagi zostanie poświęcone zagadnieniom spornym powstałym wokół umów kredytu zawierających klauzule zmiennego oprocentowania. Na obecnym, wczesnym etapie rozwoju tego rodzaju sporów, trudno dostrzec podobieństwo zagadnień do tych znanych ze spraw „frankowych”. Niewątpliwie jednak czeka nas pod tym względem interesujący rok.
Maciej Orkusz
04.01.2023
Prawo cywilne Banki Kredyty
W 2023 roku jednym z priorytetów będzie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach dotycząca klastrów energii i biometanowni - twierdzi minister klimatu i środowiska. Natomiast minister rozwoju i technologii zapowiada stworzenie specjalnych zasad dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Oboje ministrowie unikają zaś tematu nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, która od miesięcy leży w sejmowej zamrażarce. 
Krzysztof Sobczak
04.01.2023
Rynek i konsument Budownictwo

Będzie nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przesłało do pilnych konsultacji społecznych nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Projekt rozporządzenia określa załączniki, które osoby uprawnione do dodatku o podwyższonej wysokości muszą złożyć wraz z wnioskiem.
Robert Horbaczewski
04.01.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy
Fakt wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej i przeznaczenie ich do najmu prywatnego będą neutralne podatkowo i nie spowodują konieczności korygowania VAT. Nieruchomości muszą jednak być w dalszym ciągu wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT.
Malwina Pasternak-Janik
04.01.2023
Domowe finanse VAT Doradca podatkowy
Od stycznia 2023 roku obowiązują nowe zasady składania PIT-2 i innych formularzy-oświadczeń służących rozliczaniu zaliczek na PIT przez pracodawców. Z tematem po raz pierwszy muszą się zapoznać zatrudnieni na umowach o dzieło i zleceniach. Według nowych zasad, w niektórych sytuacjach druki muszą wypełnić również oni. Duże zmiany dotyczą jednak także pracowników. Piszemy o nich również w Tax Alert.
Krzysztof Koślicki
04.01.2023
PIT Rachunkowość Polski Ład
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy we wzorcach umów deweloperskich pojawiają się klauzule waloryzujące ceny nieruchomości. W ramach postępowania wyjaśniającego w tej branży sprawdzonych zostanie blisko 90 przedsiębiorców. Zdaniem Urzędu, uprawnienia dewelopera do zmiany ceny nie mogą prowadzić do nadużycia jego pozycji poprzez niewspółmierne obciążenie konsumentów.
Krzysztof Sobczak
04.01.2023
Rynek i konsument Budownictwo
Od 1 stycznia 2023 r. wyłączony został obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej z budżetu państwa za określone grupy ubezpieczonych – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że płatnicy składek za te grupy ubezpieczonych nie powinni składać za styczeń 2023 r. i kolejne miesiące raportów ZUS RCA za wskazane osoby, jeśli podlegają one wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Grażyna J. Leśniak
04.01.2023
Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu trafiła skarga dotycząca nierównego i dyskryminującego traktowania kobiet-emerytek z rocznika '53. Chodzi o naruszenie szeroko rozumianego prawa własności i dyskryminację - nierówne traktowanie w obrębie jednego rocznika z uwagi na datę złożenia wniosku o emeryturę powszechną. Prawnicy potwierdzają: ustawodawca źle zmienił przepisy po wyroku TK.
Grażyna J. Leśniak
04.01.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
Według rządu RFN sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, a rząd niemiecki nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie. Taką odpowiedź przekazano Polsce 28 grudnia 2022 roku. MSZ wystąpił w tej sprawie do strony niemieckiej 3 października 2022 r.
Krzysztof Sobczak Patrycja Rojek-Socha
03.01.2023
Administracja publiczna
Moim zdaniem kara śmierci za najcięższe przestępstwa powinna być dopuszczalna - stwierdził w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. I dodał, że w tym względzie nie zgadza się z nauką Kościoła. - Bo jestem zwolennikiem kary śmierci, ale jej nie mamy - mówił. We wtorek szef polskiego rządu trochę zdystansował się od tej opinii i przyznał, że Polskę obowiązują standardy Rady Europy.
Krzysztof Sobczak
03.01.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
We wtorek, 3 stycznia, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Celem zmian ma być m.in. usprawnienie egzekucji administracyjnej. Chodzi też o umożliwienie przymusowego dochodzenia należności związanych z VAT.
Krzysztof Koślicki
03.01.2023
Ordynacja VAT Doradca podatkowy
W ostatnich latach mimo licznych turbulencji w gospodarce, polski rynek pracy był w dobrej kondycji. Poziom zatrudnienia, stopa bezrobocia i dynamika wzrostu płac pozytywnie zaskakiwały. W kolejny rok weszliśmy z najniższym w UE po Czechach bezrobociem i zdecydowaną poprawą jakości pracy i wynagrodzeń. Mimo że 2023 rok nie będzie już tak dobry, jest szansa, że kondycja rynku pracy nie pogorszy się drastycznie – pisze prof. Jacek Męcina.
Jacek Męcina
03.01.2023
Rynek Prawo pracy Rynek pracy
Pomieszczenie do obserwacji osoby unieruchomionej będzie wyposażone w monitoring. To jedna ze zmian, które Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Uwzględnia ona wcześniejsze uwagi zgłaszane przez Komisję Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (RPO). Obecnie monitoring może być stosowany tylko w przypadku izolacji pacjenta.
Beata Dązbłaż
03.01.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
Niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, ale też podwyższone progi dochodowe - takie zmiany są w nowej edycji programu „Czyste Powietrze”, do którego nabór ruszył 3 stycznia 2023 r. Nowa odsłona programu przewiduje przeprowadzenie specjalnego audytu, który pozwoli przewidzieć efekty termomodernizacji.
Robert Horbaczewski
03.01.2023
Samorząd terytorialny Środowisko
Nowy rok przynosi nowe okazje do pozytywnej zmiany w karierze. Postanowienia związane z pracą podjęło w Sylwestra aż 53 proc. pracowników badanych przez Pracuj.pl. Najczęściej dotyczyły one zmiany pracodawcy, rozwoju zawodowego, równowagi między pracą i życiem osobistym, a także starań o podwyżkę. Większość badanych zdaje sobie sprawę, że 2023 rok przyniesie wyzwania.
Grażyna J. Leśniak
03.01.2023
Rynek Prawo pracy
Utrudnianie konsumentom bezkosztowego odstąpienia od umowy, wprowadzanie ich w błąd co do współpracy z Ministerstwem Klimatu i co do bezpłatności audytu - to zarzut stawiany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów firmie BO Energy. Prezes UOKiK nałożył na nią ponad 28 mln zł kary. Spółka będzie też musiała zwrócić pieniądze konsumentom, którzy odstąpili od umowy.
Krzysztof Sobczak
03.01.2023
Prawo cywilne Rynek i konsument

