W środę w wykazie prac legislacyjnych rządu poinformowano o pracach nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu rozwoju usług cyfrowych. Odpowiedzialnym za jego przygotowanie jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

"Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania rozwiązań usprawniających oraz rozwijających funkcjonowanie e-administracji, w zakresie dostarczania obywatelom usług cyfrowych" - wyjaśniono w wykazie.

Jak poinformowano, projektowane rozwiązania przewidują m.in. wprowadzenie Rejestru Pełnomocnictw Elektronicznych, który ma ułatwić załatwianie spraw urzędowych przez pełnomocnika. Mają też przeciwdziałać kradzieżom tożsamości poprzez udostępnianie wizerunku z Rejestru Dowodów Osobistych. Według autorów projektu, to rozwiązanie ma ograniczyć używanie fałszywych dowodów osobistych.

Nowe przepisy - zgodnie z wykazem - mają wprowadzić także cyfrowe świadectwo rzeczoznawcy majątkowego, które będzie wydawane w oparciu o udostępnią elektronicznie fotografię z Rejestru Dowodów Osobistych. Świadectwo miałoby być dostępne również w aplikacji mObywatel. Projektodawcy poinformowali, że ustawa wdroży zapisy umożliwiające tworzenie "zaawansowanych usług cyfrowych, m.in. w serwisie internetowym mObywatel.gov.pl.

 

Przepisy zakładają też wprowadzenie nowego dokumentu "o charakterze strategicznym w dziedzinie informatyzacji państwa, który pozwoli na sprawniejsze wydatkowanie środków UE na informatyzację, dzięki poprawie procesu planowania działań".

Chodzi również o wdrożenie nowego maksymalnego terminu wprowadzenia systemu e-Doręczeń, a także rozszerzenie zbioru narzędzi do weryfikacji użytkowników aplikacji mObywatel o usługę online, tj. weryfikator w wersji webowej. (is/PAP)