SA: Kult zmarłych nakazuje odmówić ekshumacji

Prawo rodzinne Administracja publiczna
Ekshumacja nie może być dokonana jedynie z powodu wygody dojazdu na cmentarz - orzekł Sąd Apelacyjny, oddalając powództwo o ochronę kultu zmarłych. - Pozwani wnukowie i prawnukowie nie wyrażając zgody na ekshumację swoich dziadków i pradziadków nie działali bezprawnie. Zajętego przez nich stanowiska nie można ocenić jako sprzecznego z zasadami współżycia społecznego - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.01.2023
Prawo rodzinne Administracja publiczna
W grudniu samorządy miały zaoszczędzić 10 proc. energii elektrycznej. Związek Gmin Wiejskich RP jest przekonany, że wielu gminom, szczególnie małym, nie udało się osiągnąć takich oszczędności. Bo w rzeczywistości musiały poszukać oszczędności nawet trzykrotnie większych. Od stycznia samorządy muszą wdrożyć kolejne działania oszczędnościowe.
Maria Dec-Kiełb
03.01.2023
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Pierwsze osoby, które osiągnęły 60 rok życia, rozpoczęły wypłatę pieniędzy zgromadzonych w PPK. O ile w 2020 roku pierwszą wypłatę otrzymało 313 osób, w tym 138 mężczyzn, o tyle w 2022 r. liczba wypłacających wyniosła już 3635 osób, w tym 1631 mężczyzn. Zdaniem prawników, wypłaty powinny być uruchamiane jak najpóźniej, jeśli program ma służyć gromadzeniu oszczędności z myślą o emeryturze.
Grażyna J. Leśniak
03.01.2023
Emerytury i renty Prawo pracy PPK
Zabiegi medycyny estetycznej mogą być niebezpieczne dla zdrowia. To argument za tym, aby doprecyzować, które z nich może wykonywać tylko lekarz. Obecnie - jak podkreślają prawnicy - jest w tym zakresie duża dowolność. Problem dostrzega również Ministerstwo Zdrowia, które zbiera opinie prawne dotyczące funkcjonowania branży beauty. Prawo.pl dotarło do jednej z nich.
Katarzyna Nocuń Patrycja Rojek-Socha
03.01.2023
Pacjent Zawody medyczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski